Informacje dnia

Od jutra zapisy na akcje Tower Investments

Tower Investments, specjalistyczny deweloper powierzchni handlowych, który przeprowadza ofertę publiczną i planuje wprowadzenie swoich akcji do obrotu na GPW, zakończył road show. Na podstawie budowanej dziś księgi popytu spółka podejmie decyzję o ostatecznej liczbie oferowanych akcji i ustali cenę emisyjną. Cena maksymalna wynosi 65 zł.

Od jutra rozpoczną się zapisy na nowo emitowane przez Tower Investments akcje serii C. Inwestorzy mogą składać zapisy i dokonywać wpłat na akcje w transzy detalicznej w dniach 8-13 grudnia oraz instytucjonalnej w terminie 8-14 grudnia. Spółka zaoferuje do 500.000 akcji, cena maksymalna została ustalona na 65 zł. Dziś deweloper poda do publicznej wiadomości wartość ceny emisyjnej oraz informację o ostatecznej liczbie oferowanych akcji serii C.

Przyjęta strategia zakłada, że do 2022 roku spółka znacząco zwiększy liczbę jednocześnie realizowanych projektów deweloperskich, stworzy optymalny model dla inwestycji mieszkaniowo-usługowych, zintensyfikuje rozwój swojej marki SHOPIN oraz powoła własny fundusz REIT.

Tower Investments pozyskane środki zamierza przeznaczyć m.in. na zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Płowieckiej w Warszawie, zakup lokalu handlowo-usługowego na warszawskim Mokotowie i w dzielnicy Wola, nabycie nieruchomości gruntowej w dzielnicy Wawer oraz zakup lokalu użytkowego w Radomiu i jego adaptację na potrzeby sieci handlowych i usługowych. Szczegółowe informacje na ten temat podane są w prospekcie emisyjnym spółki.

Przewidywany harmonogram oferty:
28 listopada – publikacja Prospektu Emisyjnego
29 listopada – 6 grudnia  2017 r. – Road Show
najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 7 grudnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego /Ceny Maksymalnej
7 grudnia 2017 r. – przyjmowanie Deklaracji Nabycia (do godz. 15.00)
najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 8 grudnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji
8 – 13 grudnia 2017 r. – przyjmowanie zapisów w transzy detalicznej
8 – 14 grudnia 2017 r. – przyjmowanie Zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych
15 grudnia 2017 r. – planowany przydział Akcji


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora