Gospodarka

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku

biznesman1
Na oficjalnej stronie Głównego urzędu Statystycznego (GUS) pojawił się komunikat 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to komunikat z dnia 14 listopada 2019 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 r.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 r. w stosunku do września 2019 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).