Informacje dnia

Klucz do owocnej współpracy pośrednika nieruchomości z deweloperem

Bez tytułu
„Współpraca pośrednika z deweloperem jest nie tylko możliwa, ale wręcz rekomendowana” – zaznacza ekspertka rynku czuwająca nad inwestycją VillaNova w Poznaniu.

Aby współpraca była płynna, obie strony muszą poświęcić czas na dopracowanie modelu współpracy. Deweloperzy i pośrednicy powinni poznać wzajemne cele, działania, strategie i filozofie. Ważną rolę gra również charakter produktu, czyli nieruchomości.
Kluczowe zdaje się być również wzajemne zaufanie oraz wypracowanie wspólnego tempa pracy.

„Bez zaufania żadna umowa na wyłączność nie przesądzi o sukcesie” – podsumowuje ekspertka.