Informacje dnia

Grupa Santander i MIT Professional Education prowadzi nabór na 400 stypendiów naukowych dla studentów i absolwentów polskich uczelni zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji cyfrowych

brooke-cagle-609873-unsplash
Rozwój technologii cyfrowej oznacza rewolucyjną zmianę w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Dynamiczne zmiany zachodzą także w sektorze bankowym i wymagają nowego podejścia do wielu kwestii związanych z bezpieczeństwem w sieci czy zdalna obsługą klientów. W perspektywie społecznej niesie to za sobą korzyści dla młodych ludzi posiadających odpowiednie umiejętności w tym obszarze.

Dlatego Grupa Santander przygotowała 400 stypendiów Santander Scholarships Tech | Emerging Technologies Programs MIT Professional Education. Program jest częścią zakrojonego na szeroką skalę programu stypendialnego #ZainwestujWSiebie skierowanego do ponad 1500 studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów. Jego celem jest udostępnienie stypendystom rozwiązań i narzędzi, które pomogą im zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Program stypendialny, realizowany we współpracy z MIT Professional Education, jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest potrzeba podnoszenia szans studentów oraz absolwentów uczelni wyższych na zatrudnienie, na coraz bardziej zdominowanym przez technologie cyfrowe rynku pracy. O stypendium mogą się ubiegać osoby w wieku od 20 do 35 lat z 13 krajów (Polska, Niemcy, Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Hiszpania, Meksyk, Peru, Portugalia, Wielka Brytania, USA i Urugwaj).

Stypendia dotyczą nowych technologii cyfrowych w ramach czterech następujących programów: Blockchain, Machine Learning, Cloud & DevOps oraz strategie projektowania produktów. Zajęcia realizowane będą wyłącznie w trybie online, przez osiem tygodni, i będą dostępne w językach angielskim, hiszpańskim oraz portugalskim. Wnioski można składać na stronie www.santander-grants.com do 30 grudnia br.

Celem stypendiów jest umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy i podniesienie swoich umiejętności w zakresie nowych technologii. Zakres programów dostępnych w ramach stypendium:

Blockchain: Technological Disruption: kurs poświęcony techonologii blockchain, jej genezie w sektorze finansów i zastosowaniu w innych branżach. Uczestnicy kursu opanują podstawy technologii blockchain i m.in. zdobędą wiedze o możliwościach jej wykorzystania poza obszarem finansów i kryptowalut.

Machine learning: Technologia w podejmowaniu decyzji: kurs umożliwia zrozumienie czterech etapów uczenia maszynowego (analiza danych, modele predykcyjne, podejmowanie decyzji i wnioskowanie przyczynowe); Uczestnicy przyswoją wiedzę na temat podstawowych cech zbiorów danych; praktycznego wykorzystania skutecznych narzędzi statystycznych do identyfikacji i klasyfikacji zbiorów danych.

Cloud & DevOps: Ciągła transformacja: Zajęcia koncentrujące się na genezie i przyszłości chmur obliczeniowych oraz ich wpływu na rozwój technologii i biznesu. Uczestnicy pogłębią wiedzę z zakresu praktycznego zastosowania kluczowych narzędzi w projektowaniu efektywnego oprogramowania; metod i możliwości związanych z automatyzacją rozwoju nowych produktów; wdrożenia mechanizmów bezpieczeństwa na etapie projektowania oprogramowania

Projektowanie rodzin produktów: Od strategii do wdrożenia: Program pozwoli pozyskać wiedzę o tym, jak architektura produktów, wykorzystanie platform oraz wspólnych cech mogą pomóc organizacji we wdrożeniu i zarządzaniu rodziną produktów w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Program ten skupia się na obszarach na styku projektowania, dynamiki rynkowej, strategii, R&D i produkcji z perspektywy długoterminowego sukcesu i przetrwania przedsiębiorstwa.

“Czwarta rewolucja przemysłowa, która polega na automatyzacji i transformacji cyfrowej, sprawia, że niektóre z dotychczasowych umiejętności wielu zatrudnionych stają się zbędne, a jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na kwalifikacje w zakresie nowych technologii. Celem współpracy z MIT Professional Education jest stworzenie studentom i młodym profesjonalistom możliwości zanurzenia się w tej nowej rzeczywistości, co wzmocni ich szanse rozwoju zawodowego”, powiedział José Manuel de la Chica, CTO Santander Universities.
Obserwujemy dynamiczne zmiany na rynku pracy. Błyskawicznie rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z mocnymi kompetencjami cyfrowymi, które są cenione w niemal każdym sektorze – również bankowym. COVID-19 znacznie ograniczył możliwość rozwoju zawodowego dla wielu młodych ludzi, tym bardziej zależy nam by jak najwięcej utalentowanych studentów i absolwentów polskich uczelni wzięło udział w rekrutacji na Santander Scholarships Tech | Emerging Technologies Programs MIT Professional Education. – powiedział Wojciech Leśniewski, dyrektor programu Santander Universidades w Polsce.
Inicjatywa jest częścią globalnych działań Grupy Santander, o wartości 100 mln EUR, uruchomionych w celu wsparcia walki z pandemią Covid-19 i jej skutkami. Już teraz Grupa, za pośrednictwem Santander Universidades, grupa przeznaczyła 30 milionów EUR na samą edukację – wsparcie projektów badawczych, wsparcie dla studentów borykających się z problemami finansowymi czy wsparcie transformacji cyfrowej uczelni wyższych.

Santander Universidades
Grupa Santander nieustannie wspiera zrównoważony rozwój, którego celem jest eliminacja wykluczenia społecznego, skupiając się od wielu lat na działalności w obszarze szkolnictwa wyższego. Podejście to wyróżnia banki z Grupy na tle innych instytucji finansowych na świecie. Dzięki kwocie ponad 1.800 mln EUR zainwestowanej w inicjatywy w obszarze szkolnictwa wyższego od 2002 r. w ramach programu Santander Universidades oraz ponad 430 000 stypendiów i grantów udzielonych od 2005 roku, Grupa postrzegana jest jako organizacja, która inwestuje największe środki w edukację na świecie (raporty Varkey / UNESCO / Fortune 500). Działalność ta realizowana jest w ramach 1000 umów zawartych z uczelniami wyższymi oraz instytucjami w 22 krajach.

MIT Professional Education
Od 70 lat MIT Professional Education wspiera profesjonalistów na całym świecie w zakresie badań naukowych oraz dzieli się wiedzą i doświadczeniem przez zaawansowane programy edukacyjne dostosowane do potrzeb uczestników. Oprócz programów dedykowanych dla konkretnych sektorów, MIT Professional Education oferuje możliwość udziału w kursach internetowych lub łączonych w ramach Programów Cyfrowych Plus (Digital Plus Programs), kursach zagranicznych w ramach programów międzynarodowych (International Programs), kursach akademickich MIT w ramach programu studiów zaawansowanych (Advanced Study Program) lub też w niestandardowych programach (Custom Programs) zaprojektowanych specjalnie dla potrzeb konkretnej firmy.

materiał prasowy


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora