Informacje dnia

Atrium European Real Estate Limited prezentuje wyniki

Liad Barzilai

Atrium European Real Estate Limited (dalej „Atrium” lub „Grupa”) w dniu 31 lipca 2019 roku ogłosiła wyniki za okres sześciu miesięcy, zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane z polskiego portfela Atrium, zaś pełne sprawozdanie załączamy do tego komunikatu.

  • Dochód netto z najmu Grupy (z wyłączeniem Rosji) wzrósł o 1,5% zgodnie z porównywalnymi danymi stowarzyszenia EPRA oraz odnotowany został wzrost o 0,5% w całym portfelu
  • Wartość rynkowa 20 nieruchomości komercyjnych Atrium w Polsce wynosi 1,7 mld euro, co obecnie stanowi 64% całego portfela 32 obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej, wartego łącznie 2,7 mld euro.
  • Warszawski portfel Grupy jest wart 1 mld euro i stanowi 36% całkowitej wartości rynkowej, generując 23% dochodu netto z najmu Grupy, który w danym okresie wyniósł 92,4 mln euro.
  • Dochód brutto z najmu z polskiego portfela wzrósł o 15,7%, osiągając 57,4 mln euro (za pierwszą połowę 2018 roku wyniósł 49,6 mln), zaś dochód netto z najmu wzrósł o 16,1 %, osiągając 55,1 mln euro (za pierwszą połowę 2018 roku wyniósł 47,5 mln euro).
  • Współczynnik komercjalizacji według danych EPRA dla obiektów z polskiego portfela pozostał na wysokim poziomie 95,7%.
  • Poczynione zostały znaczne postępy w realizacji strategii Grupy obejmującej koncentrację na ważnych obiektach w dużych aglomeracjach miejskich.

Liad Barzilai, dyrektor generalny Grupy, powiedział: „Pierwsza połowa 2019 roku była dla nas kolejnym pomyślnym okresem, w którym podjęliśmy skuteczne działania obrotu kapitałem. Mogliśmy też zobaczyć realne korzyści z modernizacji naszych obiektów – w szczególności tych zlokalizowanych w Warszawie. Nadal koncentrujemy się na wdrażaniu naszej strategii oraz osiąganiu pozytywnych wyników z działalności operacyjnej”.