Informacje dnia

Archicom planuje zmianę Prezesa Zarządu

umowaZarząd Archicom podpisał list intencyjny z Krzysztofem Andrulewiczem. Ma on potwierdzać wolę powołania Andrulewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Archicom, ze skutkiem od dnia 10 maja 2018 r.

Za decyzją stoi chęć realizacji strategii rozwoju Archicomu na rynku ogólnopolskim.

Obecny Prezes Zarządu Archicom i równocześnie jego założycielka, Dorota Jarodzka-Śródka, ma zamiar złożyć rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 10 maja 2018 r. Ma się to odbyć na posiedzeniu Rady Nadzorczej Archicom, które planowane jest na dzień 23 kwietnia 2018 r.

Grupa Archicom konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, stawiając sobie coraz ambitniejsze cele. To odpowiedni czas na takie zmiany. Będą one wspierać działalność operacyjną Spółki, usprawnią i pozwolą na realizację zakładanych celów biznesowych. Jestem przekonana, że bardzo doświadczony obecny zespół zarządzający wraz z nowym liderem, będzie jeszcze lepiej przygotowany do podejmowania kolejnych ambitnych wyzwań na wysoce konkurencyjnym i wymagającym rynku. Pan Krzysztof Andrulewicz wniesie do firmy nową myśl zarządczą, doświadczenie i energię, które będą działały na korzyść Grupy, jej pracowników, klientów oraz akcjonariuszy” – komentuje Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Zarządu Archicom.