Informacje dnia

Wstępne dane GUS o rynku pracy w pierwszym kwartale 2021 roku

biznesman1
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację o rynku pracy w pierwszym kwartale 2021 roku.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentują dane przeciętne dla kwartału. Wskazują one, że w I kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,3% ludności w wieku 15–89 lat. W okresie od stycznia do marca 2021 r. osoby pracujące stanowiły 55,0% ludności w wieku 15–89 lat. Osoby bezrobotne stanowiły w okresie od stycznia do marca 2021 r. 4,0% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 – 89 lat. Osoby bierne zawodowo stanowiły w okresie od stycznia do marca 2021 r. 42,7% ogółu ludności w wieku 15 – 89 lat.