Konferencje

Praskie Targi Nieruchomości już we wrześniu

curtis-macnewton-317636-unsplash
W dniach 15 – 16 wrze­śnia 2018 roku odbędą się Praskie Targi Nieruchomości. Wydarzenie odbędzie się w PIT RADWAR w Warszawie przy ulicy Poligonowej 30.

Targi odbędą się w sobotę w godz.: 10.00 — 16.00, oraz w niedzielę w tych samych godzinach.

Pra­skie Targi Nie­ru­cho­mo­ści DOM CZY MIESZKANIE to pierw­sza impreza tar­gowa na Mazow­szu, która sku­pia wyłącz­nie inwe­sty­cje dewe­lo­per­skie z pra­wo­brzeż­nej strony War­szawy z dziel­nic. Odwiedzający znajdą tu oferty nieruchomości z następujących dzielnic: Praga Pn i Pd, Tar­gówek, Weso­ła, Wawer, Rem­ber­tów, Białołęka.
Każda edycja targów cieszy się bardzo dużą popularnością. Do tej pory odbyło się osiem edycji tego wydarzenia, które w sumie skupiły 25 tysięcy gości. Swoje oferty zaprezentowało podczas nich niemal 75 wystawców.

Na tar­gach prezentowane są zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego.