rynek nieruchomości zabytkowych na sprzedaż

Nieruchomości inwestycyjne: WGN wyłącznym agentem sprzedaży pałacu w miejscowości Stradomia Wierzchnia

3704-2
WGN Wrocław Commercial jest wyłącznym agentem nieruchomości inwestycyjnej – pałacu w miejscowości Stradomia Wierzchnia.

Przedmiotem sprzedaży jest zespół pałacowo parkowy o powierzchni 2,6 ha. Nieruchomość inwestycyjna położona jest w Stradomii Wierzchniej, na terenie gminy Syców. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.
Na terenie zespołu parkowego obecnie znajdują się pozostałości barokowego pałacu z pierwszej połowy XVIII w.,który później dwukrotnie przebudowywany zyskał eklektyczny charakter. Zespół parkowy otaczający pałac o powierzchni 2,6 ha, z zachowanym drzewostanem.
Teren znajduje się w granicach strefy ,,A ochrony konserwatorskiej oraz strefie ,,OW obserwacji archeologicznej”.
Cena ofertowa nieruchomości inwestycyjnej wynosi 500 000 złotych.