komentarze, opinie, gospodarka

Nie chcemy przyjęcia euro

Aż ponad 65% badanych jest przeciwnych przyjęciu przez Polskę waluty euro.Jej wprowadzenie popiera tylko co czwarty ankietowany. Takie dane możemy wyczytać z  najnowszego sondażu CBOS. Co trzeci Polak spodziewa się, że w najbliższych latach strefa euro skurczy się bądź rozpadnie.