Z życia spółek

Neutralność emisyjna u dewelopera Prologis do 2040 roku

ben-rosett-10614-unsplash
Neutralność emisyjna u dewelopera Prologis do 2040 roku? Firma działająca na rynku nieruchomości komercyjnych zapowiedziała osiągnięcie zerowej emisyjności netto do 2040 roku.

W Raporcie ESG 2021-2022 Prologis zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do 2040 roku.
ESG to zrównoważony rozwój rozpisany szczegółowo w trzech obszarach: ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Tylko tak kompleksowe podejście do prowadzenia biznesu i równoległe wdrażanie zmian w każdym z tych obszarów, pozwolą realnie ograniczyć negatywny wpływ działalności przedsiębiorców na naszą planetę. Właśnie takie podejście stanowi fundament globalnej strategii ESG w Prologis, która stanowi integralną część strategii biznesowej firmy.