Konferencje

Kongres „Miasto-Woda-Jakość życia”, już 17-18 października we Wrocławiu

Kongres Miasto-Woda-Jakość życia_17-18.10.2022_Wrocław

Kongres „Miasto-Woda-Jakość życia” odbędzie się już 17-18 października we Wrocławiu.

W dniu 18 października 2022 podczas kongresu „Miasto-Woda-Jakość życia” we Wrocławiu zostanie zaprezentowana czwarta już odsłona rankingu polkich miast najefektywniej gospodarujących wodą, „Water City Index 2022”. Transmisja z ogłoszenia wyników będzie dostępna online. Publikację „Water City Index. Ranking efektywności wykorzystania zasobów wody w polskich miastach” przygotowali specjaliści z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej GAP, Arcadis oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. W tym roku do zespołu ekspertów dołączył także reprezentant Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, dr Roman Zhebchuk.

Inicjatywa jaką jest Water City Index jest niezwykle potrzebna. Pozwala nam dokonywać pomiarów, analizować i wyciągać wnioski w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą. Jest pomocna w określeniu trendów w czterech kluczowych dla stanu i jakości wód w mieście obszarach, a także pozwala określić stopień zrównoważenia rozwoju miast. Jest również doskonałym materiałem wyjściowym do pogłębionych analiz, które z pewnością będą pomocne przy identyfikacji kluczowych problemów i wyzwań, jak i pozwolą zobaczyć, w jaki sposób nasze wodne miasta funkcjonują i czy płyniemy w dobrym kierunku”, Michał Szafran z Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Koordynator platformy OEES WaterLab.

Water City Index to wstępna diagnoza z jakimi problemami wodnymi mamy dziś do czynienia. Jest też rankingiem, którego zadaniem jest nie tylko porównanie miast w kontekście gospodarki wodnej, ale przede wszystkim pokazanie ich mocnych stron oraz zachęcanie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Chcielibyśmy, żeby ranking Water City Index był początkiem dyskusji zarówno o problemach, jak i szansach dla miast – wodnych miast. Zachęcam do zapoznania się z przygotowanym przez nas opracowaniem oraz do podjęcia niezbędnych działań teraz i już”, Krzysztof Kutek, Dyrektor Pionu Wody w Arcadis Polska.

Partnerzy merytoryczni publikacji: Polskie Regiony, Zwiążek Powiatów Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Global Compact Network Poland, GRID Warszawa, PLGBC.

Partnerzy medialni: Business Insider Polska, woda-ścieki,com, Dziennik Warto Wiedzieć, Portal komunalny.pl, Przegląd Komunalny, URBNEWS, ekologicznie.com, Szymon Bujalski, Świat Wody, Wspólnota, Gospodarka Wodna, Wodociągi Kanalizacja, Śląska Opinia, Przegląd.