komentarze, opinie, gospodarka

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze na własność?

Wiele z osób, które posiada mieszkania w spółdzielniach mieszkaniowych nie wiem,  że tylko nabycie odrębnej własności daje im pełnię władzę nad zajmowanym lokalem i udział w gruncie, na którym znajduje się blok. Jeżeli interesuje nas wykupienia lokalu najczęściej wystarczy tylko uregulować zaległe opłaty oraz pokryć koszty umowy notarialnej oraz należy złożyć wniosek o przekształcenie. Procedura uwłaszczenia kończy się zawarciem aktu notarialnego i wpisem do księgi wieczystej właściciela.

Źródło: Interia