Z życia spółek

Raport z działalności ID Logistics w III kwartale 2022 na rynku nieruchomości inwestycyjnych

default

Firma ID Logistics zaprezentowała raport z działalności w III kwartale 2022 na rynku nieruchomości inwestycyjnych.

Przychody firmy w III kwartale 2022 r. wyniosły 641,8 mln euro, +37,1%. Przychody za pierwsze dziewięć miesięcy wyniosły 1,82 mld euro, + 33,9%. Ogólnie, ID Logistics zakończył pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r. z przychodami na poziomie ponad 1,82 mld euro, co oznacza wzrost o 33,9% (+13,9% like-for-like). W III kwartale Grupa uruchomiła 5 nowych centrów logistycznych, a 13 od początku roku, zgodnie z planem biznesowym.

Eric Hémar, prezes zarządu i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje:ID Logistics odnotował solidne wyniki finansowe w minionym kwartale, wykorzystując zarówno dobry wzrost organiczny jak i udaną integrację niedawnych przejęć. Ostatni kwartał, który, ze względu na akcje promocyjne, zazwyczaj jest bardzo dynamiczny, powinien pozwolić nam na zakończenie kolejnego roku z dobrym wynikiem”.