Panattoni największym logistycznym deweloperem w Europie po raz piąty z rzędu

PropertyEU_ranking
Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, już piąty raz z rzędu zajął pierwsze miejsce w rankingu Top Logistics Developers magazynu PropertyEU. W latach 2018-2020 firma dostarczyła na rynek 6,4 m kw. powierzchni magazynowo-przemysłowej. Swoją mocną pozycję Panattoni zawdzięcza doskonałemu antycypowaniu trendów na rynku oraz szybkiej reakcji na sytuację gospodarczą wywołaną pandemią.

Panattoni już po raz piąty z rzędu znalazł się na czele rankingu magazynu PropertyEU, zdobywając tytuł Top Logistics Deweloper. Ranking powstaje w oparciu o klasyfikację największych europejskich deweloperów pod kątem ilości dostarczonych przez nich powierzchni magazynowych. Tegoroczne zestawienie obejmuje lata 2018-2020. W tym czasie Panattoni dostarczyło na rynki europejskie aż 6.4 mln m kw. powierzchni.

Wyniki najnowszego rankingu komentuje Robert Dobrzycki, CEO Panattoni: – „Zdobycie tytułu największego dewelopera w Europie już po raz piąty z rzędu, pokazuje że nasza firma zdecydowanie umacnia swoją pozycję na rynku europejskim. Z jednej strony jest to oczywiście efekt ekspansji i wejścia na nowe rynki, jak chociażby Holandii czy Hiszpanii i Portugalii, gdzie już rozpoczęliśmy nowe inwestycje. Z drugiej jednak strony potwierdza, że kierunki rozwoju, które obraliśmy, były zdecydowanie w dobrym kierunku. Chodzi przede wszystkim o rozwój e-commerce, który pandemia COVID-19 przyspieszyła jeszcze bardziej. Zautomatyzowane centra dedykowane temu sektorowi stanowią już 35 proc. wszystkich naszych projektów. Szybko zwiększa się też liczba parków miejskich, dedykowanych obsłudze tzw. ostatniej mili, zarówno w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce” – wyjaśnia i dodaje: – „Kolejne 25 proc. wszystkich naszych realizacji stanowią wysoce zaawansowane technologicznie projekty produkcyjne. Panattoni specjalizuje się w budowie tego typu obiektów, skrojonych pod konkretnego klienta. Zamieszanie, które pandemia poczyniła w łańcuchach dostaw, powoduje, że wiele firm myśli teraz o relokacji swoich biznesów produkcyjnych lub ich części do Europy, by być bliżej klienta. Rynki środkowo-europejskie, na których operujemy, tylko na tym zyskają”.

Źródło: Panattoni.

Operator logistyczny DACHSER obchodzi w tym roku 15-lecie swojej działalności w Polsce

ben-rosett-10614-unsplash
Firma DACHSER, jeden z największych operatorów usług logistycznych na świecie, obchodzi w tym roku 15-lecie swojej działalności w Polsce. W tym czasie firma zdobyła silną pozycję na polskim rynku w obsłudze eksportu drogowego oraz transporcie przesyłek lotniczych i morskich.

Kluczowe fakty:

 • DACHSER Polska nieprzerwanie od 15 lat sukcesywnie rozbudowuje sieć połączeń, która obecnie dostawy do 52 krajów, z czego 16 to połączenia bezpośrednie.
 • Od 2006 roku, DACHSER Polska przewiózł blisko 13,5 mln przesyłek o łącznej wadze ponad 5 mln ton.
 • W pandemicznym i wymagającym 2020 roku firma wygenerowała obroty na poziomie 547 milionów złotych, to o ponad 10,5 proc, więcej niż w 2019 roku, dostarczając 1,97 miliona przesyłek.
 • Operator dysponuje obecnie w Polsce 25 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni przeładunkowej oraz prawie 33 tysiącami metrów kwadratowych wysokiej jakości magazynów do obsługi logistyki kontraktowej.
 • Obecnie DACHSER zatrudnia 627 pracowników w 9 oddziałach zlokalizowanych w całej Polsce. To ponad 13 razy więcej niż na początku działalności, gdy w firmie pracowało 46 pracowników.
 • Średni staż pracy w firmie wynosi 4,5 roku, a współczynnik rotacji utrzymuje się na niskim poziomie 9 proc.

Podstawą sukcesu DACHSER w Polsce jest unikalne połączenie wiedzy, kompetencji oraz właściwej strategii wykorzystującej mocne strony globalnej sieci z niezawodnym i efektywnym łańcuchem dostaw” – powiedział Wolfgang Reinel, Managing Director European Logistics North Central Europe w DACHSER.

Źródło: DACHSER Polska.

Sprawozdanie: TXM poprawiło wyniki pomimo pandemii

markus-spiske-484245-unsplash
Spółka TXM, zarządzająca siecią sklepów dyskontowych, opublikowała sprawozdanie finansowe za 2020 roku. W tym okresie wynik na sprzedaży uległ poprawie o blisko 25 mln zł w ujęciu r./r. Wypracowana została dodatnia EBITDA, a co szczególnie istotne utrzymano płynność finansową.

TXM w 2020 roku osiągnęło obroty w wysokości 138,7 mln zł, czyli o 38% niższe niż rok wcześniej, przy jednoczesnym spadku wolumenu marży handlowej o 24% oraz redukcji kosztów o 35%. Sytuacja w poszczególnych kanałach dystrybucji była jednak odmienna. Sprzedaż w sklepach stacjonarnych spadła (z powodu lockdownu i zmniejszenia powierzchni sieci) łącznie o 39%. Z kolei obroty w kanale e-commerce wzrosły o 36% do 7,9 mln zł.

„Wyniki minionego roku zostały zdeterminowane przez trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Po pierwszym szoku związanym z wprowadzonym lockdownem musieliśmy podjąć szereg działań dostosowujących do nowej rzeczywistości, jak również stabilizujących płynność spółki w horyzoncie krótko-, średnio- i długoterminowym” – powiedział Marcin Łużniak, Wiceprezes TXM S.A.

„Należy dodać, że w pierwszych miesiącach minionego roku trwały wytężone przygotowania do nowego otwarcia, czyli do wdrożenia w sposób dosłowny słów „TXM – zmieniamy się dla Ciebie, ciesz się modą i okazją”. W marcu 2020 roku do sprzedaży miała wejść nasza pierwsza oferta przygotowana według nowo wypracowanej strategii. Miała zostać wprowadzona nowa komunikacja z Klientami i zapewnione dostawy towarów w systemie „just in time”. W rezultacie czego liczyliśmy na długo oczekiwany wzrost sprzedaży. Jednak został napisany inny scenariusz” – podkreśliła Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes TXM S.A

W ramach wdrażanej strategii zmodyfikowane zostało podejście do oferowanego asortymentu. Został on podzielony na kategorie liderów (mające przyciągać klientów do sklepów i zachęcać ich do powrotu) oraz kategorie wspierające, mające budować koszyk klientów już odwiedzających sklep. Poprawiona została ekspozycja towarów oraz estetyka sklepów. Zmieniony został sposób komunikacji z konsumentem w sklepie, szczególnie w zakresie cen, promocji oraz oferty „gazetkowej”.

„Pomimo spadków sprzedaży ewidentnym potwierdzeniem efektów działań w obszarze asortymentu był wzrost marży o 7 punktów procentowych, czyli o ponad 22%. Na nowo opracowane zostały też działania optymalizujące koszty w szczególności w obszarze najmu sieci sprzedaży, magazynu i biur oraz wynagrodzeń. Udało nam się ograniczyć wydatki stałe o 35%, czyli proporcjonalnie do spadku sprzedaży (38%)” – dodała Agnieszka Smarzyńska.

„Efekty zmian w produkcie oraz podjętych działań dostosowujących do nowej sytuacji należy ocenić pozytywnie. Wynik na sprzedaż uległ poprawie o prawie 25 mln zł w ujęciu r./r. Wypracowana została dodatnia EBITDA, a co jeszcze istotniejsze utrzymaliśmy płynność finansową, bez żadnej pomocy ze strony państwa. Uzyskany wzrost marży w ujęciu procentowym potwierdza, że fundament TXM, którym jest strategia produktowo-asortymentowa, jest efektywna i słuszna” – dodał Marcin Łużniak.
Ważnym aspektem sytuacji TXM w 2020 roku było zakończenie z sukcesem postępowania restrukturyzacyjnego. W konsekwencji zawarcia układu ponad 70 mln zł zobowiązań uległo konwersji na kapitał, a kolejne 15 mln zł zostało warunkowo umorzone. Tym samym proces restrukturyzacji w oparciu o przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne wszedł w nowy etap – wykonania układu.
„Na kolejne okresy patrzymy z umiarkowanym optymizmem. Liczymy, że z początkiem maja br. zostaną w pełnym zakresie otwarte galerie handlowe, a w kolejnych miesiącach spodziewamy się dalszego luzowania obostrzeń epidemiologicznych” – podkreśliła Agnieszka Smarzyńska.

W kwietniu br. Zarząd TXM złożył wniosek o wsparcie w ramach Tarczy dla Dużych Firm realizowanej przez PFR o wartości 14,1 mln zł. TXM, jako spółka w restrukturyzacji, w 2020 roku nie otrzymała żadnej bezzwrotnej pomocy, tym samym byłoby to jedyne wsparcie. Fakt zakończenia postępowania układowego dopełnił ostatnią formalną przesłankę uczestnictwa w programie pomocowym. „Spełniamy wszystkie kryteria programowe i liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie. Środki te planowalibyśmy wykorzystać do uzupełnienia majątku obrotowego, który ucierpiał w miesiącach pandemicznych” – tłumaczy Marcin Łużniak.

Źródło: TXM S.A.

Spółka SUNEX stawia na dywersyfikację produktową

sunex 4
SUNEX S.A., czołowy producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii,
 inwestuje w rozwój produkcji wyrobów, na które popyt utrzymuje się przez cały rok. Spółka rozwija również sprzedaż w krajach zachodniej i południowej Europy, gdzież warunki pogodowe w mniejszym stopniu wpływają na montaż urządzeń OZE. Celem jest dywersyfikacja produktowa i terytorialna oraz ograniczenie wpływu sezonowości na osiągane wyniki.

SUNEX dąży do stabilnego wzrostu obrotów oraz zminimalizowania wpływu sezonowości sprzedaży na osiągane wyniki. W tym celu producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii inwestuje w dywersyfikację produktową oraz wzmacnia ofertę, na którą popyt utrzymuje się przez cały rok.

– Branża odnawialnych źródeł energii kojarzona jest w dużym stopniu jedynie z montażem paneli fotowoltaicznych na dachach domów. Usługi w tym zakresie charakteryzują się jednak dużą sezonowością i ich prowadzenie jest zależne od panujących warunków pogodowych. Naszym celem jest natomiast ograniczenie wpływu sezonowości. Służy temu przede wszystkim uruchomienie produkcji zasobników, które są wykorzystywane nie tylko w rozwiązaniach stosowanych w OZE. Są one szeroko stosowane także w branży instalacyjno-grzewczej silnie powiązanej z rozwojem budownictwa. W Polsce, jak i w Europie mamy do czynienia z bardzo dużym wzrostem nowych budowanych obiektów.  Wpływają na to niskie stopy procentowe i łatwy dostęp do taniego finansowania. W efekcie przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych, obserwujemy wysoki popyt na oferowane przez nas kompleksowe rozwiązania takie jak kompletne systemy grzewcze oparte o OZE – podkreślił Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.

Na rozwój takich kompleksowych rozwiązań  SUNEX pozyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach projektu „Zintegrowany system utrzymania komfortu cieplnego i higienicznego w budynkach jednorodzinnych”.  Projekt polega na opracowaniu innowacyjnej technologii, która umożliwi integrację oferowanych przez spółkę urządzeń w jeden inteligentny system zarządzania komfortem cieplnym w budynku. Użytkownik będzie mógł za pomocą jednego sterownika i/lub aplikacji internetowej sterować wszystkimi urządzeniami odpowiadającymi za komfort cieplny i jakość powietrza w domu. Jednocześnie, specjalnie opracowane algorytmy pozwolą zachować niskie zużycie energii.

SUNEX jest również producentem pomp ciepła, które są produkowane w oparciu o własne projekty i rozwiązania technologiczne.  Biorąc pod uwagę planowane zmiany w programach dotacyjnych dla odbiorców końcowych (np. mój prąd), gdzie nacisk ma być położony na bezpośrednie wykorzystanie przez prosumenta wytworzonej energii, oferta SUNEX jest idealnie przygotowana do dostarczenia tego typu rozwiązań.

Kolejnym elementem dywersyfikacji zmniejszającym wpływ sezonowości na działalność SUNEX jest dywersyfikacją rynkowa.  W tym zakresie niezwykle ważna dla rozwoju spółki jest sprzedaż eksportowa. – Strategiczny dla nas jest tutaj tradycyjnie rynek niemiecki, gdzie w pierwszym kwartale br. zanotowaliśmy wzrost obrotów o ponad 20% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Pozytywny wpływ na poprawę sprzedaży miało zwiększenie w ostatnim czasie powierzchni magazynowych w naszym zagranicznym zakładzie w Niemczech. Poza naszymi zachodnimi sąsiadami nasze produkty są sprzedawane także m.in. w Słowenii, Rumunii, Austrii, we Włoszech, na Słowacji, w Estonii, Wielkiej Brytanii, na Łotwie, w Irlandii, Francji, Szwajcarii, Finlandii i w Grecji. Na większości z tych rynków odnotowaliśmy w pierwszych trzech miesiącach br. wzrosty sprzedaży – dodał Romuald Kalyciok.

Źródło: SUNEX.

Firma Redan podtrzymuje ścisłą współpracę z Top Secret

cytonn-photography-n95VMLxqM2I-unsplash
Redan opublikował sprawozdanie finansowe za 2020 r. W tym okresie spółka poniosła jednostkową stratę netto w wysokości 3,8 mln zł, co jednak oznacza olbrzymią poprawę względem poprzedniego roku. Zarząd Redan widzi potencjał do dalszego rozwoju i systematycznej poprawy efektywności w oparciu o ścisłą współpracę z marką odzieżową Top Secret. W planie jest również poszerzenie działalności przede wszystkim w zakresie usług logistycznych, a docelowo także informatycznych świadczonych dla innych podmiotów.

„W 2020 roku osiągnęliśmy znacznie lepsze wyniki finansowe niż w poprzednim roku, choć nadal ponieśliśmy stratę. Olbrzymia poprawa nastąpiła, pomimo że był to bardzo trudny i specyficzny okres. Z jednej strony działalność całej gospodarki, a w szczególności branży odzieżowej została mocno ograniczona z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Przełożyło się to na znaczne zmniejszenie obrotów. Duże zmiany wystąpiły także w strukturze Grupy Redan w związku ze sprzedażą udziałów w spółce Top Secret. W efekcie w sierpniu ubiegłego roku zakończona została konsolidacja wyników tej firmy i od tego czasu sprawozdawczość finansowa opiera się na raportach jednostkowych” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.
Redan w minionym 2020 r. poniósł jednostkową stratę netto w wysokości 3,8 mln zł, przy obrotach na poziomie 84,5 mln zł (w związku z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego Top Secret, zgodnie z MSSF15, dokonano odpisu na nieopłaconą sprzedaż do tej spółki w wysokości 7,7 mln zł, przez co obroty wykazane w sprawozdaniu wyniosły 76,7 mln zł). Wynik netto był jednak aż o blisko 109 mln zł lepszy niż w 2019 roku (wówczas dokonanych zostało szereg odpisów związanych ze spółką Top Secret oraz należności od kontrahentów działających na rynku ukraińskim i rosyjskim). Z kolei obroty w ujęciu r./r. zmniejszyły się o 46% (51% po uwzględnieniu odpisu).

W minionym roku wystąpiła konieczność dofinasowania działalności operacyjnej marki Top Secret. Jednym z powodów było pogorszenie sytuacji finansowej związane ze skutkami niezrealizowanych planów sprzedażowych kolekcji jesień-zima 2018. Na potrzebę dokapitalizowania wpłynęła także pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Jedynym możliwym źródłem pozyskania nowego finansowania niezbędnego dla zapewnienia płynności dostaw nowych towarów oraz perspektywy odzyskania rentowności, okazało się wsparcie finansowe ze strony Radosława Wiśniewskiego (założyciela marki i wiodącego akcjonariusza Redan). Wypracowane zostało wówczas rozwiązanie polegające na zainwestowaniu nowych środków w finansowanie zakupu nowych kolekcji. Zabezpieczeniem było natomiast przejęcie przez Radosława Wiśniewskiego pełnej kontroli nad spółką Top Secret. Redan zgodnie z umową ma jednak prawo do odkupienia udziałów Top Secret w okresie 5 lat.

„Pomimo sprzedaży udziałów w spółce Top Secret obsługa operacji dotyczących tej marki była i pozostaje podstawowym przedmiotem naszej działalności. Redan w dalszym ciągu będzie zajmował się obsługą logistyczną towarów sprzedawanych pod marką Top Secret (kupował towary od dostawców, przechowywał na magazynie, dokonywał ich odprawy celnej, konfekcjonował przed wysyłką do sklepów lub klientów itd.) oraz ich sprzedażą poza granicami Polski. Zakładamy również systematyczną poprawę efektywności działania. Marża na sprzedaży do Top Secret w minionym roku wyniosła 11,7% (po oczyszczeniu o dokonany odpis), natomiast na 2021 prognozujemy ją na poziomie 15,4%” – dodał Bogusz Kruszyński.

Działalność Top Secret jest wciąż perspektywiczna. Duża część sklepów detalicznych znajduje się w mniejszych miejscowościach lub mniejszych centrach handlowych. W obecnej sytuacji pandemicznej widać wyraźną tendencję, że ruch klientów w takich lokalizacjach odbudowuje się znacznie szybciej, niż w topowych galeriach w dużych miastach. Dostawy towarów realizowane są w trybie just-in-time zapewniając większą elastyczność w reagowaniu na wahania popytu. W ten sposób potencjalny nadmiar zapasu do sprzedaży w sklepach marki Top Secret został ograniczony już na początku pandemii. „W naszej opinii są to silne argumenty wskazujące, że Redan, który współpracuje ściśle z marką Top Secret ma potencjał do dalszego rozwoju” – stwierdził Bogusz Kruszyński.

W kolejnych okresach Redan, poza rozwojem sprzedaży krajowej (do spółki Top Secret) oraz zagranicznej, będzie poszukiwał także nowych klientów w zakresie obsługi logistycznej i IT.

Źródło: Redan SA.

Raport finansowy: W 2020 roku Grupa INPRO zwiększyła wynik netto o 56 proc.

Brawo2_wglab_ps3
Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za 2020 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 382,6 mln zł, co stanowi o 41% więcej niż w okresie porównywalnym. Zysk netto za 2020 rok wzrósł o 56% i wyniósł 67,8 mln zł. Od stycznia do grudnia 2020 r. Grupa sprzedała (w rozumieniu umów przedwstępnych netto) łącznie 635 mieszkań i domów jednorodzinnych netto oraz przekazała nabywcom 872 lokale. W 2021 roku planuje wprowadzić do sprzedaży 901 nowych mieszkań i domów.

W minionym roku Grupa INPRO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 382,6 mln zł, co stanowi o 41% więcej niż w poprzednim roku. Rentowność netto wzrosła do poziomu 18%. Zysk netto za 2020 rok wzrósł w odniesieniu do 2019 roku o 56% do poziomu 67,8 mln zł.

Wyniki finansowe Grupy za 2020 r. są znacząco wyższe od uzyskanych w 2019 roku m. in. z uwagi korzystną lokalizację inwestycji oraz ze względu na przesunięcie terminu oddania do użytkowania osiedla Azymut w Gdyni z roku 2019 na rok 2020. Wzrostowi przychodów z działalności deweloperskiej towarzyszył jednoczesny spadek przychodów z działalności hotelowej spowodowany ograniczeniami działalności hotelowej w czasie trwania pandemii SAR-CoV-2. Także segment produkcji prefabrykatów zanotował niższe wyniki z uwagi na spowolnienie gospodarcze spowodowane epidemią.
W 2020 roku Grupa sprzedała łącznie 635 mieszkań i domów netto (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto). Dla porównania w roku 2019 Grupa sprzedała 769 lokali. W 2019 roku Grupa przekazała nabywcom 872 lokali, co stanowi wzrost o 53% w stosunku do roku poprzedniego, kiedy wydano 569 lokali.

W roku 2020 Grupa INPRO zakończyła prace przy 8 przedsięwzięciach deweloperskich obejmujących łącznie 954 wybudowane lokale. Na koniec 2020 roku INPRO SA oraz Domesta Sp. z o.o. realizowały 10 inwestycji, obejmujących łącznie ponad 1.500 lokali.
W ubiegłym roku Grupa posiadała znaczny bank gruntów z gotowymi pozwoleniami na budowę, jednak z uwagi na stan epidemii decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione były od bieżącej sytuacji i możliwości popytowych potencjalnych nabywców. W 2020 roku INPRO SA oraz Domesta Sp. z o.o. wprowadziły do sprzedaży łącznie 649 lokali w Gdańsku i w okolicach w następujących projektach: Optima etap III i IV, Start etap II, Debiut etap IV, budynek nr 3 na osiedlu Nowa Niepołomicka II, budynki nr 2 i 7 na osiedlu Havlove, a także budynki nr A, B, D na osiedlu Traffic oraz budynki A, B, C na osiedlu Robinia.

Z myślą o kolejnych przedsięwzięciach rozbudowywany został bank ziemi obu spółek, który powiększył się w 2020 roku o 129 tys. m2 gruntów, umożliwiający realizację ponad 1.500 mieszkań.

„Na rok 2021 patrzymy z umiarkowanym optymizmem. Poszerzamy aktualną ofertę mieszkań, korzystając z dostępnego, obszernego banku ziemi. Na chwilę obecną w 2021 r. planujemy wprowadzić do sprzedaży około 900 mieszkań” – powiedział Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

Łącznie Grupa w 2021 r. planuje wprowadzić do oferty 901 nowych mieszkań i domów, pod warunkiem, że nie nasili się negatywny wpływ pandemii na możliwość prowadzenia działalności przez spółki w Grupie i nie ograniczy popytu ze strony klientów. Oferta Grupy zostanie poszerzona o następujące przedsięwzięcia: Osiedle Brawo 2 w Pruszczu Gdańskim (91 lokali), Osiedle Ostoja etap II w Rumi (109 lokali), Osiedle Optima etap V i etap VI w Gdańsku (88 lokali plus 40 domów jednorodzinnych), Osiedle Koncept etap I w Gdańsku (88 lokali), Osiedle Rytm na Matarni w Gdańsku (107 lokali ), Osiedle Atut na Rotmance (124 lokale), Osiedle Rumia Centralna etap I (102 lokale), Osiedle Leszczynowy Park w Gdańsku, budynek nr 1 (50 lokali), nr 2 (50 lokali) i nr 3 (52 lokali).

Najsilniej wpływ pandemii odczuła branża hotelowa. „Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić naszym spółkom hotelowym utrzymanie płynności finansowej. Mimo kilkukrotnie wprowadzonych odgórnie ograniczeń w działalności hotelowej, perspektywy działania w roku 2021 r. spółek hotelowych Grupy wydają się stabilne. Biorąc pod uwagę wysoki popyt na usługi hotelowe w zeszłym sezonie letnim, coraz szerzej prowadzoną akcję szczepień i zmęczenie społeczeństwa nakładanymi restrykcjami, przechodzące w dużą potrzebę skorzystania z oferty turystycznej, obłożenie pokoi hotelowych w okresie letnim powinno być zadowalające” – dodał Krzysztof Maraszek.
Źródło: INPRO.

Raport: Prologis w Europie i Europie Środkowej – podsumowanie Q1 2021

adeolu-eletu-38649-unsplash
Prologis opublikował podsumowanie swojej działalności operacyjnej w Europie w pierwszym kwartale 2021 roku. 

Działalność operacyjna Prologis w Europie:

 • Całkowita wielkość portfolio: 18,7 milionów metrów kwadratowych*
 • Wynajęta powierzchnia łącznie: 935 719 metrów kwadratowych:
  • nowe umowy najmu – 187 954 metrów kwadratowych
  • przedłużone kontrakty – 747 765 metrów kwadratowych
 • Zmiana wysokości czynszów: +10,8%
*w tym portfolio operacyjne, budowy, nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i inne, jak również zakupy i przekształcenia o wartości dodanej (VAA/VAC)

Kluczowe transakcje najmu:

 • 19 523 metrów kwadratowych w Prologis Park Neustadt DC1, Norymberga, Niemcy
 • 11 297 metrów kwadratowych w Prologis Park Bologna Interporto DC5, Włochy
 • 11 020 metrów kwadratowych w Prologis Park La Granada DC1, Barcelona, Hiszpania
 • 10 284 metrów kwadratowych w Prologis Fokker Park DC3B, Amsterdam, Holandia

Inwestycje kapitałowe w Europie:

Nowe inwestycje – 100% BTS:

 • W pierwszym kwartale 2021 roku 100% rozpoczętych inwestycji (w sumie 101 389 metrów kwadratowych) stanowiły budynki typu built-to-suit.
Transakcje kupna i sprzedaży:
 • Nabycie czterech budynków o łącznej powierzchni najmu netto 44 371 metrów kwadratowych w: Belgii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii.
 • Zakup dwóch gruntów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 112 503 metrów kwadratowych w Wielkiej Brytanii.
Europa Centralna i Polska:
Działalność operacyjna
 • Całkowita wielkość portfolio Prologis w regionie Europie Środkowej: 4,34 mln metrów kwadratowych (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), w tym 2 mln metrów kwadratowych w Polsce;
 • Wskaźnik zajętości portfolio w pierwszym kwartale 2021 roku pozostał na stabilnym poziomie 94,2%, w porównaniu do 95,2 % w Q1 2020. W Polsce wynosił on 92,1%, w porównaniu do 92,7% w Q1 2020.
 • Wynajęta powierzchnia łącznie wynosiła 446 115 metrów kwadratowych, to o 15% więcej w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku:
  • nowe umowy najmu – 131 700 metrów kwadratowych
  • przedłużone kontrakty – 219 700 metrów kwadratowych.
 • Umowy zwarte na polskim rynku odpowiadały za 65% kontraktów podpisanych w regionie (289 575 metrów kwadratowych, co oznacza 40% więcej niż w pierwszym kwartale 2020 roku.)
Inwestycje kapitałowe – 100 % BTS
 • Rozpoczęta budowa trzech budynków typu built-to- suit, o łącznej powierzchni 70 000 metrów kwadratowych na rynkach w Poznaniu, Wrocławiu i Pradze.
 • Ukończona budowa dwóch BTS o łącznej powierzchni 84 600 metrów kwadratowych w Prologis Park Janki i Prologis Park Ruda Śląska.
Ben Bannatyne, prezes Prologis na Europę:
„Wyniki operacyjne Prologis w Europie w pierwszym kwartale 2021 r. były bardzo dobre. Wynajęliśmy o 17,4% powierzchni magazynowej więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przy czym liczba nowych umów najmu wzrosła o 34,8% rok do roku. Obserwujemy zwiększenie popytu na ekologiczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów powierzchnie logistyczne. Wpływ na to mają poprawiające się nastroje w branży, dodatkowo klienci poszukują też konkretnych rozwiązań, które pomogą im zabezpieczyć łańcuch dostaw w przyszłości.
W wyniku pandemii trendy strukturalne nie tylko przyspieszyły i zostały wzmocnione, ale także trwale zmieniły rynek nieruchomości logistycznych. Lokalizacja jeszcze nigdy nie była tak ważna jak teraz, a rozwój e-commerce zwiększył zapotrzebowanie na najlepsze powierzchnie logistyczne. To przełożyło się na pozytywne zmiany w zakresie czynszów. Wchodzimy coraz głębiej na nasze główne rynki, dzięki czemu jesteśmy jeszcze bliżej konsumentów końcowych.
Obecnie jesteśmy bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej, zaangażowani we wspieranie naszych klientów, tak aby mogli być o krok przed tym, co przyniesie przyszłość. Oferujemy im szeroki zakres wsparcia – od dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań typu built – to-suit, przez kluczowe wyposażenie magazynu w ramach naszej platformy Prologis Essentials Marketplace, po ideę PARKLife – w ramach której tworzymy miejsca , w których nasi klienci mogą się rozwijać i dbać o swoich pracowników. To wszystko sprawia, że dostarczamy naszym klientom wartość wykraczającą poza nasze nieruchomości.
Zrównoważony rozwój stawiamy w centrum wszystkich naszych działań. Z sukcesami realizujemy nasze zobowiązanie na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), aby tworzyć wartości w kluczowych obszarach działalności. Zaangażowanie ESG wyróżnia nas na tle konkurencji, pozwala maksymalizować korzyści dla naszych interesariuszy, a przy tym minimalizować wpływ na środowisko. Realizujemy, bazujące na badaniach naukowych, cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz przejrzystą strategię redukcji emisji CO2, która obejmuje programy ograniczania śladu węglowego oraz ochronę lasów deszczowych. Nasze obiekty budujemy zawsze zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju i akredytacji środowiskowych. Dzięki ugruntowanej kulturze innowacji nasz europejski zespół podnosi standardy w zakresie wykorzystania energii odnawialnej, zrównoważonego projektowania budynków, zielonych inwestycji i miejsc pracy. Działamy ramię w ramię z naszymi klientami, aby skutecznie wspierać ich w osiąganiu własnych celów na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego”.
Paweł Sapek, szef Prologis na Europę Środkową:
„Pierwszy kwartał był dla Prologis intensywnym okresem, szczególnie w Europy Środkowej. Odporność sektora nieruchomości logistycznych oraz siła naszego portfolio w regionie sprawiły, że mogliśmy nadal zapewniać wsparcie naszym pracownikom, klientom i partnerom. Miniony rok przyniósł znaczące wyzwania, ale rozwijające się branże, takie jak e-commerce, logistyka i farmacja, przyniosły nowe możliwości, odzwierciedlone w nowych transakcjach i rozpoczętych budowach. Z czterech nowych inwestycji rozpoczętych w całej Europie, trzy znajdują się w naszym regionie Europy Środkowej i mają łączną powierzchnię 70 000 metrów kwadratowych. Podpisaliśmy również o 15% więcej umów najmu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W międzyczasie wzmocniliśmy także nasz zespół Customer Experience, aby zapewnić najwyższą jakość usług wykraczających poza cztery ściany i dach naszych magazynów.”

 

Źródło: Prologis.

SAS wśród najlepszych pracodawców w Polsce w prestiżowym rankingu „Poland’s Best Employers 2021”

Shot of a group of young people using a computer together during a late night in a modern office

Firma SAS Institute, lider rynku analityki i sztucznej inteligencji, znalazła się na liście najlepszych pracodawców w Polsce w prestiżowym rankingu „Poland’s Best Employers 2021” opublikowanym przez magazyn Forbes. Wyróżnione organizacje doceniono za osiągnięcia w zakresie strategii zarządzania, atrakcyjne warunki pracy i perspektywy rozwoju kariery. W roli jurorów wystąpili sami pracownicy, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym – brane pod uwagę były ich opinie prezentujące obiektywny obraz firm, w których na co dzień pracują.

W SAS zapewniamy niecodzienne wyzwania, wspieramy kreatywność i nie boimy się innowacji. Działamy na pierwszej linii frontu cyfrowej transformacji i każdy zrealizowany projekt uczy nas czegoś nowego. Identyfikujemy zmiany rynkowe i przyszłe wyzwania klientów, aby usprawniać ich procesy decyzyjne i wspólnie rozwijać strategie na przyszłość. SAS daje realną możliwość rozwijania najbardziej poszukiwanych dziś na rynku kompetencji w obszarze analityki i AI pod okiem wysokiej klasy ekspertów. Znalezienie się na liście Forbes to bardzo ważne wyróżnienie dla SAS, które jest impulsem do dalszych działań, aby stawać się konkurencyjnym pracodawcą w oczach obecnych oraz przyszłych pracowników – mówi Michał Pieprzny, Country Leader SAS Polska.

Do współpracy przy stworzeniu listy 300 Najlepszych Polskich Pracodawców redakcja zaprosiła firmę Statista, czyli współtwórcę znanych na świecie rankingów typu „best employers”. Wytypowała ona 1800 firm zatrudniających na terenie Polski min. 250 osób. Anonimową ankietę wypełniło ponad 10 tys. pracowników, dzieląc się spostrzeżeniami w kilku kluczowych obszarach, m.in.: wizerunek i rozwój, relacje między pracownikami i zarządzanie, płaca, warunki pracy i sprzęt, zrównoważony rozwój. 300 badanych firm znalazło się w rankingu „Poland’s Best Employers 2021”. Świadczy to o wysokim poziomie środowiska pracy wyróżnionych organizacji oraz dużej satysfakcji pracowników.

To dla nas bardzo ważne, aby pracownicy wiązali się z nami na dłużej i widzieli w SAS ciekawe ścieżki rozwoju kariery. Bardzo ważny jest dla nas również rozwój otwartej, przyjaznej kultury organizacyjnej, która zapewnia, że w firmie na co dzień po prostu dobrze się pracuje. Tworzymy zgrany zespół i wyróżnia nas niezwykła umiejętność otwartego dzielenia się pomysłami i doświadczeniem. Stawiamy na koleżeńskość, szacunek, zaufanie i relacje międzyludzkie. Nie możemy doczekać się końca pandemii, aby spotkać się na żywo nie tylko w biurze, ale też na wyjazdach integracyjnych i podczas innych aktywności – podsumowuje Michał Pieprzny.

Redakcja Forbes podkreśla, że „trzysta podmiotów, które znalazły się na ostatecznej liście, to absolutna czołówka, najlepsi z najlepszych. To firmy, które należy – wręcz trzeba – podglądać i naśladować rozwiązania dobre dla pracowników i tak przez nich oceniane”. Ranking stanowi też cenną informację dla osób, które wchodzą na rynek pracy i stawiają pierwsze kroki w zawodzie. Miejsce w zestawieniu „Poland’s Best Employers 2021” to potwierdzenie, że danej firmie można zaufać.

Źródło: SAS Institute.

Dzień Ziemi 2021: Postępy Lenovo w osiąganiu globalnych celów zrównoważonego rozwoju

jeff-king-115540-unsplash
Firma Lenovo ogłosiła, że osiągnęła, a nawet przekroczyła swoje cele założone na lata 20102020 w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. W tym czasie globalny lider technologii dołączył również do inicjatywy Science Based Targets i tym samym wyznaczył sobie następne, ambitne cele na kolejne dziesięciolecie.

Działania służą temu, aby Lenovo mogło sukcesywnie zmniejszać emisję związaną z prowadzeniem wszystkich działań operacyjnych oraz w łańcuchu wartości. Ambitne nowe cele Lenovo zakładają zmniejszenie o połowę emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 do 2030 roku. Dzięki przyjęciu celów opartych na wiedzy naukowej, zaangażowanie oraz wysiłki Lenovo na rzecz zrównoważonego rozwoju przyczynią się do starań Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zmierzają do ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5°C.

„Czujemy się zobowiązani wobec naszych interesariuszy do realizowania zobowiązań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wywierania pozytywnego wpływu w społecznościach, w których prowadzimy działalność, a także wykazywania wzorowej postawy w zakresie zachowań etycznych” — powiedział Rob Taylor, dyrektor Lenovo ds. środowiska i przestrzegania przepisów: „Lenovo koncentruje się na budowaniu lepszej przyszłości poprzez oferowane produkty, rozwiązania i usługi, a także zaangażowanie w stosowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego (z ang. Environmental, Social, Governance; ESG.)”.

mat.pras.

Firma SUNEX opatentuje produkcję systemów montażowych do urządzeń OZE

Sunex 2
SUNEX S.A. opracował nowatorski sposób wytwarzania systemów montażowych do urządzeń OZE. Celem jest pełna automatyzacja produkcji zwiększająca jakość wykonania oraz szybkość wytwarzania. Czołowy producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii złożył wniosek o opatentowanie nowej technologii. Jej wdrożenie zapewni wzrost mocy produkcyjnych, co wpłynie na zwiększenie sprzedaży.

SUNEX dokonał zgłoszenia patentowego innowacyjnej i w pełni zautomatyzowanej linii do produkcji haków i systemów montażowych. Nowatorskie rozwiązanie zapewni najwyższą jakość produktu oraz dokładność i powtarzalność w procesie produkcji. Wyroby poddane zostaną jednocześnie automatycznej i pełnej kontroli jakości, która będzie przeprowadzana za pomocą systemów wizyjnych.

– Celem opracowanego przez nas wynalazku jest rozwiązanie problemów w produkcji poszczególnych elementów urządzenia takich jak m.in. haki montażowe do paneli fotowoltaicznych. Poprzez wdrożenie nowego systemu opracowanego przez nasz wewnętrzny zespół R&D chcemy wejść powyżej obecnie stosowanych technologii na rynku. Uzyskamy nieosiągalną, według dotychczasowych standardów, powtarzalność produkcji. Każdy produkt zostanie automatycznie sprawdzony z pełną gwarancją spełniania dopuszczalnych tolerancji. Produkcja będzie prowadzona bardziej efektywnie i ze zminimalizowaną skalą odpadów. Oznacza to mniejszą pracochłonność, niższy koszt wytworzenia przy jednocześnie większej wydajności. Automatyzacja procesów zmniejszy również liczbę operatorów potrzebnych do produkcji – podkreślił Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.

Wysoka precyzja wykonania haków i systemów montażowych wpasowuje się w rosnące wymagania klientów. Dotyczy to zarówno wysokich oczekiwań odbiorców na rynkach zachodnich, do których trafia około 60% produkcji SUNEX, ale także potrzeb klientów na rynku krajowym. – Nowa technologia z jednej strony pozwoli nam na poszerzenie rynków zbytu o bardziej wymagających klientów. Z drugiej strony zapewni zwiększenie produkcji, co pozwoli nam w większym stopniu pokryć rosnące zapotrzebowanie rynku. Obecnie proces technologiczny jest wydłużony m.in. z powodu dłuższej procedury dotyczącej kontroli jakości – dodał Romuald Kalyciok.

Uruchomienie w pełni automatycznej produkcji haków i systemów montażowych planowane jest na przełomie 2021 i 2022 roku.

Automatyzacja produkcji haków i systemów montażowych jest jednym z elementów szerszej inwestycji obejmującej automatyzację procesów wytwarzania, magazynowania oraz zarządzania produkcją wyrobów metalowych wykorzystywanych w urządzeniach OZE. Wartość tych inwestycji została oszacowana na poziomie 10 mln zł. SUNEX złożył jednocześnie wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

mat.pras.

Raport finansowy: Grupa CDRL podsumowuje 2020 rok

joshua-sortino-215039-unsplash
Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik w 2020 roku odnotowała stratę w wysokości 41,7 mln zł, podczas gdy w 2019 roku osiągnęła zysk na poziomie 11,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży w minionym roku wyniosły 405,6 mln zł czyli o 21 proc. mniej niż rok wcześniej. EBITDA w 2020 roku wyniosła 25,7 mln zł i jest niższa niż poprzednim roku o 52 proc.

Na wysokim poziomie utrzymały się przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – w 2020 roku wyniosły 71 mln względem 33,6 mln zł, co oznacza wzrost o 111 proc. Przepływy pieniężne netto wyniosły niemal 3 mln zł i jest to jest to nieznacznie więcej niż rok wcześniej.

Uważamy, że wyniki, które spółka osiągnęła na poziomie operacyjnym są zadawalające. To zasługa poczynionych oszczędności oraz wzrostu sprzedaży e-commerce. Miniony rok był trudny dla całej branży. Niepewne nastroje konsumentów, a także obowiązujące przez większość roku ograniczenia w handlu nie pozostały bez wpływu na wyniki Grupy CDRL– mówi Marek Dworczak, prezes CDRL.

Na wynik netto odnotowany w 2020 roku istotny wpływ miały odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych wynikających z przeprowadzonych testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych na łączną kwotę 23,9 mln zł. W kwietniu br. trzy spółki zależne, zajmujące się prowadzeniem salonów Coccodrillo, głównie w centrach handlowych zdecydowały o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji. – Dążymy do zmniejszania kosztów działalności, a restrukturyzacja powinna nam w tym dodatkowo pomóc i w długim terminie korzystnie wpłynąć na wyniki finansowe – dodaje Dworczak.

Rekordowym zainteresowaniem cieszy się sprzedaż za pośrednictwem kanałów e-commerce grupy CDRL. Obrót z zamkniętych sklepów stacjonarnych, częściowo przeniósł się do sklepu internetowego. Spółka koncentruje się na umacnianiu pozycji swoich sklepów internetowych, a także poszerzaniu dostępności produktów w sieci.

Rynek e-commerce wciąż wzrasta i niezależnie od tego ile jeszcze pandemia będzie trwać, zmiana nawyków zakupowych i przenoszenie handlu do Internetu to trend, który zostanie z nami na stałe. Mając na uwadze powyższe, wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne i nowe kanały sprzedaży. W ostatnich miesiącach uruchomiliśmy rumuńską i ukraińską wersję sklepu internetowego, od niedawna ubrania Coccodrillo dostępne są również za pośrednictwem platformy Allegro – komentuje Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL.

 

Źródło: Grupa CDRL.

Rozwój sektora małych formatów handlowych: Scallier podsumowuje pierwszy kwartał 2021 roku

Funshop Park_Rosiorii de Vede
W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 roku Scallier podpisał dwie umowy najmu powierzchni w Parku Handlowym Kęty, wynajął powierzchnie w parkach w Bydgoszczy i Łęcznej, a także kupił na rzecz inwestora nieruchomości pod park handlowy w Pleszewie. Jednocześnie Scallier prowadzi budowy dwóch pierwszych parków handlowych w Rumunii o łącznej powierzchni 11 200 mkw., w których powierzchnie już na tym etapie są w większości wynajęte.

Parki handlowe pozostają atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi również w dobie ograniczeń w działalności dużych obiektów handlowych. Ich architektura, elastyczność oraz oferta przystosowana w możliwie największym stopniu do wymagań lokalnych społeczności pozwala najemcom wypracowywać założone cele biznesowe, a tym samym realizować cele inwestorów.

Bardzo dobra kondycja sektora parków handlowych wynika z ich charakteru: są blisko lokalnych klientów i zaspokajają ich podstawowe potrzeby. Jednocześnie parki handlowe stanowią ważny element w łańcuchu logistycznym dla sieci handlowych, które wykorzystują je jako pick-up pointy dla towarów zamówionych przez Internet – mówi Bartosz Nowak, Partner Zarządzający w Scallier. Ponad 95% powierzchni w parkach handlowych w Polsce, którymi zarządzamy, jest w tym momencie wynajętych, a w naszym portfelu znajduje się ponad 50 nieruchomości, którymi zarządzamy na rzecz inwestorów. Duże zainteresowanie tym sektorem obserwujemy także w Rumunii, gdzie prowadzimy projekty deweloperskie i rozpoczęliśmy realizację dwóch pierwszych obiektów, a kolejne są w przygotowaniu. Decyzję o realizacji projektów w Rumunii podjęliśmy kierując się zapotrzebowaniem ze strony najemców – podkreśla Bartosz Nowak.

Na polskim rynku Scallier w ostatnim kwartale podpisał umowy między innymi z Sinsay, ACTION czy TEDi, ale także z operatorem fitness, który przygotowuje obiekt i planuje otworzyć go w ciągu kilku miesięcy. W Rumunii z kolei wśród najemców parków należących do Scallier są takie podmioty, jak: KiK, Jysk, Sinsay, czy Flanco – jedna z największych rumuńskich sieci handlowych dystrybuująca artykuły elektroniczne.

Parki handlowe udowodniły, że są bezpiecznymi aktywami, które gwarantują inwestorom realizację zysków. Ich demokratyczny charakter, w przeciwieństwie do dużych obiektów handlowych, przejawia się między innymi w ich otwartej konstrukcji: do większości lokali w parkach handlowych dostać się można bezpośrednio z zewnątrz obiektów, co z jednej strony przyspiesza cały proces zakupowy, a z drugiej minimalizuje ilość kontaktów z innymi osobami, co ma duże znaczenie w obecnej sytuacji i obowiązujących warunkach prawnych – podsumowuje Bartosz Nowak.

 

Źródło: Scallier Sp. z o.o. 

Deweloper ATAL oddał dop użytku 794 lokale w Q1 2021 r.

rawpixel-com-603645-unsplash
ATAL, ogólnopolski deweloper, w pierwszym kwartale 2021 roku przekazał 794 lokale, co oznacza wzrost o 67,9% rok do roku (473). Najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (281), Łodzi (167) i Katowicach (140).

Mimo trwającej pandemii rynek mieszkaniowy pozostaje niezmiennie w wysokiej fazie aktywności, a perspektywy są wciąż bardzo dobre. Jeśli chodzi o wydania, to pierwszy kwartał roku był dla nas udany – od stycznia do końca marca przekazaliśmy klientom 794 lokale – mówi Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.
WYDANIA LOKALI ATAL W Q1 2021 r. (wg. MIAST)
(miasto i liczba przekazanych lokali):
Katowice – 140
Kraków – 83
Łódź – 167
Warszawa – 281
Wrocław – 75
Trójmiasto – 6
Poznań – 42

Łącznie – 794.
ATAL w pierwszym kwartale 2021 roku zakontraktował 848 mieszkań, czyli o 14,28% więcej niż przed rokiem. W analogicznym okresie roku poprzedniego sprzedaż plasowała się na poziomie 742 lokali. W marcu podpisano 400 umów deweloperskich – to rekordowy miesięczny wynik w historii spółki. Spółka zakłada, że kontraktacja w 2021 roku wyniesie co najmniej 3 200 lokali.
W 2020 roku – po rekordowym wydaniu 3 002 lokali – deweloper wypracował aż 1 167 mln zł skonsolidowanych przychodów, co stanowi 62% wzrost względem roku 2019. Skonsolidowany zysk netto przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł zaś 167 mln zł – wzrost o 48% rdr. ATAL osiągnął w tym okresie 113 mln zł zysku netto.
W 2020 roku ATAL pozyskał 9 nowych gruntów inwestycyjnych w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Trójmieście oraz w Katowicach. Łączny koszt zakup nowych działek to ok. 52 mln zł, w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to niespełna 600 złotych, co potwierdza realizację racjonalnej polityki zakupu działek pod inwestycje. Tereny pozwolą na realizację 86 tys. mkw. PUM. Obecny bank ziemi w posiadaniu spółki w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata.
ATAL jest spółką dywidendową. Zarząd w marcu br. zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 80% zeszłorocznego zysku netto jednostki dominującej. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafi 117,3 mln złotych, czyli 3,03 zł na akcję. Pozostałą część wypracowanego zysku – 28,4 mln zł – Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Źródło: ATAL S.A.

Deweloper Archicom z rekordowym wynikiem kwartalnej sprzedaży

analiza
Archicom wypracował w pierwszym kwartale 2021 roku najlepszy wynik sprzedażowy w historii. We Wrocławiu nabywców znalazło aż 377 lokali, co oznacza wynik o 53% lepszy od analogicznego kwartału roku ubiegłego (246 szt.) i aż o ponad 50 szt. lokali sprzedanych więcej od rekordowego kwartału Spółki. W pierwszym kwartale deweloper  przekazał również klientom aktami notarialnymi 114 lokali.

 – Już pod koniec ubiegłego roku obserwowaliśmy ożywienie w rozmowach z Klientami oraz przyspieszenie ich decyzji o zakupie mieszkania. Na rynek wrócili też Klienci, którzy zakup mieszkania traktują jako bezpieczną i długoterminowo opłacalną lokatę oszczędności. Widzimy, że nasza strategia się sprawdza: niezmienna dbałość o produkt połączona z unikalnym wsparciem udzielanym naszym Klientom. Dobrą decyzją było również wprowadzenie do sprzedaży kolejnych etapów Olimpii Port i Browarów Wrocławskich – mówi Tomasz Ślęzak, Członek Zarządu Grupy Archicom. Jeszcze w drugim kwartale planujemy uzupełnienie oferty dbając o jej zróżnicowanie pod względem lokalizacji oraz standardów lokali, dodaje Tomasz Ślęzak.

W ostatnich trzech miesiącach największy udział w sprzedaży Archicomu miało osiedle Awipolis na willowym Oporowie (72 lokale), Planty Racławickie na Krzykach (67 lokale), a także wieloetapowa Olimpia Port (65 lokale), której oferta powoli się wyczerpuje oraz historyczny kompleks mixed-use Browary Wrocławskie (59 lokale).

W pierwszym kwartale 2021 Archicom wraz z zakupem mieszkania oferował mieszkańcom pełen pakiet Assistance obejmujący ochronę zdrowia, życia i nieruchomości. Ponad połowa klientów skorzystała z tej opcji. Archicom wyróżnia się na tle rynku tym, że przy zakupie oferuje klientom kompleksowe wsparcie wraz z programami uwzględniającymi aktualne potrzeby nabywców i sytuację rynkową. Od 1 kwietnia deweloper uruchomił nowy program gwarantujący klientom zakup mieszkania wraz z w pełnym projektem wykonawczym wnętrza lub kompleksową aranżacją zieleni.

mat.pras.

Przychody Miraculum w marcu wyższe o 9 proc. r/r

biznesman1
Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w marcu 2021 roku osiągnęła ponad 2 mln zł przychodów. Jest to wzrost względem analogicznego okresu 2020 roku o 9 proc. W minionym miesiącu spółka rozpoczęła współpracę z sieciami drogeryjnymi na Ukrainie i w Hiszpanii, poszerzyła również dostępność kosmetyków w USA. Na rynku polskim trwa akcja marketingowa z siecią Stokrotka.

Narastająco, od stycznia do marca spółka wypracowała 7,4 mln przychodów. Jest to wynik o 11 proc. wyższy niż ten odnotowany w pierwszych trzech miesiącach 2020 r.
– Jesteśmy zadowoleni z wyników wypracowanych przez Miraculum. Systematyczny wzrost sprzedaży jest możliwy dzięki dobrze opracowanej i konsekwentnie realizowanej strategii. W minionym miesiącu zawarliśmy również ważne dla spółki zagraniczne kontrakty handlowe, co z pewnością pozytywnie wpłynie na wyniki sprzedaży w kolejnych miesiącach – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.
Od marca kosmetyki z portfolio marek Miraculum dostępne będą w sieci drogeryjnej Prestor na Ukrainie, a także w drogeriach Primor w Hiszpanii. W minionym miesiącu spółka podpisała również umowę z sieciami domów towarowych w USA: TJ MAXX oraz ROSS. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Miraculum rozpoczęło sprzedaż perfum CHOPIN na platformie Amazon w USA.

Na rynku polskim, spółka przeprowadza kolejne kampanie marketingowe, w związku z 50-leciem powstania marki Pani Walewska. Obecnie trwa akcja promocyjna w sieci sklepów Stokrotka.

– Trwa celebracja 50-lecia powstania marki Pani Walewska. Z tej okazji przeprowadziliśmy już udane akcje promocyjne z sieciami Rossman i Aldi, obecnie trwa kampania w sklepach Stokrotka. To doskonała okazja, żeby odświeżyć wizerunek tych kultowych kosmetyków i zwiększyć ich rozpoznawalność wśród młodszego pokolenia – dodaje Sławomir Ziemski.

Źródło: Miraculum.

Rekordowy rok Grupy Kapitałowej Archicom S.A.: 670 mln przychodówi 135 mln zysku netto w 2020 r.

20210111-A-com_Browar0078a_1114people
Przychody Grupy wzrosły o 31,8 % r/r, marża brutto ze sprzedaży wyniosła 30,4%

Zysk netto wyższy o 38,2% r/r. 1.549 lokali przekazanych aktami notarialnymi, 1.219 lokali sprzedanych oraz ~15% udziału w sprzedaży na rynku wrocławskim.

– Rok 2020 był wyjątkowy i wymagający. Po raz kolejny w obliczu wyzwań rynkowych Archicom doskonale sobie poradził, działając w oparciu o sprawdzone fundamenty biznesowe, a także zachowując elastyczność w reagowaniu na potrzeby klientów, partnerów i pracowników. W tym roku przypada jubileuszowy 35 rok działalności naszej firmy, od małego studia projektowego doszliśmy do momentu, w którym łączymy siły z wiodącym w Polsce deweloperem Grupą Echo Investment S.A. To kolejny krok milowy w rozwoju spółki, a z mojej osobistej perspektywy podsumowanie jednego z ważniejszych zawodowo etapów w życiu – mówi Dorota Jarodzka-Śródka – prezes Archicom SA.

Grupa Archicom osiągnęła w 2020 r. rekordowe 669,9 mln zł przychodów, wobec 508,2 mln zł wypracowanych w 2019 r., utrzymując marże ze sprzedaży na wysokim, ponad 30% poziomie przy dwucyfrowym wzroście wolumenu przekazanych lokali (ponad 12% r/r). W ofercie Grupy na koniec grudnia znajdowało się 1.630 lokali, z czego ponad 1.300 we Wrocławiu, w inwestycjach o bardzo atrakcyjnych i zdywersyfikowanych lokalizacjach, oferujących zróżnicowaną propozycję dla klientów.

– Potwierdzeniem słuszności przyjętych przez nas założeń strategicznych jest między innymi rosnące zainteresowanie klientów ofertą Archicomu. Skupiamy się cały czas na doskonaleniu produktów, budując kulturę organizacyjną zorientowaną na klienta, nie tracąc jednocześnie z oczu wskaźników finansowych zapewniających nam stabilność i możliwość rozwoju. Pobiliśmy wiele własnych rekordów, jednakże nasze wskazania są jeszcze bardziej atrakcyjne na tle całej branży. Zrealizowane 135 mln PLN zysku netto przy wzroście o 38% to rezultat największej historycznie ilości przekazań aktami notarialnymi 1.549 szt. oraz zakończonej sukcesem komercjalizacji i częściowej sprzedaży kompleksu City Forum – komentuje Tomasz Ślęzak, członek zarządu Archicom.

Grupa Archicom pozostaje liderem we Wrocławiu pod względem liczby sprzedanych mieszkań, a jej udział w rynku wzrósł do szacunkowych 15%. Osiągnięty w 2020 roku wynik 1.219 lokali jest wysokim wynikiem zważywszy na to, że w pierwszym kwartale pandemii, sprzedaż drastycznie wyhamowała, a odbudowa popytu następowała powoli.
W 2020 roku ofertę Grupy wzbogaciło ponad 760 nowych mieszkań w 7 inwestycjach, w tym we Wrocławiu nowy projekt Sady nad Zieloną oraz kontynuacje projektów Olimpii Port, Plantów Racławickich i Awipolis oraz w Gdyni – Gardenia i Oxyvia, a w Łodzi II etap Poleskich Ogrodów.
Bank gruntów Spółki zabezpiecza realizację ponad 6.700 lokali, z czego 3.700 we Wrocławiu.

– Nasze wyniki są rekordowe na tle rezultatów poprzednich lat oraz plasują nas wysoko w kontekście konkurencji. Konsekwentnie trzymamy się przyjętej strategii zapewniającej nam stabilne i zróżnicowane źródła finansowania, ostrożne podejście do zaciągania długów połączone z powściągliwością w sferze kosztowej – mówi Artur Więznowski, członek zarządu ds. finansowych. Nie mamy wątpliwości, że ponad dwukrotny wzrost ceny akcji Archicomu w przeciągu roku (od kwietnia 2020) jest wyrazem zaufania i pozytywnej oceny jaką wystawa nam rynek kapitałowy. Obiektywnie zamknęliśmy najlepszy rok w historii Grupy Archicom – dodaje Artur Więznowski.

Rok 2020 był dla Grupy Archicom efektywny także w segmencie komercyjnym. W maju sfinalizowana została umowa sprzedaży pierwszego z dwóch budynków kompleksu City Forum – biurowca City 1 za kwotę 33,8 mln euro. Zakończona jest również realizacja drugiego z budynków kompleksu – City 2, który pozyskał już kolejnych renomowanych najemców.
Źródło: Grupa Archicom.

Wyniki finansowe Grupy Develia za 2020 rok

biznesman1
W 2020 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 517,1 mln zł wobec 819,3 mln zł rok wcześniej. Spadek przychodów jest efektem mniejszej liczby przekazanych mieszkań. 
Strata netto grupy wyniosła 138,8 mln zł wobec 117,4 mln zł zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku. Strata jest efektem negatywnej wyceny nieruchomości komercyjnych.

Skorygowany zysk netto tj. bez wpływu zmiany wycen nieruchomości inwestycyjnych, wyniósł prawie 100 mln zł. W 2020 r. deweloper sprzedał 1361 lokali wobec 1510 w 2019 r. oraz przekazał 1153 lokale wobec 1964 rok wcześniej.
Na koniec 2020 r. Develia posiadała 377 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.

– Miniony rok był dla nas wyzwaniem, podobnie jak dla większości spółek i wymagał weryfikacji planów oraz dużej elastyczności. Po słabszym I półroczu, dane za III i IV kwartał potwierdziły, że sytuacja w segmencie mieszkaniowym ustabilizowała się i rynek stopniowo wraca do wolumenów sprzed pandemii. Optymistycznie patrzymy na ten rok i kolejne lata, wierząc w długoterminowy wzrost segmentu mieszkaniowego. Przemawiają za tym bardzo dobre dane sprzedażowe za pierwsze trzy miesiące 2021 r. oraz czynniki wspierające rozwój rynku mieszkaniowego, takie jak przewaga popytu nad podażą czy polityka niskich stóp procentowych. Dlatego, zgodnie z nową strategią koncentrujemy się na rozszerzeniu działalności w segmencie mieszkaniowym, wejściu na rynek PRS i równolegle zmniejszamy zaangażowanie w segmencie komercyjnym. Pandemia niewątpliwie zwiększyła presję na ten segment i spowodowała spadek wartości nieruchomości inwestycyjnych będących w portfelu naszej spółki, co przełożyło się na wyniki za 2020 r. – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – Obecnie skupiamy się na przygotowaniu spółki do szybszego rozwoju. Mamy do tego odpowiednie zasoby, a rynek zgodnie z przyjętymi w strategii kierunkami powinien nam sprzyjać w osiągnięciu założonych celów – podsumowuje Andrzej Oślizło.

mat.pras.

Wzrost przychodów CDRL w I kwartale 2021 r. dzięki sieci e-commerce

adeolu-eletu-38649-unsplash

Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik, w I kwartale br. wygenerowała 93,41 mln zł przychodów w obu markach, czyli o 1,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka odnotowuje szczególnie wysokie wzrosty sprzedaży za pośrednictwem sieci e-commerce. Polski sklep internetowy w omawianym okresie wygenerował 15,36 mln zł przychodów – jest to wzrost w stosunku do I kwartału ubiegłego roku o 145 proc.

Od początku stycznia do końca marca, przychody wygenerowane przez polski sklepy stacjonarne wyniosły 23,40 mln zł i były porównywalne do ubiegłorocznych.

– Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników sprzedaży w I kwartale. Nawyki zakupowe znacznie się zmieniły: na znaczeniu zyskały nasze sklepy internetowe – z powodzeniem przejęły dużą część obrotów, których przez wzgląd na epidemię i obostrzenia w handlu nie dało się wygenerować w sklepach stacjonarnych. Cieszymy się, że coraz więcej klientów realizuje zakupy za pośrednictwem naszych kanałów e-commerce, dlatego obecnie skupiamy się na ich umacnianiu i poszerzaniu dostępności produktów w Internecie – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

W minionym kwartale stacjonarna sieć sklepów Buslik wygenerowała 31,49 mln zł przychodów. Jest to wynik niższy od ubiegłorocznego o 15 proc. Sklep e-commerce wypracował 3,12 mln zł – to o 28 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

 

Źródło: Grupa CDRL.

SUNEX z dwucyfrowym wzrostem przychodów

analiza
SUNEX S.A., czołowy producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii w pierwszym kwartale br. osiągnął około 23 mln zł przychodów. Oznacza to wzrost o 15,2% względem tego samego okresu poprzedniego roku
.

SUNEX konsekwentnie utrzymuje wzrostowy trend sprzedaży.  W pierwszych trzech miesiącach br. czołowy producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii uzyskał około 23 mln zł przychodów, co oznacza poprawę o 15,2% w ujęciu rok do roku.

– Osiągnięte w pierwszym kwartale br. obroty oceniamy pozytywnie. Warto podkreślić, że dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu procentowym został osiągnięty pomimo panujących obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną oraz utrzymujących się w tym okresie trudnych warunków pogodowych. Mieliśmy do czynienia z najcięższą od kilku lat zimą, co miało bezpośredni wpływ na popyt w naszej branży. Przy montażu większości urządzeń w branży OZE konieczna jest ingerencja w działającą instalację grzewczą budynków, a to w okresie zimowym jest utrudnione – podkreślił Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.

SUNEX oferuje inteligentne systemy stosowane w technice grzewczej oraz solarnej. Oparte są one na pompach ciepła, panelach fotowoltaicznych, kolektorach słonecznych, klimatyzacji oraz hybrydowych pakietach kompleksowych wraz z dedykowanymi systemami sterowania. Rozwijane są jednocześnie produkty wspomagające magazynowanie energii pozyskanej z systemów bazujących na OZE wraz z pełnym asortymentem towarzyszącym jak m.in. systemy połączeniowe, montażowe i sterujące. Są one niezbędne do tworzenia kompletnych i zindywidualizowanych rozwiązań. SUNEX ponad 60% produkcji sprzedaje za granicą, głównie w krajach Europy Zachodniej.

mat.pras.

Deweloper ATAL zakontraktował 848 lokali w Q1 2021 roku

ATAL_BursztynowaZatoka (3)
ATAL, ogólnopolski deweloper, w pierwszym kwartale 2021 roku zakontraktował 848 mieszkań, czyli o 14,28 proc. więcej niż przed rokiem. W analogicznym okresie roku poprzedniego sprzedaż plasowała się na poziomie 742 lokali. W marcu podpisano 400 umów deweloperskich – to rekordowy miesięczny wynik w historii spółki. Spółka zakłada, że kontraktacja w 2021 roku wyniesie co najmniej 3 200 lokali.
W poszczególnych miesiącach I kwartału 2021 roku spółka zakontraktowała następującą liczbę aktywnych umów deweloperskich i przedwstępnych: styczeń – 212, luty – 236 oraz marzec – 400.

Na koniec zeszłego roku w ofercie mieliśmy ponad 4 tys. lokali. W pierwszym kwartale zakontraktowaliśmy 848 lokali mieszkalnych, usługowych i inwestycyjnych. Ponadto w marcu sprzedając 400 lokali osiągnęliśmy historycznie najwyższy wynik sprzedaży. W kolejnych miesiącach przewidujemy utrzymanie się tendencji sprzedażowych odnotowanych w pierwszym kwartale roku. Czynnikiem wspierającym ten stan rzeczy jest naturalnie wysoki popyt, ale także atrakcyjność naszych nieruchomości na rynku inwestycyjnym

– mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL S.A.

ATAL w 2020 roku przekazał klientom 3 002 lokale mieszkaniowe i usługowe. To rekordowy wynik w historii spółki i jednocześnie wzrost o 70 proc. w stosunku do poziomu wydań wypracowanego w 2019 roku (1 769). Najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (685), Łodzi (598), Krakowie (479) oraz we Wrocławiu (438).
W 2020 roku ATAL zakontraktował 2 896 lokali. To wynik zgodny z założeniami dewelopera, które uwzględniły korektę związaną z nadzwyczajną pandemiczną sytuacją. W samym tylko czwartym kwartale minionego roku nabywców znalazły 824 lokale.

W 2020 roku ATAL pozyskał 9 nowych gruntów inwestycyjnych w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Trójmieście oraz w Katowicach. Łączny koszt zakup nowych działek to ok. 51 mln zł, w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to niespełna 600 złotych, co potwierdza realizację racjonalnej polityki zakupu działek pod inwestycje. Tereny pozwolą na realizację 86 tys. mkw. PUM. Obecny bank ziemi w posiadaniu spółki w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata.
mat.pras.

Echo Investment z mocnymi wynikami rocznymi dzięki elastycznej strategii i działalności w różnych sektorach rynku nieruchomości

biznesman
Dzięki zdywersyfikowanym liniom biznesowym, Echo Investment utrzymało stabilne wyniki operacyjne i finansowe. W 2020 roku spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 122 mln zł, co było efektem przekazania klientom 1 505 mieszkań, wzrostu wartości realizowanych projektów komercyjnych oraz zakończonych projektów Resi4Rent.

Biorąc pod uwagę nową rzeczywistość, w której funkcjonuje spółka, trendy społeczne oraz zmieniające się preferencje klientów, Echo Investment coraz bardziej koncentruje się na sektorze mieszkaniowym. Mieszkania na sprzedaż i mieszkania na wynajem stanowią dziś około jednej czwartej wartości aktywów spółki. Ze względu na duży potencjał rozwoju tego sektora w Polsce i mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, ambicją Echo Investment jest znaczące zwiększenie udziału projektów mieszkaniowych w bilansie. Po sfinalizowaniu zakupu większościowego pakietu udziałów w spółce Archicom, tylko w 2021 roku grupa rozpocznie budowę 7 tys. mieszkań na sprzedaż i wynajem.

– W ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o zwiększeniu koncentracji na sektorze mieszkaniowym oraz o realizacji większości inwestycji w ramach wielofunkcyjnych, dużych projektów zwanych „destinations”. Te kierunki wpisują się w naszą obecną strategię, która zakłada również, że dążymy do pozycji lidera w każdym segmencie, w którym działamy. Zamierzamy rokrocznie zwiększać naszą obecność na rynku mieszkaniowym, a dzięki połączeniu sił z Archicomem nasza grupa stanie się największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

W 2020 roku deweloper zakończył budowę jedenastu projektów mieszkaniowych w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz rozpoczął budowę i sprzedaż mieszkań w siedmiu nowych inwestycjach, co zwiększyło ofertę o blisko 1,3 tys. mieszkań. W ubiegłym roku Echo Investment pobiło rekordy zarówno w sprzedaży, jak i przekazaniach mieszkań. Spółce udało się podpisać z klientami 1 570 umów sprzedaży, co jest wynikiem o 16% lepszym od ubiegłorocznego. W tym samym czasie klienci odebrali klucze do 1 505 mieszkań, co oznaczało wzrost o 19% w stosunku do 2019 roku. W samym IV kwartale 2020 roku sprzedaż wyniosła 464 lokale, a przekazania –792.

Resi4Rent, największa prywatna firma z mieszkaniami na wynajem w Polsce, ma obecnie blisko 1,8 tys. mieszkań we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie, a w 2021 roku odda do użytku kolejne 460 mieszkań i rozpocznie budowę ponad 3 tys. dodatkowych lokali. Docelowo, do 2025 r., wprowadzi do oferty 10 tys. mieszkań w sześciu największych miastach Polski – w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu.
– Sytuacja finansowa Echo Investment jest stabilna. W 2020 r. wypracowaliśmy ponad 122 mln zł skonsolidowanego zysku netto, a na koniec okresu mieliśmy na kontach zgromadzone 327 mln zł. Dodatkowo w 2020 r. kupiliśmy atrakcyjne nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę o potencjale ok. 275 tys. mkw. powierzchni mieszkaniowej i usługowej. Z tak mocną sytuacją finansową i imponującym bankiem ziemi jesteśmy gotowi do realizacji naszej strategii – komentuje Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

W minionym roku dział biurowy Echo Investment koncentrował się na zakończeniu zgodnie z zakładanymi terminami realizacji budynków biurowych oraz na pozyskiwaniu dla nich najemców. Deweloper oddał do użytku pięć projektów o łącznej powierzchni ponad 125 tys. mkw. Na koniec roku ich średni poziom wynajęcia przekraczał 60%, a obecny poziom komercjalizacji i prowadzone zaawansowane rozmowy zbliżają ten wskaźnik do 85%, co czyni budynki gotowymi do sprzedaży.

W czasie pandemii najbardziej ucierpiał sektor handlowy, głównie ze względu na trzykrotny lockdown i ciągle przedłużające się restrykcje. Priorytetem dla działów wynajmu i zarządzania Echo było wypracowanie porozumienia z najemcami w sprawie zasad powrotu działalności centrów handlowych. Najważniejszym wydarzeniem dla projektów handlowych spółki w 2020 roku było otwarcie pierwszego w Polsce sklepu Primark w Galerii Młociny w Warszawie. Był to jeden z najbardziej oczekiwanych debiutów na polskim rynku, co zdecydowanie wzmacnia atrakcyjność tego projektu.

Źródło: Echo Investment.

Dalkia Polska Solutions chce wzmocnić swoją pozycję na rynku i wspierać polski przemysł we wdrażaniu ekologicznych rozwiązań energetycznych

Marek Zdanowicz_Prezes DPS

Dalkia Polska Solutions, wchodząca w skład grupy Dalkia Polska (należącej do francuskiej grupy EDF), ma nowego prezesa. Stanowisko to objął od lat związany z Grupą Marek Zdanowicz. Nowy prezes zapowiada dynamiczny rozwój i wzmocnienie pozycji spółki na rynku obiektów komercyjnych w zakresie projektowania oraz wykonawstwa instalacji sanitarnych, elektrycznych i automatyki. Do zarządu spółki została także powołana Agnieszka Nocuń, obecna dyrektor finansowa. Firma intensywniej niż dotychczas będzie wspierać sektor przemysłowy w unowocześnianiu instalacji energetycznych, wdrażając rozwiązania, zmierzające do zmniejszenia zużycia energii i emisji CO2, a także wykorzystywania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii.

Dalkia Polska Solutions zajmuje się kompleksowym projektowaniem, budowaniem oraz utrzymywaniem instalacji technicznych w budynkach publicznych, komercyjnych i przemysłowych. Świadczy też usługi budowy i aranżacji powierzchni typu fit-out w systemie design & build. Spółka zatrudnia ponad 80 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zrealizowała ponad 2000 projektów. Świadczy usługi na terenie całej Polski oraz za granicą (Litwa, Wlk. Brytania, Niemcy, Francja, Czechy, Arabia Saudyjska, Tajwan, USA). Firma zaprojektowała i wykonała między innymi instalacje elektryczne i niskoprądowe oraz teletechniczne dla szeregu rozpoznawalnych budynków biurowych w Warszawie, Łodzi i Katowicach (m.in. biurowce .KTW, Rondo 1, The Warsaw Hub). Spółka dostarcza swoim klientom nowoczesne i efektywne systemy zarządzania infrastrukturą obiektu, umożliwiające jego optymalne użytkowanie oraz racjonalne wykorzystanie energii. Spółka Dalkia Polska Solutions świadczy także usługi na rzecz wysoce wymagających obiektów sportowych (Stadion Narodowy, Arena Gdańsk, Akademia Piłkarska Legia).

Mój cel to umocnienie pozycji spółki na rynku obiektów komercyjnych w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych, elektrycznych i automatyki. Biurowce czy kompleksy sportowe w trudnym czasie pandemii jeszcze bardziej potrzebują przemyślanych i efektywnych rozwiązań w zakresie instalacyjnym. W dobie ograniczania interakcji społecznych ułatwiają one zdalne zarządzanie infrastrukturą i łatwe dostosowanie obiektu do zmieniającego się natężenia ruchu użytkowników. Z drugiej zaś strony chcemy stać się partnerem zakładów przemysłowych w Polsce, towarzysząc im w działaniach na rzecz transformacji energetycznej, poprzez proponowanie i realizację rozwiązań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii oraz emisji CO2. Taka oferta ma zwiększyć wydajność energetyczną naszych klientów, a także ułatwić wdrażanie instalacji bardziej ekologicznych. – komentuje Marek Zdanowicz, nowy prezes Dalkia Polska Solutions.

Marek Zdanowicz od lat jest związany z grupą Dalkia Polska, w której pełnił funkcje m.in. szefa działu prawnego oraz dyrektora sprzedaży i marketingu. Wcześniej zdobywał doświadczenie w zarządzaniu spółkami zależnymi grupy Dalkia. Jako CEO kierował jej spółkami w Polsce (Dalkia Szczytno) oraz w Rumunii (Dalkia Termo Iaşi). Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Źródło: Dalkia.

Wiodący inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej publikuje raport roczny i skonsolidowane wyniki finansowe za 2020 rok

abd17c5b72eb94085d7b5d4b9b901ccf
Globalworth, wiodący inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej, publikuje raport roczny oraz skonsolidowane wyniki finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. Jasne, strategiczne podejście firmy do procesu wychodzenia biznesu z pandemii COVID-19 zaowocowało zrównoważonym wzrostem – dochód operacyjny netto zwiększył się o 6,5 proc. do 157,3 mln euro, a łączna wartość portfela efektywnie nie uległa zmianie i wyniosła 3 mld euro.

Jako lider rynku biurowego w Polsce i Rumunii, czyli na dwóch największych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, przyjęliśmy podejście – zwłaszcza w czasie zwiększonej niepewności spowodowanej pandemią Covid-19 – oparte na partnerstwie z naszymi najemcami, rozumiejąc ich potrzeby i oferując elastyczne, a zarazem inteligentne rozwiązania. W 2020 roku z sukcesem wynajęliśmy lub przedłużyliśmy umowy na około 303,5 tys. mkw. powierzchni najmu w naszym portfelu wysokiej klasy nieruchomości – stanowiło to ok. 25 proc. całości istniejącej powierzchni najmu, którą dysponujemy. To najwyższy poziom aktywności komercjalizacyjnej, jaki kiedykolwiek udało nam się osiągnąć, co wiążemy z udanymi negocjacjami z naszymi obecnymi najemcami, którzy docenili prezentowane przez nas elastyczne podejście oparte na współpracy.

Potwierdzeniem bardzo dobrych relacji z najemcami było też wysokie obłożenie w naszych obiektach, które na koniec roku osiągnęło poziom 90,9% (91,7% z uwzględnieniem opcji przysługującym najemcom). Wpływ na nie miało też jednak dostarczenie na rynek nieruchomości znajdujących się jeszcze w budowie i w fazie komercjalizacji, a także spadek wysokości obłożenia o 3,3 proc. w porównywalnych obiektach z powodu bardzo trudnych warunków rynkowych.

Pomimo znacznych zakłóceń działalności gospodarczej i społecznej, utrzymujących się przez większość 2020 roku, mogę z przyjemnością powiedzieć, że nasze główne mocne strony i przewagi konkurencyjne przyniosły nam bardzo stabilne wyniki operacyjne i finansowe. Jednocześnie pozostawaliśmy w bliskiej relacji z naszymi klientami, wspierając ich, jak również szerszą społeczność, w której żyjemy i z którą działamy, umacniając przy tym naszą pozycję wynajmującego pierwszego wyboru na rynkach macierzystych. Chociaż rok 2021 będzie wciąż pełen wyzwań, głęboko wierzę, że najgorsze już minęło i jestem podekscytowany i przekonany co do możliwości, które przed nami stoją

Dimitris Raptis, dyrektor generalny (CEO) Globalworth Group

Wybrane dane operacyjne:

• Całkowita wartość portfela nie uległa efektywnie zmianie i wyniosła 3 mld euro (2,3 mld euro w nieruchomościach certyfikowanych ekologicznie).
• Koncentracja na projektach charakteryzujących się znacznym poziomem najmu i będących na zaawansowanym etapie budowy, dostarczenie dwóch biurowców klasy „A” i dwóch wysokiej klasy nieruchomości przemysłowych w Rumunii i Polsce o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 95,8 tys. mkw.
• Całkowita wielkość portfela wzrosła o 4,7% do 1 271 300 mkw. powierzchni najmu.
• Transakcje najmu na 303,5 tys. mkw. łącznej powierzchni komercyjnej przy średniej ważonej długości najmu wynoszącej 3,9 roku. Z tego 74,3% to renegocjacje i przedłużenia umów z naszymi dotychczasowymi najemcami.
• Obłożenie powierzchni najmu w ukończonych budynkach kształtowało się na wysokim poziomie 90,9% (91,7% uwzględniając opcje najemców). Na obłożenie wpływ miały jednak nieruchomości w budowie, znajdujące się jeszcze w fazie komercjalizacji, a także spadek wysokości obłożenia o 3,3 proc. w nieruchomościach porównywalnych z powodu bardzo trudnych warunków rynkowych.
• Roczny czynsz z zawartych umów w wysokości 183,4 mln euro, z czego 91,3% przypada na nieruchomości biurowe i przemysłowe.
• Wskaźnik ściągalności z należnych czynszów, na które wystawiono faktury, utrzymał się na wysokim poziomie 99,0% w skali roku.
• Większość portfela jest obecnie zarządzana przez nasz wewnętrzny zespół składający się z ponad 220 specjalistów w Polsce i Rumunii.
• Około 2 mln euro przekazanych naszym społecznościom na 27 inicjatyw w Rumunii i Polsce, z których większość dotyczyła zwalczania skutków COVID-19.
• CPI Property Group w lutym 2020 roku została największym udziałowcem Globalworth.

Wybrane dane finansowe:

• Dochód operacyjny netto wzrósł o 6,5% do 157,3 mln euro, pomimo negatywnego wpływu (-2,3%) pandemii Covid-19.
• Zysk (zgodnie z metodologią EPRA) za rok obrotowy 2020 w wysokości 82,3 mln euro, co stanowi roczny wzrost o 1,7% – jednocześnie zysk na akcję spadł o 16% do 37 centów.
• Zadeklarowanie i wypłacenie dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 34 centów na akcję, co stanowi co najmniej 90% zysku (EPRA) za pierwsze i drugie półrocze, czyli w zgodzie z postanowieniami naszego statutu.
• Utrzymanie naszej oceny inwestycyjnej przez wszystkie trzy główne agencje ratingowe.
• Emisja naszych pierwszych zielonych obligacji pozwoliła pozyskać 400 mln euro z sześcioletnim terminem wykupu, a zapisy dwukrotnie przekroczyły ofertę, jednocześnie poprawił się nasz profil zapadalności zadłużenia poprzez odkup około 41% obligacji zapadających w 2022 roku z premią 2,0% w stosunku do ich wartości nominalnej.
• Utrzymanie poziomu płynności na wysokim poziomie 527,8 mln euro w gotówce na dzień 31 grudnia 2020 roku, a także z dodatkowymi niewykorzystanymi 215 mln euro kredytu odnawialnego dostępnego dla Grupy.
• Wskaźnik LtV wyniósł 37,8% na dzień 31 grudnia 2020 roku, co jest zgodne ze strategią Grupy utrzymywania długofalowego celu LtV poniżej 40%, przy jednoczesnej kontynuacji dynamicznego wzrostu.
• Wartość aktywów netto na akcję (zgodnie z EPRA) na dzień 31 grudnia 2020 roku spadła o 6,7% do 8,68 euro na akcję (w porównaniu z 9,30 euro na dzień 31 grudnia 2019 roku), głównie z powodu rewaluacji aktywów wynikających z niepewności na rynku spowodowanej pandemią Covid-19.

Źródło: Globalworth.

ATAL z 167 mln zł zysku netto w 2020 roku – spółka wygenerowała bardzo dobre wyniki finansowe

matthew-guay-148463-unsplash
ATAL, ogólnopolski deweloper, w 2020 roku – po rekordowym wydaniu 3 002 lokali – wypracował aż 1 167 mln zł skonsolidowanych przychodów, co stanowi 62% proc. wzrost względem roku 2019. Skonsolidowany zysk netto przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł zaś 167 mln zł – wzrost o 48 proc. rdr. ATAL osiągnął w tym okresie 113 mln zł zysku netto. W 2020 roku marża brutto ze sprzedaży wyniosła 20,3 proc, a marża netto 14,3 proc.

Rok 2020 ze względu na nadzwyczajne okoliczności, w jakich przyszło nam funkcjonować, był szczególnie trudny i nieprzewidywalny. Na tle innych sektorów branża nieruchomości, zwłaszcza rynek mieszkaniowy, radziła sobie nadzwyczaj dobrze. Kondycja, w jakiej ATAL S.A. wszedł w okres pandemii, ułatwiła nam podejmowanie zdecydowanych i racjonalnych decyzji oraz szybkie przystosowanie mechanizmów działania do nowych warunków. To sprawiło, że pod wieloma względami 2020 rok był dla ATAL bardzo dobry.

2020 rok zamknęliśmy z bardzo satysfakcjonującymi wynikami i doskonałą kondycją finansową, co potwierdza, że firmy zarządzane z myślą o długofalowej perspektywie i wyróżniające się sprawną organizacją nawet w obliczu nadzwyczajnych okoliczności są w stanie działać bez istotnych zakłóceń. Co więcej, oparty na dywersyfikacji geograficznej model biznesowy zdecydowanie sprawdza się nawet w trudnych okolicznościach. Naturalnie wysoki popyt i dobra pozycja nieruchomości na rynku inwestycyjnym roztacza przed pierwotnym rynkiem mieszkaniowym potencjał dalszego wzrostu. To, pomimo obecnych ograniczeń w sferze zdrowia i gospodarki, pozwala nam z optymizmem spoglądać w przyszłość.

– mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL S.A.

ATAL w 2020 roku przekazał klientom 3 002 lokale mieszkaniowe i usługowe. To rekordowy wynik w historii spółki i jednocześnie wzrost o 70 proc. w stosunku do poziomu wydań wypracowanego w 2019 roku (1 769). Najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (685), Łodzi (598), Krakowie (479) oraz we Wrocławiu (438).
W 2020 roku ATAL zakontraktował 2 896 lokali. To wynik zgodny z założeniami dewelopera, które uwzględniły korektę związaną z nadzwyczajną pandemiczną sytuacją. W samym tylko czwartym kwartale minionego roku nabywców znalazły 824 lokale.

W minionym roku zgodnie z harmonogramem realizowaliśmy przedsięwzięcia inwestycyjne. W 2020 roku ATAL wprowadził do sprzedaży w sumie 13 projektów z blisko 2500 lokalami – w Trójmieście Przystań Letnica etap II i III, ATAL Bosmańska oraz Śląska 12, w Krakowie kolejne etapy ATAL Aleja Pokoju (IIIB), Apartamenty Przybyszewskiego (IV) oraz ATAL Residence Zabłocie (V), w Warszawie Bartycka 49 Apartamenty, w Łodzi Nowe Miasto Polesie II i Apartamenty Drewnowska IV, we Wrocławiu Nowe Miasto Jagodno etap III oraz ATAL City Square.

ATAL w ubiegłym roku zorganizował największą w historii spółki emisję obligacji, dzięki której pozyskał łącznie 200 mln zł – z czego 50 mln zł pochodziło z zapisów złożonych na papiery w dodatkowej rundzie po tym, jak popyt na obligacje istotnie przekroczył pierwotnie zakładane 150 mln zł. Środki zostały przeznaczone na dalszą rozbudowę oferty oraz zakup nowych gruntów.

ATAL jest spółką dywidendową. W tym roku Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 3,03 zł na akcję, co łącznie daje kwotę 117,3 mln zł. Natomiast pozostałą część wypracowanego zysku w kwocie blisko 28,4 mln zł planuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

W 2020 roku ATAL pozyskał 9 nowych gruntów inwestycyjnych w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Trójmieście oraz w Katowicach. Łączny koszt zakup nowych działek to ok. 52 mln zł, w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to niespełna 600 złotych, co potwierdza realizację racjonalnej polityki zakupu działek pod inwestycje. Tereny pozwolą na realizację 86 tys. mkw. PUM. Obecny bank ziemi w posiadaniu spółki w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata.

Źródło: ATAL S.A.

Raport: 7R bije własny rekord powierzchni w budowie i umacnia pozycję na polskim rynku magazynowym

2642c93c1b46821ddb732be79f272d36
2020 był rokiem przełomowym dla branży magazynowej, która w obliczu światowego kryzysu epidemiologicznego okazała się jedną z najmocniejszych gałęzi gospodarki. Podsumowania pokazują, że Polska to drugi po Niemczech rynek, który w ubiegłym roku oddał do użytku najwięcej powierzchni magazynowej w Europie, a także trzeci pod względem powierzchni wynajętej. Deweloper przemysłowo-magazynowy 7R, jedyna polska firma utrzymująca się w pierwszej trójce najmocniejszych graczy ze swojego sektora w Polsce, podsumowuje wyniki za ubiegły rok.

Spis treści:
Ważny krok w kierunku budownictwa proekologicznego
W zespole siła
Plany na 2021

7R to deweloper aktywny na polskim rynku magazynowym od 2008 r. W roku 2020 wynajął łącznie 406 895 mkw. powierzchni w ramach 51 zawartych umów, z czego aż 97% stanowiły nowe umowy.
Jak podaje JLL, pod koniec grudnia 2020 r. wolumen powierzchni magazynowej w budowie w 7R wyniósł 361 000 mkw., wzrastając rok do roku o 30% i zapewniając firmie awans z trzeciego na drugie miejsce w Polsce. Pod względem powierzchni dostarczonej w roku ubiegłym, 7R utrzymał trzecią pozycję w rankingu JLL, oddając do użytku 18 budynków w ramach 14 projektów, z łącznym wolumenem 180 500 mkw.

Z roku na rok nasza firma notuje regularne wzrosty wynajętej powierzchni o średnio 35%. Budujemy wielkopowierzchniowe parki logistyczne, jak i magazyny miejskie sieci 7R City Flex Last Mile Logistics. Dwie trzecie powierzchni wynajętej w 2020 r. obejmowały umowy przednajmu. Dzięki temu modelowi współpracy mogliśmy jak najlepiej dostosować przestrzeń do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Ubiegły rok był dla nas także potwierdzeniem, że najemcy coraz bardziej doceniają wysoki, ekologiczny standard inwestycji magazynowych. Mamy doświadczenie i kompetencje, aby takie przestrzenie dostarczyć. Wyszliśmy także naszym klientom naprzeciw, podnosząc w parkach logistycznych wysokość budynków w świetle do 11,7 m, co zwiększa możliwości składowania,

komentuje Tomasz Lubowiecki, prezes 7R.

Przykładem potrzeby zwiększania powierzchni składowania magazynów jest największa na rynku polskim w III kwartale 2020 r. umowa, jaką deweloper 7R podpisał w ramach projektu BTS dla Żabki w Radzyminie pod Warszawą. Powstaje tam najnowocześniejszy w kraju, w pełni zautomatyzowany obiekt dla branży spożywczej. Jeden z budynków nowego centrum dystrybucyjnego Żabki  to magazyn wysokiego składowania, tzw. „high bay” o wysokości 40 m. Centrum zostało zaprojektowane z dbałością o redukcję emisji CO2 do atmosfery. Obiekt będzie zasilany zieloną energią z paneli fotowoltaicznych. Skorzysta także ze specjalnej kostki oraz wież antysmogowych.

Ważny krok w kierunku budownictwa proekologicznego

Firma 7R udowodniła w 2020 r., że samowystarczalność energetyczna budynków jest już na wyciągnięcie ręki. W podkrakowskich Balicach deweloper dostarczył budynek biurowo-laboratoryjny dla firmy BWI Group, zajmującej się projektowaniem i produkcją części zawieszeń samochodowych. Obiekt, dzięki zastosowanemu systemowi trigeneracji, sam produkuje energię potrzebną do zasilania, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.
7R chce rozwijać swoje dobre praktyki w obszarze zielonego budownictwa. Jako pierwszy deweloper magazynowy, firma dołączyła w ubiegłym roku do Proptech Foundation, stawiając sobie za cel rozwój i implementację technologii, które pomogą ograniczyć ślad węglowy obiektów magazynowych w Polsce.

W zespole siła

7R stawia na mocny zespół i współpracę z najlepszymi praktykami rynku nieruchomości komercyjnych w kraju. Liczba pracowników firmy wzrosła rok do roku o 54%. W 2020 r. do grona profesjonalistów rozwijających biznes magazynowy firmy dołączył szereg specjalistów. Wśród nich Michał Ulasiński, który objął stanowisko Head of Architecture i kieruje wewnętrznym zespołem dedykowanym projektowaniu oraz architekturze budynków przemysłowych i magazynowych.
Tomasz Żak od ubiegłego roku przewodzi działowi zarządzania aktywami i nieruchomościami. Firma zarządza aktualnie portfelem nieruchomości o powierzchni ponad 700 000 mkw. na terenie całej Polski.
Z kolei z końcem roku firma ogłosiła, że Chris Zeuner, po udanym roku pracy na stanowisku dyrektora niewykonawczego w 7R, zostanie szefem ds. inwestycji i członkiem zarządu firmy. Na nowym stanowisku, od 1 stycznia 2021 r., jest odpowiedzialny za dalszą ekspansję 7R, która obejmuje plany wejścia polskiego dewelopera powierzchni magazynowo-przemysłowych na nowe rynki europejskie.

Rozwój rynku, a co za tym idzie także naszego biznesu, wymaga rewizji strategii i budowy silnego zespołu, który podoła nowym wyzwaniom, jakie przed sobą stawiamy. Kluczowe jest, aby obecność magazynów w przestrzeni miejskiej czy podmiejskiej była przyjazna dla otoczenia oraz życia lokalnych społeczności. Czujemy się odpowiedzialni za to, jaki wpływ na krajobraz Polski wywiera działalność deweloperska. Stąd między innymi efekt prac zespołu naszych architektów, którym jest nowa, wizualnie lekka, elewacja obiektów 7R,

dodaje Tomasz Lubowiecki, prezes 7R.

Plany na 2021

W 2021 r. 7R planuje oddać obiekty o łącznej powierzchni około 600 000 mkw., a kolejny 1 mln mkw. to inwestycje, które znajdują się na różnych etapach przygotowania do procesu deweloperskiego.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi elastycznie reagować na wymagania rynku i podjąć się rozpoczęcia nowych projektów. Dysponujemy bankiem ziemi, mamy pozwolenia na budowę oraz zespół z ogromnym doświadczeniem, dzięki czemu możemy budować szybko i w najwyższych standardach. Będziemy wzmacniać naszą obecność zarówno w samej stolicy i Polsce centralnej, jak i na Górnym i Dolnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim, ale i na Wschodzie kraju. Inwestujemy w nowe lokalizacje, oraz w rozbudowę tych, które już mamy w swoim portfolio,

podsumowuje Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu, Head of Development w 7R.

Źródło: 7R.

EPP podsumowuje 2020 rok

EPP_centrum handlowe 2

EPP, największy właściciel centrów handlowych w Polsce, przedstawia wyniki operacyjne za 2020 rok. Obroty najemców prowadzących działalność w centrach handlowych EPP wyniosły 75% wyniku z poprzedniego roku, przekraczając wartości z analogicznego okresu 2019 roku w styczniu i lutym oraz osiągając poziom zbliżony do tego sprzed pandemii w miesiącach lipiec-wrzesień. Obiekty EPP pozostają atrakcyjną lokalizacją dla szerokiego grona najemców, co potwierdza wskaźnik najmu na stabilnym poziomie 96%, otwieranie nowych sklepów oraz powiększanie powierzchni i modernizacje salonów przez najemców już funkcjonujących w centrach EPP.

Spis treści:
Wyższa konwersja
Wysokie standardy bezpieczeństwa
Omnichannel przyszłością handlu
Debiuty i metamorfozy

Wyższa konwersja
Zakupy w sklepach stacjonarnych w centrach handlowych pozostają ulubioną formą zakupów Polaków, którzy dzięki wprowadzonym wysokim standardom sanitarnym czują się w nich bezpiecznie. Świadczą o tym m.in. stabilne poziomy odwiedzalności w centrach EPP w okresach, gdy mogą one działać bez ograniczeń. Wyraźnie widoczna jest też wyższa konwersja niż w 2019 roku, która wynika ze zmiany nawyków konsumentów. Obecnie wizyta w centrum handlowym jest krótsza, celowa, częściej skutkuje decyzją zakupową i wyższym paragonem. Klienci odwiedzają centra często w pojedynkę i z listą konkretnych potrzeb, co przekłada się na mniejszy ruch, ale wyższe wyniki sprzedaży.

– Pandemia COVID-19 bardzo silnie wpłynęła na rynek centrów handlowych. Zmieniła też zachowania klientów, co znajduje odbicie w wynikach odwiedzalności skorelowanych silnie z sytuacją epidemiczną i dostępną ofertą centrów. Dopóki sytuacja się nie unormuje trudno liczyć, aby odwiedzalność w pełni wróciła do poziomu z 2019 roku. Cieszą nas natomiast wyższe obroty i konwersja w okresach, gdy centra mogą prowadzić nieograniczoną działalność. Mniejsza liczba osób robiących większe zakupy pozwala wygenerować tak ważny dla wszystkich przedsiębiorców przychód, a jednocześnie zachowywać dystans i bezpieczeństwo – powiedział Tomasz Trzósło, prezes EPP.

Wysokie standardy bezpieczeństwa
W centrach handlowych EPP skrupulatnie wdrożono rekomendowane przez rząd standardy sanitarne, aby zapewnić bezpieczeństwo klientom, najemcom i pracownikom obiektów. Obowiązuje zasada DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka, a o jej przestrzeganie dba obsługa centrów handlowych i pracownicy sklepów. O zasadach bezpiecznych zakupów przypominają materiały graficzne, piktogramy oraz komunikaty głosowe. Klienci doceniają te wysiłki i chętnie wracają do zakupów stacjonarnych w centrach handlowych EPP.

Omnichannel przyszłością handlu
Konsekwentny powrót klientów do zakupów stacjonarnych po zakończeniu każdego lockdownu dowodzi, że wzrost sprzedaży w kanale online nie przekłada się na spadek zainteresowania zakupami w centrach handlowych. Klienci, gdy tylko odzyskali możliwość zrobienia zakupów stacjonarnych, chętnie wrócili do centrów handlowych. W odpowiedzi na rozwój e-commerce i zmianę zachowań klientów, EPP rozwija innowacyjne rozwiązania mające na celu integrację zakupów stacjonarnych ze światem cyfrowym.

– Głęboko wierzymy, że przyszłością handlu są rozwiązania omnichannel, które pozwalają dostarczać klientom wyjątkowych doświadczeń zakupowych niezależnie od sposobu, w jaki korzystają z oferty naszych centrów. W strategii EPP ważne miejsce zajmuje innowacyjne podejście do handlu z wykorzystaniem wielu kanałów. Dlatego wdrażamy takie rozwiązania, jak sprzedaż internetowa poprzez livestreaming oraz pracujemy nad rozwojem usług click & collect w całym portfolio. Takie podejście, łączące kanały sprzedaży online i offline, pozwala oferować naszym klientom ich ulubione koncepty w nowym wydaniu, jednocześnie budując odwiedzalność i obrót w centrach oraz skracając drogę produktu do kupującego – dodał Tomasz Trzósło.

Debiuty i metamorfozy
W minionym roku w centrach handlowych EPP pojawiły się nowe sklepy i salony ponad 20. marek. Wyjątkowe premiery miały miejsce w Galerii Młociny, w której otworzył się sklep debiutującej w Polsce sieci Primark oraz pierwszy w kraju salon Modivo w koncepcie omnichannel. Grono najemców warszawskiej galerii powiększyło się ponadto o markę biżuteryjną Pandora i wyjątkowy koncept oparty o nadawanie drugiego życia przedmiotom – Bazar Miejski.

Metamorfozę przeszła bełchatowska Galeria Olimpia. Przebudowa 8 tys. mkw. powierzchni i rekomercjalizacja centrum zaowocowała 23% wzrostem jej odwiedzalności. Nowym kluczowym najemcą została sieć spożywcza Carrefour, a do listy sklepów tego centrum dołączyło dodatkowo pięć nowych marek. Ważne debiuty i modernizacje sklepów w centrach handlowych EPP dotyczyły marek Pepco (Galeria Veneda w Łomży i Outlet Park w Szczecinie), Tchibo, Marc O’Polo (obydwie w Outlet Park) i eobuwie.pl (Galaxy w Szczecinie), a także perfumerii Sephora i Drogerie Natura (obydwie we wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim).

Po powiększeniu wynajmowanej powierzchni wznowiły działalność salony Carry w poznańskim King Cross Marcelin i CCC (we włocławskiej Wzorcowni i kaliskiej Galerii Tęcza) oraz sklep Pepco w Galaxy. W 2020 roku zakończono także przebudowę FOODPORTU w Galaxy i prace usprawniające komunikację wokół Galerii Młociny, oraz modernizację części wspólnych w Pasażu Grunwaldzkim.

Wsparcie lokalnej społeczności w walce z koronawirusem
Centra handlowe EPP, będąc ważną częścią lokalnych społeczności, w czasie pandemii niosły pomoc okolicznym mieszkańcom i personelowi medycznemu. W minionym roku, dzięki inicjatywom pracowników centrów handlowych EPP, wsparcie w postaci maseczek, środków ochrony osobistej i płynów dezynfekujących oraz posiłków dla personelu medycznego otrzymały lokalne szpitale, a osobom samotnym i przebywającym na kwarantannie przekazano książki i gry. Maseczki i posiłki zostały kupione od najemców obiektów EPP, aby wesprzeć ich biznes w tych pełnych wyzwań czasach.
Źródło: EPP.

Silny gracz na rynku nieruchomości – Horyzont Inwestycji konsoliduje działania

Horyzont Inwestycji
Skonsolidowanie działań odgrywa ogromną rolę w strategicznym rozwoju firmy. Na ten krok decydują się ci, którzy stawiają na dynamiczny wzrost biznesu. W Horyzont Inwestycji swoją wiedzę i doświadczenie skonsolidowało trzech ekspertów. Dopełnieniem efektu synergii jest profesjonalizm współpracujących z firmą zespołów – fachowców na rynku nieruchomości. Dzięki temu Horyzont Inwestycji zapewni swoim klientom jeszcze więcej możliwości inwestycyjnych.

Spis treści:
Pionier na rynku inwestycji w nieruchomości
Fachowe doradztwo i atrakcyjne produkty inwestycyjne
Oferta skrojona na miarę i jeszcze większe zyski

Rynek nieruchomości, wbrew wszelkim zapowiedziom, nie doznał zapaści. Co więcej – inwestowanie w nieruchomości jest nadal jednym z najbardziej stabilnych źródeł dochodów. Skonsolidowanie działań Horyzont Inwestycji to bardzo dobra wiadomość dla inwestorów. Oznacza bowiem jeszcze lepszy dostęp do okazji inwestycyjnych i ich większy wachlarz. Co za tym idzie? – Możliwość inwestowania w produkty, do których inwestorzy mają przekonanie. Natomiast dla fliperów, sourcerów i agentów nieruchomości – szersze możliwości współpracy z inwestorami, co daje im dostęp do nieograniczonego wręcz kapitału – wyjaśnia Paweł Kuczera, prezes zarządu Horyzont Inwestycji.

Pionier na rynku inwestycji w nieruchomości
Podczas gdy większość firm skupia się na poszczególnych sektorach – np. flipy na rynku wtórnym lub flipy na rynku pierwotnym – Horyzont Inwestycji jeszcze przed skonsolidowaniem działań oferował swoim klientom niespotykany wachlarz możliwości inwestycyjnych. Przewaga nad jednoosobowymi działalnościami czy spółkami rodzinnymi wynika ze skumulowania wiedzy eksperckiej trzech liderów firmy. – Połączyliśmy możliwości oraz potencjał trzech ekspertów w jednym przedsiębiorstwie i postawiliśmy na rozwój istniejącej od kilku lat na rynku i docenianej przez Inwestorów marki Horyzont Inwestycji. Ten solidny fundament to gwarancja sukcesu finansowego dla naszych inwestorów oraz współpracujących z nami fliperów, sourcerów i pośredników – podkreśla Michał Chimko, członek Zarządu Horyzont Inwestycji.

Fachowe doradztwo i atrakcyjne produkty inwestycyjne
Tych, którzy inwestują w nieruchomości, stale przybywa. Świadczy o tym m.in. zwiększająca się liczba osób, które chcą pomnażać kapitał na rynku nieruchomości z Horyzontem Inwestycji. Z drugiej strony rośnie liczba fliperów, sourcerów i pośredników, dostarczających okazje i szukających finansowania. Konsolidacja działań zwiększy atrakcyjność Horyzontu Inwestycji jako partnera biznesowego – zarówno dla Inwestorów jak i dla fliperów. – Inwestorzy współpracujący z Horyzontem Inwestycji zyskują przede wszystkim fachowe doradztwo i atrakcyjne, sprawdzone przez nas pod każdym względem, produkty inwestycyjne, zawsze skrojone na miarę potrzeb i możliwości klienta. Dodatkowo inwestorom z mniej zasobnym portfelem dajemy możliwość inwestowania w grupie, z kilkoma inwestorami jednocześnie – wyjaśnia Marcin Kuryło, ekspert i mentor w Horyzont Inwestycji. Inwestorzy z pewnością mogą liczyć na fachowe doradztwo – firma współpracuje z rzeszą ekspertów z rynku nieruchomości. Wsparcie fachowców plus ciekawe oferty, w tym flipy na rynku wtórnym i pierwotnym, a także flipy na gruntach i inwestycje deweloperskie, to gwarancja udanych transakcji.

Oferta skrojona na miarę i jeszcze większe zyski
Dla klientów firmy Horyzont Inwestycji pierwszym i najważniejszym atutem konsolidacji będzie zwiększenie liczby okazji inwestycyjnych. Po drugie docenią także zróżnicowanie oferty inwestycyjnej w oparciu o rynek nieruchomości. Jednak co najważniejsze dla inwestorów – konsolidacja działań firmy oznacza dla nich większe zyski. Inwestorzy będą korzystać i więcej zarabiać na tym, że ich pieniądze będą pracować „na okrągło”. Gdy zakończy się jeden flip, w krótkim czasie pieniądze zaczną zarabiać na kolejnym. Inwestować można na różne sposoby – od flipów na mieszkaniach, przez flipy na gruncie, po inwestycje deweloperskie czy remonty kamienic. Każdy inwestor oczekuje innego produktu. Takiego, który gwarantuje oczekiwaną stopę zwrotu w określonym czasie. Horyzont Inwestycji oferuje swoim klientom ogromny wachlarz źródeł okazji inwestycyjnych. Najlepiej przekonać się o tym osobiście.

Źródło: Horyzont Inwestycji.

Firma ASICS podsumowuje rok. Wzrost dochodów o ponad połowę

ASICS_Mat. prasowy

Japoński producent odzieży sportowej, ASICS w 2020 roku w Europie odnotował wzrost dochodów o 60,3%. Skonsolidowany spadek przychodów wyniósł natomiast zaledwie 7,3%, mimo wymagającej sytuacji rynkowej wywołanej przez pandemię oraz zamknięcia w niektórych krajach sklepów stacjonarnych nawet na kilka miesięcy.

Najsilniejszy wzrost na Starym Kontynencie firma uzyskała w segmencie handlu elektronicznego – 134,2% rok do roku. W ramach planów akceleracji technologicznej, ASICS wprowadził nowe usługi cyfrowe, aby wspierać konsumentów w poszukiwaniu odpowiednich produktów w Internecie. Ponadto, marka zorganizowała pierwszą w swojej historii wirtualną sztafetę, ASICS World Ekiden, w której wzięło udział aż 56 tysięcy entuzjastów sportu z całego świata. Według danych firmy badawczej NPD, ASICS w ubiegłym roku w Europie był najchętniej wybieraną marką biegową.

Za nami rok pełen wyzwań, jednak wraz z naszymi partnerami i silną społecznością, udało nam się utrzymać pozycję rynkowego lidera. Uzyskane wyniki świadczą o innowacyjności naszych produktów, przyspieszeniu segmentu e-commerce oraz dyscyplinie w zarządzaniu finansami. W 2021 roku, wracamy do korzeni zgodnie z naszym hasłem „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, które nigdy nie było bardziej aktualne. Przede wszystkim, nadal będziemy wspierać jak najwięcej osób w czerpaniu korzyści ze sportu nie tylko w wymiarze fizycznym, ale również duchowym – powiedział Carsten Unbehaun, CEO ASICS EMEA.

Firma uzyskała także 3% udziału w rynku obuwia biegowego w kategorii „Made For and Used For” powyżej 90 euro w takich krajach, jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy oraz Hiszpania. Zyskała również 2% udziału w rynku obuwia tenisowego i 10% w rynku obuwia przeznaczonego do uprawiania sportu w przestrzeniach zamkniętych, jak siatkówka czy piłka ręczna.

Źródło: ASICS.

Develia z nową strategią: deweloper planuje sprzedaż 3100 lokali w 2025 roku

maria-ziegler-jJnZg7vBfMs-unsplash

Develia opublikowała nową strategię na lata 2021-2025, która przewiduje zwiększenie wartości spółki poprzez wzrost skali działalności. Deweloper planuje skoncentrować się na segmencie mieszkaniowym i istotnie zmniejszyć zaangażowanie w segmencie komercyjnym, a odzyskane środki reinwestować w najbardziej perspektywiczne obszary rynkowe, w tym mieszkania i segment najmu instytucjonalnego (PRS).

– Na podstawie analizy spółki, rynku i konkurencji wyznaczyliśmy cele długoterminowe oraz potencjał budowania wartości dla akcjonariuszy do 2025 r. Wierzymy w długoterminowy wzrost szeroko pojętego rynku mieszkaniowego, dlatego chcemy skupić większość zasobów spółki na dynamicznym rozwoju tego segmentu. Stawiamy sobie za cel osiągnięcie rocznej sprzedaży na poziomie 3 100 lokali w 2025 r. Zrealizujemy go poprzez rozbudowę i uatrakcyjnienie oferty m.in. dzięki zastosowaniu na wybranych inwestycjach nowoczesnych rozwiązań ekologicznych oraz rozszerzenie oferty w segmencie standard plus i wyższym. Nie wykluczamy także rozpoczęcia działalności w kolejnych miastach – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – Ponadto zamierzamy wejść na rynek PRS i realizować powtarzalne projekty w skali 300-400 lokali rocznie. Rozważamy rozwój tego segmentu działalności w oparciu o partnerstwo z jednym z wybranych graczy strategicznych. Rozwój w perspektywicznych obszarach nabierze tempa między innymi dzięki sprzedaży posiadanych aktywów komercyjnych – dodaje Andrzej Oślizło.

W ocenie zarządu Develii argumentami przemawiającymi za rozwojem rynku mieszkaniowego są: przewaga popytu nad podażą, polityka niskich stóp procentowych, która pozytywnie wspiera ceny mieszkań i zdolność kredytową, a także transfer kapitału z lokat do sektora nieruchomości.

W ramach strategii grupa Develia planuje:

Istotnie zwiększyć skalę działania w segmencie mieszkaniowym do poziomu sprzedaży 3 100 mieszkań w 2025 r. Średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) na poziomie 18%.
Dezinwestycje portfela biurowego i handlowego oraz równoległą budowę segmentu jednostek mieszkaniowych dla klienta instytucjonalnego (PRS), tym samym zwiększenie kapitału zaangażowanego w segment mieszkaniowy z 50% w 2020 r. do 85% kapitałów własnych w 2025 r.
Istotnie zwiększyć ROE do 15% rocznie.
Aktywnie kreować i uczestniczyć w istotnych, nowych trendach rynkowych również poprzez nawiązywanie partnerstw, sojuszy i M&A.
Aktywnie budować markę solidnego pracodawcy i partnera biznesowego oraz nowoczesnego dewelopera, dbając o pozytywne relacje i lojalność pracowników oraz klientów.
Przekierowywać swoje działania w kierunku pozytywnego oddziaływania na środowisko oraz dostosowywać wybrane projekty do kontekstu miejskiego. Celem jest również wzmacnianie pozycji wiarygodnego partnera społeczności lokalnych, wykazującego się odpowiedzialnością za środowisko naturalne. W ramach produktu mieszkaniowego grupa planuje również rozszerzenie i wyróżnienie swoich produktów w zakresie ekologii, funkcjonalności, nowoczesności i przyjaznego otoczenia, m.in. poprzez wprowadzenie na wybranych inwestycjach dodatkowych elementów, takich jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych, punkty odbioru paczek czy atrakcyjne place zabaw.
Nawiązać współpracę Joint Venture w obszarze magazynowym na bazie posiadanego gruntu w Malinie koło Wrocławia i częściową dezinwestycję. Spółka dąży do wypracowania pierwszych zysków z projektu w Malinie w latach 2024-2025.

– Na czele Develii stoją doświadczeni menedżerowie, którzy wspólnie z dobrym i sprawnym zespołem mają potencjał do osiągnięcia założonych celów. W mojej ocenie perspektywy wyglądają obiecująco. Nowy zarząd ma wsparcie rady nadzorczej w realizacji ambitnej strategii rozwoju na kolejne lata – mówi Jacek Osowski, przewodniczący rady nadzorczej Develii.

Grupa Develia wyznaczyła także długoterminowe cele finansowe. Spółka skupi się na poprawie efektywności – zakłada wzrost ROE z obecnych 7% do 15% rocznie. Deweloper chce utrzymywać bezpieczną strukturę finansowania na poziomie spółek porównywalnych, czyli wskaźnika zadłużenia dług netto/kapitały własne na poziomie 0,3-0,49.

– Aktywnie podchodzimy do budowy banku ziemi m.in. poprzez zwiększanie roli działu zakupu gruntów w organizacji. Interesują nas działki o uregulowanej sytuacji prawnej, które pozwolą na uzyskanie satysfakcjonującej marży. W najbliższych latach na zakupy gruntów i ewentualne transakcje M&A chcemy wydawać rocznie średnio 350 mln zł. To umożliwi nam zbudowanie banku gruntów na ponad 10 000 lokali w 2025 r. i zapewni spółce dalszy rentowny rozwój w kolejnych latach. Realizacja planu rozwojowego pozwoli nam na zwiększenie wartości spółki i jednocześnie osiągnięcie potencjału dywidendowego na poziomie ponad 650 mln zł, które będziemy mogli wypłacić akcjonariuszom w latach 2021-2025 – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes zarządu Develii.

Develia stawia sobie za cel umocnienie pozycji na obecnych rynkach, m.in. poprzez uruchomienie nowych projektów, w tym w Katowicach, a także rozwój relacji z partnerami zewnętrznymi, w tym samorządami. Jednocześnie spółka rozważa inwestycje w kolejnym dużym mieście, a także w 1-2 mniejszych miastach na zasadzie partnerstwa. Spółka nie wyklucza transakcji M&A, które mogłyby przyczynić się zarówno do umocnienia pozycji na obecnych rynkach, jak i do szybszego wejścia na nowy rynek. Spółka zakłada, że m.in. dzięki synergiom kosztowym, ROE i marżowość w transakcjach M&A zapewnią wyższy poziom niż przy tradycyjnym zakupie gruntu. Potencjalne przejęcia mogą także poprawić mnożniki uzyskiwane na poziomie Develii z uwagi na zwiększanie skali.

Zarząd Develii określił również cele w segmentach mieszkaniowym i komercyjnym na 2021 r. Cel sprzedaży mieszkań na ten rok to 1750-1850 lokali wobec niespełna 1400 w 2020 r.

– Zakładamy 30% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. W 2021 r. planujemy przekazania na poziomie 1800-1900 lokali, czyli ponad 55% więcej w porównaniu do 2020 r. Do oferty chcemy wprowadzić 1500-1700 mieszkań, czyli kilkanaście procent więcej w stosunku do poprzedniego roku. W każdym z miast, w którym działamy, zamierzamy uruchomić nowe inwestycje – zarówno kolejne etapy realizowanych już osiedli, jak i zupełnie nowe projekty w Warszawie i Gdańsku. Ponadto w tym roku planujemy rozpocząć realizację pierwszego projektu mieszkaniowego w segmencie najmu instytucjonalnego, który oceniamy jako bardzo perspektywiczny – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W segmencie komercyjnym stawiamy sobie za cel przygotowanie do sprzedaży budynku Sky Tower, a na przełomie 2021 i 2022 r. sprzedaż biurowca Wola Retro w Warszawie – dodaje Andrzej Oślizło.
Develia zamierza przeprowadzić dezinwestycje posiadanego portfela nieruchomości w obszarze biurowo-handlowym. W kolejnych latach spółka dopuszcza realizację wyłącznie projektów mixed-use wspierających komponent mieszkaniowy według strategii: buduj, komercjalizuj, sprzedaj, po odzyskaniu kapitału zainwestowanego w obecnie posiadane budynki. Obszar komercyjny Develii skupi się na poprawie wartości obecnych budynków i ich sprzedaży lub przekształceniu gruntów na działalność podstawową, w tym PRS. W przyszłości spółka dopuszcza także realizację projektów biurowych w innej niż dotychczas formule, np. podziale zysków lub partnerstwach, co wymaga niższego zaangażowania kapitałowego.

Zmiana sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych, która jest efektem pandemii Covid-19 wpłynęła na wyceny nieruchomości komercyjnych należących do grupy Develia. W wynikach za IV kw. 2020 r. Develia rozpozna spadek wyceny Arkad Wrocławskich o 9,8 mln euro (45 mln zł) i Sky Tower o 32,7 mln euro (150,8 mln zł). O 9,5 mln zł zostanie też obniżona wycena Wola Retro, a wartość gruntu w Malinie zostanie obniżona o 17,1 mln zł. Jednocześnie wzrost kursu euro spowoduje zwiększenie wartości nieruchomości grupy w IV kw. o 20,7 mln zł. Wpływ wycen nieruchomości inwestycyjnych oraz zobowiązań finansowych w całym 2020 r. spółka szacuje na 252,5 mln zł.

Zarząd Develii prognozuje, że skonsolidowany wynik netto grupy Develia za 2020 r. powinien mieścić się w przedziale minus 133-143 mln zł. Duży wpływ na osiągniętą stratę miały zdarzenia o charakterze jednorazowym opisane powyżej.
Źródło: Develia.

Udany debiut w czasie pandemii – podsumowanie 6 miesięcy działalności CIC Warsaw

biznesman
Cambridge Innovation Center (CIC) to dostawca jednej z najnowocześniejszych przestrzeni biurowych na świecie. Pod koniec czerwca 2020 roku pierwsi najemcy zaczęli korzystać z biur zlokalizowanych w Varso Place w sercu Warszawy, kompleksie z docelowo najwyższym wieżowcem w Unii Europejskiej.

Przygotowania do otwarcia i początek działalności Kampusu Innowacji przypadł na niełatwy czas szalejącej pandemii. Jak się okazało, przy dobrym planowaniu i elastyczności zarządzających, od samego startu udało się wdrożyć zasady bezpieczeństwa dopasowane do aktualnej sytuacji, dzięki czemu użytkownicy bez obaw korzystają z pełnej infrastruktury. Ważnym punktem, który nadaje kierunek i pozycjonuje CIC jako istotną organizację biznesową, było podpisanie listu intencyjnego z wiceprezydentem Warszawy, Michałem Olszewskim, o współpracy Fundacji Venture Café (siostrzanym podmiotem CIC) z miastem stołecznym Warszawa przy projekcie Warszawa 2030.

 

 

Jednym z elementów wyróżniających CIC na tle innych operatorów przestrzeni biurowych jest budowanie i aktywizowanie społeczności oraz tworzenie warunków wspierających ich rozwój. Służą temu przede wszystkich tematyczne huby: Proptech Hub zarządzany przez Proptech Foundation, IoE (Internet of Everything) Hub, którego operatorem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Cosmic Hub pod opieką Polskiej Agencji Kosmicznej. Ich celem jest skupianie przedsiębiorców, naukowców i pasjonatów z różnych branż, by dzielić się wiedzą, nawiązywać kontakty i czerpać z synergii, która się tworzy wokół danego sektora. W pierwszym etapie działalności zostały otwarte dla wszystkich office hours, podczas których każdy może porozmawiać z ekspertami z danej dziedziny i edukować się w wybranym temacie.

W ramach Kampusu Innowacji wyodrębniony jest też Trend House – przestrzeń i klub dla liderów, innowatorów i twórców wysokiego szczebla. Misją, która przyświeca zorientowanej wokół niego społeczności jest inspirowanie do działania, kreowanie nowatorskich idei, budowanie atmosfery współpracy do tworzenia przełomowych inicjatyw i projektów.

 

 

Choć CIC funkcjonuje od pół roku, już widać w jaki sposób dobry pomysł można szybko przekuć w dobry biznes. Przykład firmy Forlogistic pokazuje, że w CIC można spotkać realnych partnerów biznesowych. Współzałożyciele projektu poznali się na hackathonie organizowanym w Kampusie Innowacji. W ramach nagrody freelancerzy otrzymali 3-miesięczne darmowe członkostwo w CIC Warsaw. Stworzyli platformę umożliwiającą wynajem powierzchni magazynowych na krótki termin w rozliczeniu dobowym. Tym innowacyjnym rozwiązaniem udało im się przekonać inwestorów i uzyskać pierwszą rundę inwestycji w wysokości 500 000 zł. To był krok, który pozwolił na zatrudnienie pierwszych pracowników i stworzenie produktu we wczesnej fazie rozwoju firmy. W międzyczasie Forlogistic stał się już komercyjnym klientem CIC Warsaw, który konsekwentnie rozwija biznes, dzięki czemu otrzymał 1 000 000 zł w drugiej rundzie inwestycyjnej.

mat.pras.