Firma DL Invest Group podsumowuje IQ 2024 roku

DL Invest Park PsaryFirma DL Invest Group podsumowuje I kwartał 2024 roku. 38 umów najmu o łącznej wartości rocznego czynszu blisko 12 mln zł, uzyskanie pozwolenia na budowę III i IV etapu inwestycji magazynowej DL Invest Park Psary o łącznej powierzchni wynajmowalnej ponad 122 000 mkw. oraz rozpoczęcie budowy kolejnej hali magazynowej w podwarszawskim projekcie DL Invest Park Teresin dla najemcy, który podpisał umowę najmu dotyczącą 13 000 mkw. to wybrane sukcesy firmy DL Invest Group, jednej z najszybciej rozwijających się polskich grup inwestorskich i deweloperskich.

„Pierwszy kwartał 2024 roku to jeden z najbardziej udanych i najbardziej pracowitych kwartałów w historii DL Invest Group. Obok podpisania nowych umów najmu, uzyskania pozwoleń na budowę kolejnych projektów oraz rozpoczęcia realizacji kolejnej hali magazynowej w Teresinie w ciągu ostatnich trzech miesięcy przekazaliśmy wynajęte wcześniej powierzchnie między innymi: Lux Med, Sphinx, TPA czy Just in Time Logistic, a do naszych katowickich projektów mixed-use DL Piano i DL Atrium wprowadziliśmy nowe przedszkola” – mówi Aneta Kulik, Dyrektor ds. Komercjalizacji w DL Invest Group. „Dynamicznie rozwija się także nasz autorski projekt DL Space, który zakłada wprowadzenie elastycznych form wynajmu wcześniej przygotowanych wysokiej jakości powierzchni biurowych, dla osób i firm potrzebujących mniejszych przestrzeni lub umów zawartych na krótsze terminy. W ramach tej formuły wynajęliśmy już ponad 5 000 mkw. w naszych obiektach mixed-use w Katowicach i Częstochowie.Tylko w ostatnim kwartale podpisanych zostało przeszło 20 umów najmu z nowymi podmiotami na elastyczny najem” – dodaje Edyta Leszczyńska odpowiedzialna za sukces projektu.

6 miliardów złotych to planowana wartość portfolio nieruchomości

Zróżnicowane portfolio nieruchomości DL Invest Group obejmuje trzy podstawowe segmenty: centra logistyczne, obiekty mixed-use oraz parki handlowe. Przeanalizowane wielowątkowo, starannie wybrane lokalizacje oraz projekty przygotowane w szczegółach pod względem architektonicznym, funkcjonalnym oraz wykonawczym przy zachowaniu najwyższych wymogów dotyczących jakości stanowią podstawę sukcesu DL Invest Group. Obecna wartość portfolio firmy obejmującego nieruchomości istniejące oraz nieruchomości, które wkrótce zostaną dostarczone na rynek to około 3 miliardów złotych. Prognozy rozwoju publikowane przez firmę zakładają dalszą rozbudowę portfolio aktywów do osiągnięcia wartości około 6 miliardów złotych do końca 2027 roku.

„Potwierdzeniem wysokiej jakości zarządzania w kontekście pracy nad rozwojem firmy jest między innymi wdrożony przez nas standard środowiskowy ISO 14001. W minionym kwartale nasza firma z powodzeniem przeszła sprawdzający audyt zewnętrzny, który umożliwił uzyskanie wspomnianego certyfikatu, co jest potwierdzeniem działania w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i z poszanowaniem dla środowiska naturalnego” – Wirginia Leszczyńska, Prezes DL Invest Group.

Działania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju

Wszystkie realizowane przez DL Invest Group inwestycje są certyfikowane w międzynarodowym, ekologicznym systemie BREEAM. Dotyczyć to będzie również nowych projektów, których realizacja trwa (w podwarszawskim Teresinie) i których realizacja wkrótce się rozpocznie (III i IV etap inwestycji magazynowej w śląskich Psarach) oraz nowych projektów.

DL Invest Group kontynuuje także rozwój swoich programów realizowanych zgodnie z długofalową strategią ESG wdrożoną przez firmę. Uruchomione wcześniej w ramach działań firmy projekty DL Green i DL Energy obejmują między innymi: efektywne wykorzystanie energii oraz pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Docelowo budynki wchodzące w skład portfolio DL Invest Group mają być samowystarczalne energetycznie. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach DL Energy firma ma wytwarzać tyle energii z odnawialnych źródeł ile zużywają posiadane przez nią nieruchomości, co zostanie zapewnione dzięki inwestycjom w obszarze fotowoltaiki.

Przewagi konkurencyjne DL Invest Group

„DL Invest Group posiada rozbudowany i doświadczony przeszło dwustuosobowy zespół wykwalifikowanych specjalistów. Wewnątrz DL Invest Group posiadamy własnego generalnego wykonawcę, biuro projektowe oraz wewnętrzne działy zarządzania aktywami i leasingu, których jednym z głównych celów jest dostosowywanie projektów do potrzeb naszych najemców. Dzięki rozbudowanej strukturze oraz dużemu bankowi ziemi jesteśmy w stanie dostarczyć wymagane projekty o czasie i we wskazanych przez najemców lokalizacjach i specyfikacjach. W ramach większości z nich istnieje również możliwość dalszej ekspansji dla najemców, którzy potrzebują dodatkowych powierzchni. Z takich możliwości skorzystali między innymi nasi najemcy w ramach inwestycji magazynowych w śląskich Psarach, czy też w podwarszawskim Teresinie” – podkreśla Wirginia Leszczyńska.

Źródło: DL Invest Group.

Grupa P3 Group ponownie z mocnymi wynikami finansowymi i operacyjnymi

biznesman
Grupa P3 Group ponownie z mocnymi wynikami finansowymi i operacyjnymi.

P3 Group S.à r.l. opublikowała skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023, informując o kolejnym okresie z wysokimi wynikami operacyjnymi i finansowymi.

Firma odnotowała 19% wzrost NOI do 423 mln euro (2022: 357 mln euro), co wynika z powiększenia portfela i rosnących poziomów czynszów. W porównaniu z analogicznym okresem dochód operacyjny netto wzrósł o 6%, na co wpływ miała indeksacja umów najmu i wysokie spready najmu, przy czym nowe czynsze były średnio o 23% wyższe w porównaniu z poprzednimi umowami na tę samą powierzchnię. Osiągnięto wyższą marżę EBITDA na poziomie 83%, co odzwierciedla strategiczne działania firmy, skupiające się na wzroście, ponownym wynajmie i skutecznym zarządzaniu.

Portfel aktywów P3 wzrósł do ~8,4 mln m² powierzchni najmu brutto (GLA) (2022: 7,6 mln m² GLA), przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego ogólnego wskaźnika najmu na poziomie 97% (2022: 98%). W sumie w wyniku nabyć i zakończonych inwestycji portfel powiększył się o ~950 tys. m², kompensując kilka drobnych transakcji sprzedażowych. W sierpniu spółka P3 zadebiutowała na rynku brytyjskim i obecnie zarządza tam aktywami o łącznej powierzchni ~160 tys. m² GLA. Portfel spółki nadal jest zorientowany na Europę Zachodnią, gdzie zlokalizowanych jest około 60% aktywów, a pozostałe 40% to Europa Środkowo-Wschodnia.

Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce, powiedział: “Miniony rok był dla całego zespołu P3, także w Polsce, niezwykle pracowity, ale równocześnie bardzo satysfakcjonujący, dzięki realizacji wcześniej wyznaczonych ambitnych celów. Według danych rynkowych w całym 2023 r. P3 było najaktywniejszym inwestorem w Polsce m.in. za sprawą największej na rynku transakcji nabycia pojedynczej nieruchomości – parku Wrocław Campus 39 o powierzchni 185 tys. , a także dzięki zakupowi dwóch kolejnych projektów – 7R Park Łódź West i 7R Park Szczecin. Ponadto, umowy najmu podpisane przez P3 miały największy, bo aż 12 – procentowy udział w całości powierzchni wynajętej na polskim rynku w minionym roku oraz zanotowaliśmy rekordowy wynik pod względem rozpoczętych inwestycji developerskich przekraczających 400,000 m2 powierzchni najmu tym samym stając się drugim najbardziej aktywnym developerem w Polsce. ”

Frank Pörschke, CEO P3 Logistic Parks, skomentował: „Rynek nieruchomości logistycznych wciąż czuje wiatr w żaglach pomimo utrzymującej się w 2023 roku niepewności gospodarczej. Podwyżki stóp procentowych doprowadziły do wyższych kosztów zadłużenia i ogólnego wzrostu wymagań dotyczących zwrotów, co zostało częściowo zrównoważone silnym wzrostem czynszów. Pomimo takich wyzwań P3 odnotowało solidne wyniki operacyjne i finansowe. Wpływ naszych działań związanych z przejęciami i rozwojem przyczynił się do wzrostu wartości portfela do 9 miliardów euro, kompensując zbycia i rewaluacje”.

Thilo Kusch, CFO P3 Logistic Parks, dodał: „P3 odnotowało w 2023 roku solidne wyniki finansowe z lepszą marżą EBITDA na poziomie 83%, co odzwierciedla strategiczne działania firmy, skupiające się na wzroście, skutecznym ponownym wynajmie i efektywności operacyjnej. Pomimo pełnego wyzwań otoczenia gospodarczego w 2023 roku P3 była w stanie zaciągnąć dług o wartości ponad 2 miliardów euro, co w połączeniu z ciągłym wsparciem naszego akcjonariusza zapewnia mocną płynność i solidne podstawy finansowe ze stabilnym wskaźnikiem LTV na poziomie 46,3%. Po zakończeniu roku z sukcesem wyemitowaliśmy niezabezpieczone zielone obligacje o wartości 600 milionów euro. Popyt był bardzo duży, a portfel zamówień, składający się z ponad 150 inwestorów, miał ponad pięciokrotną nadsubskrybcję”.

Źródło: P3 Group.

Deweloper Victoria Dom liczy na wzrost sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w II połowie 2024 roku

ibrahim-rifath-789914-unsplashDeweloper Victoria Dom liczy na wzrost sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w II połowie bieżącego roku.

Victoria Dom w pierwszym kwartale br. sprzedała 332 mieszkania. Zarząd dewelopera z optymizmem patrzy na nowy program rządowy wspierający zakup mieszkania, który ma zostać uruchomiony w II połowie tego roku.

Victoria Dom, w ramach działalności prowadzonej na rynku polskim, w ciągu trzech pierwszych miesięcy br. podpisała 332 umowy deweloperskie i płatne umowy rezerwacyjne. Oznacza to zmniejszenie sprzedaży o około 9% względem tego samego okresu poprzedniego roku, kiedy zakontraktowanych zostało 366 lokali.

„Rynek obecnie pozostaje w fazie oczekiwania na nowy program rządowy. Jednocześnie wysokie koszty budowy, rosnące ceny gruntów, bardzo długi proces administracyjny oraz wysokie stopy procentowe przy projektowanej śródrocznej inflacji na poziomie 5-6% powodują, że kupujący mają ograniczoną zdolność kredytową. Czynniki te wpływają na aktualny poziom sprzedaży” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

„Z optymizmem patrzymy na nowy program rządowy wspierający zakup mieszkania, który ma zostać uruchomiony w II połowie tego roku oraz perspektywę pierwszych obniżek stóp procentowych. Dlatego planujemy w najbliższych miesiącach wprowadzać kolejne projekty w nowych oraz istniejących lokalizacjach, które zwiększą naszą ofertę mieszkaniową” – dodał Waldemar Wasiluk.

Źródło: Victoria Dom.  

Grupa Develia osiągnęła 275,4 mln zł zysku netto w 2023 r.

biznesmanGrupa Develia osiągnęła 275,4 mln zł zysku netto w 2023 roku. To rekordowy wynik.

W 2023 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 1607,8 mln zł, wobec 1067,9 mln zł w 2022 r., czyli o 51% więcej. Skorygowany zysk netto grupy wypracowany w 2023 r. to 292,5 mln zł, co oznacza wzrost o 23% w stosunku do 2022 r. Zysk netto grupy wyniósł 275,4 mln zł wobec 230,9 mln zł w 2022 r., co oznacza wzrost o 44,4 mln zł. W minionym roku Develia sprzedała 2674 lokale na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu z 1636 rok wcześniej. W 2023 r. deweloper przekazał 2751 lokali wobec 2016 w 2022 r. Na koniec grudnia 2023 r. Develia posiadała 703,4 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych. W lipcu 2023 r. Develia podpisała umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej. W ubiegłym roku Develia kontynuowała dezinwestycje aktywów komercyjnych. Grupa sfinalizowała transakcję sprzedaży Wola Retro w Warszawie oraz zawarła przedwstępną umowę sprzedaży Arkad Wrocławskich.

Źródło: Develia.

Redan ze sprawozdaniem finansowym za 2023 r.

rawpixel-com-594763-unsplash
Redan ze sprawozdaniem finansowym za 2023 r.

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za 2023 r. W tym okresie osiągnął 67,4 mln zł przychodów, ponosząc 2,3 mln zł straty netto. Spółka jest aktualnie w okresie przekształcania działalności z firmy handlowej w operatora świadczącego usługi logistyczne. Zarząd zakłada, że od 2025 roku operacje i działalność będą opierały się już praktycznie tylko na usługach logistycznych. Wyzwaniem pozostaje budowa portfela zleceniodawców, którzy pozwolą w pełni wykorzystać posiadane powierzchnie magazynowe. W tym zakresie prowadzone są intensywne prace.

Dla Redan rok 2024 będzie okresem przejściowym. Celem jest zakończenie działalności w zakresie handlu odzieżą i skoncentrowanie się na świadczeniu usług logistycznych. – Redan posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji takich operacji logistycznych jak: kompletacje i realizacje wysyłek towarów B2C jak i B2B oraz obsługa zwrotów. Jesteśmy w tym zakresie sprawni i efektywni. Obecnie realizujemy usługi już dla kilkunastu klientów, a z kolejnymi jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów. Cały czas intensywnie pracujemy w tym zakresie, z optymizmem patrząc w przyszłość – powiedział Dariusz Młodziński, Członek Zarządu Redan SA.

 

Źródło: Redan S.A.

Bardzo dobre wyniki finansowe ID Logistics za 2023 rok i szybki rozwój w Polsce

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash
Bardzo dobre wyniki finansowe ID Logistics za 2023 rok i szybki rozwój w Polsce.

Firma ID Logistics podsumowała wyniki finansowe za 2023 rok. Grupa osiągnęła wzrost przychodów o 10,7% do 2,74 mld euro i podstawowego dochodu operacyjnego o 16,3% do 125,8 mln euro. Szczególnie dynamiczne tempo wzrostu ID Logistics odnotował na polskim rynku.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje:2023 rok był kolejnym, wyjątkowym rokiem dla ID Logistics, z dużym wzrostem wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Po pomyślnym zakończeniu integracji Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych w 2022 r., ID Logistics kontynuował inwestycje w roku 2023, przejmując Spedimex w Polsce. Kilka miesięcy później, ta operacja przyniosła nam korzyści biznesowe, gdy wspieraliśmy światowego lidera branży fashion w jego ekspansji w Wielkiej Brytanii. Grupa wygrała też kilka strategicznych kontraktów po obu stronach Atlantyku, co otwiera nam doskonałe perspektywy wzrostu w 2024 roku”.

W tym roku, dzięki inwestycjom w technologie i operacje, ID Logistics będzie nadal wspierać swoich głównych klientów w zakresie organizacji i optymalizacji łańcuchów dostaw, szczególnie z branż takich jak: handel detaliczny, e-commerce, fashion, FMCG i kosmetycznej. Z uwagi na szybką redukcję zadłużenia od czasu akwizycji w 2022 r., Grupa ID Logistics rozważa potencjalne możliwości dalszego wzrostu zewnętrznego w Europie i USA.

Źródło: ID Logistics.

Grupa Dom Development podsumowuje 2023 rok

Metro Zachód - Warszawa
Grupa Dom Development podsumowuje 2023 rok. 

Rok 2023 był pod wieloma względami rekordowy dla Grupy Dom Development, która umocniła pozycję lidera rynku mieszkaniowego w Polsce. Grupa przekazała nabywcom najwyższą w historii liczbę 3 831 lokali, tj. o 165 więcej niż w najlepszym dotychczas pod tym względem 2022 roku. Przełożyło się to pozytywnie na wyniki finansowe Grupy. W 2023 roku osiągnęła ona 2,55 mld zł łącznych przychodów (+5% r/r) oraz wypracowała rekordowo wysoki zysk netto, który przekroczył 460 mln zł (+12% r/r).

Najwyższa była także dywidenda wypłacona przez Dom Development w całej historii jego funkcjonowania na warszawskim parkiecie. W 2023 roku do akcjonariuszy Spółki trafiło łącznie około 424 mln zł, w tym niemal 283 mln zł (11 zł na akcję) w formie dywidendy za 2022 rok oraz ponad 141 mln zł (5,5 zł na akcję) w formie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok.

Grupa Dom Development rozpoczęła bieżący rok ze znacząco wzmocnioną ofertą. Na koniec 2023 roku obejmowała ona 2,4 tys. lokali dostępnych do sprzedaży (wzrost o 15% r/r). Z kolei potencjał banku ziemi Grupy, w rezultacie dokonanych zakupów gruntów, wzrósł do rekordowego poziomu prawie 20 tys. lokali do wybudowania (+15% r/r).

Źródło: Dom Development S.A. 

Grupa Muszkieterów osiągnęła w 2023 r. łączny obrót w wysokości 10,3 mld zł

04_03_2024_Grupa Muszkieterów przekroczyła 10 mld zł obrotu w 2023 roku_1
Grupa Muszkieterów osiągnęła w 2023 r. łączny obrót w wysokości 10,3 mld zł w ramach zrzeszonych sieci Intermarché i Bricomarché, odnotowując wzrost na poziomie 7,4 proc. rok do roku bez uwzględnienia stacji paliw. Tym samym umocniła swoją pozycję jako kluczowego gracza na polskim rynku. Grupa ogłosiła również dalsze, ambitne plany na 2024 – ponad 30 nowych supermarketów obu sieci.

Sieć Bricomarché osiągnęła wzrost sprzedaży na poziomie 3,1 proc. na kurczącym się rynku, realizując obrót na poziomie 3,8 mld zł. Dzięki temu zwiększyła udział w rynku DIY aż o 0,86 proc. rok do roku. Liczba sklepów wzrosła o kolejne 8 supermarketów, w różnych regionach Polski. W roku 2023 marka skutecznie realizowała strategię rozwoju poprzez wprowadzanie zróżnicowanych projektów marketingowych oraz usług, zarówno dla klientów, jak i zrzeszonych przedsiębiorców.

– Dla Bricomarché miniony rok nie był łatwy z uwagi na makroekonomiczne i geopolityczne okoliczności. Konflikt za wschodnią granicą stale wpływał i wpływa na otoczenie, łańcuchy dostaw i dostępność materiałów. Z kolei wcześniej mieliśmy do czynienia z eksplozją zapotrzebowania na materiały budowlane i wyposażenia wnętrz, co było spowodowane pandemią. W trakcie jej trwania wielu właścicieli mieszkań decydowało się na remonty czy ich odnowienie. To wszystko spowodowało, że 2023 r. powitaliśmy całkiem niezłą kondycją naszych gospodarstw domowych, wysokimi stopami procentowymi, galopującą inflacją, a przez to spadającą siłą nabywczą. W efekcie przełożyło się to na malejącą liczbę udzielanych kredytów i mieszkań oddawanych do użytku, co oczywiście dotknęło branżę dom i ogród. Mimo trudnej sytuacji, sieć Bricomarché poradziła sobie całkiem dobrze na tle rynku. Odnotujemy wzrost przychodów, co jest szczególnie istotne, gdyż dochodzą do nas informacje, że wielu graczy rynkowych zakończy rok z regresją sprzedaży. Ten wzrost obrotów możemy uznać za sukces – mówi Jacek Paszke, Prezes Zarządu Bricomarché w Polsce.

Jak zapowiada sieć, rok 2024 przyniesie jeszcze większą dynamikę rozwoju – Bricomarché zapowiada 25 nowych otwarć, z czego kilkanaście placówek ma być uruchomionych już w pierwszym półroczu.

Źródło: Grupa Muszkieterów (fragment raportu).

Bank Pocztowy z najlepszymi wynikami w historii – zysk netto za 2023 r. wyniósł 223,8 mln zł

Bank Pocztowy z zewnatrz
Bank Pocztowy w 2023 roku wypracował wynik finansowy netto w wysokości 223,8 mln zł, wyższy o 118,8 mln zł, tj. o 113,1% w porównaniu do 2022 r. Jest to najwyższy wynik w kilkudziesięcioletniej historii Banku Pocztowego odnotowany w ujęciu całorocznym.
Jednocześnie w 2023 r.

Bank osiągnął wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 49,5%, o 18,9 p.p. wyższy r/r o czym zadecydował wzrost zysku netto mimo jednoczesnego wzrostu wartości kapitałów własnych. Jeszcze w tym kwartale Bank planuje zakończyć zrealizowany z sukcesem Plan Naprawy w obszarze kapitałowym.
W opinii Zarządu Banku dobra kondycja finansowa Banku oraz realnie wdrażana w życie nowa strategia na lata 2023-2026 pozwolą na dalszy rozwój Banku Pocztowego w kolejnych okresach.

Kluczowe liczby w 2023 r.:

 • Zysk 223,8 mln złotych,

 • Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 49,5% – wyższy o 18,9 p.p. r/r,

 • Kapitały własne 815,7 mln zł, wyższe o 95,7% r/r,

 • Dochody z działalności operacyjnej w 2023 r. 535,9 mln zł w porównaniu do
  460 mln zł w 2022 r.,

 • Spadek salda kredytów niepracujących o 29%,

 • Koszty ryzyka na poziomie +0,07%,

 • 30,4 tys. nowych Klientów detalicznych.

Działania Banku Pocztowego w ostatnich latach wymagały podejmowania decyzji zarządczych, które wprowadziły Bank na ścieżkę trwałej poprawy rentowności i wzrostu wypracowywanego rok rocznie zysku netto. W efekcie w 2023 r. Bank Pocztowy osiągnął rekordowy zysk netto na poziomie 223 mln zł.

– Na obecne wyniki patrzymy w horyzoncie kilku ostatnich lat. Takiego efektu – najwyższego w kilkudziesięcioletniej historii Banku Pocztowego zysku netto na poziomie 223 mln zł oraz nieoglądanych w sektorze wysokich zwrotów z kapitału, jakie Bank Pocztowy zanotował w ubiegłym roku – nie byłoby przecież, gdyby nie wdrożenie w odpowiednim momencie Planu Naprawy, a następnie jego skuteczna i konsekwentna realizacja. W efekcie nastąpiła istotna poprawa rentowności Banku i jego organiczny rozwój oraz znaczna zmiana wszystkich współczynników adekwatności kapitałowej, w wyniku czego Bank obecnie przekracza wymogi nadzorcze w tym zakresie. Ponadto, co dla mnie bardzo ważne, podejmowane działania pozwoliły nam skutecznie zniwelować lukę płacową w Banku w porównaniu do rynku i wdrożyć dynamiczny, motywacyjny system wynagradzania, tym samym tworząc konkurencyjne, atrakcyjne miejsca pracy – mówi Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Źródło: Bank Pocztowy.

Grupa Fortis podsumowuje 2023 rok na rynku nieruchomości w Polsce

default

Grupa Fortis podsumowuje 2023 rok na rynku nieruchomości w Polsce. Grupa Fortis w 2023 roku zakończyła budowę i komercjalizację dwóch parków handlowych z czego obiekt w Ciechocinku został już sprzedany, a park handlowy w Łowiczu jest w trakcie sprzedaży.

Firma zakończyła również przygotowania do sprzedaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe w Trójmieście i Ciechocinku, z których część sprzedawana jest wraz z projektem i pozwoleniem na budowę. Firma również z sukcesem zamknęła proces sprzedaży inwestycji przy ulicy Duninów w Warszawie, której nowym właścicielem została spółka Villa Duninów. Fortis kontynuuje przygotowania do realizacji kolejnych nieruchomości komercyjnych w tym nieruchomości logistycznych oraz parku handlowego w Łęczycy, a także rozbudowuje dział land development i pracuje nad kolejnymi projektami w tym obszarze na swoją rzecz, jak również na rzecz klientów zewnętrznych.

Mijający okres Grupa Fortis wykorzystała także do wprowadzenia zmian wewnętrznych, aby móc w pełni wykorzystać pojawiający się na jej usługi popyt oraz możliwości inwestycyjne, które powstają na rynku. Do firmy dołączyły nowe osoby w tym osoba w randze członka zarządu odpowiedzialna za kwestie prawne, co w przypadku naszego działania jest szczególnie ważne. Grupa Fortis specjalizuje się w tematach trudnych, które wymagają wielu zabiegów prawnych oraz dużej wiedzy technicznej. Realizując zlecenia dla naszych klientów obejmujące między innymi pozyskanie i przygotowanie gruntów pod realizację inwestycji spotykamy się z takimi wyzwaniami jak: dostępność i możliwość przebudowy infrastruktury drogowej zlokalizowanej w pobliżu działek, ochrona konserwatorska, zmiana planów zagospodarowania przestrzennego, kwestie właścicielskie, kwestie klasyfikacji gruntów, czy też kwestie wodne” – mówi Sebastian Wiśniewski, Założyciel i Zarządzający Grupą Fortis.

Obecnie obok inwestycji komercyjnych pracujemy nad przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości, często są to działki z kompletną dokumentacją umożliwiającą rozpoczęcie budowy w Warszawie, Ciechocinku i Jastarni. Wierzymy w destynacje typowo wakacyjne stąd między innymi prace nad kameralnym projektem w nadmorskiej Jastarni, który znajduje się w bardzo dobrej, centralnej lokalizacji” – podkreśla Sebastian Wiśniewski.

Grupa Fortis specjalizuje się w inwestycjach trudnych i przygotowuje projekty, które z jednej strony wymagają wiele wysiłku podczas prac przygotowawczych, ale z drugiej potencjalnie oferuje znaczący zwrot na kapitale dla podmiotów decydujących się na zakup przygotowanych już przez nas gruntów. Nieustannie również pracujemy nad rozwojem kolejnych projektów deweloperskich. Wkrótce mamy nadzieję uruchomić realizację parku handlowego w Łęczycy, którego głównym najemcą będzie sieć handlowa Lidl” – podsumowuje Sebastian Wiśniewski.

Źródło: Grupa Fortis.

Europejski lider logistyki kontraktowej ID Logistics, podsumował przychody za IV kwartał i 2023 rok

ID Logistics
Europejski lider logistyki kontraktowej ID Logistics, podsumował przychody za IV kwartał i 2023 rok. W naszym kraju zarządza 39 centrami dystrybucyjnymi.

ID Logistics, europejski lider logistyki kontraktowej, podsumował przychody za IV kwartał i 2023 rok.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje:Ostatni kwartał roku finansowego 2023 charakteryzował się przyspieszeniem wzrostu przychodów w ID Logistics, stymulowanym uruchomieniem znaczących projektów w kilku, kluczowych krajach w Europie i po drugiej stronie Atlantyku. Grupa jest doskonale przygotowana do kontynuacji dynamicznego rozwoju w roku 2024„.

W IV kwartale 2023 r. przychody ID Logistics wzrosły o 14,5% do 776,2 mln euro. Wynik ten obejmuje przychody firmy Spedimex, przejętej i konsolidowanej od 1 czerwca 2023 r. Po skorygowaniu o efekt zmian w zakresie konsolidacji a także o ogólnie niekorzystny wpływ kursów wymiany walut, wzrost wyniósł 11,9%, w porównaniu z IV kwartałem 2022 r.
W IV kwartale ID Logistics odpowiadał na kolejne zapytania ofertowe i przystąpił do wielu przetargów.

Źródło: ID Logistics.

 

Firma Komputronik kończy kwartał z solidnym zyskiem

ben-rosett-10614-unsplash
Grupa Komputronik opublikowała wyniki finansowe za ostatni kwartał 2023 roku (FQ3 2023). W tym czasie firma odnotowała ponad 8 milionów złotych skonsolidowanego zysku na działalności operacyjnej, co pozwoliło jej odrobić stratę, jaka została wygenerowana w kryzysowym dla całej branży pierwszym półroczu.
W 2023 roku gospodarka zmagała się z wieloma kryzysami. Wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, spadek popytu i ogólna niepewność konsumentów bardzo mocno wpłynęły na kondycję wielu firm. Dopiero ostatni kwartał roku, który z reguły sprzyja wzrostowi konsumpcji sprawił, że gospodarka przyspieszyła. Sytuacja stopniowo poprawiała się począwszy od września.
Komputronik bardzo dobrze wykorzystał korzystny moment roku i dzięki skutecznej strategii działania zanotował niezły finansowo kwartał.
– Ostatni kwartał roku, to najlepszy okres w handlu. Tak było i teraz. Wykorzystaliśmy szanse rynkowe i zwiększyliśmy naszą sprzedaż w kanałach omnichannel. Dalej była ona jednak słabsza w segmencie dostaw do firm – tu nastroje są ostrożne i przedsiębiorcy czekają na uruchomienie funduszy krajowych i unijnych. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł ponad 8 milionów złotych. Dzięki temu odrobiliśmy straty wygenerowane w pierwszym półroczu, w którym cała branża odczuła dotkliwe spowolnienie – komentuje Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Grupy Komputronik.
Na wyniki finansowe Grupy Komputronik wpływ cały czas ma realizacja postanowień układowych, które Komputronik płynnie i terminowo realizuje. W takcie 2 lat spółka spłaciła już blisko 47 milionów złotych, co stanowi ponad 30% całkowitej wartości układu.
Źródło: Komputronik.

Firma PD: B-Act S.A. ze wzrostem zysku netto o ponad połowę w 2023 roku

ben-rosett-10614-unsplash
Firma PD: B-Act S.A. ze wzrostem zysku netto o ponad połowę w 2023 roku.

B-Act S.A., spółka inżynieryjna specjalizująca się w doradztwie i nadzorze inwestycji budowlanych, osiągnęła w minionym roku 1,7 mln PLN zysku netto, co oznacza dynamikę wzrostu na poziomie 51 proc. rdr. Przychody ze sprzedaży spółki osiągnęły z kolei wartość 14,8 mln PLN, a zysk operacyjny (EBIT) 2,4 mln PLN, rosnąc tym samym kolejno o 7 i 53 proc. rdr. Spółka jest na ostatniej prostej przed debiutem na rynku NewConnect – chce pojawić się na „małym parkiecie” już w I półroczu 2024 roku.

B-Act w minionym roku zrealizował 7 projektów oraz podpisał kontrakty na realizację kolejnych 12, z czego 5 na Ukrainie. Obecnie spółka jest zaangażowana w 30 projektów w Polsce i za granicą, które są w różnych fazach realizacji, a także prowadzi negocjacje dotyczące podpisania kolejnych kontraktów.

– Cieszymy się z osiągnięcia historycznych wyników finansowych. 2023 rok był okresem, w którym bardzo się rozwinęliśmy jako firma – podpisywaliśmy nowe kontrakty dotyczące m.in. rozbudowy infrastruktury wojskowej w naszym kraju, budowy nowych linii tramwajowych w Warszawie czy odbudowy Ukrainy, w której otworzyliśmy także kolejne dwa biura w Charkowie i Winnicy. Prowadzimy stale rozmowy odnośnie nowych kontraktów, o których mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli poinformować – mówi Adam Białachowski, prezes zarządu B-Act S.A.

Źródło: B-Act S.A.

REINA Company z rekordem w 2023 r. – Klienci agencji wynajęli 50 000 mkw. powierzchni biurowej

Robert Karniewski_CEO REINA Company (1)
REINA Company z rekordem w 2023 r. – Klienci agencji wynajęli 50 000 mkw. powierzchni biurowej.

REINA Company specjalizuje się w reprezentowaniu wyłącznie najemców biur i przeprowadzaniu ich przez pełen proces wyboru oraz wykonania powierzchni biurowej. Od stycznia 2023 roku REINA Company wspierała najemców przy negocjacjach umów na 50 000 mkw. To rekord w historii agencji, która powstała w połowie 2020 roku.

Wolumen podpisanych umów najmu w 2023 roku zrównał się na rynku warszawskim i rynkach regionalnych. W samej Warszawie popyt skurczył się o 13% względem 2022, przekładając się na 748 800 mkw. w zawartych umowach. REINA Company zwiększyła swój wynik zarówno w Warszawie i kluczowych miastach regionalnych, dlatego 50 000 mkw. osiągnięte dla strony najemców, plasuje firmę w czołówce doradców nieruchomościowych w Polsce.

REINA Company od początku działalności postawiła na reprezentowanie wyłącznie strony najemców. Rekordowy rok pod względem wynajętej powierzchni wyróżnia największa umowa najmu w Warszawie. Reprezentowany przez REINA Company Lux Med przeprowadzi się w II połowie 2024 roku do ponad 13 000 mkw. w biurowcu Lakeside na Mokotowie.

– Od początku postawiliśmy na jakość obsługi klienta, bo wiedzieliśmy jak poprawić standardy panujące na rynku. Do każdego projektu dobieramy najlepszych ekspertów z branż specjalistycznych, którzy dają klientowi wartość dodaną. Klienci bardzo doceniają, że prowadząc skomplikowane procesy w ich imieniu, jesteśmy blisko nich i możemy błyskawicznie reagować na zmieniające się okoliczności. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy najskuteczniejszą agencją reprezentującą najemców – komentuje Robert Karniewski, CEO REINA Company.

Oprócz reprezentacji w negocjacjach umowy, najemcy powierzali agencji w ramach autorskiej usługi Reina DOT. przeprowadzenie procesu analizy workplace, koordynacji pracy architektów oraz realizację fit-out na docelowej powierzchni.

Źródło: REINA Company.

Ghelamco podsumowało swoją działalność na rynku nieruchomości w 2023 roku

ben-rosett-10614-unsplash
Ghelamco podsumowało swoją działalność na rynku nieruchomości w 2023 roku.

Dla Ghelamco, lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, 2023 rok był niezwykle ważny i obfitował w wiele wyzwań i sukcesów. W ubiegłym roku deweloper oddał do użytku dwa budynki biurowe w regionach: KREO w Krakowie i Craft w Katowicach. Ponadto kontynuował budowę ultranowoczesnych i przyjaznych środowisku biurowców The Bridge i VIBE w Warszawie. Ghelamco zakończyło rok jedną z największych transakcji na polskim rynku nieruchomości w 2023 roku – sprzedażą wieży hotelowej w kompleksie The Warsaw HUB, a także skomercjalizowaniem większości powierzchni biurowej w VIBE.

Źródło: Ghelamco.

Firma Traficar podsumowuje działalność w 2023 roku

Traficar
Firma Traficar podsumowuje działalność w 2023 roku.

W 2023 roku Traficar, czyli największa firma udostępniająca współdzielone samochody w Polsce powiększyła swoją flotę niemal o 60%. Obecnie marka posiada już ponad 4 tys. pojazdów dopasowanych do różnych potrzeb swoich klientów. W ciągu ostatniego roku Traficar odnotował również wzrost liczby wynajmów dobowych o 13% w porównaniu do 2022 r., a aplikacja mobilna marki została zainstalowana na ponad milionie telefonów komórkowych. To tylko część sukcesów firmy, która jest już obecna w 28 miastach w całym kraju.

W ubiegłym roku Traficar powiększył bazę swoich użytkowników o ponad 100% względem 2022 roku, a liczba pobrań aplikacji w samym Google Play przekroczyła 1 milion. Sukcesywne pozyskiwanie nowych użytkowników oraz otwarcie stref w kolejnych miastach przyczyniło się do powiększenia floty, która jak wynika z danych Traficara, osiągnęła już ponad 4 tys. pojazdów. Marka potroiła także m.in. liczbę dużych samochodów miejskich takich jak Renault Arkana oraz zwiększyła czterokrotnie zasób dużych pojazdów dostawczych, który na ten moment wynosi blisko 200 aut.

– Za nami kolejny dobry rok, który zamykamy z wielką satysfakcją. Udało nam się zrealizować wiele ambitnych celów. Co więcej, jest to już kolejny rok z rzędu, w którym utrzymujemy rentowność biznesu. Dodatkowo odnotowaliśmy nie tylko wzrosty w liczbie użytkowników, czy też pojazdów we flocie. To, co dla nas szczególnie istotne, to wzrost liczby wynajmów dobowych względem 2022 roku o około 13%. Pokazuje to wyraźnie, że carsharing to nie tylko samochód na przejazdy po mieście, ale i rozwiązanie, które sprawdzi się również przy dłuższych podróżach – mówi Konrad Karpiński dyrektor operacyjny firmy Traficar.

Źródło: Traficar.

Spółka PKB Inwest Budowa podsumowuje 2023 rok

default

Spółka PKB Inwest Budowa podsumowuje 2023 rok. 5 inwestycji o łącznej powierzchni ponad 28 500 mkw. GLA zrealizowała w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy spółka PKB Inwest Budowa. Firma specjalizuje się w budowie parków handlowych w całym kraju.

Nowe obiekty powstały w Stalowej Woli, Strzyżowie, Pruszkowie oraz dwa w Olkuszu. Dołączą one do bogatego portfolio spółki liczącego 32 zrealizowane projekty, z których część nadal znajduje się w portfelu firmy, a inne zostały sprzedane zewnętrznym partnerom.

– Od momentu założenia spółki, która w obecnej strukturze działa już ponad 10 lat, koncentrujemy się na kompleksowej realizacji parków handlowych. Tego typu projekty przygotowywaliśmy jeszcze zanim zyskały one tak ogromną popularność na rynku, z jaką mamy do czynienia w ostatnich kilku latach. Ponad 20-letnie doświadczenie w branży pozwala nam zarówno na rozbudowywanie własnego portfolio, jak i na realizację projektów dla naszych zewnętrznych partnerów, dla których przeprowadzamy cały proces inwestycyjny – począwszy od wyboru lokalizacji, poprzez opracowanie koncepcji obiektu, zakup gruntu, projekt architektoniczny, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, komercjalizację, budowę, aż do oddania obiektu do użytku – mówi Jacek Ostwald, komplementariusz PKB Inwest Budowa.

 

– Zgodnie z naszą długofalową strategią planujemy co roku dostarczać na rynek ok. 30 000 mkw. GLA i realizować od 4 do 6 nowych parków handlowych. W 2024 r. wybudujemy 5 obiektów o powierzchni blisko 30 000 mkw. GLA. Dwa z nich mają już pozwolenie na budowę, na kolejne czekamy i niezwłocznie po ich otrzymaniu rozpoczniemy prace nad realizacją parków – zapowiada Jacek Ostwald.

Źródło: PKB Inwest Budowa.

ID Logistics o strategii CSR i wyznaczaniu priorytetów na 2024 rok

ID Logistics_centrum dystrybucji_ule
ID Logistics o strategii CSR i wyznaczaniu priorytetów na 2024 rok. ID Logistics, europejski lider logistyki kontraktowej, podsumowuje realizację 10 celów strategii CSR, na świecie i w Polsce, oraz przedstawia kierunki jej rozwoju w 2024 r.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: „ID Logistics, dwa lata po ogłoszeniu celów CSR, kontynuuje wdrażanie zaplanowanych działań, zgodnie z zobowiązaniami. Z zadowoleniem zauważamy, że realizacja większości z nich przebiega sprawnie i jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu w krótkim czasie. Widzimy też, że coraz więcej naszych klientów dostrzega zrównoważony charakter dostarczanych przez nas rozwiązań logistycznych. Rosnąca liczba sztandarowych projektów CSR świadczy o wysokim poziomie świadomości naszych zespołów. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, nasza strategia CSR jest w pełni zintegrowana z naszym modelem biznesowym„.

W ramach strategii CSR Grupa wyznaczyła sobie trzy kluczowe priorytety na rok 2024. Pierwszym z nich jest dostosowanie spółek przejętych w 2022 i 2023 r. do standardów Grupy. Drugim dalsze podnoszenie świadomości klientów, tak aby oferować im jeszcze bardziej zrównoważone rozwiązania. Wreszcie, Grupa jest gotowa spełnić swoje zobowiązania regulacyjne (CSRD, Taxonomy), dążąc do dalszego rozwoju w obszarze CSR.

Źródło: ID Logistics.

Nieruchomość handlowa Echo Pabianice podsumowuje wyniki działalności w 2023 r.

echo_pabianiceNieruchomość handlowa Echo Pabianice podsumowuje wyniki działalności w 2023 r.

Właścicielem Galerii Echo w Pabianicach jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., a jej zarządcą jest Cream Property Advisors Sp. z o.o.. Firma od 2020 roku zarządza nieruchomością, skutecznie realizuje strategię marketingową, wynajmuje powierzchnię i doradza w kwestiach inwestycyjnych. przy zachowaniu standardów jakości oraz bezpieczeństwa.
W roku 2023 Galeria Echo w Pabianicach utrzymuje swoją pozycję jako atrakcyjne miejsce zakupów, zyskując nowych najemców oraz zwiększając liczbę odwiedzających.

Największym otwartym w 2023 roku w Galerii Echo sklepem był lokal znanej i lubianej przez klientów marki Pepco zajmujący powierzchnię ponad 455m2. Wybór Galerii Echo jako lokalizacji dla nowego sklepu nie był przypadkowy. To strategiczne posunięcie uzupełniło obecny mix najemców, dodając nowe możliwości zakupowe dla klientów.

 

„Warto też podkreślić, że Galeria Echo w Pabianicach odnotowuje ciągły wzrost liczby odwiedzających. Jedynie do końca listopada wzrost ilości odwiedzających w porównaniu do roku 2022 wyniósł ponad 12%. To bardzo dobry sygnał i trend, który nieczęsto zdarza się w galeriach handlowych tak silnego, konkurencyjnego rynku łódzkiego. Wzrost odwiedzalności to efekt przede wszystkim dobrego tenant mix’u, , ale też strategii zarządzania opartej na optymalizacji i dopasowane do potrzeb klientów działania marketingowe. Ukończony we wrześniu 2023 roku remont ulicy Zamkowej, przy której znajduje się Galeria Echo, niewątpliwie pozytywnie wpływa na postrzeganie galerii jako atrakcyjnej destynacji zakupowej.” – mówi Magdalena Chęcielewska, Dyrektorka Galerii Echo w Pabianicach.

Aneta Kusak, leasing managerka dodaje: ,,Rok 2023 był dla Galerii Echo w Pabianice okresem dynamicznego rozwoju, wzbogacenia oferty handlowej i utrzymania atrakcyjności dla klientów. Prognozujemy, że kolejne lata przyniosą dalsze innowacje i sukcesy dla zarządzanego przez nas obiektu handlowego.’’

mat.pras.

Deweloper Victoria Dom uplasował obligacje za 100 mln złotych

adeolu-eletu-38649-unsplash
Deweloper Victoria Dom uplasował obligacje za 100 mln złotych.

Deweloper Victoria Dom z sukcesem przeprowadził publiczną emisję obligacji na podstawie zatwierdzonego prospektu emisyjnego. Inwestorzy objęli wszystkie papiery oferowane w ramach pierwszej transzy o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego i finansowanie dalszego dynamicznego rozwoju. Funkcje Agenta Emisji pełnił Michael / Ström Dom Maklerski.

Zarząd Victoria Dom podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału 100 tys. niezabezpieczonych obligacji serii P2023A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 100 mln zł.  Funkcje Agenta Emisji pełnił Michael / Ström Dom Maklerski. Zapisy przyjmowane były przez konsorcjum firm inwestycyjnych, w tym: Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM, IPOPEMA Securities oraz Noble Securities.

„Bardzo cieszymy się z zaufania jakie okazali nam inwestorzy wypełniając listę zapisów. W ten sposób z pełnym sukcesem w ramach publicznej oferty uplasowaliśmy obligacje o wartości 100 mln zł. Pozyskane środki zasilą kapitał obrotowy i będą wykorzystywane na dalszy dynamiczny rozwój naszej działalności deweloperskiej. Planujemy zakup nowych gruntów oraz finansowanie realizacji kolejnych projektów na bazie posiadanego banku ziemi, w ramach którego możemy wybudować około 10 tys. nowych mieszkań. Widzimy, że zapotrzebowanie na rynku pierwotnym utrzymuje się na wysokim poziomie. Obserwujemy duży popyt zarówno ze strony osób korzystających z rządowego programu wsparcia, ale także klientów kupujących w celach inwestycyjnych oraz korzystających z finansowania kredytowego na zasadach ogólnych. Liczymy, że nowy rząd będzie dalej wspierał rozwój mieszkalnictwa w naszym kraju. W kolejnych okresach spodziewamy się również wzrostu popytu w związku z dalszym obniżaniem się stóp procentowych oraz rosnącej siły nabywczej Polaków” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Źródło: Victoria Dom.

Deweloper Cavatina notuje dobry rok w regionach

4_Grundmanna_CavatinaHolding_Katowice
Deweloper Cavatina notuje dobry rok w regionach. Kraków, Katowice, Wrocław – to rynki, na których powstają aktualnie flagowe inwestycje Cavatina Holding i które dominowały też w strukturze najmu dewelopera w 2023 roku. Najemcy podpisali od początku roku umowy najmu i przednajmu na niemal 40 tys. mkw.

Wśród największych transakcji warto wymienić te z Concentrix w Global Office Park (5,2 tys. mkw.), Bank BNP Paribas w Grundmanna Office Park w Katowicach (ponad 4,1 tys. mkw.) oraz Keywords Studios w Quorum we Wrocławiu (niemal 4 tys. mkw.).

Rok 2023 r., pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, jest kolejnym, który Cavatina Holding może zaliczyć do bardzo udanych. Na rynku obserwujemy wzrost aktywności najemców, podsumowania kwartalne firm doradczych wskazują na wyższe wyniki najmu w regionach od tych notowanych w bardzo dobrym 2019 roku. Wśród sektorów najczęściej poszukujących biur dominowały: branża IT oraz nowoczesne usługi dla biznesu. Cavatina Holding realizuje doskonale zlokalizowane, duże projekty biurowe w najwyższym standardzie i dobrze odpowiada na potrzeby najemców, dla których biura są ważnym elementem kreującym markę pracodawcy i wspierającym działania z zakresu employer brandingu. Atrakcyjne przestrzenie oraz kompleksowa oferta z planowaniem, projektowaniem i wykonawstwem biur pozwoliły spółce Cavatina pozyskać w 2023 r. najemców na niemal 40 tys. mkw. GLA.

Utrzymujemy szybkie tempo rozwoju naszego portfolio i coraz więcej wiemy o potrzebach najemców. Wysoka aktywność w miastach regionalnych w Polsce w połączeniu z wiedzą o tym, jak możemy wspierać firmy w kreowaniu środowiska pracy, przełożyły się na wynik najmu plasujący nas w czołówce w tym roku z szansą na pozycję lidera. W 2023 roku najwięcej powierzchni wynajęły firmy w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, gdzie podpisaliśmy umowy na odpowiednio 15,8 tys. mkw., 7,9 tys. mkw. i 7,8 tys. mkw.” – mówi Sebastian Suchodolski, Head of Leasing w Cavatina Holding.

Źródło: Cavatina Holding.

Grupa Mex Polska szacuje ponad trzykrotny wzrost zysku netto

adeolu-eletu-38649-unsplash
Grupa Mex Polska szacuje ponad trzykrotny wzrost zysku netto.

Notowana na GPW spółka holdingowa Mex Polska szacuje wyraźny wzrost skonsolidowanych danych finansowych za pierwsze trzy kwartały 2023 r. Spodziewany zysk netto od stycznia do września br. wyniósł 4 mln zł, co dało grupie kapitałowej ponad 3-krotny wzrost rdr (*po wyeliminowaniu z 2022 roku zdarzeń jednorazowych, w tym umorzenia mikropożyczek i subwencji PFR oraz rozwiązania rezerwy na Program Motywacyjny). Skonsolidowany zysk operacyjny EBIT wyniósł 5,7 mln zł (+ 60% rdr*). Szacunkowe przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 73,3 mln zł (+20% rdr*). Tak dynamiczny wzrost wyników to przede wszystkim efekt konsekwentnej polityki rozwoju Grupy i nowych otwarć, ale też wysokiej rentowności dotychczas funkcjonujących lokali. To też efekt konsekwentnego monitorowania dynamicznie rosnących kosztów oraz systematycznej waloryzacji cen. Tylko w Q3 br. Mex Polska otworzył 3 nowe lokale, co zwiększyło liczbę posiadanych lokali Grupy do 46. Do końca I kwartału 2024 planowane jest uruchomienie co najmniej 3 kolejnych.

Mimo wymagajacej sytuacji na rynku, Grupa Mex Polska utrzymuje wyraźną dynamikę wzrostu, przy jednoczesnym osiąganiu satysfakcjonującej rentowności zarówno już istniejących, jak i nowo otwartych lokali. Naszą pozycję dodatkowo umacniają bardzo dobre wyniki finansowe. Po wyeliminowaniu jednorazowych zdarzeń z 2022 roku (takich jak rozwiązanie rezerwy na Program Motywacyjny w kwocie 1,1 mln zł, czy umorzenie mikropożyczek i subwencji PFR w kwocie 3,3 mln zł) oczekujemy wyraźnej poprawy danych finansowych na koniec września bieżacego roku i po trzech pierwszych kwartałach spodziewamy się 225 proc. wzrostu zysku netto oraz ponad 60 proc. wzrostu zysku EBIT. Zawdzięczamy to przemyślanej strategii rozwoju opartej na ciągłym zwiększaniu wartości sprzedaży i systematycznym monitorowaniu kosztów operacyjnych. – mówi Dariusz Kowalik, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Mex Polska SA.

Źródło: Grupa Mex Polska.

Lokum Deweloper z wynikami finansowymi po III kwartałach 2023 r.

Lokum Deweloper_Lokum Verde
Lokum Deweloper z wynikami finansowymi po III kwartałach 2023 r. Lokum Deweloper, należący do czołowych deweloperów działających na dolnośląskim i małopolskim rynku nieruchomości, po III kwartałach 2023 r. odnotował 215,7 mln zł przychodu, co stanowi wzrost o 51% w stosunku do 143,2 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie rok wcześniej.

Po trzech pierwszych kwartałach 2023 r. Grupa Lokum Deweloper wypracowała 215,7 mln zł przychodu ze sprzedaży, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 51%. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 79,8 mln zł, wobec 54,3 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 43,1 mln zł, co przełożyło się na marżę netto w wysokości 20%.

Wynik trzech kwartałów 2023 r. został rozpoznany z 366 lokali (+34% r/r). Na koniec września br. Grupa miała w ofercie 469 mieszkań (z czego 220 w inwestycjach zakończonych) i prowadziła budowy obejmujące 487 lokali.

– Poprawa wyników finansowych i efektywności Grupy wynikała głównie z faktu, że w bieżącym roku sprzedawaliśmy mieszkania gotowe, zrealizowane w niższych kosztach z poprzednich lat. W III kwartale br. zakończyliśmy także budowy dwóch dużych projektów – jednego we Wrocławiu, drugiego w Krakowie. Wszystkie inwestycje zrealizowane zostały na gruntach zakupionych kilka lat temu w korzystnych cenach. Dokonaliśmy również obniżenia zadłużenia, co także miało dobry wpływ na rentowność Spółki. Obecnie poszerzamy ofertę mieszkań w inwestycjach, dla których posiadamy pozwolenia na budowę, jak też pracujemy nad nowymi pozwoleniami – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

W III kwartale 2023 r. deweloper zakończył budowę etapu IIIb inwestycji Lokum Vista w Krakowie, a także III etapu inwestycji Lokum Verde na wrocławskim Zakrzowie, finalizując tym samym realizację całego osiedla. We wrześniu br. Grupa poszerzyła ofertę, wprowadzając do sprzedaży 138 mieszkań w nowej inwestycji Lokum la Vida, realizowanej przy ul. L. Herbsta na Sołtysowicach we Wrocławiu.

Z początkiem listopada br. Grupa poinformowała o ustanowieniu programu emisji obligacji o maksymalnej łącznej wartości 70 mln zł. Obecnie na rynku giełdowym w obrocie są obligacje serii H oraz I Grupy Lokum Deweloper o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł oraz terminie zapadalności kolejno w 2024 i 2025 r.

Lokum Deweloper dysponuje bogatym bankiem ziemi, wynoszącym blisko 75 ha, który pozwala na realizację ok. 12 tys. lokali.

Źródło: Lokum Deweloper.

Firma Prologis podsumowuje działalność operacyjną w Europie w trzecim kwartale 2023 r.

prologis_urban_wroclaw_m_zielinski_001_ - small
Firma Prologis podsumowuje działalność operacyjną w Europie w trzecim kwartale 2023 r.

Prologis podsumowuje działalność operacyjną w Europie w trzecim kwartale 2023 roku. Zestawienie obejmuje najważniejsze wyniki operacyjne oraz wybrane kluczowe osiągnięcia Prologis w tym regionie.

Ben Bannatyne, prezes Prologis Europe mówi:
„Nasze portfolio pozostaje wynajęte w 97,7%;  wraz z normalizacją poziomu popytu sprzed pandemii COVID-19, z Niemcami i Holandią jako najmocniejszymi rynkami oraz niższym popytem w Europie Środkowej. Nadal koncentrujemy się na dostosowywaniu umów najmu do warunków rynkowych i rozbudowie banku ziemi, bazując na naszym wiodącym w branży bilansie i korzystnej przyszłej podaży. Jednocześnie kontynuujemy współpracę z naszymi klientami w rozwiązywaniu ich najbardziej krytycznych problemów.”

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA W TRZECIM KWARTALE 2023 ROKU – EUROPA:
 • Całkowita wielkość portfolio Prologis w Europie: 21,3 mln metrów kwadratowych
 • Wynajęta powierzchnia w trzecim kwartale: 750 860 metrów kwadratowych, w tym:
  • nowe umowy najmu -180 275 metrów kwadratowych
  • przedłożone umowy najmu – 570 585 metrów kwadratowych
 • Wskaźnik zajętości: 97,7%
 • Zmiana wysokości czynszu w drugim kwartale: 17.1 %*

* Zmiana czynszu powiązana jest z datą podpisania umowy najmu.

Źródło: Prologis.

Nieruchomość inwestycyjna NoVa Park podsumowuje III kwartał br.

NoVa Park w III kwartale nie zwalnia tempa
Nieruchomość inwestycyjna NoVa Park podsumowuje III kwartał br. Nowi najemcy, widoczny wzrost wskaźników i sporo wydarzeń dla klientów – tak wyglądał III kwartał tego roku w nieruchomości inwestycyjnej NoVa Park.

Dynamika odwiedzalności w NoVa Parku w III kwartale 2023 roku wzrosła o 4,4% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym i aż o 17% względem roku 2019. Jednocześnie w stosunku do 2022 zanotowano wzrost o prawie 7% od początku roku. Trzeci kwartał bieżącego roku był dla NoVa Parku aż o 11% lepszy względem obrotów i o 7p.p wyższy pod względem wartości koszyka zakupowego w stosunku do tego samego okresu w roku 2022. Warto odnotować, że w tym kwartale obroty w NoVa Parku wzrosły aż o 44% względem III kwartału w 2019 roku. Ten wysoki wzrost w analogicznym okresie świadczy o tym, że gorzowskie centrum nie tylko wyrównało poziom obrotów do tego sprzed pandemii, ale wręcz zwiększyło go o niemal połowę. Liczby pokazują, że NoVa Park zmierza w dobrym kierunku. Świetne wyniki galerii świadczą o jej stabilnej pozycji oraz napawają optymizmem na jeszcze lepszy bilans w ostatnim kwartale tego roku.

– „Mogę śmiało powiedzieć, że ten rok jest dla NoVa Parku bardzo rozwojowy, co potwierdzają wyniki w trzecim kwartale. Wrzesień był pod względem odwiedzalności najlepszym wrześniem w całej historii naszego centrum. Cieszymy się również, że kolejni najemcy doceniają możliwości prowadzenia biznesu, jakie przed nimi otwieramy i podejmują z nami udaną współpracę.” – mówi Ewa Jusiel-Bujnowska, Senior Leasing Manager w NoVa Parku.

mat.pras.

Wyniki półroczne P3 Group S.àr.l 2023: wciąż dobre wyniki operacyjne i finansowe

P3 Bratislava Airport_GOLDBECK
Spółka
P3 Group S.àr.l opublikowała skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r. P3, jeden z czołowych europejskich inwestorów i deweloperów nieruchomości magazynowych, poinformował o utrzymujących się dobrych wynikach operacyjnych i finansowych.

W raportowanym okresie, dzięki przejęciom i ukończonym inwestycjom, portfolio P3 zwiększyło się o ponad 380 tys. mkw. do 7,9 mln mkw. powierzchni GLA, a wskaźnik zajętości powierzchni utrzymał się na bardzo wysokim poziomie 98%. Około 60% aktywów P3 znajduje się w Europie Zachodniej, a 40% w Europie Środkowej i Wschodniej, obejmując 11 krajów. Po zakończeniu tego okresu P3 weszło na rynek brytyjski, gdzie obecnie zarządza dwoma aktywami logistycznymi.

Dochód operacyjny netto wzrósł o 21%, do 205 mln euro. W ujęciu porównywalnym dochód operacyjny netto wzrósł o 7%, dzięki indeksacji umów najmu wzrostom czynszowym. Nowe czynsze efektywne były średnio o 24% wyższe w porównaniu z poprzednimi umowami najmu na tej samej powierzchni. Marża EBITDA, napędzana wzrostem portfela, silnymi spreadami re-leasingu i skupieniem się na efektywności procesów, uległa dalszej poprawie do 84,5%

Podwyższone wymagania dotyczące zwrotów z inwestycji nadal wpływają na wyceny nieruchomości, ale w sektorze logistycznym znaczny wzrost czynszów w dużej mierze zrównoważył ten efekt. W rezultacie P3 odnotowało stosunkowo niski spadek wyceny w ujęciu porównywalnym, wynoszący 2,3% w pierwszej połowie roku. Uwzględniając inwestycje netto, GAV pozostało stabilne w pierwszej połowie 2023 r., na poziomie 8,3 mld euro.

W pierwszej połowie 2023 r. sfinalizowano dwa korzystne przejęcia, Campus 39 w Polsce i Atlantic One w Niemczech, dodając do portfela około 216.000 mkw. powierzchni. Dodatkowo, w pierwszej połowie roku sfinalizowano około 168.000 mkw. nowych inwestycji i rozpoczęto budowę kolejnych 213.000 mkw. GLA.

Frank Pörschke, CEO P3, skomentował: „Globalne otoczenie gospodarcze w 2023 r. stawia przed wszystkimi wyzwania, jednak na rynku nieruchomości logistycznych utrzymują się tendencje wzrostowe, a popyt jest nadal silny. Opierając się na naszych dobrych wynikach operacyjnych i finansowych, jesteśmy przekonani, że P3 jest dobrze przygotowane do wykorzystania możliwości jakie stwarza rynek. Dzięki naszemu długoterminowemu strategicznemu właścicielowi GIC wspieranemu przez naszą silną wewnętrzną platformę operacyjną mamy możliwości i kapitał, aby nadal podążać ścieżką wzrostu „.

P3 osiągnęło również kilka znaczących kamieni milowych w obszarze finansowym. W styczniu spółka otrzymała potwierdzenie ratingu kredytowego Standard & Poor BBB ze stabilną perspektywą. Na koniec czerwca rezerwy finansowe P3 pozostały solidne, a kredyt odnawialny w wysokości 750 mln euro nie został wykorzystany. P3 udowodniło również swoją zdolność do pozyskiwania kapitału, z ponad 1,5 mld euro długu zaciągniętego do 2023 r. i dodatkowym kapitałem wniesionym przez akcjonariusza w celu wsparcia rentownego wzrostu przy jednoczesnym zapewnieniu silnego bilansu. LTV P3 pozostaje na stałym poziomie 46,3%.

Thilo Kusch, CFO P3, skomentował: „Korzystna dynamika P3 utrzymywała się w pierwszej połowie 2023 r., co udowadnia, że nasze długoterminowe podejście oparte na budowaniu wartości naszych nieruchomości jest efektywne. Nasza strategia finansowania, zaprojektowana w celu maksymalizacji elastyczności operacyjnej przy jednoczesnym utrzymaniu solidnych wskaźników kredytowych, sprawdza się. Jednocześnie podtrzymaliśmy nasze zaangażowanie w kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym, publikując w marcu nasz pierwszy raport ESG. Pokazało to znaczący postęp, jaki poczyniliśmy w realizacji naszych celów ESG od 2022 roku”.

mat.pras.

Victoria Dom osiąga nowe rekordowe poziomy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

notes
Victoria Dom osiąga nowe rekordowe poziomy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych.

Deweloper Victoria Dom w trzecim kwartale br. sprzedał 736 mieszkań. To rekordowy wynik o 65% lepszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Narastająco przez pierwszych dziewięć miesięcy tego roku zakontraktowano 1619 lokali (+67% w ujęciu r./r.).

Deweloper Victoria Dom w ramach działalności prowadzonej na rynku polskim, podpisał w trzecim kwartale br. 736 umów deweloperskich i płatnych umów rezerwacyjnych. Oznacza to wzrost o 65% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, kiedy sprzedano 445 lokali. Narastająco przez pierwsze trzy kwartały tego roku zakontraktowanych zostało 1619 mieszkań, co jest wynikiem o 67% lepszym niż w pierwszych dziewięciu miesiącach zeszłego roku, kiedy zawarto 970 umów z nabywcami.

Pod względem sprzedażowym miniony trzeci kwartał br. był dla nas najlepszym okresem w historii. Narastająco po dziewięciu miesiącach osiągnęliśmy już lepsze wyniki niż w dotychczas rekordowym całym 2021 roku. Zainteresowanie oferowanymi przez nas dobrze zaprojektowanymi mieszkaniami budowanymi w ramach funkcjonalnych osiedli w atrakcyjnych lokalizacjach, jest z pewnością wspierane przez rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%. Spodziewamy się jednak, że ten duży popyt nieco spowolni w perspektywie kolejnych dwóch, trzech kwartałów, ze względu na limity z jakimi będziemy mieli do czynienia od przyszłego roku. Z racji wydłużonej procedury wydawania decyzji dotyczącej przyznania kredytu, już teraz ostrożnie podchodzimy do podpisywania umów z klientami, zwracając uwagę na to czy będą oni mieli zapewnione finansowanie” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Wiceprezes dodał jednocześnie, że ponownego skoku popytu spodziewa się połowie przeszłego roku. „Oczekujemy, że poziom stóp procentowych będzie nadal się obniżał. Pozwoli to na zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych dla klientów kupujących mieszkania na własne potrzeby oraz na cele inwestycyjne, których nie obejmuje program rządowy. Dlatego zamierzamy na bieżąco wprowadzać do sprzedaży kolejne etapy popularnych osiedli oraz nowe inwestycje, dopasowując ich skalę do aktualnych warunków rynnowych” – podkreślił Waldemar Wasiluk

Źródło: Victoria Dom.

Lokum Deweloper prezentuje wyniki sprzedaży za III kwartał 2023 r.

2286-113-Enhanced
Grupa Lokum Deweloper, należąca do czołowych deweloperów działających na dolnośląskim i małopolskim rynku nieruchomości, w III kwartale br. odnotowała znacznie wyższe wyniki sprzedaży niż w analogicznym okresie 2022 r. Od lipca do września br. deweloper podpisał 196 umów przedwstępnych i deweloperskich, co stanowi poprawę o 90% r/r.

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie, w samym III kwartale 2023 r. objął umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 196 lokali: 146 we Wrocławiu oraz 50 w Krakowie. Z końcem września Grupa miała też zawarte 52 umowy rezerwacyjne (+86% r/r). W okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 r. deweloper podpisał 558 umów deweloperskich i przedwstępnych, co stanowi poprawę raportowanego wyniku o 99% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Na przestrzeni pierwszych trzech kwartałów tego roku Grupa rozpoznała w wyniku 366 mieszkań (+34% r/r): 189 we Wrocławiu i 177 w Krakowie. W samym III kwartale br. Lokum Deweloper przekazał klientom 135 lokali, o 26% mniej niż rok wcześniej, co ma związek z harmonogramem realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

Od początku 2023 r. do końca września deweloper zrealizował potencjał rozpoznań w 66%, na co składa się 858 lokali, które zostały rozpoznane lub są objęte umowami deweloperskimi, przedwstępnymi bądź rezerwacyjnymi.

– Od początku roku doświadczamy dużej poprawy nastrojów na rynku. Cieszy nas lepsza sytuacja finansowa naszych klientów, która pomimo rosnących cen pozwala im realizować odłożone w czasie potrzeby mieszkaniowe. Na przestrzeni trzech kwartałów notujemy dzięki temu stabilną sprzedaż na poziomie dwukrotnie wyższym niż w zeszłym, kryzysowym roku. Obawy klientów budzi jednak coraz szybciej malejąca oferta mieszkań na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, co w konsekwencji prowadzi do dynamicznego wzrostu ich cen. Szczególnie widoczne jest to w Krakowie. I nic w tym dziwnego, zważywszy na niską sprawność w wydawaniu pozwoleń na budowę przez tamtejszy magistrat. Im mniej nowych inwestycji na rynku, tym większy wpływ na cenę mieszkań ma rynek wtórny, gdzie ceny dyktowane są nie przez pryzmat ponoszonych kosztów – jak to jest w przypadku deweloperów – a przez apetyt sprzedających. Aby spowolnić wzrost cen mieszkań recepta wydaje się oczywista – należy przyspieszyć uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę dla nowych inwestycji, o czym winni myśleć odpowiedzialni włodarze miasta. We Wrocławiu dostrzegamy istotną zmianę w rozumieniu tej sytuacji. Bez odpowiedniej oferty mieszkaniowej metropolie przestaną się rozwijać, bo nie będzie możliwe sprowadzenie nowych przedsiębiorstw bez zapewnienia oferty mieszkaniowej dla ich przyszłych pracowników. Dlatego coraz chętniej odpowiedzialne samorządy sięgają po dostępne narzędzia w tym zakresie – w tym specustawę mieszkaniową, dzięki której w krótkim czasie w istotny sposób można poprawić sytuację na lokalnym rynku – mówi Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper.

Na koniec III kwartału br. deweloper miał w ofercie 469 mieszkań, w tym 220 w inwestycjach zakończonych. Ostatniego dnia września Grupa prowadziła budowy obejmujące 487 lokali.

Lokum Deweloper dysponuje bogatym bank ziemi, który poza inwestycjami w budowie obejmuje powierzchnię 75 ha, co pozwala na realizację blisko 12 tys. lokali.

Źródło: Lokum Deweloper.

Raport: Grupa INPRO zwiększyła sprzedaż o 130%

Sytneza_Gdansk_Siedlce_nowe_mieszkania_INPRO_re14_patio_ps2_25_06_22
Według raport Grupa INPRO zwiększyła sprzedaż o 130%.

Grupa Kapitałowa INPRO podsumowała wyniki sprzedaży za III kwartał 2023 roku. Od czerwca do końca września bieżącego roku Grupa zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczbę podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 286 umów. Podsumowując pierwsze trzy kwartały 2023 roku sprzedaż netto Grupy wyniosła 642 umów, co stanowi 130% wzrostu w odniesieniu do okresu porównywalnego ubiegłego roku.
W III kwartale 2023 roku Grupa INPRO zrealizowała przedsprzedaż netto na poziomie 286 umów. Podsumowując trzy kwartały 2023 roku sprzedaż netto wyniosła 642 umów, co stanowi wzrost o 130% w porównaniu do tego samego okresu minionego roku.

mat.pras.

Grupa INPRO z lepszymi wynikami w I półroczu 2023 r.

INPRO - Rytm Gdańsk
Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku. W tym okresie uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 156,3 mln zł (+46,5% r./r.) oraz wypracowała 21,8 mln zł zysku netto (+64,1% r./r.). Grupa poprawiła jednocześnie rentowność netto do 14% (+2 p.p.). W całym 2023 roku planuje zakończyć budowę 591 lokali oraz wprowadzić do sprzedaży łącznie 625 mieszkań.

W I półroczu 2023 roku Grupa INPRO zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 156,3 mln zł, czyli o 46,5% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto poprawił się o 64,1% i osiągnął poziom 21,8 mln zł.

GK INPRO przekazała w I półroczu br. łącznie 286 lokali i było to o 65% więcej niż rok wcześniej, kiedy to wydała 173 mieszkań. W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenia na użytkowanie dla osiedla Leszczynowy Park budynek 2 (50 lokali), osiedla #Na Swoim budynek 1 (72 lokale) oraz budynku A biurowca Matarnia Office Park, wybudowanych przez spółkę DOMESTA.

W I półroczu 2023 roku Grupa Kapitałowa INPRO sprzedała łącznie 356 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest o 78% więcej niż w tym samym okresie 2022 roku.

Większość obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na II połowę 2023 roku. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, do końca 2023 r. planowane jest zakończenie jeszcze 5 inwestycji. Łącznie w 2023 roku Grupa zakłada oddanie do użytkowania 591 lokali.

Aktualna sytuacja na rynku deweloperskim wydaje się zdecydowanie poprawiać, wzrasta zainteresowanie klientów kupnem mieszkania. Zauważalny jest także wzrost popytu na kredyty hipoteczne oraz zainteresowania klientów rządowym programem „Bezpieczny kredyt 2%”, który wszedł w życie w lipcu br. Dodatkowo wyhamowaniu uległo tempo wzrostu cen materiałów i robocizny, co ułatwia tworzenie kosztorysów i budżetów projektów deweloperskich” – powiedział Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. INPRO SA wprowadziła do sprzedaży I etap osiedla Atut na Rotmance (94 lokale). Natomiast DOMESTA Sp. z o.o. wprowadziła budynki 1 i 2 na osiedlu Nowe Południe (84 lokale) oraz budynki E, F, G na osiedlu Polana Kampinoska (48 lokali). W całym 2023 r. Grupa planuje wprowadzić do oferty łącznie 625 nowych mieszkań i domów.

Firma INPRO.