Echo Investment opublikowało wyniki finansowe za I połowę 2021 r.

DeathtoStock_Wired3
Echo Investment podsumowało wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku.

W zeznaniu finansowym Echo Investment po raz pierwszy uwzględniło wyniki grupy Archicom S.A. Pierwsze sześć miesięcy 2021 r. przyniosło Grupie ponad 47 mln zł zysku netto, Zysk ten był w dużej mierze rezultatem przekazania klientom 398 mieszkań zbudowanych przez Echo Investment, 202 mieszkań Archicomu oraz wzrostu wartości biurowców. Ważną pozycją, która wpłynęła na wynik półrocza i drugiego kwartału był zysk na okazyjnym nabyciu akcji Archicom S.A.
Realizując strategiczny cel osiągnięcia pozycji ogólnopolskiego lidera w sektorze mieszkaniowym, 22 kwietnia 2021 r. Echo Investment przejęło pakiet 66% akcji wrocławskiej firmy deweloperskiej Archicom. Grupa Echo-Archicom jest obecnie największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce, realizującym mieszkania na sprzedaż oraz na wynajem.

EPP podsumowuje pierwszych sześć miesięcy działalności w 2021 roku

EPP_Tomasz Trzósło

EPP podsumowało swoja działalność w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku.

Jak podaje EPP, obroty najemców na poziomie sprzed pandemii – w maju były wyższe o 12%, a w lipcu o 2% niż w analogicznym okresie 2019 r. Odwiedzalność centrów handlowych EPP na bezpiecznym poziomie – w lipcu i sierpniu osiągnęła 84% wyników sprzed dwóch lat. EPP zauważa niesłabnące zainteresowanie najemców wynajmem powierzchni w centrach handlowych należących do EPP. Ponadto EPP zwraca uwagę na to, że brak ograniczeń w handlu jest warunkiem dla odbudowy branży.

– Branża handlowa mocno odczuła skutki pandemii oraz dwukrotną ustawową interwencję w umowy najmu powierzchni w centrach handlowych w okresie lockdownów. Ta ingerencja jest tym bardziej niezrozumiała, że centra handlowe pozostały atrakcyjnym kanałem sprzedaży i źródłem obrotów firm handlowych. Potwierdza to sprzedaż naszych najemców, już teraz przewyższająca nieznacznie wyniki sprzed pandemii. Wszystko to, w połączeniu z wysoką odwiedzalnością centrów handlowych i dobrą sytuacją gospodarczą kraju, pozwala patrzeć na przyszłość firm handlowych z optymizmem. Wierzymy, że większość z nich sprawnie odbuduje swoją pozycję finansową, a następnie wesprze w tym samym właścicieli centrów handlowych. Potrzebujemy teraz spokoju i możliwości działania bez zakłóceń w postaci kolejnych lockdownów, aby systematycznie zwiększać obroty i poprawiać nastroje w branży – powiedział Tomasz Trzósło, prezes EPP.

Wyniki firmy TXM po pierwszej połowie br.

analiza

Spółka TXM, która zarządza siecią odzieżowych sklepów dyskontowych opublikowała sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r.

W okresie od stycznia do czerwca br. wynik na sprzedaży uległ poprawie o 10 mln zł w ujęciu r./r., przy wzroście przychodów o 6% do 64,7 mln zł. Poziom marży handlowej był wyższy o 8 punktów procentowych, co przełożyło się na 33 % wzrost wolumenu marży handlowej. Utrzymywana jest duża dyscyplina kosztowa, a poziom kosztów w ujęciu r./r. spadł o 8%. Osiągnięte wyniki potwierdzają słuszność wdrożonych zmian w asortymencie oraz polityce cenowej.
TXM w I półroczu 2021 r. osiągnęło obroty w wysokości 64,7 mln zł, czyli o 6% wyższe niż rok wcześniej. Wolumen marży handlowej zwiększył się w ujęciu r./r. aż o 33% do 27,1 mln zł. Oznacza to jednocześnie wzrost marży w porównywalnym okresie o ponad 8 p.p. do poziomu 41,9%. Koszty działalności operacyjnej zostały z kolei zredukowane aż o 8%, przy spadku powierzchni handlowej tylko o 3 %.

„Poprawa wyników osiągnięta w pierwszym półroczu br. upewnia nas, że działania w ramach poszczególnych procesów i etapów strategii asortymentowej oraz polityki cenowej, zostały skutecznie wdrożone i przynoszą efekty. Widoczne są ich pozytywne rezultaty w postaci odbudowujących się przychodów oraz realizowanej marży procentowej. Cieszy również duża dyscyplina w obszarze kosztów. Osiągane korzyści mają w naszej opinii charakter długoterminowy. Nie oznacza to jednak końca zmian. Natomiast poprawiające się wyniki są z pewnością potwierdzeniem słuszności obranej drogi” – powiedział Marcin Łużniak, Wiceprezes TXM S.A.

ID Logistics odnotował dynamiczny rozwój i wzrost przychodów

idlog
ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, opublikował wyniki za I półrocze 2021 r.

ID Logistics ogłosił wzrost przychodów o 15 proc. do 893,1 mln euro i podstawowego dochodu operacyjnego o 38 proc. do 27,7 mln euro. W I półroczu Grupa ID Logistics osiągnęła przychód 893,1 mln euro, o 15 proc. (17,7 proc. like -for-like) wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wówczas bowiem wzrost wyniósł 4,3 proc. Grupa ID Logistics konsekwentnie poprawia bazowy dochód operacyjny, który w I półroczu wzrósł o 38 proc. do 27,7 mln euro (rok wcześniej 20,1 mln euro), a także bazową marżę operacyjną (wzrost o 50 p.b. do 3,1 proc.).
Zgodnie z planem, Grupa ID Logistics, w oparciu o dobre wyniki, osiągnięte w 2020 i na początku 2021 r. oraz silnej pozycji w e-commerce, będzie dalej dynamicznie rozwijać działalność, jednocześnie śledząc rozwój sytuacji związanej z kryzysem Covid-19.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „W pierwszej połowie roku przyspieszyliśmy, osiągając wzrost 17,7 proc. like-for-like w porównaniu z analogicznym półroczem ub.r., kiedy udowodniliśmy odporność modelu ID Logistics (+4,3 proc. wobec 2019 roku, mimo pandemii). Rentowność operacyjna Grupy rośnie szybciej niż jej działalność: bazowy dochód operacyjny wzrósł o 38 proc. dzięki większej produktywności magazynów otwartych w ciągu ostatnich dwóch lat i dobrej kontroli kosztów uruchamiania nowych projektów. Grupa umacnia pozycję w obsłudze e-commerce, która po I półroczu stanowi 27 proc. działalności, i rozważnie zarządza przepływami pieniężnymi oraz inwestycjami”.

Firma CA Immo Poland opublikowała wyniki za I połowę 2021 roku

jhon-jim-5BIbTwXbTWk-unsplash
Średni wskaźnik najmu w warszawskich nieruchomościach CA Immo kształtuje się obecnie na poziomie ok. 90,5 %. Firma opublikowała wyniki za okres od stycznia do czerwca 2021 roku.

W pierwszych sześciu miesięcach bieżącego roku CA Immo sfinalizowało 14 transakcji najmu w projektach biurowych w Warszawie. W chwili obecjej średni wskaźnik najmu w warszawskich nieruchomościach firmy kształtuje się na poziomie ok. 90,5 %.
CA Immo wynajęło łącznie prawie 9000 metrów kw. nowoczesnej powierzchni komercyjnej.
CA Immo zamierza w dalszym ciągu realizować strategiczny plan rotacji kapitału. W planach Grupy jest sprzedaż nieruchomości oraz przeznaczenie pozyskanych z ich sprzedaży środków na działalność deweloperską, bądź na zakup biurowców o potencjale wzrostu wartości.

Notowana na rynku głównym GPW firma Miraculum osiągnęła 2 mln zł przychodów w czerwcu

Miraculum - Sławomir Ziemski_2
Miraculum to notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna. Firma ta osiągnęła 2 mln zł przychodów w czerwcu.

Wynik ten stanowi wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 50 proc. Systematycznie rosnące wyniki sprzedaży stanowią efekt przyjętej strategii, którą spółka konsekwentnie realizuje.
Narastająco, w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku, Miraculum osiągnęło 13 mln zł przychodów. Jest to wzrost o 18% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, kiedy to wyniosły one 10.9 mln zł. Sprzedaż exportowa stanowi ponad 19% sprzedaży ogólnej, podczas gdy w roku 2019 było to 12%, a w roku 2020 – 14%. Dzięki wdrożeniu nowych produktów spółka przewiduje dalszy, dynamiczny wzrost sprzedaży na rynki zagraniczne.

Jesteśmy zadowoleni ze sprzedaży w czerwcu, ale nie ukrywamy, że mamy ambicje na więcej. Na dobre wyniki duży wpływ miała działalność exportowa, która stanowiła niemal 25% sprzedaży – zostały zrealizowane zamówienia do klientów m.in. z Rosji i Hiszpanii. W przypadku drugiego odbiorcy, dostawa dotyczyła nowej linii kosmetyków do pielęgnacji twarzy – Miraculum Astaplankton WIT C. Przygotowujemy się również do realizacji krajowego zamówienia dla dużej sieci o wartości ok. 3,5 mln zł., o którym informowaliśmy jakiś czas temu. Mamy też na kolejne miesiące zakontraktowane dostawy do Rosji i Arabii Saudyjskiej. Współprace w kraju i za granicą z pewnością pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe Miraculum w kolejnych miesiącach – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

Firma CA Immo Poland z dobrymi wynikami w pierwszej połowie 2021 roku

ben-rosett-10614-unsplash
CA Immo Poland ma za sobą dobre pierwsze półrocze br. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku CA Immo sfinalizowało 14 transakcji najmu w projektach biurowych w Warszawie.

Łącznie w okresie pierwszych 6 miesięcy tego roku firma CA Immo Poland wynajęła niemal 9000 mkw. nowoczesnej powierzchni komercyjnej. Średni wskaźnik najmu w warszawskich nieruchomościach CA Immo kształtuje się obecnie na poziomie ok. 90,5 %. Największą transakcją, jaką w ostatnim czasie  sfinalizowała firma CA Immo, dotyczyła przedłużenia umowy najmu przez firmę z branży FinTech w biurowcu Sienna Center. Najemca zdecydował się pozostać w obiekcie przez kolejne 5 lat, wynajmując przy tym niemal 3000 mkw. powierzchni.
Warszawa to jeden z głównych rynków CA Immo, na którym firma jest obecna od 2001 roku.

„Pierwsze półrocze 2021 roku zamykamy odnotowując stabilne wyniki z działalności operacyjnej. Biorąc pod uwagę utrzymujący się na rynku stan spowolnienia i niepewności co do potencjalnego wpływu pracy zdalnej i nowych wariantów wirusa, osiągnęliśmy dobre wyniki wynajmu. Rezultaty te wskazują również, że praca zdalna, jak dotychczas, nie zmieniła radykalnie zapotrzebowania na biura, które dla większości firm pozostają centralnym miejscem pracy, komunikacji oraz wymiany wiedzy i doświadczenia. W CA Immo konsekwentnie koncentrujemy się na pozyskiwaniu najwyższej jakości nieruchomości biurowych, zarządzaniu nimi oraz na utrzymywaniu partnerskich relacji z naszymi najemcami, co w tych niepewnych ekonomicznie czasach jest szczególnie ważne” – powiedział Andrzej Mikołajczyk, Managing Director w CA Immo Poland.

 

 

Deweloper Echo Investment w I kwartale br. sprzedał 907 mieszkań z rynku pierwotnego

adeolu-eletu-38649-unsplash

Deweloper Echo Investment w pierwszej połowie 2021 roku sprzedał 907 mieszkań.

Osiągając tę liczbę sprzedanym mieszkań, deweloper poprawił o prawie 40% wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od początku 2021 roku deweloper przekazał swoim klientom klucze do niemal 400 mieszkań. Łącznie w pierwszym półroczu grupa Echo-Archicom sprzedała 1745 mieszkań, co zbliża ją do realizacji celu sprzedaży ponad 3 tys. mieszkań w 2021 r. Do końca czerwca 2021 r. Echo Investment sprzedało 907 mieszkań – 40% więcej niż w pierwszym półroczu 2020 r. N

W pierwszej połowie 2021 r. organiczny wzrost liczby sprzedanych przez Echo mieszkań wyniósł prawie 40% r/r, co stanowi bardzo dobry prognostyk na kolejne miesiące. Przejęcie pakietu kontrolnego Archicomu już w tej chwili pozwoliło nam przyspieszyć tempo wzrostu, a w perspektywie długofalowej zapewnia podstawy dalszego, stabilnego rozwoju. Bank ziemi grupy Echo-Archicom daje nam nieporównywalny z nikim na rynku potencjał dostarczenia ponad 15 tys. mieszkań na sprzedaż w najbliższych latach, z czego budowę 4 tys. rozpoczynamy już w bieżącym roku. Jest to kolejny krok, który przybliża nas do realizacji naszego celu strategicznego, czyli osiągnięcia pozycji ogólnopolskiego lidera w sektorze mieszkaniowym. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że rynek jest bardzo silny, a ceny wciąż rosną, pozytywnie oceniamy perspektywy wzrostu przychodów naszej Grupy z sektora mieszkaniowego – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Wzrost przychodów Grupy CDRL w II kwartale 2020 r.

g-crescoli-365895-unsplash

Grupa CDRL jest właścicielem marki Coccodrillo oraz Buslik.

Grupa w II kwartale br. wygenerowała 100 mln zł przychodów w obu markach. Jest to wynik o 23 proc. większy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka optymalizuje sieć sklepów stacjonarnych a także stale umacnia internetowe kanały sprzedaży.
Jednostkowe przychody ze sprzedaży towarów CDRL S.A. wzrosły o 36% rdr. Wyniosły łącznie 63,99 mln zł. Sieć sklepów detalicznych w Polsce wygenerowała 31,1 mln zł, czyli o 28 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.

II kwartał pod względem osiągniętych przychodów oceniamy pozytywnie. Dzięki konsekwentnie wdrażanej strategii wracamy do wyników, które wypracowaliśmy przed wybuchem pandemii. Sprzedaż w sklepach internetowych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a na znaczeniu ponownie zyskuje sieć stacjonarna, którą rozwijamy przede wszystkim w kanale franczyzowym – komentuje Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL.

Firma Modern Commerce związana z dobrami luksusowymi przedstawiła nową strategię rozwoju

Maciej Tygielski

Spółka Modern Commerce, która notowana jest na giełdzie, w dwa lata chce podwoić przychody i prawie czterokrotnie zwiększyć EBITDA.

Modern Commerce to spółka notowana na NewConnect. Grupa działa w branży e-commerce, związana jest z dobrami luksusowymi. Firma przedstawiła nową strategię rozwoju na lata 2021-2024. Spółka zamierza osiągnąć wiodącą pozycję na rynku sprzedaży dóbr luksusowych online oraz wykorzystać korzyści skali i synergii pomiędzy platformami. W 2021 r. celem jest osiągniecie 128 mln zł przychodów (dane proforma) oraz 8 mln zł zysku EBITDA. Dzięki realizacji strategii w 2024 r. skonsolidowane przychody mają osiągnąć 260 mln zł, a wynik EBITDA blisko 30 mln zł.

– Przyjęta strategia Modern Commerce w zasadzie opisuje trwającą już transformację, której kluczowym elementem jest przejecie właściciela marki Moliera2.com. Naszym celem jest zbudowanie wyjątkowego ekosystemu firm e-commerce działających w obszarze dóbr luksusowych i marek premiuj. Dzięki konsolidacji komplementarnych platform liczymy na wydłużenie cyklu życia produktów, wykorzystanie potencjału marketingowego oraz synergii logistyczno-operacyjnych. Chcemy stać się jednym z czołowych graczy na rynku e-fashion w Polsce – komentuje Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce.

Firma SAS okrzyknięta liderem wśród dostawców rozwiązań do zarządzania ryzykiem modeli

ben-rosett-10614-unsplash
Firma SAS jest globalnym dostawcą technologii analitycznych i AI.

Firma SAS została uznana za lidera wśród dostawców rozwiązań do zarządzania ryzykiem modeli w najnowszym raporcie Chartis RiskTech Quadrant for Model Risk Management. Wśród 26 narzędzi ocenianych przez analityków firmy Chartis, SAS uzyskał wysoką punktację we wszystkich kategoriach. Wysoki wynik firma uzyskała np. w zakresie zarządzania modelami, zarządzania danymi, technik wizualizacji wyników analiz i jakości raportów. W 2021 roku SAS został również sklasyfikowany jako lider w raporcie Chartis RiskTech Quadrant for Enterprise Fraud Solutions,

Zautomatyzowany proces zarządzania modelami – w połączeniu z możliwością ich operacjonalizacji – ma fundamentalne znaczenie dla optymalizacji procesów decyzyjnych dotyczących ryzyka – powiedział Troy Haines, Senior Vice President and Head of Risk Research and Quantitative Solutions w SAS. Rozwiązanie SAS® Model Risk Management łączy najbardziej zaawansowaną analitykę z intuicyjnym interfejsem i zapewnia przejrzysty nadzór nad całym cyklem życia modeli w ramach przedsiębiorstwa.

White Wood Nieruchomości z wynikami za pierwsze półrocze 2021

adeolu-eletu-38649-unsplash
W ciągu pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku znacznie zmniejszyła się podaż nieruchomości na sprzedaż.

Jak wynika z danych White Wood Nieruchomości, w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku rynek skurczył się aż o 1/4.
Około 70% transakcji w ubiegłym półroczu finansowanych było za gotówkę.
Ceny nieruchomości cały czas wzrastają. Suma kwot transakcyjnych tylko 5 najdroższych transakcji White Wood Nieruchomości minionego półrocza przekroczyła 25 mln zł. Coraz więcej poszukujących decyduje się na zakup drugiego, wakacyjnego domu lub inwestuje w nieruchomości z segmentu premium.

W trakcie pandemii znacznie spadły stopy procentowe i od kilku miesięcy są na rekordowo niskim poziomie. Przekłada się to bezpośrednio nie tylko na niskie ceny kredytów, ale też niewielką opłacalność lokat, które w zestawieniu z nieustannie rosnącą inflacją, przestają być dla wielu osób korzystne. Nic więc dziwnego, że inwestorzy coraz częściej poszukują innych sposobów na lokowanie oszczędności – mówi Witold Dubowicz, ekspert kredytowy z działu finansowego White Wood Finanse.

Spółka iTaxi ze znacznymi wzrostami

iTaxi_zdjęcie_2
Spółka iTaxi odnotowała znaczącą poprawę sytuacji finansowej.

Jak podaje spółka, zmiany jakie odnotowała to: 30% wzrost liczby kursów w kluczowym segmencie klientów w czerwcu br. vs czerwiec 2020, blisko 1 000 nowych umów biznesowych na usługi taxi, 50 000 użytkowników B2B to wyniki iTaxi w prawie półtora roku po ogłoszeniu w Polsce pandemii. Spółka niedawno zainwestowała we wrocławski Wicar Taxi. iTaxi szykuje się również do kolejnego przejęcia. Poprawie uległy także wskaźniki finansowe i rentowność firmy.

Okres pandemii był dla nas ogromnym wyzwaniem – wymagał błyskawicznych decyzji i zmian w zakresie funkcjonowania biznesu. Działaliśmy szybko, jak na zwinną organizację przystało – komentuje Jarosław Grabowski, Prezes iTaxi.

Deweloper Aurec Home z udanym I półroczem 2021 roku. Do sprzedaży trafiają kolejne mieszkania z rynku pierwotnego

fabrica
Deweloper Aurec Home zakończył pierwsze półrocze z dobrymi wynikami. 

Pierwszy etap inwestycji Miasteczko Jutrzenki został sprzedany w pół roku. W drugim etapie inwestycji wolne pozostały jedynie pojedyncze mieszkania na sprzedaż. W trzecim, już rozpoczętym etapie budowy Miasteczka Jutrzenki zaplanowane są dwa budynki, mieścić się w nich będą 124 w cenach 8 980 zł/mkw. za trzypokojowe lokum do 12 600 zł/mkw. w przypadku kawalerki.
W osiedlu Fabrica Ursus wyprzedało się 65% inwestycji, czyli właścicieli znalazło 85 mieszkań z 135 mieszkań.  Pierwszy etap budowy osiedla Fabrica Ursus ma się zakończyć w maju 2023 roku, natomiast cała inwestycja ma być oddana do użytku w roku 2027.

Myślimy o młodych ludziach. O ich potrzebach życiowych, o tym co im się podoba i jakie trendy są dla nich najważniejsze, jaki jest ich rytm życia, o czym myślą gdy zakładają rodziny. Wiemy, że aktywny styl życia wymaga dobrego dojazdu do centrum miasta i do dużych ośrodków biznesowych, ale przy tym wszystkim ważne są atrakcyjne ceny, dlatego zadbaliśmy żeby były jak najkorzystniejsze na rynku deweloperskim, a czas dojazdu do najważniejszych punków miejskich nie przekraczał kilkunastu minut. – mówi Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu Aurec Home.

Grupa WGN podsumowała pierwsze półrocze 2021 roku

biznesman
Grupa WGN podsumowała działalność w pierwszym półroczu 2021 roku.

WGN działa na rynku od ponad 30 lat. W ramach Grupy działają 92 biura franczyzowe, z czego tylko w I półroczu przyłączyło się 12 nowych biur. Kolejnych 6 jest na etapie weryfikacji.
Cała Grupa WGN zatrudnia ponad 570 w tym blisko 480 agentów.
Najlepsi doradcy w Grupie WGN zrealizowali tylko w czerwcu 203 transakcje. Cała Grupa przeprowadziła w sumie ponad 1400 transakcji. Ilość transakcji w historii WGN  bliska jest liczbie 210 000.
WGN posiada własne tytuły wydawnicze, są to: APARTAMENTY REZYDENCJE oraz INVESTMENT PROPERTIES WGN. Ponadto Grupa posiada 53 własne portale Internetowe.
Partnerem strategicznym Grupy WGN jest amerykański Koncern Obrotu Nieruchomościami REALTY EXECUTIVES INTERNATIONAL.

Firma EPP podsumowała pierwsze miesiące działalności w 2021 roku

DeathtoStock_Wired6

Centra handlowe EPP odnotowały w maju wzrost odwiedzalności o 82%.

Obroty najemców centrów handlowych z portfela EPP w maju wzrosły o 13% w stosunku do okresu przed pandemią. Firma odnotowała wysoką konwersję, która jest wynikiem zmiany zachowań konsumentów.
Prezentowane dane stanowią odzwierciedlenie optymistycznych nastrojów konsumenckich w okresach następujących po zniesieniu ograniczeń . Świadczą także o tym, że Polacy są jednak przywiązani do zakupów stacjonarnych.

Wyniki odwiedzalności centrów potwierdzają, że klienci chętnie wracają do zakupów stacjonarnych w swoich ulubionych sklepach od razu po uruchomieniu szerokiej oferty centrów handlowych. Potrzeba fizycznego kontaktu z produktem i fachowej porady personelu, a także rosnąca liczba osób zaszczepionych, ponowne otwarcie szkół, przywrócenie imprez oraz powrót do kontaktów społecznych to czynniki, które obecnie napędzają footfall w centrach handlowych. O skali uwolnionego popytu świadczą też obroty w maju, które znacząco przekroczyły poziom z 2019 r., czyli sprzed pandemii, informacje od operatorów kart płatniczych oraz badania, które wskazują, że kupujący czekali na możliwość ponownych zakupów w sklepach stacjonarnych. Wszystko to pozwala z ostrożnym optymizmem spodziewać się szybkiej odbudowy wyników sieci i firm handlowych do poziomów sprzed pandemii. Niestety właściciele centrów handlowych nie są w podobnie dobrej sytuacji – planowane zmiany artykułu 15ze ustawy covidowej odbiorą jeszcze więcej przychodu centrom i spowodują, że ich sytuacja będzie jeszcze cięższa – powiedział Tomasz Trzósło, prezes EPP.

Deweloper Develia sprzedał 1062 mieszkań w pierwszej połowie 2021 r.

biznesman1

Deweloper Develia odnotował sprzedaż 1062 lokali w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2021 r.

Develia sprzedała 1062 lokale na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 423 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to bardzo dobry wynik, gdyż  oznacza wzrost o 151%. Spółka przekazała 757 lokali wobec 482 lokali w pierwszej połowie 2020 r. Jest to wynik o 57% większy.
Według stanu na 30 czerwca br. Develia miała zawarte 172 umowy rezerwacyjne.
W II kwartale 2021 r. spółka sprzedała 482 lokale.

Popyt na mieszkania utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie, a za nami kolejny udany kwartał. Skupiamy się na uzupełnieniu oferty i w ciągu ostatnich 3 miesięcy poszerzyliśmy ją o blisko 470 lokali. Obserwujemy duże zainteresowanie klientów projektami wieloetapowymi, dlatego w II kwartale wprowadziliśmy do sprzedaży następne etapy inwestycji w Gdańsku i Krakowie. W naszej gdańskiej ofercie pojawił się także nowy projekt – Szmaragdowy Park. W tym kwartale uzupełnimy ofertę o kolejne inwestycje – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Deli2 S.A. działająca na rynku e-grocery pozyskała 1 mln zł z grupy Tower Investments

Bartosz Kazimierczuk

Deli2 jest pionierem wśród polskich e-sklepów delikatesowych. W dniu 30 czerwca spółka z sukcesem zakończyła prywatną emisję akcji.

W ramach emisji akcji inwestorzy nabyli 130.000 akcji po cenie 7,70 zł za pojedynczą akcję. Łącznie spółka pozyskała 1 mln złotych, co stanowi bardzo dobry wynik dla spółki. Deli2 planuje przeznaczenie pozyskanych środków na dalszy rozwój działalności. Emisja akcji poprzedza plany debiutu Deli2 na rynku NewConnect.
Aktualna wycena Deli2 S.A. wynosi ok. 8 mln zł.

– W wyniku emisji akcji z sukcesem pozyskaliśmy 1 mln zł. Środki przeznaczymy na kontynuację rozwoju naszej firmy i dokapitalizowanie bieżących procesów. Pozyskana z emisji kwota zabezpiecza sytuację finansową Deli2 na najbliższe miesiące oraz przyczynia się do wzrostu wartości całej grupy Tower Investments – mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Deli2 i Tower Investments. – Przed nami bardzo wymagający i intensywny czas. Jesteśmy skupieni zarówno na prowadzonych umowach z naszymi partnerami biznesowymi, jak i wspomnianym rozwoju Deli2. Emisja była jednym z kroków przybliżających nas do debiutu na giełdzie. W niedalekiej przyszłości planujemy dołączyć z Deli2 do rynku NewConnect. Wkrótce przedstawimy więcej szczegółów – dodaje Bartosz Kazimierczuk.

 

Wroclavia z rekordowymi wynikami – wzrosła sprzedaż w sektorze handlu

Wroclavia_wejście Dąb

Galeria Wroclavia zlokalizowana w sercu miasta Wrocław odnotowała bardzo dobre wyniki po ponownym pełnym otwarciu centrów handlowych.

Ponowne otwarcie centrów handlowych miasto miejsce w maju br. Wrocłavia w branży modowej odnotowała sprzedaż na poziomie aż 122 proc. wartości z maja 2019 r., który należał do rekordowych. Ponadto galeria przyciągnęła nowe koncepty, w tym kilka premier rynkowych,w najbliższym czasie planowane są kolejne otwarcia.
Centrum handlowe odznacza się bardzo dobrą lokalizacją. Już w maju większość działających w galerii najemców wznowiło swoją działalność.

Sprzedaż w sektorze handlu wzrosła w maju aż o 15,4 proc. względem maja 2019 r., a jeszcze wyższe wyniki, sięgające ponad 20 proc. odnotowaliśmy w poszczególnych branżach np. mody czy mediów i technologii. To bez wątpienia absolutny rekord, ponieważ okres porównawczy, czyli maj 2019 r., był dla Wroclavii nieprzeciętny, z dwucyfrowym wzrostem rok do roku. Takie wyniki napawają nas optymizmem, a jednocześnie potwierdzają, że strategia, którą obraliśmy w tym trudnym czasie, przynosi efekty. Postawiliśmy nie tylko na nowe koncepty, ale też uważną obserwację oczekiwań konsumentów – wyjaśnia Grzegorz Grajkowski, dyrektor operacyjny w Unibail-Rodamco-Westfield w Polsce.

Lokum Deweloper prezentuje wyniki sprzedaży po I półroczu 2021 r.

adeolu-eletu-38649-unsplash

Lokum Deweloper zajmuje się dostarczaniem na rynek mieszkań na sprzedaż o podwyższonym standardzie. Swoje inwestycje realizuje na terenie Wrocławia i Krakowa.

W okresie od stycznia do czerwca br. deweloper odnotował wzrost wyników sprzedaży względem zeszłego roku. Do końca czerwca Lokum Deweloper zawarł 379 umów deweloperskich i przedwstępnych (+331% r/r) oraz 66 umów rezerwacyjnych (-14% r/r). W drugim kwartale 2021 r. umowami deweloperskimi i przedwstępnymi objętych zostało 240 lokali, względem 41 lokali rok wcześniej. Na koniec drugiego kwartału 2021 r. w ofercie Grupy było 801 lokali (wobec 1030 lokali rok wcześniej), a w budowie 1346 lokali (względem 998 lokali po I półroczu 2020 r.).

Wyniki II kwartału wskazują na duży popyt na rynku nieruchomości. Deweloperzy starają się odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, jednakże opóźnienia administracyjne związane z wydawaniem pozwoleń na budowę nowych inwestycji uniemożliwiają poszerzanie oferty w skali oczekiwanej przez klientów. Czynnik ten będzie skutkował dalszym dynamicznym wzrostem cen mieszkań – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper S.A.

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku

KONCEPT-02-V5

Grupa INPRO podsumowała osiągnięte przez siebie wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku.

W I kwartale 2021 roku Grupa uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 50,6 mln zł. Ponadto Grupa INPRO wypracowała 7,8 mln zł zysku netto. Rentowność Grupy poprawiła się do 15%. W planach na 2021 roku spółka ma oddanie do użytku około 900 gotowych mieszkań.

„I kwartał 2021 roku oceniamy pozytywnie pod względem osiągniętych wyników finansowych.  Warto pokreślić znaczną w tym okresie poprawę efektywności prowadzonego biznesu. Cieszy nas także wzrost liczby sprzedanych mieszkań. W przygotowaniu mamy kilka kolejnych inwestycji, które będziemy systematycznie wprowadzać do oferty” – powiedział Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

Wyniki finansowe: Spółka ATAL wygenerowała ponad 48 mln zł zysku netto

atal_sokolska 30 towers(2)ATAL, ogólnopolski deweloper, po przekazaniu w pierwszym kwartale 2021 roku 794 lokali wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie aż 287,37 mln zł. To wynik o 55% wyższy niż przed rokiem. W tym okresie sprawozdawczym wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 48,50 mln zł – wzrost o 117% rdr. Marża brutto ze sprzedaży od stycznia do marca wyniosła 22,8%. Marża netto wyniosła zaś 16,9%. Potencjał przekazań na ten rok wynosi nawet do 4 tys. mieszkań. Tegoroczny poziom sprzedaży też może wynieść ok. 4 tys. lokali.
Bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał 2021 roku potwierdzają, że spółka kontynuuje dotychczasowy dynamiczny rozwój. Spółka korzysta z efektu skali, który wypracowała przez wzrost organiczny w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce. Warto odnotować, że zwiększamy marżowość projektów. Odnotowana do tej pory sprzedaż, jak i wydania są zgodne z naszymi wcześniejszymi planami. Wysoki popyt oraz zdolności operacyjne spółki stwarzają możliwość osiągnięcia w tym roku rekordowego poziomu kontraktacji. Co więcej, nasz tegoroczny potencjał wydań wskazuje, że pobijemy kolejny rekord, przekazując więcej mieszkań niż w 2020 roku.

– mówi Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.

W pierwszym kwartale 2021 roku ATAL przekazał 794 lokale, co oznacza wzrost o 67,9% rok do roku (473). Najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (281), Łodzi (167) i aglomeracji śląskiej (140). Kontraktacja lokali w pierwszym kwartale roku była bardzo wysoka – ATAL znalazł klientów dla 848 lokali, a ponadto tylko w kwietniu br. podpisano 415 umów deweloperskich – co stanowi rekordowy miesięczny wynik w historii spółki. Sprzedaż od stycznia do marca była o 14,29% wyższa niż przed rokiem, kiedy to w analogicznym okresie plasowała się na poziomie 742 lokali. Spółka zakłada, że przy dobrym popycie kontraktacja w 2021 roku może wynieść nawet 4 tys. lokali.
Od początku 2021 roku ATAL wprowadził do sprzedaży w sumie 5 projektów z 1174 lokalami – Francuska Park etapy VI i VII w Katowicach, warszawskie Osiedle Poematu, Zacisze Marcelin w Poznaniu oraz Bursztynową Zatokę w Gdańsku. Na koniec marca br. oferta dewelopera obejmowała 4 271 lokali.
W I kw. 2021 roku ATAL pozyskał 2 nowe grunty inwestycyjne w Katowicach i Poznaniu. Łączny koszt zakup nowych działek to ok. 52 mln zł, w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to 648 złotych, co jest potwierdzeniem realizacji racjonalnej polityki zakupu działek pod inwestycje. Zakupione tereny pozwolą na realizację 80 tys. mkw. PUM. Obecny bank ziemi w posiadaniu spółki obejmuje ponad milion mkw. PUM, co w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata.
ATAL jest spółką dywidendową. Zarząd w marcu br. zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 80% zeszłorocznego zysku netto jednostki dominującej. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafi 117,3 mln złotych, czyli 3,03 zł na akcję. Pozostałą część wypracowanego zysku – 28,4 mln zł – Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy. Od początku obecności ATAL na GPW łączna kwota wypłaconej (i planowanej) dywidendy to 524 mln zł.
Źródło: ATAL S.A.

Rada nadzorcza Develii powołała zarząd na nową kadencję

ben-rosett-10614-unsplash
Rada nadzorcza Develii powołała zarząd na nową, trzyletnią kadencję. W jego składzie zasiadać będą: Andrzej Oślizło, Paweł Ruszczak i Mariusz Poławski. Tomasz Wróbel, członek zarządu Develii nie ubiegał się o pełnioną dotychczas funkcję w kolejnej kadencji zarządu. Pozostanie na stanowisku do końca obecnej kadencji, czyli do dnia, w którym odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie Develii.

– Zarząd Develii będzie funkcjonował w trzyosobowym składzie: Andrzej Oślizło, Paweł Ruszczak i Mariusz Poławski. To doświadczeni menedżerowie i jestem przekonany, że razem z zespołem dają największą gwarancję realizacji nowej strategii spółki, która jest skoncentrowana na rozwoju segmentu mieszkaniowego – powiedział Jacek Osowski, przewodniczący rady nadzorczej Develii. – Chciałem jednocześnie podziękować Tomaszowi Wróblowi za jego wieloletnią pracę w spółce i przeprowadzenie licznych projektów z obszaru komercyjnego, w tym m.in. nadzór nad udanymi transakcjami sprzedaży kompleksów biurowych – Silesia Star w Katowicach, Retro Office House we Wrocławiu oraz Wola Center w Warszawie – dodał Jacek Osowski.

Tomasz Wróbel zasiada w zarządzie spółki od 2010 r., a od 2018 r. zarządza wszystkimi projektami z obszaru komercyjnego. Do końca obecnej kadencji jego obowiązki będą przekazane Andrzejowi Oślizło, prezesowi Develii, który będzie odpowiedzialny za tematy rozwojowe, w tym wprowadzenie spółki na rynek PRS oraz Pawłowi Ruszczakowi, wiceprezesowi zarządu Develii, który będzie odpowiedzialny za dezinwestycje nieruchomości komercyjnych będących w portfelu spółki.

– Dziękuję radzie nadzorczej za powołanie na nową kadencję, a Tomaszowi Wróblowi za dotychczasową współpracę. Ostatnie pół roku było dla spółki bardzo intensywnym okresem. Od kilku miesięcy systematycznie realizujemy założenia nowej strategii i skupiamy się na rozwoju segmentu mieszkaniowego, w tym wejściu na rynek PRS. W nowej kadencji czekają na nas także wyzwania w obszarze komercyjnym, m.in. sprzedaż biurowca Wola Retro czy pozyskanie partnera do projektu magazynowego w Malinie. Realizacja tych celów wymaga od nas jako menedżerów inicjatywy i determinacji. Jestem przekonany, że dzięki doświadczeniu i niezbędnym kompetencjom staniemy na wysokości zadania – skomentował Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Źródło: Develia.

Raport finansowy: deweloper Victoria Dom zakłada dalszy skokowy rozwój działalności

Bez tytułu
Victoria Dom opublikowała wyniki finansowe za 2020 r. zgodnie z którymi w tym okresie osiągnęła rekordowe wyniki wypracowując 453,8 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 88,7 mln zł zysku netto. W ramach posiadanego dużego banku ziemi Zarząd Victoria Dom zakłada dalszy skokowy rozwój działalności w perspektywie co najmniej kolejnych dwóch lat.

– Miniony rok był dla nas bardzo udany. Był to jednocześnie okres wielkich wyzwań, jakie sprawiła pandemia w Polsce i na świecie. Restrykcyjne podejście banków do finansowania klientów stawiały duże wyzwania do prowadzenia biznesu deweloperskiego. Przeszliśmy ten okres w bardzo bezpieczny sposób, silniejsi finansowo i wzmocnieni o kolejne doświadczenia. Osiągnęliśmy także rekordowe wyniki finansowe utrzymując ponadprzeciętną rentowność. Ugruntowaliśmy wiodącą pozycję na rynku warszawskim, rozpoczynając jednocześnie ekspansję w Krakowie. Nasza oferta kompaktowych i funkcjonalnych mieszkań w atrakcyjnej lokalizacji jest cały czas bardzo dobrze przyjmowana przez klientów – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

W minionym roku Grupa Victoria Dom osiągnęła 453,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o blisko 3% w porównaniu do poprzedniego roku. Spółka wypracowała jednocześnie rekordowy zysk netto na poziomie 88,7 mln zł, poprawiając wynik z poprzedniego roku również o blisko 3%. Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła w zeszłym roku o 29,5% do 277,7 mln zł. – Na przestrzeni ostatnich 5 lat nasze roczne przychody ze sprzedaży wzrosły pięciokrotnie. Średnioroczne tempo wzrostu wyniosło jednocześnie około 40% i było najwyższe w grupie czołowych polskich deweloperów – dodał Waldemar Wasiluk.

W minionym roku Victoria Dom ukończyła realizację 11 inwestycji: Osiedle Classic IX i X, Viva Garden 11 i 12, Mieszko 4, Połczyńska 1 i 2, Przystanek Tarchomin, Variant Praga II, Ursus Factory 3 oraz Miasteczko Nova Ochota. Powierzchnia wybudowanych mieszkań wyniosła rekordowo blisko 61 tys. m2 PUM. Na koniec marca br. w budowie było 1917 lokali powstających w ramach 14 inwestycji w 7 lokalizacjach w Warszawie, o łącznej powierzchni 89,4 tys. m2. Victoria Dom realizowała również swój pierwszy projekt w krakowskich Mistrzejowicach, składający się z 147 lokali o powierzchni 7,4 tys. m2. Z wszystkich inwestycji planowanych do ukończenia w tym roku na koniec marca br. zakontraktowanych było łącznie 87% lokali.

– Cały czas widzimy bardzo silny popyt na rynku. Aktualne zamierzenia rządu dotyczące wsparcia osób w zakresie zakupu mieszkań z pewnością pozytywnie wpłyną również na nasz rozwój. Rozbudowany bank ziemi oraz wypracowane w minionym roku wyniki finansowe dają bardzo solidną podstawę, żeby skokowo powiększyć nasz biznes o 100% w ciągu następnych dwóch lat – podkreślił Waldemar Wasiluk.

Grupa Victoria Dom jest jednym z liderów na warszawskim rynku nieruchomości i regularnie pojawia się na szczytach rankingów najaktywniejszych deweloperów. Spółka plasuje się na 2 miejscu pod względem liczby sprzedanych mieszkań, a jej udział w 2020 r. wyniósł 7,2%. Pozycja Grupy na rynku warszawskim z roku na rok coraz bardziej się wzmacnia. W 2017 r. jej udział w rynku wynosił 3,2% (3. pozycja wśród najlepiej sprzedających deweloperów w Warszawie). Kolejne lata przynosiły coraz większe sukcesy pozwalające na zwiększenie udziału w rynku do poziomu 4,6% w 2018 roku oraz do 7,2% w latach 2019 i 2020.

Źródło: Victoria Dom.

Mennica Skarbowa w I kwartale br. sprzedała 842 kg złota

Gold bars and stack of gold coins macro. Rows of coins and gold ingots for finance and banking concept. Economy trends background for business idea. Trade in precious metals. Close up,Selective focus.

Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, zanotowała w I kwartale 2021 r. sprzedaż na poziomie 201,6 mln złotych. To najlepszy okres w historii spółki, biorąc pod uwagę wygenerowane przychody. Warto zaznaczyć, że wysokość sprzedaży zanotowana w I kwartale 2021 r. jest zbliżona do tej wygenerowanej w całym 2019 roku. W porównaniu do I kwartału 2020 (przychody 120,6 mln złotych) wzrost sprzedaży wyniósł 67%. W opinii Zarządu Spółki, obserwując obecny wysoki poziom zamówień na złoto oraz sytuację makroekonomiczną w Polsce, złoto nie powinno tracić na popularności wśród inwestorów jeszcze w perspektywie co najmniej kilku kwartałów.

W pierwszym kwartale 2021 roku spółka sprzedała ponad 840 kg złota w porównaniu do 530 kg w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost na poziomie 59%. Najchętniej kupowanymi produktami były sztabki złota o wadze 100g i 1 uncji, a także uncjowe monety bulionowe. W strukturze sprzedaży nieznaczną przewagę mają monety, stanowiąc 52% całego sprzedanego w tym czasie złota inwestycyjnego.

Mennica Skarbowa systematycznie zwiększa udziały w rynku zyskując nowe grupy klientów, co wiąże się z wyższym poziomem kosztów. Zysk netto w I kwartale wyniósł 4,52 mln złotych w porównaniu do 5,5 mln złotych wygenerowanych w I kwartale roku ubiegłego. Na poziomie zysku operacyjnego spółka zanotowała 5,9 mln złotych w porównaniu do 7,1 miliona złotych z analogicznego okresu w 2020 r.

„W I kwartale tego roku zanotowaliśmy poziom przychodów, który jest porównywalny ze sprzedażą jaką wygenerowaliśmy w… całym 2019 r. To pokazuje skalę wzrostu spółki, a z drugiej strony rosnącej wśród Polaków popularności złota jako celu inwestycyjnego. Niewątpliwie zwiększamy nasz udział w rynku, konkurując czasami z podmiotami, które stosują ceny dumpingowe albo dostarczają klientom kruszec dopiero po kilku tygodniach mimo przyjętej zapłaty z góry. W Mennicy Skarbowej inwestorzy mogą nabyć w zasadzie dowolną ilość złota na miejscu w oddziałach lub w sprzedaży online. Poziom zamówień na ten kruszec nadal jest wysoki i moim zdaniem nie zmieni się w perspektywie co najmniej kilku kwartałów. Złoto, podobnie jak mieszkania czy działki inwestycyjne, sprzedaje się jak ciepłe bułki, bo inwestorzy przy rosnącej inflacji, braku możliwości oszczędzania w bankach, nie mają zbyt wielkiego wyboru w szukaniu celów inwestycyjnych. Dodatkowo złoto to inwestycja na lata, trudno na niej stracić biorąc pod uwagę perspektywę 10 czy 15 lat- komentuje Jarosław Żołędowski, Prezes Mennicy Skarbowej.

Wzrost wolumenu sprzedaży miał oczywiście wpływ na wzrost kosztów działalności operacyjnej. W I kwartale 2021 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 195,7 mln zł (wzrost o 72,3% w stosunku do I kwartału 2020 r.), z czego aż 98,2% stanowiła wartość sprzedanych towarów i materiałów. Bardzo wysoka sprzedaż spowodowała też wzrost kosztów usług obcych, związanych bezpośrednio ze sprzedażą oraz wzrost kosztów wynagrodzeń, gdyż koszt większości usług obcych oraz wynagrodzeń pracowników w oddziałach Mennicy Skarbowej uzależniony jest od wysokości osiągniętych marż, które dyktuje popyt rynkowy. Trzecim bardzo istotnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost kosztów działalności Emitenta, było wprowadzenie nowego podatku od sprzedaży detalicznej, który objął Spółkę od stycznia 2021 r. Niższy wynik na poziomie zysku netto był efektem zmiany sposobu rozliczania podatku dochodowego, który w poprzednich latach rozliczany był metodą uproszczoną (zaliczkową), a od stycznia 2021 rozliczany jest na bieżąco. Wzrost wolumenu sprzedaży spowodował wzrost aktywów obrotowych Spółki. Stan towarów na koniec pierwszego kwartału 2021 r. wyniósł blisko 33 mln zł, czyli o blisko 10 mln zł więcej niż na koniec pierwszego kwartału 2020 r. Wysoki stan towarów był wypadkową dwóch czynników. Część towarów stanowiły zamówienia Klientów, które zostały odebrane dopiero w kwietniu, czyli po zakończeniu kwartału. Drugą część stanowiły towary zgromadzone na poczet sprzedaży w kolejnym kwartale. Zaspokojenie ogromnego popytu, jaki panuje obecnie na rynku złota, wymaga bowiem zgromadzenia towaru w celu płynnej realizacji sprzedaży. Analogicznie, w związku ze zwiększoną skalą zamówień, wzrosły też zaliczki na dostawy i usługi z 19 mln zł na koniec pierwszego kwartału 2020 r. do 34 mln zł na koniec pierwszego kwartału 2021 r.

Mimo ogromnego zaangażowania w bieżące działania, Spółka systematycznie realizowała przyjęte w 2020 r. plany rozwoju działalności. W styczniu 2021 r., we współpracy z podmiotem partnerskim Bezpieczny Skarbiec, Mennica Skarbowa poszerzyła swoją ofertę o nową usługę – możliwość wynajmu indywidualnej skrytki depozytowej w jednym z największych i najlepiej zabezpieczonych skarbców w Polsce. Skrytki, wyposażone w przenośny lokalizator GPS, spełniają najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa i stanowią doskonałą alternatywę dla znacznie droższych skrytek bankowych. Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród firm, jak i klientów indywidualnych – tylko w ciągu pierwszego kwartału ponad 20 proc. schowków zostało zapełnionych. Spółka konsekwentnie realizowała również plany związane z rozszerzeniem oferty w zakresie sprzedaży biżuterii. Poszerzeniu uległ asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem sklepów internetowych i oddziałów stacjonarnych Mennicy Skarbowej. Ponadto w pierwszym kwartale 2021 r., we współpracy ze sklepem partnerskim Jubiler.pl, Mennica Skarbowa przygotowała szereg kampanii promocyjnych dla swoich Klientów.
Źródło: Mennica Skarbowa.

Panattoni największym logistycznym deweloperem w Europie po raz piąty z rzędu

PropertyEU_ranking
Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, już piąty raz z rzędu zajął pierwsze miejsce w rankingu Top Logistics Developers magazynu PropertyEU. W latach 2018-2020 firma dostarczyła na rynek 6,4 m kw. powierzchni magazynowo-przemysłowej. Swoją mocną pozycję Panattoni zawdzięcza doskonałemu antycypowaniu trendów na rynku oraz szybkiej reakcji na sytuację gospodarczą wywołaną pandemią.

Panattoni już po raz piąty z rzędu znalazł się na czele rankingu magazynu PropertyEU, zdobywając tytuł Top Logistics Deweloper. Ranking powstaje w oparciu o klasyfikację największych europejskich deweloperów pod kątem ilości dostarczonych przez nich powierzchni magazynowych. Tegoroczne zestawienie obejmuje lata 2018-2020. W tym czasie Panattoni dostarczyło na rynki europejskie aż 6.4 mln m kw. powierzchni.

Wyniki najnowszego rankingu komentuje Robert Dobrzycki, CEO Panattoni: – „Zdobycie tytułu największego dewelopera w Europie już po raz piąty z rzędu, pokazuje że nasza firma zdecydowanie umacnia swoją pozycję na rynku europejskim. Z jednej strony jest to oczywiście efekt ekspansji i wejścia na nowe rynki, jak chociażby Holandii czy Hiszpanii i Portugalii, gdzie już rozpoczęliśmy nowe inwestycje. Z drugiej jednak strony potwierdza, że kierunki rozwoju, które obraliśmy, były zdecydowanie w dobrym kierunku. Chodzi przede wszystkim o rozwój e-commerce, który pandemia COVID-19 przyspieszyła jeszcze bardziej. Zautomatyzowane centra dedykowane temu sektorowi stanowią już 35 proc. wszystkich naszych projektów. Szybko zwiększa się też liczba parków miejskich, dedykowanych obsłudze tzw. ostatniej mili, zarówno w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce” – wyjaśnia i dodaje: – „Kolejne 25 proc. wszystkich naszych realizacji stanowią wysoce zaawansowane technologicznie projekty produkcyjne. Panattoni specjalizuje się w budowie tego typu obiektów, skrojonych pod konkretnego klienta. Zamieszanie, które pandemia poczyniła w łańcuchach dostaw, powoduje, że wiele firm myśli teraz o relokacji swoich biznesów produkcyjnych lub ich części do Europy, by być bliżej klienta. Rynki środkowo-europejskie, na których operujemy, tylko na tym zyskają”.

Źródło: Panattoni.

Operator logistyczny DACHSER obchodzi w tym roku 15-lecie swojej działalności w Polsce

ben-rosett-10614-unsplash
Firma DACHSER, jeden z największych operatorów usług logistycznych na świecie, obchodzi w tym roku 15-lecie swojej działalności w Polsce. W tym czasie firma zdobyła silną pozycję na polskim rynku w obsłudze eksportu drogowego oraz transporcie przesyłek lotniczych i morskich.

Kluczowe fakty:

  • DACHSER Polska nieprzerwanie od 15 lat sukcesywnie rozbudowuje sieć połączeń, która obecnie dostawy do 52 krajów, z czego 16 to połączenia bezpośrednie.
  • Od 2006 roku, DACHSER Polska przewiózł blisko 13,5 mln przesyłek o łącznej wadze ponad 5 mln ton.
  • W pandemicznym i wymagającym 2020 roku firma wygenerowała obroty na poziomie 547 milionów złotych, to o ponad 10,5 proc, więcej niż w 2019 roku, dostarczając 1,97 miliona przesyłek.
  • Operator dysponuje obecnie w Polsce 25 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni przeładunkowej oraz prawie 33 tysiącami metrów kwadratowych wysokiej jakości magazynów do obsługi logistyki kontraktowej.
  • Obecnie DACHSER zatrudnia 627 pracowników w 9 oddziałach zlokalizowanych w całej Polsce. To ponad 13 razy więcej niż na początku działalności, gdy w firmie pracowało 46 pracowników.
  • Średni staż pracy w firmie wynosi 4,5 roku, a współczynnik rotacji utrzymuje się na niskim poziomie 9 proc.

Podstawą sukcesu DACHSER w Polsce jest unikalne połączenie wiedzy, kompetencji oraz właściwej strategii wykorzystującej mocne strony globalnej sieci z niezawodnym i efektywnym łańcuchem dostaw” – powiedział Wolfgang Reinel, Managing Director European Logistics North Central Europe w DACHSER.

Źródło: DACHSER Polska.

Sprawozdanie: TXM poprawiło wyniki pomimo pandemii

markus-spiske-484245-unsplash
Spółka TXM, zarządzająca siecią sklepów dyskontowych, opublikowała sprawozdanie finansowe za 2020 roku. W tym okresie wynik na sprzedaży uległ poprawie o blisko 25 mln zł w ujęciu r./r. Wypracowana została dodatnia EBITDA, a co szczególnie istotne utrzymano płynność finansową.

TXM w 2020 roku osiągnęło obroty w wysokości 138,7 mln zł, czyli o 38% niższe niż rok wcześniej, przy jednoczesnym spadku wolumenu marży handlowej o 24% oraz redukcji kosztów o 35%. Sytuacja w poszczególnych kanałach dystrybucji była jednak odmienna. Sprzedaż w sklepach stacjonarnych spadła (z powodu lockdownu i zmniejszenia powierzchni sieci) łącznie o 39%. Z kolei obroty w kanale e-commerce wzrosły o 36% do 7,9 mln zł.

„Wyniki minionego roku zostały zdeterminowane przez trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Po pierwszym szoku związanym z wprowadzonym lockdownem musieliśmy podjąć szereg działań dostosowujących do nowej rzeczywistości, jak również stabilizujących płynność spółki w horyzoncie krótko-, średnio- i długoterminowym” – powiedział Marcin Łużniak, Wiceprezes TXM S.A.

„Należy dodać, że w pierwszych miesiącach minionego roku trwały wytężone przygotowania do nowego otwarcia, czyli do wdrożenia w sposób dosłowny słów „TXM – zmieniamy się dla Ciebie, ciesz się modą i okazją”. W marcu 2020 roku do sprzedaży miała wejść nasza pierwsza oferta przygotowana według nowo wypracowanej strategii. Miała zostać wprowadzona nowa komunikacja z Klientami i zapewnione dostawy towarów w systemie „just in time”. W rezultacie czego liczyliśmy na długo oczekiwany wzrost sprzedaży. Jednak został napisany inny scenariusz” – podkreśliła Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes TXM S.A

W ramach wdrażanej strategii zmodyfikowane zostało podejście do oferowanego asortymentu. Został on podzielony na kategorie liderów (mające przyciągać klientów do sklepów i zachęcać ich do powrotu) oraz kategorie wspierające, mające budować koszyk klientów już odwiedzających sklep. Poprawiona została ekspozycja towarów oraz estetyka sklepów. Zmieniony został sposób komunikacji z konsumentem w sklepie, szczególnie w zakresie cen, promocji oraz oferty „gazetkowej”.

„Pomimo spadków sprzedaży ewidentnym potwierdzeniem efektów działań w obszarze asortymentu był wzrost marży o 7 punktów procentowych, czyli o ponad 22%. Na nowo opracowane zostały też działania optymalizujące koszty w szczególności w obszarze najmu sieci sprzedaży, magazynu i biur oraz wynagrodzeń. Udało nam się ograniczyć wydatki stałe o 35%, czyli proporcjonalnie do spadku sprzedaży (38%)” – dodała Agnieszka Smarzyńska.

„Efekty zmian w produkcie oraz podjętych działań dostosowujących do nowej sytuacji należy ocenić pozytywnie. Wynik na sprzedaż uległ poprawie o prawie 25 mln zł w ujęciu r./r. Wypracowana została dodatnia EBITDA, a co jeszcze istotniejsze utrzymaliśmy płynność finansową, bez żadnej pomocy ze strony państwa. Uzyskany wzrost marży w ujęciu procentowym potwierdza, że fundament TXM, którym jest strategia produktowo-asortymentowa, jest efektywna i słuszna” – dodał Marcin Łużniak.
Ważnym aspektem sytuacji TXM w 2020 roku było zakończenie z sukcesem postępowania restrukturyzacyjnego. W konsekwencji zawarcia układu ponad 70 mln zł zobowiązań uległo konwersji na kapitał, a kolejne 15 mln zł zostało warunkowo umorzone. Tym samym proces restrukturyzacji w oparciu o przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne wszedł w nowy etap – wykonania układu.
„Na kolejne okresy patrzymy z umiarkowanym optymizmem. Liczymy, że z początkiem maja br. zostaną w pełnym zakresie otwarte galerie handlowe, a w kolejnych miesiącach spodziewamy się dalszego luzowania obostrzeń epidemiologicznych” – podkreśliła Agnieszka Smarzyńska.

W kwietniu br. Zarząd TXM złożył wniosek o wsparcie w ramach Tarczy dla Dużych Firm realizowanej przez PFR o wartości 14,1 mln zł. TXM, jako spółka w restrukturyzacji, w 2020 roku nie otrzymała żadnej bezzwrotnej pomocy, tym samym byłoby to jedyne wsparcie. Fakt zakończenia postępowania układowego dopełnił ostatnią formalną przesłankę uczestnictwa w programie pomocowym. „Spełniamy wszystkie kryteria programowe i liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie. Środki te planowalibyśmy wykorzystać do uzupełnienia majątku obrotowego, który ucierpiał w miesiącach pandemicznych” – tłumaczy Marcin Łużniak.

Źródło: TXM S.A.

Spółka SUNEX stawia na dywersyfikację produktową

sunex 4
SUNEX S.A., czołowy producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii,
 inwestuje w rozwój produkcji wyrobów, na które popyt utrzymuje się przez cały rok. Spółka rozwija również sprzedaż w krajach zachodniej i południowej Europy, gdzież warunki pogodowe w mniejszym stopniu wpływają na montaż urządzeń OZE. Celem jest dywersyfikacja produktowa i terytorialna oraz ograniczenie wpływu sezonowości na osiągane wyniki.

SUNEX dąży do stabilnego wzrostu obrotów oraz zminimalizowania wpływu sezonowości sprzedaży na osiągane wyniki. W tym celu producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii inwestuje w dywersyfikację produktową oraz wzmacnia ofertę, na którą popyt utrzymuje się przez cały rok.

– Branża odnawialnych źródeł energii kojarzona jest w dużym stopniu jedynie z montażem paneli fotowoltaicznych na dachach domów. Usługi w tym zakresie charakteryzują się jednak dużą sezonowością i ich prowadzenie jest zależne od panujących warunków pogodowych. Naszym celem jest natomiast ograniczenie wpływu sezonowości. Służy temu przede wszystkim uruchomienie produkcji zasobników, które są wykorzystywane nie tylko w rozwiązaniach stosowanych w OZE. Są one szeroko stosowane także w branży instalacyjno-grzewczej silnie powiązanej z rozwojem budownictwa. W Polsce, jak i w Europie mamy do czynienia z bardzo dużym wzrostem nowych budowanych obiektów.  Wpływają na to niskie stopy procentowe i łatwy dostęp do taniego finansowania. W efekcie przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych, obserwujemy wysoki popyt na oferowane przez nas kompleksowe rozwiązania takie jak kompletne systemy grzewcze oparte o OZE – podkreślił Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.

Na rozwój takich kompleksowych rozwiązań  SUNEX pozyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach projektu „Zintegrowany system utrzymania komfortu cieplnego i higienicznego w budynkach jednorodzinnych”.  Projekt polega na opracowaniu innowacyjnej technologii, która umożliwi integrację oferowanych przez spółkę urządzeń w jeden inteligentny system zarządzania komfortem cieplnym w budynku. Użytkownik będzie mógł za pomocą jednego sterownika i/lub aplikacji internetowej sterować wszystkimi urządzeniami odpowiadającymi za komfort cieplny i jakość powietrza w domu. Jednocześnie, specjalnie opracowane algorytmy pozwolą zachować niskie zużycie energii.

SUNEX jest również producentem pomp ciepła, które są produkowane w oparciu o własne projekty i rozwiązania technologiczne.  Biorąc pod uwagę planowane zmiany w programach dotacyjnych dla odbiorców końcowych (np. mój prąd), gdzie nacisk ma być położony na bezpośrednie wykorzystanie przez prosumenta wytworzonej energii, oferta SUNEX jest idealnie przygotowana do dostarczenia tego typu rozwiązań.

Kolejnym elementem dywersyfikacji zmniejszającym wpływ sezonowości na działalność SUNEX jest dywersyfikacją rynkowa.  W tym zakresie niezwykle ważna dla rozwoju spółki jest sprzedaż eksportowa. – Strategiczny dla nas jest tutaj tradycyjnie rynek niemiecki, gdzie w pierwszym kwartale br. zanotowaliśmy wzrost obrotów o ponad 20% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Pozytywny wpływ na poprawę sprzedaży miało zwiększenie w ostatnim czasie powierzchni magazynowych w naszym zagranicznym zakładzie w Niemczech. Poza naszymi zachodnimi sąsiadami nasze produkty są sprzedawane także m.in. w Słowenii, Rumunii, Austrii, we Włoszech, na Słowacji, w Estonii, Wielkiej Brytanii, na Łotwie, w Irlandii, Francji, Szwajcarii, Finlandii i w Grecji. Na większości z tych rynków odnotowaliśmy w pierwszych trzech miesiącach br. wzrosty sprzedaży – dodał Romuald Kalyciok.

Źródło: SUNEX.

Firma Redan podtrzymuje ścisłą współpracę z Top Secret

cytonn-photography-n95VMLxqM2I-unsplash
Redan opublikował sprawozdanie finansowe za 2020 r. W tym okresie spółka poniosła jednostkową stratę netto w wysokości 3,8 mln zł, co jednak oznacza olbrzymią poprawę względem poprzedniego roku. Zarząd Redan widzi potencjał do dalszego rozwoju i systematycznej poprawy efektywności w oparciu o ścisłą współpracę z marką odzieżową Top Secret. W planie jest również poszerzenie działalności przede wszystkim w zakresie usług logistycznych, a docelowo także informatycznych świadczonych dla innych podmiotów.

„W 2020 roku osiągnęliśmy znacznie lepsze wyniki finansowe niż w poprzednim roku, choć nadal ponieśliśmy stratę. Olbrzymia poprawa nastąpiła, pomimo że był to bardzo trudny i specyficzny okres. Z jednej strony działalność całej gospodarki, a w szczególności branży odzieżowej została mocno ograniczona z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Przełożyło się to na znaczne zmniejszenie obrotów. Duże zmiany wystąpiły także w strukturze Grupy Redan w związku ze sprzedażą udziałów w spółce Top Secret. W efekcie w sierpniu ubiegłego roku zakończona została konsolidacja wyników tej firmy i od tego czasu sprawozdawczość finansowa opiera się na raportach jednostkowych” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.
Redan w minionym 2020 r. poniósł jednostkową stratę netto w wysokości 3,8 mln zł, przy obrotach na poziomie 84,5 mln zł (w związku z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego Top Secret, zgodnie z MSSF15, dokonano odpisu na nieopłaconą sprzedaż do tej spółki w wysokości 7,7 mln zł, przez co obroty wykazane w sprawozdaniu wyniosły 76,7 mln zł). Wynik netto był jednak aż o blisko 109 mln zł lepszy niż w 2019 roku (wówczas dokonanych zostało szereg odpisów związanych ze spółką Top Secret oraz należności od kontrahentów działających na rynku ukraińskim i rosyjskim). Z kolei obroty w ujęciu r./r. zmniejszyły się o 46% (51% po uwzględnieniu odpisu).

W minionym roku wystąpiła konieczność dofinasowania działalności operacyjnej marki Top Secret. Jednym z powodów było pogorszenie sytuacji finansowej związane ze skutkami niezrealizowanych planów sprzedażowych kolekcji jesień-zima 2018. Na potrzebę dokapitalizowania wpłynęła także pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Jedynym możliwym źródłem pozyskania nowego finansowania niezbędnego dla zapewnienia płynności dostaw nowych towarów oraz perspektywy odzyskania rentowności, okazało się wsparcie finansowe ze strony Radosława Wiśniewskiego (założyciela marki i wiodącego akcjonariusza Redan). Wypracowane zostało wówczas rozwiązanie polegające na zainwestowaniu nowych środków w finansowanie zakupu nowych kolekcji. Zabezpieczeniem było natomiast przejęcie przez Radosława Wiśniewskiego pełnej kontroli nad spółką Top Secret. Redan zgodnie z umową ma jednak prawo do odkupienia udziałów Top Secret w okresie 5 lat.

„Pomimo sprzedaży udziałów w spółce Top Secret obsługa operacji dotyczących tej marki była i pozostaje podstawowym przedmiotem naszej działalności. Redan w dalszym ciągu będzie zajmował się obsługą logistyczną towarów sprzedawanych pod marką Top Secret (kupował towary od dostawców, przechowywał na magazynie, dokonywał ich odprawy celnej, konfekcjonował przed wysyłką do sklepów lub klientów itd.) oraz ich sprzedażą poza granicami Polski. Zakładamy również systematyczną poprawę efektywności działania. Marża na sprzedaży do Top Secret w minionym roku wyniosła 11,7% (po oczyszczeniu o dokonany odpis), natomiast na 2021 prognozujemy ją na poziomie 15,4%” – dodał Bogusz Kruszyński.

Działalność Top Secret jest wciąż perspektywiczna. Duża część sklepów detalicznych znajduje się w mniejszych miejscowościach lub mniejszych centrach handlowych. W obecnej sytuacji pandemicznej widać wyraźną tendencję, że ruch klientów w takich lokalizacjach odbudowuje się znacznie szybciej, niż w topowych galeriach w dużych miastach. Dostawy towarów realizowane są w trybie just-in-time zapewniając większą elastyczność w reagowaniu na wahania popytu. W ten sposób potencjalny nadmiar zapasu do sprzedaży w sklepach marki Top Secret został ograniczony już na początku pandemii. „W naszej opinii są to silne argumenty wskazujące, że Redan, który współpracuje ściśle z marką Top Secret ma potencjał do dalszego rozwoju” – stwierdził Bogusz Kruszyński.

W kolejnych okresach Redan, poza rozwojem sprzedaży krajowej (do spółki Top Secret) oraz zagranicznej, będzie poszukiwał także nowych klientów w zakresie obsługi logistycznej i IT.

Źródło: Redan SA.