Grupa INPRO z lepszymi wynikami w I półroczu 2023 r.

INPRO - Rytm Gdańsk
Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku. W tym okresie uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 156,3 mln zł (+46,5% r./r.) oraz wypracowała 21,8 mln zł zysku netto (+64,1% r./r.). Grupa poprawiła jednocześnie rentowność netto do 14% (+2 p.p.). W całym 2023 roku planuje zakończyć budowę 591 lokali oraz wprowadzić do sprzedaży łącznie 625 mieszkań.

W I półroczu 2023 roku Grupa INPRO zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 156,3 mln zł, czyli o 46,5% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto poprawił się o 64,1% i osiągnął poziom 21,8 mln zł.

GK INPRO przekazała w I półroczu br. łącznie 286 lokali i było to o 65% więcej niż rok wcześniej, kiedy to wydała 173 mieszkań. W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenia na użytkowanie dla osiedla Leszczynowy Park budynek 2 (50 lokali), osiedla #Na Swoim budynek 1 (72 lokale) oraz budynku A biurowca Matarnia Office Park, wybudowanych przez spółkę DOMESTA.

W I półroczu 2023 roku Grupa Kapitałowa INPRO sprzedała łącznie 356 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest o 78% więcej niż w tym samym okresie 2022 roku.

Większość obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na II połowę 2023 roku. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, do końca 2023 r. planowane jest zakończenie jeszcze 5 inwestycji. Łącznie w 2023 roku Grupa zakłada oddanie do użytkowania 591 lokali.

Aktualna sytuacja na rynku deweloperskim wydaje się zdecydowanie poprawiać, wzrasta zainteresowanie klientów kupnem mieszkania. Zauważalny jest także wzrost popytu na kredyty hipoteczne oraz zainteresowania klientów rządowym programem „Bezpieczny kredyt 2%”, który wszedł w życie w lipcu br. Dodatkowo wyhamowaniu uległo tempo wzrostu cen materiałów i robocizny, co ułatwia tworzenie kosztorysów i budżetów projektów deweloperskich” – powiedział Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. INPRO SA wprowadziła do sprzedaży I etap osiedla Atut na Rotmance (94 lokale). Natomiast DOMESTA Sp. z o.o. wprowadziła budynki 1 i 2 na osiedlu Nowe Południe (84 lokale) oraz budynki E, F, G na osiedlu Polana Kampinoska (48 lokali). W całym 2023 r. Grupa planuje wprowadzić do oferty łącznie 625 nowych mieszkań i domów.

Firma INPRO.

Deweloper Archicom podsumowuje pierwsze półrocze 2023 r.

olbryk
Deweloper Archicom podsumowuje pierwsze półrocze 2023 r.

Wyniki sprzedażowe Archicom pozostają na fali wznoszącej od III kwartału 2022 r., co jest efektem przede wszystkim utrzymującego się od początku roku wysokiego zapotrzebowania konsumenckiego na nieruchomości. W II kwartale bieżącego roku Archicom sprzedał 310 lokali, a łącznie w I półroczu – 568. Wypracowane wyniki sprzedażowe przy cenach gwarantujących wysoką marżę w kolejnych miesiącach przełożyły się na przychody rzędu 219,4 mln zł.

Jednym z kluczowych procesów w ramach zmian organizacyjnych dla Grupy Echo-Archicom, było sfinalizowane w sierpniu br. połączenie biznesu mieszkaniowego Grupy. W jego efekcie Archicom dołączył do grona deweloperów o zasięgu ogólnopolskim, oferując swoim klientom lokale w największych polskich aglomeracjach. Jednocześnie we Wrocławiu, gdzie w II kwartale br. sprzedano łącznie 1813 mieszkań z rynku pierwotnego, firma Archicom sprzedała aż 310 lokali i utrzymała w ten sposób pozycję niekwestionowanego lidera w rynku z udziałem wynoszącym blisko 17%.

Na koniec I półrocza spółka dysponowała 1414 lokalami w budowie, spośród których sprzedano dotychczas 60%. Konsekwentne rozwijanie i udoskonalanie oferty pozwoli firmie Archicom utrzymać pozycję lidera we Wrocławiu, ale także zaznaczyć swoją obecność pod nową marką Echo Residential by Archicom w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Poznaniu.

Jako Archicom chcemy stać się ogólnopolskim deweloperem pierwszego wyboru. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki przejęciu biznesu mieszkaniowego w ramach Grupy Echo-Archicom, a tym samym pozyskaniu eksperckiego know-how, banku ziemi i zespołu pracowników. Wierzymy, że wyjątkowi ludzie mieszkają w wyjątkowych miejscach, dlatego projektujemy je dla nich z dbałością o każdy detal mający wpływ na jakość życia na osiedlu. Dostarczamy najwyższy standard mieszkania dzięki uwzględnieniu współczesnych trendów urbanistycznych, potrzeb mieszkańców i zasad kreowania zdrowej tkanki miejskiej. Nie zapominamy przy tym o odpowiedzialności środowiskowej i najlepszej jakości obsługi na każdym etapie procesu zakupu, a później wieloletniego zamieszkiwania – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom S.A.

Źródło: Archicom S.A.

ID Logistics po I półroczu 2023 ze wzrostem przychodów o 10,3%

ID LOGISTICS GARONS Entrepôt ID Logistics Garons

ID Logistics po I półroczu 2023 ze wzrostem przychodów o 10,3%.

W II kwartale ID Logistics osiągnął przychody na poziomie 658,2 mln euro, co stanowi wzrost o 3,6% i 3,3% w ujęciu like-for-like, w porównaniu z II kwartałem ub.r., kiedy firma osiągnęła wzrost o 15,5% like-for-like.

ID Logistics zakończył I półrocze z przychodami na poziomie 1, 288 mld euro, co przekłada się na wzrost o 10,3%, i 4,3% w ujęciu like-for-like. Od początku roku ID Logistics rozpoczął wdrażanie 12 nowych projektów, i mimo przesunięcia realizacji niektórych z nich na drugą połowę roku, Grupa działa zgodnie z ustalonym planem na 2023 r.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje:W kontekście spowolnienia popytu konsumpcyjnego w Europie, nasza firma odnotowała organiczny wzrost dzięki dynamicznej strategii generowania przychodów i doskonałej pozycji na rynkach międzynarodowych. Podpisaliśmy też nowe umowy z międzynarodowymi klientami, których teraz będziemy wspierać w ich wdrażaniu. Dziś jesteśmy szczególnie pewni, że utrzymamy dynamikę naszego modelu wzrostu”.

Źródło: ID Logistics.

 

Firma CPI Property Group podsumowuje wyniki komercjalizacji w swoich obiektach handlowych w Polsce

thong-vo-2482-unsplash
Firma CPI Property Group podsumowuje wyniki komercjalizacji w swoich obiektach handlowych w Polsce w pierwszym półroczu 2023 roku.

CPI Property Group (CPIPG), największy właściciel nieruchomości komercyjnych
w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podsumował I. półrocze
w zakresie komercjalizacji zarządzanych na polskim rynku obiektów handlowych. Przybyło 19 nowych najemców, a 60 przedłużyło umowy i pozostało w dotychczasowych lokalizacjach.

CPI Property Group właścicielsko zarządza w Polsce 23 obiektami handlowymi – 6 centrami handlowymi (dwoma niezależnymi: CH Ogrody w Elblągu i Galeria Orkana w Lublinie, a także siecią Vivo! z portfela Immofinanz) oraz 17 retail parkami (sieć CityMarket – 6 lokalizacji oraz sieć STOP SHOP – 11 lokalizacji). Nieruchomości handlowe położone są w 20 regionalnych miastach całej Polski. Ich całkowita powierzchnia wynosi ponad 272 000 m kw., a wartość 437 mln EUR.

Osiągnięte wyniki dowodzą, że zróżnicowany pod względem formatów i lokalizacji portfel handlowy CPI Property Group doskonale sprawdza się na rynku i daje możliwość realizowania planów rozwojowych poszczególnym markom. Naszymi mocnymi stronami są również: skuteczne zarządzanie i perspektywa stabilnej współpracy. Jesteśmy nie tylko właścicielem, ale również asset i property managerem naszych nieruchomości handlowych. Stale budujemy ich wartość, zwiększając atrakcyjność dla najemców oraz klientów. Optymalizujemy też koszty funkcjonowania, na co pozwala nam efekt skali, a przede wszystkim stawiamy na długofalowe relacje z naszymi partnerami.” – komentuje Agnieszka Baczyńska, Head of Leasing Retail w CPI Property Group Polska.

Deweloper Victoria Dom zaczyna odbudowywać sprzedaż mieszkań na polskim rynku nieruchomości

Viva Piast 3

Deweloper Victoria Dom zaczyna odbudowywać sprzedaż mieszkań na polskim rynku nieruchomości.

Deweloper Victoria Dom w pierwszym kwartale br. sprzedała 366 mieszkań. To o 18% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zarząd dewelopera podkreśla rosnące zainteresowanie zakupem lokali zarówno przez klientów inwestycyjnych jak i finalnych użytkowników mieszkań. Pomimo hamującej inflacji spodziewany jest wzrost kosztów budowy i cen mieszkań.
Victoria Dom, w ramach działalności prowadzonej na rynku polskim, w ciągu trzech pierwszych miesięcy br. podpisała 366 umów deweloperskich i płatnych umów rezerwacyjnych. Oznacza to zwiększenie sprzedaży o 18% względem tego samego okresu poprzedniego roku, kiedy zakontraktowanych zostało 311 lokali.

„Jesteśmy zadowoleni ze stopniowego odbudowywania się popytu. Obserwujemy duży ruch na rynku i rosnące zainteresowanie zakupem mieszkań zarówno przez klientów inwestycyjnych jak i finalnych użytkowników mieszkań. Od początku IV kwartału 2022 roku z miesiąca na miesiąc zwiększa się liczba transakcji, co napawa nas optymizmem w perspektywie kolejnych okresów” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Źródło: Victoria Dom.

Wyniki finansowe Grupy INPRO w 1 kwartale 2023 r.

KONCEPT-02-V5

Wyniki finansowe Grupy INPRO w 1 kwartale 2023 roku.

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku. W tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 51,8 mln zł, a zysk netto był na poziomie 4,7 mln zł. Grupa przekazała nabywcom 94 lokale, które zostały wybudowane w poprzednich okresach. Od stycznia do marca br. sprzedała jednocześnie 167 mieszkań, co oznacza dwukrotny wzrost w ujęciu r./r.

W I kwartale br. Grupa INPRO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 51,8 mln zł, czyli o 11% mniej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Łączny poziom kosztów zarządu i sprzedaży wzrósł o 11% z uwagi na inflację. W efekcie rentowność netto wyniosła 9%, w odniesieniu do 15% rok wcześniej. Zysk netto spadł w ujęciu r./r. o 45% do poziomu 4,7 mln zł.

– W pierwszym kwartale br. widoczne było wyraźne ożywienie po stronie popytowej, prowadzące do wzrostu sprzedaży mieszkań. Potencjalni nabywcy, bojąc się prawdopodobnie możliwych podwyżek i ograniczenia oferty mieszkaniowej w związku z wejściem od lipca br. programu rządowego dopłat do odsetek, przyspieszyli swoje decyzje zakupowe. Pomimo utrzymujących się wysokich stóp procentowych wzrosła także akcja kredytowa na rynku hipotecznym – podkreślił Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

Źródło: Grupa INPRO.

Echo Investment publikuje wyniki finansowe za 2022 r.

biznesmanGrupa Echo-Archicom z silną pozycją gotówkową i ambitnymi projektami w realizacji. Echo Investment publikuje wyniki finansowe za 2022 r.

Grupa Echo-Archicom zamknęła 2022 r. z silną pozycją gotówkową i zmniejszonym zadłużeniem netto spółki. Jest to rezultat m.in. sprzedaży siedmiu budynków biurowych o wartości blisko 320 mln euro. W 2022 r. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 127 mln zł przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, co było głównie wynikiem przekazania klientom 2 168 mieszkań na sprzedaż i wynajem wybudowanych przez Echo Investment i Archicom, a także wzrostu wartości biurowców i mieszkań na wynajem.
Wartość aktywów Grupy Echo-Archicom na koniec 2022 r. to blisko 6,1 mld zł w tym wysoki stan gotówki – 942 mln zł.

Jak zawsze, jesteśmy skupieni na utrzymywaniu stabilnej pozycji finansowej naszej Grupy i prowadzimy ostrożną politykę finansową. Cieszymy się zaufaniem inwestorów, dzięki czemu nasza Grupa wyemitowała w ubiegłym roku obligacje o łącznej wartości 495 mln zł. Jednocześnie wykupiliśmy obligacje o wartości blisko 590 mln zł. Myśląc o przyszłości, pracujemy nad rozpoczynaniem kolejnych spektakularnych projektów. W ubiegłym tygodniu zaprezentowaliśmy projekt Towarowa 22 w Warszawie, który wybudujemy razem z naszym partnerem AFI Europe. Planujemy rozpocząć budowę pierwszego biurowca w tym projekcie jeszcze w 2023 r. – mówi Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych w Echo Investment.

mat.pras.

Grupa Develia zamknęła I kwartał zyskiem 58,4 mln zł netto

notes

Grupa Develia zamknęła I kwartał zyskiem 58,4 mln zł netto.

W I kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 257,2 mln zł, co oznacza wzrost o 164% w porównaniu do 97,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zysk netto grupy wyniósł 58,4 mln zł wobec 13,1 mln zł zysku netto w I kwartale 2022 r., czyli 347% więcej.
W okresie styczeń – marzec 2023 r. deweloper sprzedał 533 lokale, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do IV kwartału 2022 r. oraz przekazał 441 mieszkań.
W kwietniu 2023 r. Develia sfinalizowała sprzedaż biurowca Wola Retro w Warszawie za kwotę 69,3 mln euro.
Na koniec marca 2023 r. Develia posiadała łącznie 686,1 mln zł gotówki, krótkoterminowych aktywów finansowych i pozostałych aktywów finansowych wobec 481,6 mln zł na koniec 2022 r.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników za I kwartał 2023 r. i optymistycznie patrzymy na realizację celów, które postawiliśmy sobie na ten rok. Od początku roku obserwujemy kontynuację tendencji wzrostowej rynku, która rozpoczęła się już w IV kwartale ubiegłego roku. Widzimy w oddziałach, że ten trend utrzymuje się i chcemy go wykorzystać, by dalej zwiększać nasz udział w rynku – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W szybszym rozwoju naszej podstawowej działalności w segmencie mieszkaniowym pomogą nam środki pozyskane ze sprzedaży obiektów komercyjnych. W kwietniu br. sfinalizowaliśmy transakcję sprzedaży biurowca Wola Retro, spełniając jeden z naszych strategicznych celów – dodaje Andrzej Oślizło.

Źródło: Develia.

Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2023 r.

helloquence-61189-unsplash

Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2023 r.

Od stycznia do marca 2023 roku spółka Redan wypracowała 50 tys. zł zysku netto. Oznacza to wzrost o 1,7 mln zł względem tego samego okresu poprzedniego, 2022 roku.  Źródłem poprawy był lepszy wynik na sprzedaży oraz korzystniejsze salda rozliczeń operacyjnych oraz finansowych.

– W pierwszym kwartale br. konsekwentnie realizowaliśmy działania mające na celu stopniową poprawę rentowności. Pomimo spadku obrotów o 28% w ujęciu r./r., spowodowanego głównie zmniejszeniem obsługiwanej przez Redan powierzchni sieci sklepów „Top Secret”, poprawiliśmy wynik netto aż o 1,7 mln zł wychodząc na minimalny plus. Pozytywny wpływ miało podwyższenie poziomu marży o 2,5 p.p. do 21,9%, co przełożyło się na lepszy wynik na sprzedaży. Uzyskaliśmy jednocześnie korzystniejsze niż przed rokiem salda rozliczeń operacyjnych oraz finansowych. Cały czas naszym celem jest pozyskanie nowych klientów w obszarze logistyki kontraktowej. Zakładamy, że skala operacji w tym zakresie będzie stopniowo rosła, prowadząc do zmniejszenia uzależnienia naszego biznesu od marki „Top Secret” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Redan w I kwartale 2023 r. uzyskał 16,6 mln zł przychodów. Oznacza to 28% spadek w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, przy spadku wypracowanej marży handlowej tylko o 19%.

Źródło: Redan S.A.

Lider logistyki kontraktowej ID Logistics po I kwartale 2023 ze wzrostem o 18,3%

ID LOGISTICS GARONS Entrepôt ID Logistics Garons

Lider logistyki kontraktowej ID Logistics po I kwartale 2023 ze wzrostem o 18,3%.

W I kwartale 2023 r. ID Logistics odnotował dobry wzrost przychodów, osiągając poziom 630,4 mln euro, co przekłada się na wzrost o 18,3% (+5,4% w porównaniu do I kwartału 2022 r., kiedy firma zanotowała silny wzrost o 15,1% w porównaniu do poprzedniego roku).
Na rynkach międzynarodowych ID Logistics odnotował dobry wzrost przychodów, które wyniosły 430,4 mln euro (+30,9%). Wynik uwzględnia przychody Kane Logistics, spółki nabytej w Stanach Zjednoczonych, skonsolidowanej od 1 kwietnia 2022 r. Po skorygowaniu o ten efekt i po uwzględnieniu niekorzystnego wpływu kursów walut w ostatnim kwartale, wzrost wyniósł 10,1% w porównaniu do I kwartału 2022 r., w którym także odnotowano znaczący wzrost o 20,3%.
We Francji, rynku macierzystym Grupy, przychody spadły o 2,1% do 200 mln euro, wobec wysokiego poziomu osiągniętego w I kwartale ub.r. (+7,9%) oraz kontekstu społecznego, związanego z reformą emerytalną.

W pierwszym kwartale 2023 r. Grupa ID Logistics rozpoczęła pięć nowych operacji.
Eric Hémar, przewodniczący i dyrektor generalny ID Logistics, skomentował: „Pierwszy kwartał 2023 roku upłynął pod znakiem kontynuacji dynamicznej ekspansji. Grupa odnotowała znaczący wzrost przychodów na rynkach międzynarodowych, co łączy się ze wzmocnieniem naszych operacji w Polsce przez przejęcie Spedimexu – wiodącego gracza logistyki kontraktowej, specjalizującego się w obsłudze branży modowej i e-commerce. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca pierwszej połowy 2023 roku”.

Źródło: Grupa ID Logistics.

Deweloper Victoria Dom dąży do 1 mld zł obrotów w 2023 roku

Miasteczko Nova Ochota

Deweloper Victoria Dom dąży do osiągniecia 1 mld zł obrotów w 2023 roku.

Victoria Dom przedstawiła zaudytowane dane finansowe za 2022 r. W trudnych warunkach rynkowych minionego roku spółka zwiększyła obroty w ujęciu r./r. o 5% do 540 mln zł. Wypracowała jednocześnie 75,2 mln zł zysku netto. W bieżącym roku deweloper planuje oddać do użytkowania około 1900 gotowych mieszkań i rozpoznać w wynikach około 1 mld złotych przychodów.

Victoria Dom opublikowała dane finansowe za rok obrotowy 2022. W tym okresie deweloper osiągnął rekordowe skonsolidowane obroty na poziomie 540,0 mln zł. To o blisko 5% więcej od poprzedniego, a jednocześnie historycznie dotychczas najlepszego 2021 roku, kiedy przychody wyniosły 515,1 mln zł. Według zaudytowanych danych spółka w minionym 2022 r. wypracowała jednocześnie 75,2 mln zł zysku netto, czyli o ok. 17% mniej niż w poprzednim roku, kiedy wykazała blisko 91,0 mln zł czystego zysku.

Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników. W minionym roku mierzyliśmy się z trudnymi warunkami rynkowymi. Mieliśmy do czynienia z problemami w utrzymaniu łańcuchów dostaw w budownictwie oraz odpływem pracowników z Ukrainy. Spowodowało to w efekcie wydłużenie niektórych procesów inwestycyjnych i przesunięcie oddania kilku naszych projektów z 2022 na 2023.  Nieco niższa od zakładanej liczba przekazanych mieszkań oraz dodatkowo wzrost kosztów finansowych oraz kosztów generalnego wykonawstwa wpłynął jednocześnie na obniżenie zysku netto względem poprzedniego roku. Konsekwentnie utrzymujemy bardzo dobrą kondycję finansową – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Źródło: Victoria Dom.

W 2022 roku Grupa INPRO poprawiła rentowność

INPRO - osiedle Atut

W 2022 roku Grupa INPRO poprawiła rentowność. Firma podsumowała wyniki finansowe za 2022 rok.

W 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 357,7 mln zł, a zysk netto był na poziomie 64,1 mln zł. W efekcie rentowność netto wzrosła o 3 punkty procentowe do poziomu blisko 18%. Od stycznia do grudnia 2022 r. Grupa przekazała nabywcom 714 lokali, czyli niemal tyle samo co w poprzednim roku.
W poprzednim roku Grupa INPRO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 357,7 mln zł, co stanowi 11% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Rentowność netto wyniosła blisko 18%, w odniesieniu do 15% rok wcześniej. Zysk netto za 2022 rok zwiększył się w ujęciu r./r. o 37% do poziomu 64,1 mln zł.

Miniony rok był jednym z trudniejszych okresów w naszej 35-letniej działalności. Patrząc na wyniki finansowe, które udało nam się wypracować, możemy być jednak w pełni zadowoleni z wysiłku i trudu, które włożyliśmy w naszą pracę Czynnikiem negatywnym, który w roku 2022 najsilniej ograniczał popyt na rynku deweloperskim, był wzrost stóp procentowych i rekomendacje KNF dotyczące badania zdolności kredytowej. W końcówce roku 2022 popyt na mieszkania występował głównie ze strony klientów, którzy posiadali nadwyżki finansowe i chcieli je ulokować w nieruchomości – podkreślił Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

Wyniki i działalność Prologis na rynku nieruchomości komercyjnych

notes

Firma Prologis podsumowała działalność operacyjną w Europie, w pierwszym kwartale 2023 roku. Zestawienie obejmuje najważniejsze wyniki operacyjne oraz wybrane kluczowe osiągnięcia Prologis w tym regionie.

Działalność operacyjna w pierwszym kwartale 2023 roku – Europa Środkowa:
 • Całkowita wielkość portfolio w Europie Środkowej: 4,73 mln metrów kwadratowych*
 • Wynajęta powierzchnia w Europie Środkowej w pierwszym kwartale: 328 225 metrów kwadratowych, w tym:
  • nowe umowy najmu – 43 469 metrów kwadratowych
  • przedłużone umowy najmu – 191 176 metrów kwadratowych
Działalność operacyjna w pierwszym kwartale 2023 roku – Polska:
 • Całkowita wielkość portfolio w Polsce: 2,3 mln metrów kwadratowych*
 • Wynajęta powierzchnia w Polsce w czwartym kwartale: 157 562 metrów kwadratowych, w tym:
  • nowe umowy najmu – 33 000 metrów kwadratowych
  • przedłużone umowy najmu – 85 183 metrów kwadratowych
* Obejmuje działalność operacyjną, rozwojową, nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i inne, jak również zakupy i przekształcenia o wartości dodanej (VAA/VAC).

Źródło: Prologis.

Grupa Santander Bank Polska ma silną pozycję kapitałową

analiza

Grupa Santander Bank Polska ma silną pozycję kapitałową.

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za I kw. 2023 wyniósł 1 192 mln zł. Grupa ma silną pozycję kapitałową.

Prowadzimy nasz biznes opierając się na zdrowych fundamentach, co widać w wynikach za I kw. Zysk jest satysfakcjonujący, choć oczywiście wciąż pozostaje pod wpływem kosztów regulacyjnych i związanych z ryzykiem prawnym portfela hipotek. Mamy bardzo dobrą sytuację kapitałową i przestrzeń na dalszy wzrost.

 • Dochody ogółem wyniosły 3,7 mld zł;
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3,1 mld zł;
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 662 mln zł;

Zwiększamy liczbę obsługiwanych klientów, w tym tych cyfrowych. Rośnie także ich aktywność w kanałach zdalnych, które systematycznie poszerzamy o dodatkowe funkcje i procesy. Skutecznie realizujemy naszą strategię pomagania klientom w sukcesach. – mówi Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Źródło: Santander Bank Polska.

Wyniki finansowe Grupy Selena w 2022 r. na plusie

Selena

Selena, globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej oraz jeden z czterech największych producentów piany montażowej dla budownictwa na świecie, po raz kolejny notuje dobre wyniki finansowe.

W 2022 roku Grupa umocniła pozycję znaczącego gracza w branży, wypracowując solidne przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 1,96 mld zł, co stanowi wzrost o 13,6% względem 2021 r., zaś zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 153,6 mln zł i był wyższy o 65,7% rok do roku.

Solidne wyniki finansowe Grupa Selena za 2022 rok pokazują, że rentowność operacyjna firmy rośnie mimo wymagającego otoczenia rynkowego i zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Wzrost rentowności brutto sprzedaży z 27,8% w 2021 roku do 30,1% w 2022 roku, czyli o 2,3 p.p. rok do roku, wynikał między innymi z wyższych marż na części rynków ze stałego zwiększania udziału sprzedaży produktów innowacyjnych oraz z optymalizacji receptur. Zdecydowana poprawa EBIT nastąpiła dzięki wyższemu zyskowi brutto ze sprzedaży (+23,1%) i efektywnemu zarządzaniu kosztami operacyjnymi. Na wynik netto istotny wpływ miało saldo działalności finansowej oraz podatek dochodowy. Zysk netto na koniec IV kwartału 2022 roku był na poziomie 112,6 mln zł, o 9,6% większym niż w roku poprzednim.

Kolejny rok z rzędu wypracowaliśmy wysokie zyski z działalności operacyjnej i solidne przychody ze sprzedaży, co pozwala nam umacniać naszą pozycję globalnego gracza w branży. Odpowiednie decyzje podjęte przez nas w 2021 roku, jak m.in. zróżnicowanie łańcuchów dostaw, rozszerzenie działalności o badania nad innowacyjnymi produktami czy obranie nowego kierunku rozwoju na rynki zachodnie, pozwoliły nam kontynuować rozwój całej Grupy i osiągnąć dobre wyniki finansowe w trudnych czasach. Sytuacja jest jednak tak dynamiczna, że ciężko odpowiedzialnie prognozować, co jeszcze, po pandemii koronawirusa czy ataku Rosji na Ukrainę, wydarzy się na świecie i jak to wpłynie na globalną gospodarkę, branżę i biznes. Widzimy spowolnienie rynku, odczuwalne szczególnie w drugiej połowie 2022 r. Od kilku lat dostrzegamy, że pewna jest tylko zmiana, dlatego sprawdza się jedynie elastyczne podejście do działania. Dobre wyniki zanotowane w 2022 roku tylko potwierdzają, że obraliśmy właściwą strategię, dostosowując się do poszczególnych rynków, i że skutecznie realizujemy wyznaczone celemówi Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena.

Źródło: Grupa Selena.

Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za 2022 r.

adeolu-eletu-38649-unsplash

Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

W 2022 roku spółka osiągnęła 0,7 mln zł zysku netto, poprawiając wynik w ujęciu r./r. aż o 7,1 mln zł. To głównie efekt zwiększenia marży przy obniżeniu kosztów działalności. Duży wpływ miało również rozwiązanie odpisów na należności oraz rezerwy. Spółka trzykrotnie powiększyła przychody z usług logistyki kontraktowej. Redan zamierza dalej rozwijać tą działalność. Zdaniem Zarządu będzie ona stopniowo miała coraz większy udział w sprzedaży oraz będzie zmniejszać uzależnienie od biznesu marki „Top Secret”.

„Pomimo wielu rynkowych wyzwań w minionym roku znacznie poprawiliśmy wyniki finansowe. Rok 2022 ponownie był trudny dla handlu detalicznego. Po dwóch latach wyraźnie negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-COV-2, wystąpiła przyspieszająca inflacja i rosnące stopy procentowe, wybuch wojny w Ukrainie, a następnie kryzys energetyczny i dynamicznie rosnące koszty utrzymania zarówno dla klientów jak i przedsiębiorstw. Spowodowało to pogorszenie nastrojów konsumenckich oraz spadek średnich realnych dochodów klientów. W samym 2022 roku nie spowodowało to jednak zmniejszenia sprzedaży odzieży w Polsce, choć widać było spadki dynamik wzrostu sprzedaży on-line, a większe zainteresowanie zakupami w sklepach tradycyjnych. W takich warunkach zwiększyliśmy rentowność sprzedaży, ograniczając jednocześnie koszty prowadzonej działalności. W efekcie przekroczyliśmy próg rentowność na poziomie netto” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Redan w 2022 r. uzyskał 94,3 mln zł przychodów, co oznacza niewielki 2% spadek w porównaniu do poprzedniego roku. Poprawił jednocześnie marże handlową o 13%, tj. 1,8 mln zł, w ujęciu r./r. do poziomu 15,8 mln zł.

Źródło: Redan S.A.

Unidevelopment SA z grupy Unibep sprzedała 107 mieszkań w I kwartale 2023 r.

MND_JEZ_0005_2

Spółka Unidevelopment z grupy Unibep sprzedała 107 mieszkań w I kwartale 2023 r.

Unidevelopment SA z grupy Unibep sprzedała 107 mieszkań w I kwartale 2023 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych. W podsumowanym okresie spółka rozpoznała w wyniku 144 mieszkania wydane klientom. W kolejnych kwartałach planuje wzmacniać swoją pozycję na rynkach w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i w Radomiu. W I kwartale 2023 r. grupa Unidevelopment prowadziła sprzedaż w sześciu projektach, co przełożyło się na portfel 352 mieszkań dostępnych w ofercie na koniec tego okresu.

– W I kwartale tego roku zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania mieszkaniami w porównaniu do ostatniego kwartału 2022 roku. Szczególnie wyraźne ożywienie w naszych biurach sprzedaży odnotowaliśmy w marcu. W kolejnych kwartałach planujemy rozpocząć budowę nowych inwestycji i dalszych etapów obecnie realizowanych projektów, by wykorzystać widoczny potencjał rynku – komentuje Zbigniew Gościcki, prezes Zarządu Unidevelopment SA.

Deweloper Develia wynikami sprzedaży za I kwartał 2023 r.

adeolu-eletu-38649-unsplash

Deweloper Develia opublikował wyniki sprzedaży za I kwartał 2023 r.

Develia sprzedała 533 mieszkania w I kwartale br. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do IV kwartału 2022 r. Spółka przekazała 441 mieszkań. Develia na koniec marca br. miała również zawarte 172 umowy rezerwacyjne, których znaczna część zostanie przekształcona w umowy deweloperskie w najbliższym okresie – na koniec IV kwartału 2022 r. było ich 95.

W I kwartale br. deweloper sprzedał 533 mieszkania w porównaniu do 409 w IV kwartale 2022 r., co oznacza wzrost o 30%. Wobec rekordowego dla Develii I kwartału ubiegłego roku, w którym sprzedano 603 mieszkania, odnotowano spadek o 12%.

– Porównując wyniki za pierwszy kwartał br. z wynikami odpowiednio za trzeci i czwarty kwartał ubiegłego roku, widzimy wzrosty, co potwierdza, że początek 2023 r. to kontynuacja odbicia rynku, które obserwujemy od października. Ruch w naszych biurach sprzedaży jest większy i odnotowujemy więcej transakcji kredytowych. Z miesiąca na miesiąc widzimy również poprawę w wynikach sprzedażowych, co może być dobrym prognostykiem na kolejne kwartały – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Źródło: Develia.

Grupa Develia osiągnęła 231,8 mln zł zysku netto w 2022 r.

analiza

Grupa Develia osiągnęła 231,8 mln zł zysku netto w 2022 r.

W 2022 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 1067,9 mln zł, wobec 911,9 mln zł w 2021 r., czyli 17,1% więcej. Zysk netto grupy wyniósł 231,8 mln zł wobec 153,9 mln zł w 2021 r., co oznacza wzrost o 50,6%. W minionym roku Develia sprzedała 1636 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu z 1921 rok wcześniej. W 2022 r. deweloper przekazał 2016 lokali wobec 1903 w 2021 r. Na koniec grudnia 2022 r. Develia posiadała 481,6 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych. W ubiegłym roku Develia kontynuowała dezinwestycje aktywów komercyjnych. Spółka sfinalizowała transakcję sprzedaży Sky Tower we Wrocławiu i kontynuowała negocjacje sprzedaży Arkad Wrocławskich oraz kompleksu biurowego Wola Retro w Warszawie, czego efektem było podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży warszawskiego biurowca w styczniu br.

– W 2022 roku osiągnęliśmy najwyższy w historii spółki wynik netto. Pomimo spowolnienia w branży nieruchomości i wymagających warunków rynkowych, miniony rok możemy zaliczyć do udanych. Przede wszystkim osiągnęliśmy najważniejsze cele biznesowe, zarówno w segmencie mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Zrealizowaliśmy cele sprzedaży i przekazań, utrzymując jednocześnie zadowalający nas poziom marż. Osiągnęliśmy również istotne postępy w dezinwestycjach aktywów komercyjnych, z czego kluczowym było sfinalizowanie sprzedaży Sky Tower. Zwiększyło to możliwości inwestycyjne Develii w priorytetowych dla nas sektorach – mieszkaniowym i PRS, a także pozwoliło nam na wypłatę najwyższej w historii spółki dywidendy – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – Jestem przekonany, że mamy warunki, aby w tym roku dalej zwiększać nasz udział w rynku, a szybszą ekspansję umożliwią nam uwolnione środki ze sprzedaży aktywów komercyjnych – dodaje Andrzej Oślizło.

Archicom podsumowuje 2022 r. działalności na rynku nieruchomości

olbrykArchicom odnotował w 2022 r. satysfakcjonujące wyniki operacyjne, sprzedając 827 mieszkań, a także wypracowując zysk na poziomie 110 mln zł. Ubiegły rok wiązał się z wieloma wyzwaniami dla firm deweloperskich.

Pomimo niesprzyjających okoliczności Archicom utrzymał pozycję lidera na rynku wrocławskim, niezmiennie będąc dla nabywców godnym zaufania partnerem.
Biorąc pod uwagę procentowy udział Archicom w sprzedaży mieszkań na rynku wrocławskim, który wynosi 16%, firma niezmiennie znajduje się na czele stawki. Mimo ograniczonego popytu i średnich cen stabilizujących się na poziomie 11 tys. zł za metr kwadratowy, klucze do własnego M we Wrocławiu odebrało od Archicom 928 nabywców, co przełożyło się na prawie 500 mln przychodów ze sprzedaży. Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników okazują się tym samym renoma marki, portfolio inwestycji, które z biegiem lat pozostają atrakcyjnym miejscem do życia, a także niesłabnące zaangażowanie środowiskowe oraz społeczne. Wszystkie wspominane czynniki wskazują, że Archicom jest deweloperem, którego warto obdarzyć zaufaniem, aby nawiązać wieloletnie i owocne partnerstwo – zarówno jako potencjalny nabywca mieszkania, jak i inwestor. Było to szczególnie ważnym kryterium w okresie zawirowań gospodarczych i geopolitycznych.

Choć mijający rok był pewnego rodzaju niewiadomą, mieliśmy pełną świadomość cykliczności rynku mieszkaniowego. W związku z tym, bazując na wypracowanych solidnych fundamentach finansowych, niezmiennie realizowaliśmy naszą wieloletnią strategię stawiając czoła pojawiającym się wyzwaniom. Okres zmiennej sytuacji rynkowej wykorzystaliśmy na optymalizację procesów, a także doprowadzanie kolejnych inwestycji do statusu pełnej gotowości przed wprowadzeniem do sprzedaży. Odnotowaliśmy przy tym stabilne tempo sprzedaży, które pozwoliło nam zarówno na zabezpieczenie finansowe spółki, jak i konsekwentny, zrównoważony rozwój. W mojej ocenie możemy spodziewać się, że rozbudzenie rynku kredytowego już wkrótce doprowadzi do ponownego wzrostu zainteresowania nieruchomościami mieszkaniowymi wśród nabywców. Zapewniam, że jesteśmy na ten moment doskonale przygotowani – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu w Archicom.

Notowana na GPW spółka holdingowa GK Mex Polska prezentuje raport finansowy

analizaNotowana na GPW spółka holdingowa GK Mex Polska prezentuje raport finansowy.

Mex Polska to notowana na GPW spółka holdingowa, która zarządza pięcioma rozpoznawalnymi konceptami gastronomicznymi. Spółka podsumowała szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 2022 rok.
Od okresie stycznia do grudnia 2022 roku Grupie Kapitałowej udało się odnotować prawie 9,8 mln zł zysku EBIT oraz 7,3 mln zł zysku netto. W raportowanym okresie przychody netto spodziewane są na poziomie prawie 82 mln zł.
W samym IV kwartale przychody liczyły 21,1 mln zł (wzrost rr o 29,3%), a skonsolidowany zysk netto w tym czasie osiągnął wartość prawie 1,2 mln zł.
Na wyniki finansowe w dużej mierze wpływ miała sprzedaż gastronomiczna generowana przez największy koncept Grupy – Pijalnia Wódki i Piwa.
Głównym celem Zarządu Grupy jest dalsze skalowanie biznesu, poprzez równoległy rozwój kilku niezależnych i rentownych marek gastronomicznych.

Raport finansowy: MLP Group osiągnęło 4,4 mld PLN aktywów

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

photo: Dariusz Iwanski

MLP Group utrzymuje bardzo dobrą sytuację finansową oraz bezpieczną strukturę kapitałową, umożliwiającą realizację długoterminowych celów strategicznych. 

Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 37% do poziomu blisko 2,5 mld PLN (532,6 mln EUR). Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 31% do ponad 4,4 mld PLN (945 mln EUR). Skonsolidowane przychody poprawiły się w ujęciu r./r. o 39% i wyniosły 279,1 mln PLN (59,5 mln EUR). To efekt zarówno zwiększenia wynajmowanej powierzchni oraz wyższych stawek czynszów. Czynsz z najmu z nieruchomości inwestycyjnych zwiększył się o 31% do 152,9 mln PLN. Grupa poprawiła jednocześnie wynik EBITDA (bez aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych) o 47% do 135,1 mln PLN (28,8 mln EUR). MLP Group w ub.r. wypracowało 422,4 mln PLN (90,1 mln EUR) zysku netto.

 

„W 2023 przygotowujemy nowe projekty w Niemczech, Austrii i Rumunii, nie zwalniamy naszego rozwoju w Polsce. Klienci z sektora lekkiej produkcji i logistyki byli największymi nabywcami naszej powierzchni w 2022 roku. Oczekujemy że ten trend zostanie utrzymany – klienci z sektora lekkiej produkcji i nearshoring będą głównym źródłem omów najmu w 2023 roku” – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

 

Nieruchomość komercyjna Agora Bytom z szerszą ofertą i nowymi najemcami

Agora Bytom_5Nieruchomość handlowa Agora Bytom umacnia się na rynku retail i poszerza swoją ofertę o ciekawe marki.

W 2022 roku galeria handlowa podpisała umowy z LPP na powiększenie obecnych salonów. Do dotychczasowych najemców dołączyły też nowe sklepy odzieżowe oraz lokale w strefie food court. Rozbudowana została również strefa rekreacji.
W 2022 roku Agora Bytom podpisała umowy z LPP na przebudowę dotychczasowych salonów marek należących do odzieżowego producenta. W planach jest zwiększenie powierzchni Reserved – do 1500 mkw., Cropp – do 450 mkw. oraz House – do 400 mkw. Przebudowę przewidziano na II i III kwartał 2023 roku, a odświeżone lokale dołączą do otwartego niedawno salonu Sinsay (900 mkw.) oraz Mohito (200 mkw.) Ponadto do grona najemców nieruchomości dołączyły nowe marki.

Jednym z priorytetów działania naszej galerii handlowej jest aktywny udział w życiu mieszkańców Bytomia. Rozwój naszej oferty idzie w stronę nowych przestrzeni rekreacyjnych, a także poszerzania strefy food court. Umacniamy też ofertę popularnych marek lubianych przez klientów i najemców, którzy oferują asortyment polskich producentów – mówi Hanna Petters, dyrektorka Agory Bytom.
– Nasza strategia to nie tylko powiększanie oferty Agory o nowych najemców, ale także pogłębianie współpracy z już obecnymi. LPP to dla nas ważny partner, czego dowodem jest obecność w naszej galerii wszystkich sklepów z portfolio tego producenta – podkreśla Hanna Petters.

Grupa HB Reavis na polskim rynku nieruchomości komercyjnych – podsumowanie działalności w 2022 r.

20ff5cc076c71d536eac331532374c2c
W ubiegłym roku Grupa HB Reavis prężnie działała na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

W 2022 roku Grupa HB Reavis z powodzeniem realizowała kolejne projekty inwestycyjne. Równocześnie skutecznie pozyskiwała nowych klientów. W budynkach firmy w całej Europie wynajęto łącznie ponad 85 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowo-usługowej.
W 2022 roku największym zainteresowaniem wśród wszystkich projektów HB Reavis cieszył się zielony kampus biurowy Forest w Warszawie, gdzie wynajęto 35 tys. mkw. powierzchni. Łącznie, w Polsce firma wynajęła 53,8 tys. mkw., na Słowacji 24,4 tys. mkw., w Niemczech 4,3 tys. mkw., a w Wielkiej Brytanii 2,4 tys. mkw.
Szacowany łączny dochód HB Reavis z umów najmu podpisanych w 2022 roku wynosi 154 mln euro, zwiększając estymowaną wartość budynków, których te umowy dotyczą o 397 mln euro.

Bank Pocztowy zanotował w ubiegłym roku najlepsze wyniki finansowe w swojej historii

Prezes Banku Pocztowego_web (002)Bank Pocztowy zanotował w ubiegłym roku najlepsze wyniki finansowe w swojej historii.

Rok 2022 był dla Banku Pocztowego przychylny. Bank Pocztowy wypracował w 2022 roku zysk netto na poziomie 105 mln złotych w porównaniu do 31 mln złotych w 2021 r. To najlepszy wynik zanotowany przez Bank w całej jego historii. Warto zauważyć, że wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) osiągnął poziom 30,66%. Obecnie Zarząd Banku Pocztowego koncentruje się na dokończeniu procesu dokapitalizowania Banku, określeniu docelowej struktury właścicielskiej Banku oraz opracowaniu nowej strategii Banku na lata 2023-2025, która umożliwi Bankowi dalszy rozwój.

– Tak dobre wyniki Banku Pocztowego to efekt wielu czynników – wysokiego poziomu stóp procentowych NBP, zakończonych przez nas z sukcesem działań służących przywróceniu stabilności finansowej Banku w ramach Planu Naprawy, wypracowania mechanizmów przyczyniających się do poprawy w zakresie rentowności i kosztów, czy w końcu tak ważnego wzrostu efektywności naszej sieci sprzedaży. Było to możliwe pomimo wprowadzenia tzw. wakacji kredytowych oraz rozpoczętego procesu wyrównywania poziomu wynagrodzeń w Banku do poziomu obserwowanego w sektorze. Dobre wyniki Banku pokazują również, że dzięki przeprowadzonym zmianom, ale także wprowadzanym nowym produktom, Bank Pocztowy może być coraz silniejszym graczem na rynku. Kontynuacja Planu Naprawy i dokapitalizowanie Banku, niezależnie od szybkiej obecnie akumulacji zysku przez Bank,  ma na celu trwałe podniesienie wskaźników powyżej wymogów regulacyjnych. Po dokapitalizowaniu i określeniu docelowej struktury właścicielskiej, przygotowanie nowej strategii biznesowej na kolejne lata da podstawę do dalszego rozwoju Banku – komentuje Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Firma ID Logistics podsumowała wyniki z działalności za IV kwartał 2022 roku

ID Logistics_centrum dystrybucjiFirma ID Logistics podsumowała wyniki z działalności za IV kwartał 2022 roku.

Firma osiągnęła przychody w 2022 roku na poziomie 2,509 mld euro, + 31,3% (+11,3% like-for-like). Przychody IV kwartał ubiegłego roku wyniosły 686,3 mln euro, + 24,9% (+4,7% like-for-like). Wzrost we Francji uplasował się na poziomie 222,3 mln euro, + 6.8% (+2,5% like-for-like). Utrzymanie dobrej dynamiki wzrostu na rynkach międzynarodowych: 464 mln euro, +35,9% (+5,9% like-for-like). Firma zakończyła działalność w Rosji, która stanowiła ok. 1% przychodów Grupy w 2022 r.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „Rok 2022 miał przełomowe znaczenie dla rozwoju naszej Grupy, z silnym wzrostem aktywności i rozmieszczeniem geograficznym po obu stronach Atlantyku, z przejęciem Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczęcie działalności we Włoszech wzmocniło także naszą obecność w Europie. Grupa ugruntowała już swoją pozycję we Francji, Europie i Ameryce, co pozwala nam na rozpoczęcie 2023 roku z ambicją kontynuowania rozwoju naszego modelu rentownego wzrostu”.

Rozwój na rynku nieruchomości: Galeria Młociny w Warszawie działała dynamicznie w 2022 roku

dieter-de-vroomen-452887-unsplash
Tylko w minionym roku, należąca do EPP i Echo Investment, Galeria Młociny w Warszawie podpisała umowy z ponad 20 konceptami modowymi, gastronomicznymi i usługowymi, które zajęły łącznie 6000 mkw.

Ponadto na nowo zaaranżowano Halę Hutnik, wzbogacając i rozwijając w ten sposób społeczno-rozrywkową ofertę warszawskiego centrum. Z myślą o stałym angażowaniu klientów Galerii Młociny wdrożono aplikację lojalnościową, dostarczając jej użytkownikom możliwość korzystania z wielu ofert specjalnych oraz zdobywania atrakcyjnych nagród. Początek 2023 roku przyniósł kolejne zmiany. Odwiedzający mogą korzystać z propozycji Sinsay i Green Caffé Nero, do których niedługo dołączy GUDI Home, dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów off-price.

Galeria Młociny to najmłodsze centrum handlowe w stolicy, które na przestrzeni niecałych czterech lat zbudowało mocną pozycję na rynku. Jest to miejsce obfitujące w atrakcyjne koncepty sklepów i szeroką ofertę marek, a także liczne opcje na spędzanie wolnego czasu. To właśnie te elementy, wzbogacone o interesujące wydarzenia, przypadły do gustu klientom, doceniającym ofertę centrum i zachodzące w nim zmiany. Widać to w wynikach odwiedzalności i obrotach najemców.

– Rok 2022 kończymy z mocnymi wynikami – odwiedzalność w drugim półroczu 2022 roku wzrosła o 14% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, a obroty w tym okresie o ponad 33%. Centrum jest wynajęte w blisko 100%. Za nami duże debiuty w Galerii Młociny np. Sinsay czy Sports Direct oraz prezentacja Hali Hutnik w nowej odsłonie, pozwalającej cieszyć się nowoczesną i zaskakującą propozycją gastronomiczno-rozrywkową. A przed nami kolejne wzmocnienie tenant-mixu w postaci GUDI Home. Te zmiany już teraz spotykają się z pozytywną reakcją klientów, którzy doceniają bogactwo oferty i komfort robienia zakupów w Galerii Młociny. W tym roku jeszcze niejeden raz zaskoczymy ich nowościami – komentuje wyniki i zmiany Michał Pękala, Asset Manager w EPP.

– Na sukces Galerii Młociny składa się wiele czynników oraz ciężka praca zgranego zespołu. Jednak jej największym wyróżnikiem jest fakt, że od samego początku zmienia się ona razem z potrzebami klientów. Centra handlowe ewoluowały i obecnie stanowią miejsca spotkań, gdzie oferta rozrywkowa i gastronomiczna jest równie ważna co handlowa. Jesteśmy tego świadomi dobierając odpowiednich najemców i planując aranżację ich przestrzeni. W 2023 roku skupimy się na komercjalizacji oraz dostarczaniu naszym klientom bezkonkurencyjnej na polskim rynku oferty – mówi Szymon Mińczuk, dyrektor regionalny ds. wynajmu w Echo Investment.

Firma KOMSA Polska z podsumowaniem działalności i planami na bieżący rok

biznesman
2022 rok dla rynku ICT był rokiem pełnym wyzwań. Galopująca inflacja czy wzrost kosztów operacyjnych to tylko część z nich. Zobaczmy, jak w czasach turbulencji gospodarczych oraz geopolitycznych odnalazł się jeden z czołowych dystrybutorów, czyli KOMSA Polska.

W 2022 roku ofercie dystrybutora ICT pojawiło się kilka globalnych brandów z segmentu PC i VR. Na znaczenie tego faktu dla działalności i rozwoju KOMSA Polska zwraca uwagę Paweł Sterniuk:

– Do wzmocnienia naszej pozycji na polskim rynku dystrybucji niewątpliwie przyczyniło się zawarcie nowych umów z vendorami o globalnej renomie. W tym kontekście mam na myśli takie marki jak MSI czy HTC VIVE. Dzięki temu oraz nowym polom współpracy
z dotychczasowymi partnerami jak Samsung czy Alcatel-Lucent mogliśmy rozbudować portfolio dla naszych klientów o nowe grupy produktów oraz poszerzyć swoje kompetencje. Choćby w tak perspektywicznych biznesowo obszarach jak rozwiązania Virtual Reality czy Digital Signage.

Inwestycje w automatyzację sprzedaży czy projekt DaaS to tylko niektóre z obszarów planowanej działalności KOMSA Polska w 2023 roku. Dystrubutor zapowiada ponadto skupienie się na dalszym zacieśnieniu relacji z klientami i vendorami. Chce to osiągnąć poprzez utrzymanie oczekiwanej gotowości i elastyczności zespołów wewnętrznych na ich potrzeby oraz cele.

Mieszkania od Develii wciąż przyciągają kupujących

Aleje Praskie
Poprzedni, 2022 rok był wymagający dla deweloperów. Na skutek serii podwyżek stóp procentowych i nowelizacji rekomendacji S o 70 proc. zmniejszyła się dostępność kredytów hipotecznych, a wraz z nią spadł popyt.

Według agencji doradczej JLL deweloperzy sprzedali średnio o 50 proc. mniej mieszkań niż rok wcześniej. Na tle konkurencji wyniki Develii, jednego z liderów branży, prezentują się korzystnie. Firma sprzedała w sumie 1634 lokale, co jest rezultatem tylko o 15 proc. niższym w porównaniu do 2021 roku. W przypadku najlepszych inwestycji liczba zawartych umów była podobna lub nawet wyższa niż 12 miesięcy wcześniej.
Develia w Alejach Praskich, flagowej inwestycji w Warszawie, sprzedała 250 mieszkań. Podobną liczbę lokali deweloper sprzedał również na krakowskim osiedlu Centralna Park, realizowanym w dzielnicy Czyżyny. 

– Choć miniony rok był niewątpliwie trudnym czasem dla całej branży, najlepsze inwestycje w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach utrzymały zainteresowanie klientów. Dobry produkt zawsze się obroni i choć rzeczywiście liczba klientów korzystających z finansowania bankowego istotnie się zmniejszyła, zastąpili ich klienci gotówkowi oraz inwestorzy indywidualni. Przy wysokiej, blisko 17-procentowej inflacji nieruchomości mieszkaniowe pozostają bezpieczną lokatą, pozwalającą ochronić środki finansowe przed utratą wartości – komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develii.

Źródło: Develia.

Deweloper Develia opowiada o celach na 2023 rok

rawpixel-com-594763-unsplash
Deweloper Develia opowiada o celach na 2023 rok.

Develia ma w bieżącym roku w planach sprzedaż na poziomie 1450-1650 mieszkań, czyli porównywalną do ubiegłorocznej. Spółka będzie dążyć do przekazania 1900-2050 lokali, utrzymując poziom z 2022 roku. Develia zgodnie z realizowaną strategią będzie kontynuować dezinwestycję nieruchomości komercyjnych.
W 2023 roku spółka planuje wprowadzić do oferty i rozpocząć budowę 1850-2050 mieszkań. Aktualny bank gruntów Develii to blisko 8 tys. lokali – taki poziom pozwoli spółce realizować kolejne projekty.

– W ubiegłym roku, pomimo istotnego pogorszenia się warunków rynkowych, osiągnęliśmy najważniejsze z założonych celów i jesteśmy z tego wyniku zadowoleni. Sprzedaliśmy 1636 mieszkań, zgodnie ze zaktualizowanym celem, oraz przekazaliśmy nabywcom klucze do 2016 lokali. Ważnym sukcesem naszego zespołu była także finalizacja transakcji sprzedaży budynku Sky Tower oraz przygotowanie przedwstępnej umowy sprzedaży biurowca Wola Retro i jej podpisanie na początku tego roku – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W tym roku chcemy utrzymać sprzedaż na podobnym poziomie jak w 2022 roku, pomimo spowolnienia na rynku i wysokiej bazy w I kwartale 2022 roku. Powinno to pozwolić na dalsze zwiększanie udziału Develii w rynku mieszkaniowym. Liczymy też, że ten rok, dzięki możliwej poprawie sytuacji makroekonomicznej w strefie euro, przyniesie odbicie w segmencie najmu instytucjonalnego – w naszej ocenie jego perspektywy w Polsce pozostają bardzo dobre. Jednak wpływ na rozwój tego rynku będzie miała także stabilność legislacji – dodaje Andrzej Oślizło.