Informacje dnia

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w I kwartale 2022 roku

DeathtoStock_Meticulous-09
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w I kwartale 2022 roku.

Jak czytamy w raporcie GUS, obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie od stycznia do marca 2022 roku wyniosły w cenach bieżących 361,5 mld PLN w eksporcie oraz 391,5 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 30,0 mld PLN. Z kolei w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 10,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 18,0%, a import o 32,3%.