Nieruchomości komercyjne

Nieruchomości komercyjne – boom w IV kw. 2014 r.

James Chapman C&W (low res)Ostatni kwartał 2014 roku okazał się pod wieloma względami rekordowy na rynku nieruchomości komercyjnych – tak wynika z raportu Cushman and Wakefield. Także dane całoroczne są bardzo dobre.

Według Cushman & Wakefield łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej (w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech) wzrosła w czwartym kwartale 2014 r. do 2,9 mld euro, czyli wyniosła prawie tyle samo, co w rekordowym roku 2006, i więcej niż w trzecim kwartale 2014 r. (1,8 mld euro). W skali całego roku zainwestowano w Europie Środkowej ponad 7,3 mld euro, co stanowi wzrost o 41% w porównaniu z 5,2 mld euro w 2013 r. Jest to wielkość zbliżona do rekordowego wolumenu inwestycji z 2007 r. wynoszącego 9,3 mld euro.

Polska umocniła pozycję lidera w regionie. W czwartym kwartale ubiegłego roku wolumen obrotów wyniósł 1,26 mld euro. W całym 2014 r. zainwestowano w Polsce łącznie 3,13 mld euro, czyli nieznacznie więcej niż rok wcześniej. W sektorze nieruchomości biurowych odnotowano najwyższy poziom aktywności inwestycyjnej na polskim rynku od 2006 r., a w sektorze nieruchomości magazynowych zawarto w ubiegłym roku transakcje o rekordowej wartości.

Eksperci podkreślają, że w poprzednich latach dominującą pozycję na rynku inwestycyjnym w Polsce miały niemieckie fundusze inwestycyjne. Natomiast w 2014 r. największą aktywność po raz pierwszy od 2011 r. wykazywały podmioty z USA, na które przypadło ponad 35% wolumenu obrotów.

„Warto zwrócić uwagę, że za sprawą największego polskiego ubezpieczyciela – Grupy PZU, 2014 rok był także przełomowy pod względem aktywności polskich inwestorów na rynku inwestycyjnym. W grudniu ubiegłego roku fundusz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 zakupił bowiem portfel magazynowy Panattoni za 140 mln euro, co było największą pojedynczą transakcją polskiej grupy kapitałowej. W czwartym kwartale fundusz REINO Dywidenda FIZ, spółka zależna polskiej grupy REINO Partners, przeprowadził pierwszą transakcję inwestycyjną.” – podkreślają twórcy raportu.

– Europa Środkowa zajmuje ważne miejsce w paneuropejskich strategiach inwestycyjnych, głównie za sprawą rosnącego znaczenia Warszawy. Jednak szybki wzrost aktywności inwestycyjnej obserwuje się także w innych miastach i krajach całego regionu. Europa Środkowa oferuje aktywa wysokiej jakości, rozbudowane platformy oraz dynamicznie rozwijające się rynki najmu. Przyczynia się do tego wysoki wzrost gospodarczy poszczególnych krajów, który należy do najwyższych w Europie – podkreśla James Chapman, Partner i dyrektor Grupy Rynków Kapitałowych w Europie Środkowej w firmie Cushman & Wakefield.