rynek terenów inwestycyjnych na sprzedaż

Murapol kupuje kolejne działki w Siewierzu Jeziornej

siewierz

Chmielowskie, spółka z portfela inwestycyjnego giełdowej spółki ALTA, podpisała ze spółką zależną Murapolu przyrzeczoną warunkową umowę sprzedaży działki w Siewierzu Jeziornej o powierzchni 717 m kw. oraz umowę przedwstępną na zakup terenów pod budynki wielorodzinne o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej ok. 22 000 m kw.

Grupa Murapol realizuje kolejny etap inwestycji w Siewierzu Jeziornej, pierwszej zrównoważonej dzielnicy w Polsce, rozwijanej przez giełdową Spółkę ALTA. Deweloper kupuje za 377 tys. zł netto działkę o powierzchni 717 m kw. Warunkiem zawieszającym umowę jest nieskorzystanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Sprzedaż tej działki realizowana jest w ramach zawartej wcześniej umowy przedwstępnej na działki o łącznej powierzchni ok. 0,7 ha. Na nieruchomościach tych Grupa Murapol planuje stworzyć 4 budynki wielorodzinne o powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) wynoszącej ok. 6350 m kw. (ok. 133 mieszkań).

Jednocześnie Grupa Murapol wykorzystuje wcześniejsze rezerwacje i podpisuje umowę przedwstępną dotyczącą nabycia terenów gdzie zgodnie z koncepcją i miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego mogą powstać wielorodzinne budynki mieszkalne, łącznie około 22 000 m kw. PUM. Sprzedaż terenów powinna nastąpić nie później niż 30.06.2019 r., a wartość transakcji może wynieść ok. 13,9 mln zł.

– To kolejna nasza transakcja z największym polskim deweloperem, realizowana zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Rosnące inwestycje Murapola w Siewierzu Jeziornej odbieram jako wyraz zaufania do naszego projektu. Tworzymy dobre warunki dla deweloperów, którzy mogą szybko i bez przeszkód realizować swoje plany. Cieszymy się, że sprzedaż terenów w Siewierzu Jeziornej nabiera rozpędu i niebawem w dzielnicy przybędzie kolejnych mieszkańców. – mówi Robert Jacek Moritz, prezes ALTA. – Rosnąca sprzedaż przybliża nas również do momentu kiedy Spółka Chmielowskie stanie się źródłem strumienia pieniężnego, z którego korzystać będą akcjonariusze ALTA w postaci dywidendy. Taki jest strategiczny cel na najbliższe lata – dodaje Robert Jacek Moritz.

Zakupy gruntów Grupy Murapol na terenie Siewierza Jeziornej zaplanowane do 2020 r. dzielą się na 5 etapów. Pierwszy z nich został już zrealizowany (dotyczył zakupu działek pod kamienicę z 52 mieszkaniami – oddane już do użytku). Drugi etap związany jest z obecnym zakupem działki i planem budowy 4 kolejnych kamienic.

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań dla pięciu etapów wynosi około 46 400 m kw. PUM, a łączna kwota sprzedaży terenów ma wartość ok. 30 mln zł. Grupa Murapol planuje wybudować tam ok. 1000 mieszkań.

Na terenie Siewierza Jeziornej działa 4 deweloperów mieszkaniowych, ponadto trwają negocjacje w sprawie budowy strefy handlu, usług i kultury. W dzielnicy zbudowano dotychczas 24 budynki, kolejnych 16 jest w budowie. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte jest ok. 44 ha terenu w ramach ok. 120 ha projektu Siewierz Jeziorna. Ponad 70% obszaru objętego planem miejscowym objęte jest już wstępnymi umowami na rzecz deweloperów. Spółka Chmielowskie, realizująca projekt budowy zrównoważonej dzielnicy, wystąpiła już do lokalnych władz o rozszerzenie terenu zawartego w miejscowym planie na cały obszar dzielnicy, co umożliwi dalszy rozwój Siewierza Jeziornej.

Siewierz Jeziorna – pierwsze zrównoważone miasto w Polsce

Siewierz Jeziorna to wyjątkowe i niespotykane do tej pory w Polsce przedsięwzięcie urbanistyczne, którego celem jest budowa dzielnicy zapewniającej mieszkańcom nie spotykaną gdzie indziej jakość i komfort życia pod względem mieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego. Idea urbanistyczna Siewierza Jeziornej zakłada powstawanie zróżnicowanej zabudowy wielo- i jednorodzinnej, liczne tereny zielone i rekreacyjne, rynek, kościół, strefę handlu, usług i kultury, budynki biurowe, strefę hotelową. Nad brzegiem przyległego jeziora zaprojektowano dostępną już obecnie plażę oraz przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego. Usytuowanie terenu oraz przemyślany przez urbanistów i architektów plan miasta gwarantuje, że wszystkie udogodnienia i infrastruktura dla mieszkańców znajdą się w zasięgu zaledwie kilku minut pieszo. Dojazd do centrum Katowic zajmie tylko 20 min., a do lotniska w Pyrzowicach 12 min. Siewierz Jeziorna powstaje na terenie o powierzchni ok 120 ha położonym w północnej części aglomeracji śląskiej, nad brzegiem Zalewu Przeczycko – Siewierskiego, prze drodze DK1. Docelowo w Siewierzu Jeziornej zamieszka 10 tys. mieszkańców.