Inwestycje publiczne

Inwestycja na ukończeniu – Port w Szczecinie na ostatniej prostej

DCIM101MEDIADJI_0234.JPG

Przebudowa Portu w Szczecinie ma na celu poprawę dostępu do portu w Szczecinie w rejonie basenu Kaszubskiego.

Inwestycja osiągnęła już blisko 75% realizacji. Część kluczowych robót jest już praktycznie wykonanych. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na trzeci kwartał 2024 r. W ramach usług generalnego wykonawstwa w projekt zaangażowana jest Korporacja Budowlana DORACO.

„Ciąg nabrzeży jest realizowany w miejscu istniejących i funkcjonujących nabrzeży. W trakcie robót rozbiórkowych mierzyliśmy się z dużą ilością niezinwentaryzowanych i nieujętych w dokumentacji projektowej przeszkód podziemnych w postaci pali, konstrukcji stalowych i żelbetowych. Napotkaliśmy też bardzo dużą nieregularną przeszkodę betonową zalegającą do – 9 m pod poziomem terenu, będącą pozostałością po iniekcjach naprawczych nabrzeża. Warto podkreślić, że prace są prowadzone na wyłączonych odcinkach nabrzeży przy stałej eksploatacji pozostałej części portu” – podkreślił Andrzej Kędzior, Dyrektor Oddziału Szczecin, Korporacja Budowlana DORACO.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora