Informacje dnia

GUS: Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2019 roku

ej-yao-194786-unsplash
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w listopadzie br. była niższa o 4,7% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku oraz o 0,4% w stosunku do października br. (przed rokiem wzrosty odpowiednio – o 17,0% i 0,3%).

W okresie styczeń-listopad 2019 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 2,8% w odniesieniu do tego samego okresu ub. roku, kiedy notowano wzrost o 19,7%.

W stosunku do listopada ub. roku wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano dla jednostek zajmujących się budową budynków (5,7%). Natomiast wartość produkcji budowlano-montażowej była mniejsza w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (7,0%) oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (12,8%).