Informacje dnia

Biura ostro wystartowały w I kw. 2015

Anna_Młyniec

Anna Młyniec, JLL

300 tys. mkw. biur wynajęto w Polsce w I kw. 2015. Aktualnie buduje się około 1,4 mln mkw. nowych powierzchni biurowych. Wyniki za I kw. 2015 podsumowała w swoim raporcie firma JLL.

– Mamy za sobą bardzo dobry początek roku w segmencie nieruchomości biurowych w Polsce. Warszawa wraz miastami regionalnymi zarejestrowała wysoki popyt potwierdzając, że rynek najmu pozostaje w dobrej kondycji. W stolicy i największych aglomeracjach poza nią podpisano umowy najmu na łącznie 300 000 mkw. Na rynek trafiło ok. 149 500 mkw. nowych biur, z czego ok. 59 000 mkw. przypadło na Warszawę, a 40 600 mkw.na Poznań. Deweloperzy są bardzo aktywni – obecnie powstaje 1,4 mln nowoczesnej powierzchni biurowej z różnym terminem oddania do użytku, a więcej niż połowa wolumenu w budowie przypada na stolicę – komentuje Anna Młyniec, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, JLL

Popyt

Popyt brutto w Warszawie przekroczył 168 000 mkw. i był o ok. 30% wyższy niż w analogicznym okresie ub. r. Najwięcej – ponad 61 600 mkw. (ok. 37% popytu) wynajęto w rejonie Mokotowa. Do największych transakcji zawartych w I kw. 2015 r. należą: nowa umowa PZU w Konstruktorska Business Center (17 500 mkw.), odnowienie umowy najmu przez HP (10 400 mkw., University Business Center II) oraz odnowienie i ekspansja P4 (10 200 mkw., Marynarska Business Park).

Bardzo dobrze kształtuje się też popyt na rynkach regionalnych. Najwięcej (32 400 mkw.) wynajęto w Krakowie, w Katowicach (27 800 mkw.) i Wrocławiu (23 400 mkw.). Do największych transakcjinależały: odnowienie umowy przez poufnego najemcę w Krakowie (10 500 mkw.) oraz nowa umowa PKP CARGO (7 600 mkw., A4 Business Park II) i przednajemCapgemini (5 600 mkw. w Silesia Business Park B)– obie umowy zawartow Katowicach.

Podaż

W ciągu I kw. warszawski rynek biurowy powiększył się o 59 000 mkw.w ramach ośmiu projektów.  W Warszawie w budowie jest ponad 700 000 mkw.nowych biur, a kolejne 56 000 mkw. przechodzi gruntowną renowację.

Największe projekty zakończone w I kw. poza stolicą to: I faza Business Garden Poznań (40 600 mkw.), a także Bonarka for Business E w Krakowie i II faza A4 Business Parkw Katowicach. Najwięcej powierzchni biurowychoddano w Poznaniu.

Wskaźnik powierzchni niewynajętej w Warszawie odnotował chwilowy, nieznaczny spadek kw.-d-kw. do poziomu około 13%. Według JLL, wskaźnik powróci na ścieżkę wzrostu wraz z wejściem na rynek nowych projektów przewidzianych do realizacji w II-IV kw. 2015 oraz w roku 2016.

Wskaźnik pustostanów na rynkach regionalnych (z wyjątkiem Poznania) pozostał stabilny lub odnotował niewielki spadek. Najniższy współczynnik cechuje Kraków (6,2%), a najwyższy – Poznań (23,3%).

Czynsze

Czynsze w Warszawie są stabilne, ale w obliczu znacznej nowej podaży mogą znaleźć się pod zniżkową presją jeszcze w 2015 r. To dotyczyć będzie w szczególności starszych, niższej jakości obiektów. Najwyższe czynsze transakcyjne wahają się od 22 do 24 euro za mkw. miesięcznie w Centrum oraz 11 -18,5 euro za mkw. miesięcznie poza nim.

Najwyższe czynsze transakcyjne w miastach regionalnych wynoszą odpowiednio od 11-12 euro za mkw. miesięcznie w Lublinie do14 – 15 euro za mkw. miesięcznie w Poznaniu.