Z życia spółek

Archicom z 220 milionami złotych na kontynuację strategii rozwoju biznesowego

markus-spiske-484245-unsplash
Archicom z 220 milionami złotych na kontynuację strategii rozwoju biznesowego. Zakończył się proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Archicom, w wyniku którego Archicom, Echo Investment i DKR Investment, tj. spółki należące do Grupy Echo Investment, ustaliły cenę sprzedaży istniejących akcji Archicom i cenę emisyjną 10 mln nowych akcji serii D i E na poziomie 22 zł za sztukę. Pozyskane w ten sposób środki Archicom przeznaczy przede wszystkim na zintensyfikowanie działań w obszarze akwizycji gruntów pod kolejne inwestycje.

W wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu oraz oferty nowo emitowanych akcji serii D i E spółka Archicom zgromadzi kapitał na poziomie 220 mln zł, który pozwoli na kontynuację strategii rozwoju i wzrost skali biznesu Spółki. Docelowo Archicom planuje sprzedawać 4 tys. mieszkań rocznie w perspektywie średnioterminowej.

Emisja akcji serii D została przeprowadzona w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów spełniających określone w uchwale emisyjnej kryteria. Oferta akcji serii E skierowana była wyłącznie do DKR Investment, będącego akcjonariuszem Spółki i spółką zależną Echo Investment. Jednocześnie akcjonariusze Archicom posiadający na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym została podjęta uchwała emisyjna akcje reprezentujące powyżej 0,20% kapitału zakładowego Archicom mieli możliwość zachowania dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Naszą intencją jest wykorzystanie możliwości, jakie daje obecność na rynku kapitałowym do wsparcia rozwoju Archicomu. Chcemy jeszcze szybciej reagować na okazje do zakupu najbardziej atrakcyjnych działek w największych miastach w Polsce. To w takich lokalizacjach tworzymy najwyższej jakości projekty mieszkaniowe i przestrzeń do życia. Docelowo chcemy sprzedawać 4 tys. mieszkań rocznie w perspektywie średnioterminowej. Taki wynik powinien uplasować nas w ścisłej czołówce deweloperów mieszkaniowych w kraju, ale jego realizacja wymaga intensywnych zakupów działek pod nowe projekty”, mówi Waldemar Olbryk, prezes Archicom S.A.

Źródło: Archicom S.A.