Z życia spółek

Victoria Dom uplasowała obligacje za 100 mln złotych

matthew-guay-148463-unsplash
Victoria Dom uplasowała obligacje za 100 mln złotych. Victoria Dom zakończyła prywatną emisję trzyletnich obligacji korporacyjnych. W ramach dwóch serii przydzieliła inwestorom papiery o łącznej wartości 100 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego oraz refinansowanie poprzednich transz obligacji. Zarząd dewelopera koncentruje się na dalszym rozwoju na rynku warszawskim i krakowskim oraz planowanym w perspektywie najbliższych kilku kwartałów wejściu na rynek trójmiejski.

Deweloper Victoria Dom zakończył kolejną emisję obligacji korporacyjnych.  Inwestorzy, w ramach dwóch serii Y1 oraz Y2, objęli trzyletnie papiery dłużne o łącznej wartości 100 mln zł. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Obligacje Y1 oraz Y2 wyemitowane zostały w ramach programu emisji o łącznej wielkość nie większej niż 100 mln zł.

Obligacje serii Y1 o wartości 30 mln zł przydzielone zostały 67 inwestorom. Stopa redukcji była na poziomie blisko 8%. Z kolei seria Y2 o wartości 70 mln zł została objęta przez 47 inwestorów. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego oraz częściowo na refinansowanie poprzednich obligacji.

„Inwestorzy, do których skierowana została nowa emisja, za nowe papiery w większości zapłacili gotówką (ponad 70 mln zł). Pozyskany w ten sposób kapitał obrotowy zostanie wykorzystany na finansowanie nowych projektów i zakup nowych gruntów. Część zaoferowanych teraz obligacji o wartości blisko 30 mln zł, opłacona została natomiast wcześniej wyemitowanymi obligacjami o terminach zapadalności następujących w październiku tego roku i czerwcu przyszłego roku” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Victoria Dom S.A.

Źródło: Victoria Dom S.A.