Z życia spółek

Gemini Park Bielsko-Biała stawia na placemaking

Placemaking w Gemini Park Bielsko-Biała (4)
Centra handlowe spełniają coraz częściej funkcję miejscotwórczą. I nie chodzi tylko o ciekawą przestrzeń do robienia zakupów. Galerie w całej Polsce chętniej niż przed laty inwestują w przestrzeń publiczną, która m.in. aktywizuje lokalne społeczności, buduje dobrosąsiedzkie relacje czy sprzyja aktywności fizycznej w mieście.

Inwestycje tego typu rozwijane są zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie galerii, stając się ich integralną częścią, ale także poza terenem galerii, w przestrzeni miejskiej i najczęściej we współpracy z mieszkańcami, władzami lub instytucjami. Przykład takiej aktywności placemakingowej można znaleźć w Gemini Park Bielsko-Biała.

Galeria od lat angażuje się w procesy miejscotwórcze. Z jednej strony stale rozwijamy przestrzeń wokół galerii, tworząc miejsce, które integruje i edukuje, z drugiej strony inwestujemy w przestrzeń w mieście, która pełni np. rolę kulturotwórczą. To aktywność jest dziś niezbędna, jeśli myślimy o obiekcie handlowym, jak o dobrym i proaktywnym sąsiedzie” – mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.