Inwestycje publiczne

Autostrada A1 Stryków – Tuszyn ukończona

A1_int_2Konsorcjum firm STRABAG Sp. z o. o. oraz Budimex S.A. ukończyło budowę dwóch z trzech odcinków autostrady A1 Stryków-Tuszyn. Łącznie całe zadanie obejmowało budowę 40 km autostrady i zostało podzielone za 3 kontrakty.

Odcinki I i III realizowane przez konsorcjum STRABAG-Budimex obejmują po 15 km. Odcinek I tzw. wschodniej obwodnicy Łodzi należał do konsorcjum, w którym liderem był STRABAG Sp. z o.o., odcinkowi trzeciemu przewodził Budimex SA. Umowy podpisano w październiku 2014 r. i obejmowały kontynuację prac poprzedniego wykonawcy, konsorcjum Polimex-Mostostal.

Dziękuję za współpracę naszemu Konsorcjantowi, z którym już po raz kolejny połączyliśmy siły przy realizacji jednego z kluczowych projektów infrastrukturalnych. Autostrada A1 wraz z autostradą A2 stanowi dzisiaj bardzo duże udogodnienie dla użytkowników dróg szybkiego ruchu w kraju – mówi Alfred Watzl, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Budowa odcinka I od węzła Łódź-Północ (bez węzła) przebiega na terenie województwa łódzkiego, w powiatach zgierskim, łódzkim wschodnim, na terenach gmin: Stryków, Nowosolna, miasto Łódź, Andrespol, Brójce, Rzgów, Tuszyn.

Budowa tego odcinka autostrady o nawierzchni betonowej obejmowała: powstanie 12 obiektów mostowych – wiaduktów autostradowych, drogowych oraz przejść dla zwierząt:

Kontrakt zawierał także wymóg wybudowania miejsc obsługi podróżnych („Skoszewy Zachód” i „Skoszewy Wschód”),  przebudowę dróg publicznych w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą (tj. drogi krajowej nr 72 Łódź – Rawa Mazowiecka) oraz  trzech dróg powiatowych i ośmiu gminnych.

Autostrada A1 stanowi jedną z ważniejszych części układu komunikacyjnego w Polsce. Przebiega przez Gdańsk – Toruń – Łódź – Częstochowę – Gliwice – do południowej granicy państwa z Czechami w Gorzyczkach. Wraz z autostradą A2 stanowić będzie podstawowy układ drogowy wpływający na możliwość rozwoju województw, przez które przebiega. Wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach krajowych.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora