Inwestycje publiczne

Projekt ustawy o kontroli zagranicznych inwestycji

19Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowuje obecnie projekt ustawy umożliwiającej kontrolę zagranicznych inwestycji kapitałowych w Polsce. Ma on być gotowy pod koniec 2014 roku.

Nowe regulacje prawne obejmowałyby jednak wyłącznie Państwa nie należące do Unii Europejskiej.

Projekt zakłada, że możliwa będzie kontrola zagranicznych inwestycji kapitałowych znajdujących się na polskim rynku. W wybranych sytuacjach zakup albo sprzedaż akcji oraz udziałów firm z Polski będzie wymagało zgody Ministra Skarbu Państwa.

Równocześnie Ministerstwo Skarbu Państwa podkreśla, że nasz kraj w dalszym ciągu jest otwarty za zagraniczne inwestycje kapitałowe.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora