komentarze, opinie, gospodarka

Zbiorowy pozew przeciwko Amber Gold

Dzisiaj do Sądu Okręgowego w Gdańsku ma trafić zbiorowy pozew Klientów Amber Gold. W imieniu ponad 700 poszkodowanych złoży go Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy. Suma wartości zgłoszonych roszczeń sięga ponad 41 mln złotych. Poszkodowani  żądają zwrotu należnych kwot z tytułu lokat zawartych ze spółką Amber Gold. Domagają się także zwrotu całości kwot wynikających z umów także w tych przypadkach, w których sami zerwali lokaty. Wraz z pozwem złożony zostanie również wniosek o zabezpieczenie powództwa, w którym wskazano sposoby zabezpieczenia na majątku spółki.