rynek nieruchomości zabytkowych na sprzedaż

Zabytkowa kamienica w Wałbrzychu została wystawiona na sprzedaż

kamienica w wałbrzuchu
Na sprzedaż wystawiona została zabytkowa kamienica w Wałbrzychu o dużym potencjale inwestycyjnym.

Przedmiotem sprzedaży jest kamienica w Wałbrzychu z ekspozycją od strony ulicy. Do zagospodarowania jako duże przestrzenie biurowe w centrum miasta.
Działka o pow. 1367 m2 zabudowana jest budynkiem biurowym o pow. 3601 m2.
Jest to zabytkowa kamienica wybudowana w latach 1907-1908 z bardzo dobrą ekspozycją – od strony ulicy Słowackiego. Posiada 3 kondygnacje naziemne oraz strych z dachem spadzistym. Do tyłu kamienicy dobudowany jest 4-kondygnacyjny budynek.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wałbrzych nieruchomość zlokalizowana jest w jednostce urbanistycznej – Śródmieście, na terenie obszaru oznaczonym symbolem I 3.1. o następujących zapisach:
– uwarunkowania rozwoju: zabudowa staromiejska. Centrum usługowo-handlowe i administracyjne miasta.
Całość objęta najwyższą formą ochrony konserwatorskiej.

W procesie sprzedaży kamienicy pośredniczy Wielka Giełda Nieruchomości z Oddziałem w Głogowie.
Atrakcyjna nieruchomość została zostawiona na sprzedaż za kwotę 4 000 000 złotych.