komentarze, opinie, gospodarka

Zabytek w Rusocinie na sprzedaż

Właśnie ogłoszono przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości zabudowanej obejmującej „Zespół Dworsko – Parkowy wraz z Folwarkiem” w Rusocinie. Jest to zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr 784. W skład przetargu wchodzą wszystkie nieruchomości budynków i urządzeń z wyłączeniem sieci przesyłowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości. Nieruchomość przeznaczona jest do rewitalizacji pod wszelkie formy działalności komercyjnej, usługowej, mieszkaniowej, edukacyjnej, społecznej i kulturalnej, bądź połączenia tych form. Przetarg jest pisemny nieograniczony (ofertowy)

Źródło: Nasze miasto, Gdańsk