komentarze, opinie, gospodarka

Wysprzedaż części firmy

W sytuacji, kiedy bank odmawia finasowania przedsiębiorstwa, nie udziela też kredytu na inwestycje, jedynym rozsądnym rozwiązaniem może okazać się podział i sprzedaż części przedsiębiorstwa.

Jeśli tylko firma nie potrzebuje kapitału, podział przedsiębiorstwa może okazać się dobrym sposobem zwiększenia jej wartości. Proces podziału i przeniesienie majątku do nowo rejestrowanej spółki jest jednak bardzo czasochłonny.

Na pewno podział firmy może być dobrym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy w niedalekim okresie czasu planują pozyskać partnera biznesowego, który pokryje koszt działalności części firmy. Niejednokrotnie zdarzało się już, iż po podziale danego przedsiębiorstwa jego wartość dla inwestora znacząco wzrastała.

Oczywiście przed przystąpieniem do podziału firmy jej właściciel musi sobie odpowiedzieć na następujące pytanie: „Która działalność jego przedsiębiorstwa jest tą podstawową i generuje największe zyski oraz  który z obszarów działalności firmy ma największy potencjał rozwoju?”.