komentarze, opinie, gospodarka

Wysokie kary dla menedżerów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce wprowadzić  nową karę dla menedżerów w wysokości nawet do 500 tys. euro za dopuszczenie do naruszenia zakazu nadużywania pozycji dominującej przez firmę bądź  zakazu porozumień ograniczających konkurencję.  Kra ta jest wynikiem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji.

Źródło: Onet