Z życia spółek

Wyniki i działalność Prologis na rynku nieruchomości komercyjnych

notes

Firma Prologis podsumowała działalność operacyjną w Europie, w pierwszym kwartale 2023 roku. Zestawienie obejmuje najważniejsze wyniki operacyjne oraz wybrane kluczowe osiągnięcia Prologis w tym regionie.

Działalność operacyjna w pierwszym kwartale 2023 roku – Europa Środkowa:
 • Całkowita wielkość portfolio w Europie Środkowej: 4,73 mln metrów kwadratowych*
 • Wynajęta powierzchnia w Europie Środkowej w pierwszym kwartale: 328 225 metrów kwadratowych, w tym:
  • nowe umowy najmu – 43 469 metrów kwadratowych
  • przedłużone umowy najmu – 191 176 metrów kwadratowych
Działalność operacyjna w pierwszym kwartale 2023 roku – Polska:
 • Całkowita wielkość portfolio w Polsce: 2,3 mln metrów kwadratowych*
 • Wynajęta powierzchnia w Polsce w czwartym kwartale: 157 562 metrów kwadratowych, w tym:
  • nowe umowy najmu – 33 000 metrów kwadratowych
  • przedłużone umowy najmu – 85 183 metrów kwadratowych
* Obejmuje działalność operacyjną, rozwojową, nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i inne, jak również zakupy i przekształcenia o wartości dodanej (VAA/VAC).

Źródło: Prologis.