Z życia spółek

Wyniki finansowe Grupy Lokum Deweloper po trzech kwartałach 2021 r.

ben-rosett-10614-unsplash
Grupa Lokum Deweloper opublikowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2021 r.

Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa Lokum Deweloper odnotowała przychody w wysokości 198,1 mln zł. Wynik ten stanowi wzrost o 46,7% w stosunku do 135,0 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie 2020 r. Zysk netto wyniósł 39,0 mln zł w porównaniu do 21,7 mln zł w roku poprzednim (+79,3% r/r). Wygenerowana przez Grupę Lokum Deweloper marża brutto na sprzedaży w raportowanym okresie to 36,8% (+4,6 p.p. r/r). Rentowność netto osiągnęła poziom 19,7%, czyli o 3,6 punktu procentowego wyższy wynik niż rok wcześniej.