rynek nieruchomości komercyjnych na sprzedaż

Wyniki Archicom za I kw. 2017

olimpia-port-archicom

W pierwszym kwartale 2017 r. sprzedaliśmy aż 366 lokali, czyli o ponad 70% więcej niż w tym samym okresie 2016 r. mówi Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Zarządu Archicom.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I kw. 2017 r.

Opis

I kw. 2016

I kw. 2017

Zmiana r/r

Dane operacyjne (szt.)
Sprzedaż mieszkań

215

366

+70,2%

Liczba przekazanych mieszkań

17

167

882,4%

Dane finansowe (mln zł)
Przychody

9,8

50,9

+417,9%

EBITDA

0,4

5,0

+1280,4%

EBIT

(0,7)

3,9

Zysk / (strata) netto

(0,8)

2,9

Wskaźniki
Marża brutto ze sprzedaży

41,8%

21,9%

(19,9 pkt %)

Marża EBITDA

3,7%

9,8%

6,1 pkt %

Marża netto

(8,2%)

5,8%

14,0 pkt %

Przychody Grupy wyniosły 50,9 mln zł i były wyższe o prawie 418% od 9,8 mln zł osiągniętych w I kw. 2016 r. Istotny wpływ na tak dynamiczny wzrost wartości przychodów miała duża liczba przekazań w I kw. 2017 r., w którym klucze do swoich mieszkań odebrało 167 klientów. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 21,9% i była niższa o prawie 20 pkt% od marży brutto osiągniętej w I kw. 2016 r. Marża brutto ze sprzedaży w pojedynczych kwartałach może podlegać istotnym wahaniom ze względu na różnice w marżach na poszczególnych lokalach mieszkalnych. Taka sytuacja miała miejsce zarówno w I kwartale 2016 r. kiedy to marża była bardzo wysoka – 41,8% jak i w I kwartale 2017 r. – marża 21,9% podczas gdy marża brutto ze sprzedaży w całym 2016 roku wyniosła 27,8%. W kolejnych kwartałach Zarząd spodziewa się wzrostu marży brutto ze sprzedaży. Grupa wypracowała w I kw. 2017 r. 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost wobec I kw. 2016 r., który został zakończony stratą netto na poziomie 0,8 mln zł.

W pierwszym kwartale 2017 r. klienci tradycyjnie najchętniej wybierali mieszkania na osiedlu społecznym – Olimpia Port, na którym w pierwszych trzech miesiącach roku sprzedano ponad 90 mieszkań. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wieloetapowe projekty: Cztery Pory Roku, Róża Wiatrów czy Księżno.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora