Gospodarka

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 roku wg GUS

DeathtoStock_Meticulous-09
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu br.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 r. wzrosły w stosunku do maja 2021 r. o 0,7%. W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku jest to wzrost o 7,0%.
Według wstępnych danych zgromadzonych przez ekspertów GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 r. były o 0,7% wyższe niż w maju 2021 r. Największy wzrost cen został odnotowany w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 0,8%.