Gospodarka

Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty działające w obszarze kultury w czwartym kwartale 2020 r.

notes
Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty działające w obszarze kultury w czwartym kwartale 2020 r. zbadał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej GUS raporcie możemy przeczytać:

Większość instytucji kultury (64,9%) wskazało, że doświadczyło negatywnych skutków pandemii COVID-19, poprzez m.in. spadek przychodów z działalności gospodarczej.

Wśród instytucji kultury, które wskazały, że doświadczyły negatywnych skutków pandemii 63,4% oszacowało skalę spadku przychodów z działalności gospodarczej na poziomie poniżej 50,0%. Natomiast na spadek przychodów z działalności gospodarczej powyżej 90,0% wskazało 8,0% instytucji kultury.