Informacje dnia

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą

engin-akyurt-fboaVuIdgzU-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport: Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą. Są to oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe) i stanowią aneks do publikacji z październik 2021 roku.

Jak czytamy w informacji GUS, wyniki październikowej ankiety wskazują na zróżnicowane oceny czasu przetrwania przedsiębiorstwa. W niektórych branżach doszło do wzrostu wskazań, w porównaniu z wrześniem br., na możliwość przetrwania przedsiębiorstwa w dłuższym horyzoncie czasowym (powyżej 6 miesięcy). Najbardziej wyraźny wzrost można zaobserwować w przypadku jednostek handlu detalicznego z branż żywność (wzrost o 7,6 p.proc.) oraz tekstylia, odzież, obuwie (wzrost o 3,9 p.proc.), przy jednoczesnym spadku w tych branżach odsetka ankietowanych wskazujących na możliwość przetrwania jedynie do 3 miesięcy (odpowiednio spadek o 5,3 p.proc. i 8,6 p.proc.).
W październiku br. negatywna percepcja wpływu pandemii na poziom zamówień składanych przez klientów pogłębiła się, dominowały spadki szczególnie w przypadku jednostek usługowych – informuje w swoim raporcie Główny Urząd Statystyczny.
Ponadto w Aneksie eksperci GUS zaprezentowali również wyniki dotyczące m.in. oceny procesów inwestycyjnych czy deklarowanego poziomu zatrudnienia.