Z życia spółek

WGN: Mediacje pomocne w pracy pośrednika na rynku nieruchomości

Wykłady 76

Mediacje są bardzo pomocne w pracy pośrednika na rynku nieruchomości.

Czy mediacje stanowią pomocne narzędzie w pracy pośrednika nieruchomościami?
Na temat mediacji podczas 52. Kongresu Grupy WGN wypowiadał się Jerzy Śliwa – Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów. Zadaniem mediatora jest droga do unormowania relacji. Pośrednik, który nabył umiejętność negocjacji, będzie potrafił wykonać dwie czynności w tym samym czasie. Zarówno ustabilizuje sytuację pomiędzy stronami jak również dopnie transakcję.