Informacje dnia

Usługi biznesowe w 2020 roku wg Głównego Urzędu Statystycznego

DeathtoStock_Wired3Główny Urząd Statystyczny (GUS) opracował raport nt usług biznesowych w 2020 roku.

Jak podaje GUS, w przedmiotowym roku wartość obrotów przedsiębiorstw prowadzących działalności związane z obsługą działalności gospodarczej wyniosła 452,2 mld zł. W porównaniu z rokiem 2019 odnotowano wzrost wartości obrotów przy jednoczesnym wzroście liczby przedsiębiorstw i pracujących ogółem.

W analizowanym roku na rynku krajowym funkcjonowało ponad 580 tys. przedsiębiorstw, które w ramach swojej podstawowej działalności świadczyły usługi biznesowe. Podmioty te stanowiły 28,1% z ponad 2,0 mln przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe zwiększyła się o 3,7%, podczas gdy liczba przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących działalność gospodarczą ogółem wzrosła o 2,2% – czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego.