Atrium po raz szósty z raportem ESG

Atrium Reduta_ESG report
Atrium po raz szósty opublikowało raport ESG, prezentujący osiągnięcia firmy w 2021 roku. Raport podsumowuje kluczowe działania w zakresie realizacji strategii ESG. Firma wyznaczyła nowe, jeszcze bardziej ambitne średnioterminowe cele na 2030 rok, które obejmują zmniejszenie śladu węglowego swoich centrów handlowych o 40% w 2030 roku w porównaniu do 2019 roku. Do 2050 roku Atrium chce stać się organizacją neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

Spis treści:
Dbałość o środowisko naturalne
Działania na rzecz klientów i społeczności lokalnych

Strategia zrównoważonego rozwoju Atrium opiera się na 3 filarach: Nasze Miejsca, Nasi Klienci, Nasi Ludzie.
W każdym z tych obszarów spółka dąży do poprawy swoich wyników i wdrażania zmian w celu tworzenia wartości dla społeczności lokalnych, środowiska i swoich interesariuszy. Poprzez szereg inicjatyw firma promuje zmniejszenie wpływu na środowisko, redukcję zużycia energii oraz świadome podejście w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa.

Dbałość o środowisko naturalne

Priorytetem Atrium European Real Estate pozostaje dążenie do neutralności klimatycznej do 2050 roku i wspieranie w tym obszarze najemców. W 2021 roku opracowano ścieżki redukcji emisji dwutlenku węgla dla każdego aktywu, aby lepiej zrozumieć priorytety i działania, które należy podjąć w najbliższych latach. Atrium stopniowo wdraża 5-letni plan inwestycyjny opracowany w 2021 roku, aby zmaksymalizować efektywność energetyczną poszczególnych obiektów, co w efekcie ma doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii i wpływu centrów handlowych na emisję dwutlenku węgla o 40% do 2030 roku. Docelowo firma chce również osiągnąć wskaźnik recyklingu odpadów na poziomie co najmniej 75% oraz co najmniej 50% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Integralną częścią filaru Nasze Miejsca jest ochrona i promocja bioróżnorodności poprzez m.in. zwiększenie efektywności gospodarowania odpadami, nasadzenia, pasieki i łąki kwietne wokół centrów.

– Zrównoważony biznes to podstawa naszej przyszłości. Chcemy jak najbardziej ograniczyć nasz wpływ na środowisko i emisję gazów cieplarnianych. Atrium wdrożyło szereg inicjatyw mających na celu poprawę efektywności energetycznej, od prostych modernizacji, takich jak wymiana oświetlenia na LED-y, przez instalację paneli fotowoltaicznych w naszych centrach, po innowacyjne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję do optymalizacji naszych systemów. Dbamy o efektywne zarządzanie odpadami, stopniowo zwiększając poziom recyklingu, ograniczamy też zużycie wody. Zależy nam również na zwiększeniu wykorzystania energii odnawialnej. Atrium opracowało również plany bioróżnorodności dla naszych centrów. Dzięki temu większość z nich ma już doskonałe oceny BREEAM, a naszym celem jest, aby do 2030 roku wszystkie uzyskały certyfikat na poziomie Excellent – mówi Daria Pawełko, Head of Innovation and ESG.

Działania na rzecz klientów i społeczności lokalnych

Atrium zainwestowało w 2021 roku około 2 mln euro w inicjatywy społeczne w ramach programu Atrium Razem. Jako właściciel nieruchomości spółka nie tylko udostępnia przestrzeń fizyczną, ale także codziennie organizuje szereg działań wspierających edukację, zdrowie i rozwój osobisty. W 2021 r. spółka zorganizowała ponad 400 wydarzeń lub działań w ramach programu zaangażowania społecznego. Wśród nich znalazły się 53 wydarzenia rozwijające lokalną przedsiębiorczość, 21 wydarzeń związanych z kształtowaniem świadomości ekologicznej, 149 wydarzeń służących samorozwojowi i rozrywce oraz 194 wydarzenia dotyczące dobrostanu naszych społeczności.

– Współpraca z najemcami nadal stanowi ważną część naszego planu redukcji emisji dwutlenku węgla. Aby ograniczyć nasze emisje Scope 3, współpracujemy z naszymi partnerami w ramach programu Tenant Engagement Program, na który składają się bardziej zrównoważone umowy najmu, zielone dni oraz Akademia Najemcy budująca świadomość lokalnych zespołów. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat zrównoważonych i odpowiedzialnych środowiskowo działań biznesowych. Dbamy o zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości, dlatego zobowiązujemy naszych partnerów biznesowych do przestrzegania zasad ESG firmy Atrium – mówi Scott Dwyer, Group Managing Director – Retail.

Atrium raportuje zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative (GRI) oraz standardami środowiskowymi EPRA (European Public Real Estate Association). W 2021 roku Atrium ponownie otrzymało nagrodę EPRA Sustainability Gold Award, uzyskując status „Green Star” od Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) za wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju na tle rówieśników z branży. Firma otrzymała ocenę na poziomie 5 gwiazdek i poprawiła wynik do 87, co oznacza wzrost o19 punktów w stosunku do roku 2018. To tylko potwierdza, że Atrium European Real Estate jest na dobrej drodze do realizacji swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Źródło: Atrium European Real Estate Limited.

Zrównoważony rozwój ważny dla przedsiębiorców

bbe26c01c44ed18b86e07e7a17b0b3f0

Przedsiębiorstwo Xylem jest jedną z najbardziej zrównoważonych firm z sektora wod-kan.

Wiodąca globalna firma, która zajmuje się technologią wodną – Xylem – opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2020 rok. Jako swoje główne cele firma obrała stawianie czoła największym wyzwaniom związanym z wodą, takim jak ponowne wykorzystanie tego surowca, czyli jego recykling. Drugim celem firmy Xylem jest zapobieganie zanieczyszczeniom wód pitnych. Zdaniem przedstawicieli spółki  niezbędne jest pilne podjęcie kompleksowych działań, mających na celu zapobieganie suszom i masowym problemom z dostępem do wody.
Xylem pomógł swoim klientom w ponownym wykorzystaniu 4,3 mld m3 wody, co odpowiada objętości prawie 2 milionów basenów olimpijskich.

Santander Bank Polska i Tauron Polska Energia przeprowadziły pierwszą w Polsce zieloną transakcję IRS

analiza
IRS (Interest Rate Swap) to transakcja zabezpieczająca ryzyko zmienności stóp procentowych. Instrument przygotowany dla Taurona jako pierwszy w Polsce jest oparty o zasady zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że jeśli Tauron osiągnie lepsze wskaźniki środowiskowe to koszty odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań będą niższe.

Firma, która korzysta z „zielonego IRS” jest motywowana do uwzględniania celów środowiskowych w swoim modelu biznesowym. Dla producenta energii będą to: obniżenie emisji CO2 oraz zwiększenie produkcji energii pochodzącej z OZE. Za spełnienie tych warunków przedsiębiorstwo uzyskuje wymierne korzyści finansowe, w przypadku Taurona będzie to obniżenie płaconej stałej stopy procentowej.
Aspekty środowiskowe i klimatyczne są coraz częściej brane pod uwagę przy finansowaniu oraz szacowaniu ryzyka danej inwestycji. Specjalną rolę odgrywają też cele SDG (Sustainable Development Goals) i wskaźniki ESG (Environmental Social, Governance), które uwzględniane są przy tworzeniu nowych produktów czy oferty finansowania mającej zachęcać i wspierać przedsiębiorców do podejmowania wysiłku transformacyjnego. Naszym celem jest wsparcie rodzimego sektora energetycznego w transformacji na zeroemisyjny system. Dlatego dostarczamy naszym klientom rozwiązania, które im w tym pomogą, uwzględniając przy tym specyfikę naszego rynku. Cieszymy się, że Santander Bank Polska jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce przeprowadził transakcję zabezpieczającą ryzyko zmienności stóp procentowych opartą o zasady zrównoważonego rozwoju – komentuje Paweł Szczepaniak, z Departamentu Usług Skarbowych Santander Bank Polska.

To kolejny etap współpracy Santander Bank Polska z firmą Tauron. W październiku br. bank został koordynatorem, organizatorem oraz dealerem emisji pierwszych obligacji Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability–linked) dla spółki, o wartości 1 mld zł. Obie transakcje, które były pierwszymi takimi na polskim rynku, pomogą spółce w transformacji na energię bezemisyjną. Santander Bank Polska bardzo poważnie podchodzi do wyzwań przed jakimi bez wątpienia stanie sektor energetyczny w najbliższych dekadach. Dlatego aktywnie uczestniczy w finansowaniu „zielonych” projektów w tym sektorze, a także tworzy rozwiązania umożliwiające firmom energetycznym realizowanie ambitnych celów.

– Zielony Zwrot Taurona to strategia prowadzona od półtora roku. Jej głównym celem jest radykalna zmiana struktury wytwórczej Grupy przy jednoczesnym skokowym obniżeniu emisyjności CO2. W 2030 roku chcemy 2/3 energii wytwarzać ze źródeł odnawialnych i ograniczyć emisyjność o połowę. To ambitne zadanie, którem wymaga skonstruowania elastycznego i zdywersyfikowanego finansowania. Widzimy, że sektor finansowy dostarcza nowych rozwiązań, z których korzystamy – wyjaśnia Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

IRS to transakcja zabezpieczająca ryzyko zmienności stóp procentowych, w której klient zamienia płatności oparte o zmienny indeks (np. WIBOR) na stopę stałą o określonej wysokości. Transakcji takich dokonuje się w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z finansowania opartego o zmienną stopę, np. kredytów czy emisji obligacji. Przed zawarciem transakcji klient ponosi koszty odsetkowe oparte o WIBOR i marżę kredytową. WIBOR może zmieniać się w czasie i wzrosnąć, powodując wzrost kosztów odsetkowych. Dzięki zawartej transakcji IRS firma przez cały okres zabezpieczenia zna wysokość ponoszonych kosztów.

Modyfikacja transakcji wykonana przez Santander Bank Polska to oparcie IRS o zasady zrównoważonego rozwoju. Wprowadzona została dodatkowa zachęta finansowa w postaci obniżenia stałej stopy procentowej. Jednak żeby taka obniżka się zrealizowała, Tauron będzie musiał spełnić odpowiednie warunki, które zostały ustalone przed zawarciem transakcji, a następnie będą co rok monitorowane. Jeśli warunki w danym roku zostaną spełnione, stopa procentowa zostanie obniżona o ustaloną wartość, na następny rok.

Polska gospodarka, tak jak i wiele gospodarek europejskich, stoi przed wyzwaniem zielonej transformacji. Kontrahenci, klienci indywidualni, inwestorzy coraz uważniej przyglądają się temu, jakie skutki dla środowiska, klimatu i społeczeństwa powoduje dana działalność. Przedstawiciele biznesu monitorują swój ślad środowiskowy i tworzą ambitne strategie, których celem jest jego zmniejszanie. Należy więc oczekiwać, że tego typu transakcji jak „zielony IRS” czy instrumentów jak obligacje Zrównoważonego Rozwoju będzie na naszym rynku coraz więcej.

Źródło: Grupa Santander Bank Polska S.A.

Pandemia nie może oznaczać, że zrównoważony rozwój przestał być istotny, zauważa producent opakowań

joshua-sortino-215039-unsplash
Wyniki najnowszego badania Ipsos MORI przeprowadzonego na zlecenie czołowego producenta opakowań, firmy DS Smith, pokazują, że kupujący nadal traktują priorytetowo kwestię zrównoważonych opakowań. To oznacza, że mimo pandemii koronawirusa marki i detaliści nie mogą odkładać na bok wysiłków na rzecz ochrony środowiska.

Badanie przeprowadzone przez DS Smith i Ipsos MORI, światowego lidera w dziedzinie badań rynkowych pokazuje, że pomimo światowego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, Polacy nadal zwracają uwagę na kwestie ekologii i ochrony środowiska. 85 proc. respondentów chce kupować produkty, które wykorzystują jak najmniej materiałów opakowaniowych, a 27 proc. przyznaje, że całkowicie zaprzestało kupowania poszczególnych marek, ponieważ ich opakowania nie były ekologiczne. To oznacza, że choć nawyki zakupowe polskich konsumentów uległy zmianie, zrównoważony rozwój nadal ma dla nich kluczowe znaczenie.

Pandemia sprawiła, że 67 proc. ankietowanych stara się spędzać jak najmniej czasu w sklepach i dlatego zwraca się w stronę Internetu jako miejsca, gdzie chętnie robi zakupy. Należy zatem zauważyć, że ponad jedna trzecia (34 proc.) osób kupujących online twierdzi, że otrzymała zamówione produkty zapakowane w sposób niezgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju (nieekologiczny). Z kolei 23 proc. zaprzestało zakupów u niektórych sprzedawców internetowych, ponieważ przesłane przez nich opakowania nie spełniały tych zasad.

– Przez ostatnie osiem miesięcy pomagaliśmy naszym klientom dostosować się do zmian w zachowaniach konsumenckich i stawić czoła wyzwaniom związanym z pandemią. Jako lider w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych musimy zrozumieć, jak zmieniają się postawy konsumentów, aby móc jak najlepiej służyć pomocą naszym klientom i społeczeństwu. Najnowsze badanie nie tylko rzuca światło na zmiany wywołane przez pandemię, ale także pokazuje, na co polscy konsumenci zwracają uwagę przy robieniu zakupów. Okazuje się, że zrównoważony rozwój jest dla nich nadal kluczowy. Dlatego obecnie marki i sprzedawcy powinni stosować zrównoważone opakowania, aby zapewnić korzyści dla środowiska i konsumentów – skomentowała wynik badania Marta Jędrzejczak, kierownik ds. marketingu, DS Smith Polska.

Higiena to kolejna obawa konsumentów – 58 proc. respondentów twierdzi, że dokładnie myje ręce po dotknięciu zapakowanych produktów kupionych online. 30 proc. szybciej wyrzuca opakowania i podkreśla przy tym, jak istotne jest dla nich uzyskanie widocznych, prostych informacji o sposobie utylizacji.

Obecnie 55 proc. kupujących zwraca uwagę na to, żeby unikać produktów, które mogły być wcześniej dotykane. W związku z tym niektórzy wybierają produkty z tyłu półki, których dotknięcie przez innych jest mniej prawdopodobne. 43 proc. myje lub dezynfekuje również wszystkie niezapakowane przedmioty, takie jak owoce i warzywa, a 11 proc. unika zakupu towarów luzem. W odpowiedzi na to DS Smith opracował szereg nowych, innowacyjnych projektów opakowań, takich jak karbowane wytłaczanki na owoce i warzywa, eko-pudełka na jajka oraz uchwyty na butelki i produkty mleczne.

DS Smith spodziewa się, że w nadchodzących miesiącach wzrośnie zapotrzebowanie na nowe, zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań. Firma nadal ma zamiar stosować swoje, opracowane we współpracy z fundacją Ellen MacArthur, Zasady projektowania dla obiegu zamkniętego (Circular Design Principles) podczas przygotowywania ekologicznych opakowań, tak aby sprostać nowym wyzwaniom rynkowym.

Zasady te odzwierciedlają cel DS Smith, jakim jest powtórne wykorzystanie opakowań i ich recykling. Według firmy są to dwa sposoby przyczyniające się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, który to cel został wskazany w niedawno opublikowanej strategii zrównoważonego rozwoju firmy „Na teraz. I na przyszłość”. Główne obszary jej działalności to oferowanie opakowań całkowicie nadających się do ponownego wykorzystania lub recyklingu oraz zastępowanie problematycznych tworzyw sztucznych bardziej ekologicznymi alternatywami.

Źródło: DS Smith.

Elektromobilność w MLP Group

DSC05081_m1
MLP Group, wiodący deweloper na rynku nieruchomości magazynowych w Europie, w Polsce, Niemczech i Rumunii właśnie wdrożył kolejne proekologiczne rozwiązanie w centrum logistycznym  w Pruszkowie. Dla najemców i klientów MLP Group uruchomiono dwustanowiskową stację ładowania samochodów elektrycznych i hybryd, wykorzystując prąd ze źródeł odnawialnych.

Deweloper od lat stawia na zrównoważony rozwój i dąży do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania swoim portfolio. Jednym z działań proekologicznych jest zainstalowana instalacja fotowoltaiczna na dachu jednego z magazynów w centrum dystrybucyjnym w Pruszkowie. Troska o ekologię i efektywność stała się już codziennością dla dewelopera. MLP Group przede wszystkim dąży do ograniczenia emisji CO2, zwiększenia udziału energii zielonej, a w perspektywie kilkuletniej obniżenia bardzo wysokich obecnie cen prądu. Kolejnym (po panelach fotowoltaicznych) zielonym projektem jest właśnie zainstalowana i uruchomiona stacja ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych w parku logistycznym MLP Pruszków I. Wykorzystywana do tego celu w 100% energia fotowoltaiczna, obniży emisję gazów cieplarnianych negatywnie wpływających na ekosystem.

„Zastosowanie systemów fotowoltaicznych w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych to nie tylko korzystne i ekonomiczne rozwiązanie, ale przede wszystkim efektywne wykorzystanie odnawialnego źródła energii” – podkreśliła Agnieszka Góźdź, Dyrektor Sprzedaży w MLP Group S.A. „Mobilność elektryczna w coraz większym stopniu zadomawia się w naszym codziennym życiu. Wykorzystując  prąd ze źródeł odnawialnych, zapewniamy naszym klientom możliwość ładowania pojazdów elektrycznych gwarantując w 100% ekologiczną jazdę bez spalin” – dodała Karolina Pokora-Malewska, PR Manager w MLP Group S.A.

Deweloper systematycznie wprowadza do swoich parków rozwiązania ekologiczne. Wszystkie nowe inwestycje realizowane przez MLP Group objęte są certyfikacją BREEAM, która kładzie olbrzymi nacisk na działania proekologiczne. Zielone certyfikaty znacząco wpływają na atrakcyjność oferty zapewniając oszczędną eksploatację obiektów magazynowych, co ma szczególne znaczenie przede wszystkim dla spółek posiadających umowy wieloletnie.

„Dzięki wdrażanym przez nas działaniom przyczyniamy się do obniżenia emisji spalin. Fotowoltaika wpisała się już w standard MLP Group, a stacje ładowania samochodów elektrycznych, jeżeli tylko zyskają duże zainteresowanie wśród naszych najemców, będą powszechnie dostępne w naszych parkach.  Ekologiczne standardy zaczynają już być wymagane przez obecnych, jak i potencjalnych najemców, a troska o środowisko i proekologiczne działania to już norma na rynku nieruchomości magazynowych” – podsumowała Agnieszka Góźdź Dyrektor Sprzedaży w MLP Group S.A.

mat.pras.