Chcemy płacić obowiązkowy ZUS…?

Na zlecenie „Rzeczpospolitej” firma IBRiS Homo Homini przeprowadziła badanie, które miało na celu ocenić nastawienie Polaków do odprowadzania składek emerytalnych od umów na zlecenie i umów o dzieło.

Jak wynika z raportu, około 60 procent z nas jest za odprowadzaniem składek. Polaków, którzy są przeciwni takiemu rozwiązaniu, jest nieco ponad 30 procent. W badaniu udział wzięło 582 respondentów.

Za odprowadzaniem składek (a co za tym idzie – mniejszą wypłatą na rękę), opowiadały się najczęściej osoby między 25 a 34 rokiem życia.