Grunty przy autostradach atrakcyjne dla inwestorów

W ostatnich kilku latach znacząco przybyło pożądanych lokalizacji. Za atrakcyjne uważa się ziemie w bliskim sąsiedztwie autostrad oraz węzłów drogowych. To właśnie one uzyskują najwyższe wyceny, w porównaniu do stawek średnich. 

Działki przy sieciach drogowych to idealna lokalizacja dla zakładów przemysłowych, magazynów czy centrów logistycznych. Nieruchomości takie rzecz jasna mogą być atrakcyjne również dla inwestorów zainteresowanych innym typem działalności, na przykład pod zabudowę mieszkaniową, bo lokalizacje wokół węzłów komunikacyjnych cechują się dobrym dojazdem do centrum miasta.

Ile kosztują takie działki?
Za działkę w sąsiedztwie obwodnicy miasta i autostrady w Żernikach Wrocławskich, z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną, oferent oczekuje zapłaty w kwocie 250 złotych za metr kwadratowy.

W Krakowie ziemia na południowym wschodzie miasta, z bardzo dobrym dojazdem do autostrady A4 została wyceniona na 355 złotych za metr kwadratowy.
Zasadą zdaje się być, że jeżeli grunt znajduje się blisko dużego miasta, oraz ma dobre połączenie drogowe, to jego cena automatycznie rośnie nawet kilkukrotnie.
Poniżej prezentujemy przykłady:
Działki pod aktywizację gospodarczą o powierzchni 13 tysięcy metrów kwadratowych w Siechnicach pod Wrocławiem, przy drodze krajowej nr 94 i w bliskiej odległości od autostrady A4, kosztuje 220 zł za metr kwadratowy.

Na Śląsku działka przeznaczona pod działalność przemysłową, w bardzo dobrej lokalizacji, w  Przyszowicach, przy węźle autostrad A1 i A4, została wystawiona na sprzedaż za kwotę 175 złotych za metr kwadratowy.

Również grunty rolne, które znajdują się blisko autostrad, uzyskują atrakcyjniejsze wyceny. Ziemie rolne cieszą się rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się uwolnienia rynku w całej UE.

Przegląd ofert WGN obrazuje, że grunty znajdujące się blisko węzłów drogowych ciągle uważane są za atrakcyjne pod kątem lokalizacji. Rzecz jasna największe wyceny za metr kwadratowy dotyczą działek w największych miastach. Również ziemie rolne, jeśli znajdują się w pożądanej lokalizacji, często osiągają znacząco wyższe wyceny.

Iwona Hryncewicz
Dział Analiz WGN

Zmiana przeznaczenia gruntu bez zgody właściciela

Jak się okazało, minister rolnictwa nie ma w obowiązku informowania właścicieli ziemi rolnych o tym, że rozpoczęło się postępowanie w sprawie zmiany domyślnego przeznaczenia ich terenów rolnych na grunty budowlane. Informacja ta została oficjalnie potwierdzona przez Naczelny Sąd Administracyjny, w którego skład wchodziło siedem osób decyzyjnych. Stwierdził on, że właściciele tych gruntów pozyskują taką informację z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prezes NSA – Roman Hauser zaznacza, że w maju 2012 roku weszły w życie zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ze zmienionej ustawy wynika wprost, że w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntów stroną tego postępowania nie może być właściciel gruntu. Rolę taką może pełnić jedynie prezydent, burmistrz lub wójt.