C&W publikuje raport o polskim rynku magazynowym

adrian_semaan

Polski rynek powierzchni magazynowych nie zwalnia tempa – tak w skrócie podsumowują rynek eksperci firmy Cushman&Wakefield.

Prawie dwa mln. m kw. powierzchni w budowie w 56 inwestycjach – tak opisują rynek eksperci C&W.
Widoczny jest dalszy wzrost popytu, który zdaniem specjalistów firmy C&W wynika z ekspansji najemców obecnych na rynku oraz całkiem nowych podmiotów, w tym zagranicznych firm z sektora produkcyjnego i e-commerce.
Za wzrost stawek czynszu mogą odpowiadać rosnące koszty budowlane, wysoki popyt i równocześnie stale malejąca dostępność powierzchni magazynowej.
Prognozy rozwoju rynku są optymistyczne ze względu dobrą koniunkturę gospodarczą z prognozowanym wzrostem PKB o 4,1% w 2018 roku.

W Polsce na rynku magazynowym pozostaje w realizacji 56 projektów o łącznej powierzchni 1,91 miliona mkw. To rekordowy wynik aktywności deweloperskiej odnotowany na koniec kwartału, z czego prawie 75% powierzchni zostało już zabezpieczone umowami najmu. Najaktywniejszymi rynkami były Górny Śląsk, Polska Centralna, Polska Zachodnia oraz okolice Warszawy, gdzie znajduje się 64% inwestycji w budowie” – komentuje Adrian Semaan, konsultant w dziale Powierzchni Magazynowych i Logistycznych w firmie Cushman & Wakefield, autor raportu.

Rekordy na rynku magazynowym w 2014

suusRok 2014 był rekordowy jeśli chodzi o rynek powierzchni magazynowych w Polsce – tak wynika z podsumowania Colliers International.  W analizowanym okresie ukończono projekty o łącznej powierzchni blisko 1,1 mln. mkw. Jest to rekordowy wynik, znacznie wyższy od nowej podaży odnotowanej w 2013 r., kiedy na wszystkich polskich rynkach oddano łącznie 400 tys. mkw.

 Jak wynika z danych CI obecnie łączna podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej na głównych polskich rynkach wynosi ponad 8,8 mln mkw. W ciągu minionych 12 miesięcy podpisano umowy najmu na ponad 2,5 mln mkw., z których 956 tys. mkw. wynajęto w IV kw. 71% popytu w 2014 r. stanowiły nowe umowy, wobec 29% renegocjacji.Wskaźnik pustostanów odnotował spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o ok. 5 punktów procentowych, kształtując się na koniec grudnia 2014 r. na poziomie 5,5%.

Omówienie poszczególnych rynków:

Warszawa – na koniec grudnia 2014 r. łączna podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w trzech warszawskich strefach osiągnęła 2,76 mln mkw. W minionym roku ukończono pięć projektów o całkowitej powierzchni ok. 38 tys. mkw.W budowie znajduje się kolejne 51 tys. mkw.Na koniec 2014 r. niewynajęte pozostało 7,1% powierzchni magazynowych, wobec 14% odnotowanych rok wcześniej.

Górny Śląsk – na tym drugim co do wielkości rynku magazynowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy podaż nowoczesnych powierzchni wzrosła o ok. 89 tys. mkw., przekraczając tym samym poziom 1,56 mln mkw. W budowie pozostaje 5 projektów o łącznej powierzchni 122,4 tys. mkw. Wskaźnik pustostanów obniżył się nieznacznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 9,8% odnotowanych w końcu 2013 r. do 8,5%.

 Polska Centralna (region łódzki) – w ciągu ostatnich czterech kwartałów na rynek zostało dostarczone 120,6 tys. mkw. W efekcie obecne zasoby powierzchni magazynowej w omawianym regionie wynoszą 1,13 mln mkw. W budowie pozostaje 45,5 tys. mkw., z których 65% jest zabezpieczone umowami najmu. Na koniec grudnia 2014 r. niewynajęte pozostawało 3,9% powierzchni magazynowej. W analizowanym okresie podpisano umowy najmu na łączną powierzchnię 272,9 tys. mkw., wśród których przeważały nowe umowy, stanowiące 82% popytu.

 Poznań – w minionym roku podaż na poznańskim rynku wzrosła o ok. 269 tys. mkw., z których ponad połowa (54%) została ukończona w III kw. Wśród najważniejszych ukończonych projektów warto wymienić magazyn dla firmy Amazon (Panattoni, 123 tys. mkw.) oraz kolejne dwa etapy Centrum Logistyczno – Inwestycyjnego Poznań o łącznej powierzchni 73 tys. mkw. Poznań charakteryzuje się największym wolumenem budowanej powierzchni spośród analizowanych rynków – obecnie powstaje dziewięć projektów o łącznej powierzchni ok. 215 tys. mkw. W porównaniu z grudniem 2013 r. wskaźnik pustostanów zmalał o 4 punkty procentowe, z 4,6% do 0,6% odnotowanych na koniec 2014 r.

 Wrocław – charakteryzował się największym wzrostem podaży spośród analizowanych rynków. W minionym roku na wrocławskim rynku oddano do użytku siedem projektów o łącznej powierzchni 348,8 tys. mkw. Do najważniejszych z nich należą dwa obiekty zbudowane dla firmy Amazon (123 tys. mkw. i 123,5 tys. mkw.) oraz dalsze etapy Prologis Park Wrocław V o całkowitej powierzchni 55,5 tys. mkw. W grudniu 2014 r. podaż wynosiła 1,18 mln mkw. W budowie pozostają dwa projekty o łącznej powierzchni 29,3 tys. mkw. W analizowanym okresie odnotowano znaczący spadek wskaźnika pustostanów, z 10,5% w grudniu 2013 r. do 2% na koniec 2014 r.

Prognozy

– W nadchodzących kwartałach spodziewamy się wzrostu popytu na powierzchnie magazynowe ze strony firm z sektora e-commerce. Planowane są nowe projekty, ale nie będą to inwestycje czysto spekulacyjne. deweloperzy będą się starali zabezpieczyć chociaż część planowanych inwestycji umowami najmu. Przewidywane jest także pojawienie się nowych firm (głównie niemieckich oraz skandynawskich), które będą lokalizować swoje centra dystrybucyjne w Polsce – komentuje Tomasz Kasperowicz, Partner i Dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers International.

Rynek powierzchni magazynowych – podsumowanie 2014

Market_Detal_GoodmanRynek powierzchni magazynowych ma za sobą bardzo dobry, rekordowy rok – podkreśla  Joanna Sinkiewicz, Associate, z  działu powierzchni przemysłowych i magazynowych, Cushman & Wakefield

– Na koniec III kwartału zasoby magazynów wyniosły około 8.500.000 mkw., co w porównaniu z końcem 2013 r. (7 942 000 mkw.) oznacza wzrost o ponad 6,5 proc. Dodatkowo, na koniec trzeciego kwartału 2014 r. w budowie było 668 000 mkw., dwa razy więcej niż w analogicznym kwartale 2013 roku. Nadal najpopularniejsze są projekty w formie pre-let, jednak z uwagi na poprawę sytuacji deweloperzy coraz częściej rozważają inwestycje o charakterze spekulacyjnym lub mieszanym – pisze ekspert C&W.

Zaznacza, że  zmieniła się lista największych posiadaczy magazynów. Na pierwszych trzech miejscach są dziś Prologis.

Dobrze ma się również popyt – w trzech kwartałach tego roku był wyraźnie wyższy niż w analogicznym okresie 2013 r. (2014 r. – I kw. 470 000 mkw., II kw. 575 000 mkw., III kw. 450 000 mkw.; 2013 r. – I kw. 375.000 mkw., II kw. 500 000 mkw., III kw. 390 000 mkw.).

Do największych transakcji 2014 należały:  nowa inwestycja P3 w Mszczonowie (około 46 000 mkw.), kontynuacja współpracy Carrefour z Distribution Park Będzin (blisko 46 000 mkw.) oraz nowa inwestycja Goodmana w Koninie dla firmy Market-Detal (prawie 40 000 mkw.). Największą inwestycją produkcyjną 2014 r. jest projekt GE, realizowany przez Panattoni, w formie BTS w Bielsku-Białej.

 Spada też wskaźnik pustostanów, który na koniec trzeciego kwartału 2014 r. wyniósł ok. 8 proc., co stanowi 700 000 mkw. powierzchni magazynowej dostępnej na rynku – podkreśla Joanna Sinkiewicz

Wysoki popyt na rynku powierzchni magazynowych

175Ubiegły, 2013 roku był dobry dla rynku najmu powierzchni magazynowych. Jak sytuacja przedstawia się teraz?

W bieżącym roku liczba transakcji zawieranych na rynku magazynów zwiększyła się o około 50 procent.

Analitycy są zdania, że bieżący rok może okazać się jeszcze lepszy od poprzedniego. Liczą na to, że wysoki popyt na powierzchnie magazynowe nie tylko się utrzyma, ale będzie stale rósł.