RICS aktywnie wspiera plan działania KE w zakresie zrównoważonego finansowania

Zsolt Toth dyrektor ds. public affairs UE w RICS
RICS będzie uczestniczyć w pracach Komisji Europejskiej nad opracowaniem wspólnego języka na potrzeby zrównoważonego finansowania, zunifikowanego systemu klasyfikacji – tzw. taksonomii UE.

Efektem prac KE ma być ustalenie kryteriów zrównoważonego charakteru aktywności gospodarczej oraz określenie obszarów, w których zrównoważone inwestycje mogą mieć potencjalnie największy wpływ.
Zadanie to RICS będzie realizował jako członek roboczej grupy technicznej ds. zrównoważonego finansowania powołanej przez Komisję Europejską z przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego, sektora biznesowego i finansowego.
Plan Komisji dotyczący zrównoważonego finansowania wpisuje się w wysiłki podejmowane w ramach unii rynków kapitałowych mające na celu powiązanie finansowania z konkretnymi potrzebami europejskiej gospodarki dla dobra naszej planety i społeczeństwa. To jeden z kluczowych kroków w kierunku realizacji historycznego porozumienia paryskiego i planu działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zsolt Toth, dyrektor ds. public affairs UE w RICS, mianowany członkiem europejskiej grupy ekspertów technicznych ds. zrównoważonego finansowania z ramienia RICS, wyjaśnia:
To dla mnie zaszczyt móc uczestniczyć w tak ambitnym zadaniu i przyczynić się do pomyślnej realizacji unijnych ram polityki klimatycznej, energetycznej, środowiskowej i zrównoważonych inwestycji, jak również paryskiego porozumienia w sprawie zmian klimatu, w tym zobowiązania do połączenia przepływów finansowych z celami zrównoważonego rozwoju. Wyniki prac Grupy będą niezbędnymi elementami składowymi kompleksowej strategii w zakresie zrównoważonego finansowania, która w pełni wspiera przejście UE na zrównoważoną gospodarkę, jeden z kluczowych priorytetów Komisji Europejskiej.
Biorąc pod uwagę ogromny wpływ, jaki budownictwo i nieruchomości wywierają na środowisko naturalne oraz fakt, że reprezentują ponad 50% światowego bogactwa, nasz sektor odgrywa kluczową rolę w każdym aspekcie europejskiego społeczeństwa, gospodarki i środowiska, przyczyniając się do wzmocnienia trwałych i zrównoważonych inwestycji i wzrostu. Celem RICS, jako globalnej organizacji profesjonalistów jest mobilizowanie użytkowników nieruchomości i ekspertów z branży oraz szerszej społeczności interesariuszy do nieustannego poszerzania zakresu odpowiedzialnego finansowania i praktyk inwestycyjnych w sektorze, jak i poza nim. W naszym interesie leży popularyzacja przejrzystości, spójnych pomiarów i oznakowań, a także wysokiej jakości standardów technicznych i zawodowych, które umożliwiają świadome podejmowanie decyzji przez inwestorów i wzmacniają biznesowe uzasadnienie dla zrównoważonych inwestycji w sektorze nieruchomości”.

Nieruchomości na starcie Poland Business Run

RICS sztafeta
W dniu 2 września wystartuje kolejna edycja charytatywnej sztafety Poland Business Run 2018. Pięcioosobowe drużyny w największych miastach Polski pobiegną, aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Poland Business Run co roku gromadzi tysiące pracowników działających w Polsce firm i korporacji z różnych sektorów, a także sportowców i ludzi kultury. Na starcie nie brakuje także silnej reprezentacji branży nieruchomości. Swoją drużynę rekrutuje m.in. RICS Polska, partner wspierający Fundacji Poland Business Run, organizatora biegu.

Determinacja, z jaką beneficjenci Poland Business Run pokonują codzienne wyzwania i przeszkody jest dla nas, uczestników biegu, sponsorów i partnerów cenną lekcją pokory i źródłem motywacji do tego, aby każdego dnia stawać się coraz lepszym i pokonywać własne, tak bardzo czasem błahe bolączki i słabości. RICS w Polsce wspiera organizatorów biegu w ramach swojej aktywności CSR ale przede wszystkim aby przybliżyć naszym członkom ludzi, którzy mimo przeciwności losu nie poddają się i walczą o swoje marzenia bo tak, jak Poland Business Run może odmienić ich codzienność, tak spotkanie z nimi, poznanie ich historii, może odmienić nas i nasze życie na lepsze” – wyjaśnia Joanna Plaisant, Country Manager RICS w Polsce.

W Poland Business Run angażują się tysiące osób – biegacze, wolontariusze, ambasadorzy, przedstawiciele mediów i sponsorzy. Szczytny cel, promocja aktywnego stylu życia, a przy okazji integracja pracowników lokalnego i działającego w szerokiej skali biznesu sprawiły, że impreza wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń sportowych w wielu miastach.

RICS w Polsce świętuje 150 lat istnienia organizacji

RICS
Dnia 15 czerwca 1868 roku grupa rzeczoznawców z Wielkiej Brytanii opracowała regulamin, który dał podwaliny pod działalność jednej z kluczowych organizacji zawodowych branży budownictwa i nieruchomości na świecie, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Dzisiaj RICS liczy ponad 125 tys. ekspertów i posiada biura we wszystkich najważniejszych stolicach na świecie. W Polsce organizacja działa od 1991 roku. 19 czerwca jej członkowie spotkają się w Warszawie, aby celebrować 150 lat osiągnięć i sukcesów rzeczoznawców oraz ich wkład w rozwój rynków, społeczeństw i miast, w których na co dzień funkcjonują.

Powód, dla którego RICS odnosi sukcesy od tak długiego czasu wiąże się z tym, że nasza organizacja działa w interesie dobra publicznego, czyniąc branżę nieruchomości bardziej etyczną, profesjonalną i przejrzystą. Eksperci RICS odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu zaufania do rynków, na których służą, popularyzując, przyjmując i wprowadzając w życie międzynarodowe i zawodowe standardy. W Polsce RICS działa od 1991 roku pomagając polskiemu społeczeństwu iść naprzód w świecie, który stoi w obliczu ogromnych możliwości technologicznych, szybkiego wzrostu populacji i zmian społecznych oraz kształtując i rozwijając miasta, które odzwierciedlają potrzeby ich mieszkańców. Doroczne spotkanie członków RICS w Warszawie jest wyjątkową okazją do uczczenia osiągnięć i wkładu naszych ekspertów w kształtowanie środowiska naturalnego i budowlanego w Polsce oraz tego, jak polscy obywatele żyli, pracowali i spędzali czas wolny w ostatnich dekadach; uczczenia tego, co znaczy być organizacją pożytku publicznego” – powiedział Ian Scattergood, przewodniczący panelu doradczego RICS w Polsce.

Z uwagi na jubileuszowy charakter doroczne spotkanie członków RICS w Polsce jest otwarte dla osób niebędących członkami organizacji. Gościem honorowym wydarzenia będzie Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.

Nieruchomości komercyjne – gorsze nastroje najemców i dominująca podaż

ID-100191219Gorsze nastroje najemców, i popyt, który nie jest w stanie przekroczyć podaży – taki jest obraz polskiego rynku nieruchomości komercyjnych wg RICS, który podsumował III kwartał na tym rynku w Polsce i na świecie.

Jeśli chodzi o Polskę –  indeks nastrojów najemców wynosi -9 i pozostaje negatywny od 2012 roku. Od ponad roku popyt na powierzchnie komercyjne rośnie ale nie jest się w stanie wybić ponad dominującą podaż.

Jak podkreśla Łukasz Maciak MRICS – Chartered Valuation Surveyor, Dyrektor w Zespole Rynków Kapitałowych DTZ Polska:  inwestorzy coraz chętniej interesują się nie tylko Warszawą, ale największymi aglomeracjami poza stolicą. „To zainteresowanie zmaterializowało się w tegorocznych transakcjach zrealizowanych w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Łodzi czy Katowicach. Inwestorzy wybierają rynki poza Warszawą, gdyż stolica jest coraz droższa, a po transakcjach na flagowych nieruchomościach (Atrium 1, WFC, Rondo 1, Metropolitan) do kupienia jest coraz mniej produktów. Większa dojrzałość rynków biurowych poza Warszawą i zaufanie, jakim się one cieszą pośród inwestorów powoduje wzrost wolumenu transakcji na lokalnych rynkach nieruchomości komercyjnych szczególnie w sektorze typu prime. Najbardziej atrakcyjne są rynki najbezpieczniejsze, czyli takie, gdzie od wielu lat popyt na nieruchomości komercyjne jest stabilny, gdzie podaż nowej powierzchni jest utrudniona oraz gdzie wolumen rynku jest na tyle duży, aby zainteresować inwestorów zagranicznych i dać im poczucie łatwości wyjścia z inwestycji w przyszłości. Takim rynkiem jest np. Kraków.” – komentuje Łukasz Maciak.

Na rynku spodziewana jest obniżka czynszów najmu – na rynku pierwotnym o około 1 procent w ciągu najbliższego roku. Na rynku wtórnym spadki czynszów mogą być większe –  o 3% w ciągu 12 miesięcy i o 1,5% rocznie w ciągu nadchodzących 36 miesięcy.

 Jak podsumowano w raporcie: indeks nastrojów na polskim rynku inwestycyjnym wykazuje tendencję negatywną choć wciąż daje pozytywne odczyty. . Oczekuje się, że wartości kapitałowe nieruchomości na rynku pierwotnym wzrosną o 2% w ciągu nadchodzących 12 miesięcy oraz średnio o 3.5% rocznie w ciągu najbliższych 3 lat.

Wpływ na ogólną koniunkturę gospodarczą ma oczywiście zmniejszający się eksport do Rosji i na Ukrainę.  Średni wskaźnik wzrostu PKB może być mniejszy niż 3% rok do roku. Eksperci spodziewają się dalszego poluzowania polityki finansowej – do końca roku obniżki stóp procentowych NBP o 50 punktów bazowych i o kolejne 50 punktów bazowych do końca pierwszego kwartału 2015 roku.