Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej wg GUS

DeathtoStock_Meticulous-09
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację nt wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej.

Jest to raport za maj 2022 roku. Według wstępnych danych, które zostały opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny, w maju br. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 12,2%. Z kolei w porównaniu z kwietniem 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 1,3%. Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 roku

fabian-blank-78637-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jest to obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Raport dotyczy maja 2022 r. Jak poinformował Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w związku z art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974), przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. wyniosło 6399,59 zł.

GUS publikuje komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

analiza
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2022 r.
Jak czytamy w raporcie GUS, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447 oraz z 2022 r. poz. 830 i 872), przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2022 r. wyniosło 6398,94 zł.

Ceny produktów rolnych w maju 2022 roku wg GUS

adeolu-eletu-38649-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt cen produktów rolnych.

Jest to raport za maj br. Jak informuje GUS, ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w maju 2022 r. Wzrost ten jest widoczny w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,3%). Wzrost cen produktów jest również widoczny w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 46,3%).

Efektywność wykorzystania energii w latach 2010-2020 – raport GUS

helloquence-61189-unsplashW dniu 15 czerwca br. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport pt. „Efektywność wykorzystania energii w latach 2010-2020”.

Jak czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2020 r. efektywność energetyczna wzrosła w stosunku do 2019 r. o 0,7%. W latach 2011-2020 roczne tempo wzrostu efektywności energetycznej wyniosło 1,5%. Energochłonność pierwotna obniżała się w tym okresie średnio o 2,8% rocznie, a energochłonność finalna o 2,2%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowane zostało w transporcie (o 2,3%).

GUS: Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2022 roku

mari-helin-tuominen-38313-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat dynamiki produkcji budowlano-montażowej.

Jest to raport za kwiecień 2022 roku.
Ja czytamy w raporcie GUS: Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w kwietniu br. była wyższa o 9,3% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem spadek o 4,2%) oraz niższa o 5,9% w stosunku do marca br. roku (przed rokiem wzrost o 9,9%).

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu do kwietnia 2021 roku, zwiększyła się we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków – o 20,5%, w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne – o 6,6%, zaś w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 1,4% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt.: „Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku”.

Jak czytamy w raporcie GUS, w okresie od stycznia do kwietnia 2022 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2022 roku wg GUS

mari-helin-tuominen-38313-unsplashGłówny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej. Jest to raport za kwiecień 2022 roku.

Jak czytamy w informacji opublikowanej przez GUS, według wstępnych danych, w kwietniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 11,0%. Z kolei w porównaniu z marcem 2022 r. – o 1,0%.
Informacja ta zamieszczona została na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2022 roku

markus-spiske-484245-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2022 roku.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2022 r.

Jak czytamy w raporcie GUS, w związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169) ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2022 r. w stosunku do IV kwartału 2021 r. wzrosły o 3,4 %.

GUS: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2022 roku

g-crescoli-365895-unsplashGłówny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu. Jest to raport za kwiecień 2022 roku.

Według wstępnych danych zgromadzonych przez GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2022 r. wzrosły w stosunku do marca 2022 r. o 1,9%. Natomiast w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 23,3%.
Informacja ta znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2022 roku wg GUS

analiza
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2022 roku.

Jak można przeczytać w informacji opublikowanej przez GUS, według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w okresie styczeń-marzec 2022 r. zwiększył się realnie o 8,5% rok do roku wobec spadku o 0,6% w analogicznym okresie 2021 r. W 1 kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 9,1%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie Internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w I kwartale 2022 roku

DeathtoStock_Meticulous-09
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w I kwartale 2022 roku.

Jak czytamy w raporcie GUS, obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie od stycznia do marca 2022 roku wyniosły w cenach bieżących 361,5 mld PLN w eksporcie oraz 391,5 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 30,0 mld PLN. Z kolei w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 10,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 18,0%, a import o 32,3%.

GUS: rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2022 roku

ben-rosett-10614-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację nr rejestracji i upadłości przedsiębiorstw.

Jest to raport dotyczący pierwszego kwartału 2022 roku.
Jak informuje w raporcie Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano 92 882 rejestracje przedsiębiorstw. Jest to wynik o 10,3% większy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowanych zostało również 88 upadłości. Wynik ten jest o 30,2% niższy, niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą wg GUS

analizaGłówny Urząd Statystyczny opublikował bazę organizację oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą.

Tworzony w ramach badania stałego „Polacy i Polonia na świecie” zbiór danych, został po raz pierwszy udostępniony w 2014 roku.
Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą dokumentuje organizacyjny oraz instytucjonalny aspekt obecności i aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym. Stanowi usystematyzowane, funkcjonalne, łatwo dostępne, a docelowo względnie wyczerpujące narzędzie o charakterze informacyjno-porządkującym. W obecnym kształcie służy przede wszystkim do łatwej lokalizacji podmiotu bądź wybranej grupy podmiotów w oparciu o określone cechy terytorialne, chronologiczne i rzeczowe. Należy jednak zaznaczyć, że baza nie może być traktowana jako pełny i aktualny „spis” organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą.
Baza została opublikowana na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Raport GUS nt Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2021

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2021 roku.

Jak informuje GUS, aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec ubiegłego roku wyniosły 7,7 mld zł. Wynik ten oznacza ich wzrost o 4,8 mld zł w ciągu roku.
W końcu 2021 r. liczba instytucji finansowych zarządzających PPK wyniosła 19 (w roku poprzednim 20). Większość z nich (16) była prowadzona przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Natomiast pozostałe były prowadzone przez powszechne towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń – podsumowuje GUS.

Budownictwo mieszkaniowe w I kw. 2022 roku wg GUS

verstappen-photography-532656-unsplash
W pierwszym kwartale 2022 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem – informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jak informuje GUS, spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-marzec 2022 roku oddano do użytkowania 54,7 tys. mieszkań, tj. 3,2% więcej niż w roku ubiegłym. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 29,3 tys. mieszkań – o 3,6% mniej niż w 2021 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 24,2 tys. mieszkań, tj. 12,6% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,8% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 1 194 mieszkania (wobec 1 110 przed rokiem).

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 roku g GUS

okulary
GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 roku.

Raport dotyczy marca br. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,0% (przy wzroście cen towarów – o 11,6% i usług – o 9,1%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 3,3% (w tym towarów – o 4,1% i usług – o 0,8%).
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie Internetowej GUS.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wg GUS

DeathtoStock_Meticulous-09
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2022 roku.

Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w styczniu – lutym br. wyniosły w cenach bieżących 226,6 mld PLN w eksporcie oraz 240,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 14,2 mld PLN. Natomiast w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 7,8 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 18,6%, a import o 31,4% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

GUS: wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2018–2021

biznesman
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2018–2021.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2018–2021.

Jak informuje GUS, na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1)) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.2)) za lata 2018–2021 wyniósł:
– w 2018 roku: deficyt 5 193 mln zł,
– w 2019 roku: deficyt 16 901 mln zł,
– w 2020 roku: deficyt 161 675 mln zł,
– w 2021 roku: deficyt 49 008 mln zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2010, str. 1 oraz z Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 101.

Dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących wg GUS

DeathtoStock_Meticulous-09Komunikat w sprawie wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących został opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących.
Na podstawie art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1)) ogłasza się, że wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniósł 105,99.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski – podmioty gospodarki narodowej w 2021 roku wg GUS

adeolu-eletu-38649-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt. „Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski – podmioty gospodarki narodowej w 2021 roku”.

Jak podaje GUS w swoim raporcie, według stanu na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych było 806,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych na obszarach przygranicznych na terenie Polski. Stanowiło to 16,7% ogólnej liczby podmiotów w kraju. W porównaniu z rokiem 2020 liczba podmiotów w analizowanej strefie zwiększyła się o 24,5 tys., tj. o 3,1% (w kraju o 3,7%).

Zdecydowana większość podmiotów strefy przygranicznej na koniec 2021 roku należała do sektora prywatnego (95,7% wobec 95,6% w kraju). W porównaniu z 2020 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej w tym sektorze zwiększyła się o 23,2 tys. tj. do 771,3 tys., czyli o 3,1% (w kraju wzrosła o 3,5%). Natomiast do sektora publicznego należało 26,5 tys. podmiotów, tj. o 3 mniej niż w roku poprzednim (w kraju 111,8 tys. podmiotów – więcej o 25 w porównaniu z 2020 r.) – podsumowuje Główny Urząd Statystyczny.

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON wg GUS

DeathtoStock_Wired3
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON.

Raport dotyczy marca 2022 roku. Według stanu na koniec marca br. do rejestru REGON wpisanych było 4 859,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Jak podają eksperci GUS, jest to o 0,2% więcej niż miesiąc wcześniej (3,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano dla spółek handlowych (o 8,5%), w tym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 7,8%). Liczba nowo zarejestrowanych spółek cywilnych zwiększyła się o 2,4%. Wśród podmiotów nowo zarejestrowanych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 77,1% ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów – podsumowuje GUS.

Hotelowy rynek nieruchomości komercyjnych wg GUS

bill-anastas-241386-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opracował krótki raport pt. „Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w 2021 r.”.

Jak wynika z informacji Głównego Urzędu Statystycznego, z turystycznych obiektów noclegowych w 2021 r. skorzystało 22,2 mln turystów. Udzielono im 62,8 mln noclegów. W porównaniu z 2020 r. było to odpowiednio o 24,2% i 22,3% więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2021 r. wyniósł 32,3% i w porównaniu z poprzednim rokiem był wyższy o 5,5 p.proc. – czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego.

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2021 roku wg Głównego Urzędu Statystycznego

adeolu-eletu-38649-unsplash
Główny urząd Statystyczny opublikował informację nt wyników finansowych zakładów ubezpieczeń.

Jest to raport za 2021 rok. Informacja znajduje się na oficjalnej stronie internetowej GUS.
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS), wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń ogółem w 2021 r. był mniej korzystny niż przed rokiem i wyniósł 5,7 mld zł. Wpłynął na to gorszy wynik uzyskany przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), mimo lepszego wyniku zakładów ubezpieczeń majątkowych (dział II).

W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowiły składki. W 2021 r. składki przypisane brutto ogółem wyniosły 69 222,4 mln zł (więcej o 9,1% niż w 2020 r.), z czego 22 127,5 mln zł stanowiła składka działu I, a 47 094,9 mln zł działu II. W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowiły odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2021 r. wyniosły 41 302,7 mln zł i były wyższe o 4,2% niż w 2020 r., w dziale I zwiększyły się do 18 449,7 mln zł, a w dziale II do 22 853,0 mln zł – podsumowuje GUS.

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wg GUS

joshua-sortino-215039-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jest to raport za marzec 2022 roku.
Jak podaje GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,9% (wskaźnik cen 110,9). Natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 3,2% (wskaźnik cen 103,2).

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2021 roku

helloquence-61189-unsplash
O Koniunkturze w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2021 roku przeczytać można w jednym z najnowszych komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2021 r., jak i bieżąca (grudzień 2021 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na I półrocze 2022 r. – czytamy w raporcie GUS.

Eksperci Głównego Urzędu Statystycznego dodają ponadto, że ogólnie pesymistyczne opinie rolników dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków/grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu.

Jest obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 r.

Jak czytamy w obwieszczeniu, na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151) ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2021 r. wyniósł 2061,93 zł.
Informacja została opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS: Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 4 kwartale 2021 roku

DeathtoStock_Wired3
Jak prezentował się ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 4 kwartale 2021 roku? Główny Urząd Statystyczny (GUS) prezentuje raport.

W poprzednim roku liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 193,3 mln osób. W stosunku do poprzedniego roku odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 3,2%, a Polaków o 8,0%. Jak podaje GUS, wartości towarów i usług zakupionych w 2021 r. przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były większe niż w 2020 r., odpowiednio o 3,8% i o 12,0%.
W 4 kwartale 2021 r. liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 51,6 mln. W ogólnej liczbie przekroczeń granicy cudzoziemcy (nierezydenci) stanowili 54,7%, a mieszkańcy Polski (rezydenci) – 45,3%. Cały raport dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych w 2021 r.

analiza
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za okres od I do IV kwartału 2021 roku.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2021 r.
Jak czytamy w raporcie GUS, na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.[1])) ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2021 r. w stosunku do czterech kwartałów 2020 r. wyniósł 104,1 (wzrost cen o 4,1%).
Informacja ta jest opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku wg GUS

DeathtoStock_Wired6
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku to jeden z najnowszych raportów opublikowanych przez główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jak informuje GUS, w 2021 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Znaczącej poprawie uległy również wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 7,3% od notowanych w 2020 roku (kiedy miał miejsce spadek o 7,3%).

Przychody ogółem w 2021 roku były wyższe o 23,5% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 20,6%. Poprawił się wskaźnik poziomu kosztów z 95,6% przed rokiem do 93,3%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 23,3%, a koszty tej działalności – o 22,0% – podsumowuje Główny Urząd Statystyczny.