MLP Group poprawia swoje wyniki finansowe

helloquence-61189-unsplash
MLP Group poprawia swoje wyniki finansowe. Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 268,4 mln zł, +36% r./r. 58,7 mln euro (+40% vs 1-3Q 2022 roku).

EBITDA bez uwzględnienia aktualizacji wyceny: 136,1 mln zł (+34% vs 1-3Q 2022 roku), 29,7 mln euro (+38% vs 1-3Q 2022 roku).
Wartość nieruchomości inwestycyjnych: 4,6 mld zł (+4% vs 31 grudnia 2022 roku), 992,7 mln euro (+5% vs 31 grudnia 2022 roku). Wartość aktywów netto (NAV): 2 509 mln zł (+0,5% vs 31 grudnia 2022 roku), 541,3 mln euro (+2% vs 31 grudnia 2022 roku).
Zysk netto MLP Group wyniósł 26,3 mln zł (5,7 mln euro).

„Pomimo dość wymagającego otoczenia makroekonomicznego i wielu wyzwań geopolitycznych konsekwentnie realizujemy założenia rozwojowe oraz utrzymujemy bardzo dużą stabilność portfela naszych najemców. Zorientowanie na zwiększenie skali działania pozwala nam osiągać dobre wyniki zarówno na poziomie operacyjnym, jak i finansowym. Dzięki oddawaniu do użytkowania nowych projektów, systematycznie poprawiamy osiągane przychody z działalności oraz FFO (z ang. funds from operations). Popyt na nowoczesne powierzchnie w dużym stopniu generowany jest przez klientów specjalizujących się w lekkiej produkcji. Tego typu najemcy zawierają umowy na dłuższy czas. Szczególnie widoczne to było przy zawieraniu nowych umów w tym roku, których średni okres znacznie przekracza 10 lat. Jednocześnie dynamicznie rozwija się logistyka ostatniej mili. Wraz z konserwatywnym podejściem do doboru najemców, bardzo mocno wzmacnia to naszą stabilność operacyjną. To wszystko doskonale wpisuje się w naszą strategię i przygotowywaną przez nas ofertę nowoczesnych powierzchni. Najchętniej wybierane przez najemców lokalizacje znajdują się bowiem na głównych rynkach magazynowych w Polsce i Niemczech, gdzie mamy ugruntowaną i silną pozycję z dalszym potencjałem do rozwoju” – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Źródło: MLP Group S.A.

Lokum Deweloper prezentuje wyniki sprzedaży za III kwartał 2023 r.

2286-113-Enhanced
Grupa Lokum Deweloper, należąca do czołowych deweloperów działających na dolnośląskim i małopolskim rynku nieruchomości, w III kwartale br. odnotowała znacznie wyższe wyniki sprzedaży niż w analogicznym okresie 2022 r. Od lipca do września br. deweloper podpisał 196 umów przedwstępnych i deweloperskich, co stanowi poprawę o 90% r/r.

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie, w samym III kwartale 2023 r. objął umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 196 lokali: 146 we Wrocławiu oraz 50 w Krakowie. Z końcem września Grupa miała też zawarte 52 umowy rezerwacyjne (+86% r/r). W okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 r. deweloper podpisał 558 umów deweloperskich i przedwstępnych, co stanowi poprawę raportowanego wyniku o 99% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Na przestrzeni pierwszych trzech kwartałów tego roku Grupa rozpoznała w wyniku 366 mieszkań (+34% r/r): 189 we Wrocławiu i 177 w Krakowie. W samym III kwartale br. Lokum Deweloper przekazał klientom 135 lokali, o 26% mniej niż rok wcześniej, co ma związek z harmonogramem realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

Od początku 2023 r. do końca września deweloper zrealizował potencjał rozpoznań w 66%, na co składa się 858 lokali, które zostały rozpoznane lub są objęte umowami deweloperskimi, przedwstępnymi bądź rezerwacyjnymi.

– Od początku roku doświadczamy dużej poprawy nastrojów na rynku. Cieszy nas lepsza sytuacja finansowa naszych klientów, która pomimo rosnących cen pozwala im realizować odłożone w czasie potrzeby mieszkaniowe. Na przestrzeni trzech kwartałów notujemy dzięki temu stabilną sprzedaż na poziomie dwukrotnie wyższym niż w zeszłym, kryzysowym roku. Obawy klientów budzi jednak coraz szybciej malejąca oferta mieszkań na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, co w konsekwencji prowadzi do dynamicznego wzrostu ich cen. Szczególnie widoczne jest to w Krakowie. I nic w tym dziwnego, zważywszy na niską sprawność w wydawaniu pozwoleń na budowę przez tamtejszy magistrat. Im mniej nowych inwestycji na rynku, tym większy wpływ na cenę mieszkań ma rynek wtórny, gdzie ceny dyktowane są nie przez pryzmat ponoszonych kosztów – jak to jest w przypadku deweloperów – a przez apetyt sprzedających. Aby spowolnić wzrost cen mieszkań recepta wydaje się oczywista – należy przyspieszyć uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę dla nowych inwestycji, o czym winni myśleć odpowiedzialni włodarze miasta. We Wrocławiu dostrzegamy istotną zmianę w rozumieniu tej sytuacji. Bez odpowiedniej oferty mieszkaniowej metropolie przestaną się rozwijać, bo nie będzie możliwe sprowadzenie nowych przedsiębiorstw bez zapewnienia oferty mieszkaniowej dla ich przyszłych pracowników. Dlatego coraz chętniej odpowiedzialne samorządy sięgają po dostępne narzędzia w tym zakresie – w tym specustawę mieszkaniową, dzięki której w krótkim czasie w istotny sposób można poprawić sytuację na lokalnym rynku – mówi Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper.

Na koniec III kwartału br. deweloper miał w ofercie 469 mieszkań, w tym 220 w inwestycjach zakończonych. Ostatniego dnia września Grupa prowadziła budowy obejmujące 487 lokali.

Lokum Deweloper dysponuje bogatym bank ziemi, który poza inwestycjami w budowie obejmuje powierzchnię 75 ha, co pozwala na realizację blisko 12 tys. lokali.

Źródło: Lokum Deweloper.

Grupa Echo Investment podsumowała I półrocze 2023 r.

Moje Miejsce II
Grupa Echo Investment podsumowała I półrocze 2023 r. Połączenie biznesu mieszkaniowego, utrzymanie wysokiego poziomu najmu we wszystkich ukończonych budynkach Resi4Rent, rozpoczęcie pracy nad nowymi projektami „destination” – to podsumowanie działalności operacyjnej Grupy Echo Investment w pierwszym półroczu 2023 r. Plany rozwojowe Grupy wspiera wysoki stan gotówki na poziomie ponad 662 mln zł.

W zakończonym półroczu zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy wyniósł 9,1 mln zł i był w znacznej mierze rezultatem przekazania klientom 612 mieszkań i dużej dbałości o marże.

Rozpoczęliśmy nowe projekty w kluczowych sektorach rynku i przygotowujemy kolejne. Swobodę działania w tym zakresie zapewnia nam wysoki stan gotówki, utrzymujący się na poziomie ponad 662 mln zł oraz wycena naszych aktywów, która pomimo wahań kursów walut, przekracza 5,7 mld zł – mówi Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

W pierwszym półroczu 2023 r. Grupa sprzedała 822 mieszkania (568 w projektach Archicomu), z czego 448 zostało sprzedanych w II kwartale. Od stycznia do czerwca w ręce klientów trafiło też 612 ukończonych lokali, z czego 319 w II kwartale, a ponad 2,7 tys. było w budowie.

W sierpniu 2023 r. został sfinalizowany proces przeniesienia kompetencji i projektów mieszkaniowych Echo Investment do spółki Archicom. Wyznacza on jasny podział pomiędzy biznesem mieszkaniowym Grupy skierowanym do klientów indywidualnych, a ofertą komercyjną w sektorze biurowym, handlowym i PRS.

W sektorze nieruchomości handlowych, Echo Investment kontynuuje dostosowanie oferty do nowych trendów i postpandemicznych oczekiwań klientów. W ujęciu półrocznym, działania te przekładają się na wzrost obrotów i odwiedzalności katowickiego Libero (odpowiednio +19% i +8% r/r) oraz Galerii Młociny w Warszawie (+14% i +9% r/r).

Źródło: Echo Investment.

Wyniki finansowe dewelopera ID Logistics

ID LOGISTICS GARONS Entrepôt ID Logistics Garons

ID Logistics, europejski lider logistyki kontraktowej, przedstawia wyniki finansowe za pierwszą połowę 2023 r. W tym okresie firma odnotowała wzrost przychodów o 10,3% do 1,28 mld euro a bazowej EBITDA o 17,5% do 192,4 mln euro.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: „Pierwsza połowa 2023 roku była satysfakcjonująca dla ID Logistics, po raz kolejny raz Grupa pokazała swoją zdolność do kontynuowania opłacalnego wzrostu. Firma zakończyła przejęcie Spedimexu, operacja już teraz jest obiecująca pod względem synergii handlowych i pozyskania nowych klientów: tym samym Grupa stała się pierwszym dostawcą usług logistyki kontraktowej w Polsce, rynku o silnym wzroście. ID Logistics rozszerzył swoją działalność o 18. kraj, tj. Wielką Brytanię. Firma rozwinęła też współpracę z największymi firmami typu blue chip, zwłaszcza z branży e-commerce i modowej, w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, co pozwoli jej na przyspieszenie wzrostu od drugiej połowy 2023 roku„.

WZROST PRZYCHODÓW O 10,3% (4,3% LIKE-FOR-LIKE)

W I półroczu ID Logistics osiągnął przychody w wysokości 1,288 mld euro, co przekłada się na wzrost o 10,3% i 4,3% w ujęciu like-for-like, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Już wówczas przychody firmy zwiększyły się o 15,3% wobec wcześniejszych 6 miesięcy.

Na rynkach międzynarodowych ID Logistics odnotował wzrost przychodów o 17,7% do 877,3 mln euro. Wynik ten uwzględnia trzymiesięczne przychody firmy Kane Logistics, konsolidowanej od 1 kwietnia 2022 r. , oraz miesięczne przychody firmy Spedimex, przejętej i konsolidowanej od 1 czerwca 2023 r. Po skorygowaniu o zmiany w zakresie konsolidacji i uwzględnieniu ogólnie niekorzystnego wpływu kursów wymiany walut, wzrost wyniósł 8,3% w porównaniu z pierwszą połową ub.r., kiedy to przychody zwiększyły się o 21,9%.

We Francji (rynku macierzystym Grupy) przychody wyniosły 411,3 mln euro (-2,7%), co wynika ze spadku popytu zarówno na artykuły spożywcze jak i przemysłowe.

BAZOWA EBIDTA ROŚNIE O 17,5%

W pierwszej połowie roku Grupa nadal pracowała nad poprawą rentowności operacyjnej, a bazowa EBITDA wzrosła o 17,5% do 192,4 mln euro. Marża bazowej EBITDA zwiększyła się o 90 pb. do 14,9%:

Na rynkach międzynarodowych, bazowa EBITDA zwiększyła się o 27,5 mln euro do 130,7 mln euro.

Bazowa marża EBITDA wzrosła o 120 pb. do 14,9%, głównie dzięki wzrostowi produktywności w ramach projektów rozpoczętych w 2021 r. i na początku 2022 r. oraz kontroli kosztów w przypadku projektów rozpoczętych pod koniec 2022 i w 2023 roku, włączając w to koszty rozpoczęcia działalności w Wielkiej Brytanii.

We Francji, bazowa EBITDA utrzymała się na stałym poziomie 61,6 mln euro. Dobre zarządzanie kosztami zmiennymi, którego celem było dostosowanie do niższych przychodów, umożliwiło zwiększenie marży bazowej EBITDA o 50 punktów bazowych do 15%.

WZROST PODSTAWOWEGO DOCHODU OPERACYJNEGO O 13,5%

Zysk operacyjny przed uwzględnieniem czynników nadzwyczajnych wzrósł o 13,5% do 47,9 mln euro. Po uwzględnieniu amortyzacji i umorzeń związanych z zasobami wykorzystywanymi do zarządzania coraz bardziej technicznymi operacjami, zysk operacyjny przed uwzględnieniem czynników nadzwyczajnych wzrósł o 13,5% do 47,9 mln euro. Marża operacyjna przed pozycjami jednorazowymi wzrosła o 10 punktów bazowych do 3,7%, z uwzględnieniem spadku o 10 pb. do 3,9% we Francji i wzrostu o 20 pb. do 3,6% dla operacji międzynarodowych. Grupa zauważa, że jej działalność tradycyjnie wykazuje bardziej korzystną rentowność w drugiej połowie roku.

UDZIAŁ GRUPY W PRZYCHODACH NETTO NA POZIOMIE 16,4 MLN EURO

Udział Grupy w zysku netto wyniósł 16,4 mln euro, co stanowi niewielki spadek o 1,9 mln euro w porównaniu z I połową 2022 r. Wynik obejmuje koszty finansowania netto w wysokości 11,9 mln euro, większymi o 7,6 mln euro w porównaniu z I połową 2022 r. Wiąże się to z przejęciem Kane Logistics (finansowanie przejęcia i działalności przez 6 miesięcy w 2023 r. zamiast 3 miesięcy w 2022 r.). Pozostałe koszty finansowe (9,7 mln euro) są wynikiem dyskontowania zadłużenia z tytułu najmu zgodnie z MSSF 16, który rośnie wraz z rozwojem Grupy.

WZROST GENEROWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z OPERACJI O 33,9%

Działalność Grupy wygenerowała 147,6 mln euro w gotówce, co stanowi wzrost o 33,9% w porównaniu z ubiegłym rokiem, po uwzględnieniu inwestycji operacyjnych. Inwestycje w wysokości 31,8 mln euro są większe niż w pierwszej połowie ub.r., a 80% z nich dotyczy uruchamiania nowych lokalizacji.

W pierwszej połowie roku ID Logistics sfinalizował przejęcie Spedimexu, opłacone częściowo gotówką za kwotę netto 15,6 mln euro, i dokonał płatności 6,7 mln euro na rzecz firm sprzedających Colisweb. Dla przypomnienia, przejęcie Colisweb we Francji i Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych zostały sfinalizowane na początku 2022 r. za łączną kwotę 247,7 mln euro, wliczając koszty akwizycji.

PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU

W najbliższym czasie Grupa koncentrować się będzie na sukcesie nowych projektów, zawartych z firmami typu blue chip, i dostosowywaniu kosztów do wolumenów klientów.

W ciągu ostatnich dwóch lat ID Logistics istotnie zdywersyfikował swoją działalność zarówno pod względem zasięgu geograficznego, jak i sektora klientów, co zapewniło firmie bardziej globalne podejście do rynku. Ponadto zdolność firmy do wspierania kluczowych grup globalnych klientów już przełożyła się na znaczący rozwój oferty handlowej, co zapewni dalszy wzrost biznesu.

Źródło: ID Logistics.

Wyniki finansowe Grupy Selena w 2022 r. na plusie

Selena

Selena, globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej oraz jeden z czterech największych producentów piany montażowej dla budownictwa na świecie, po raz kolejny notuje dobre wyniki finansowe.

W 2022 roku Grupa umocniła pozycję znaczącego gracza w branży, wypracowując solidne przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 1,96 mld zł, co stanowi wzrost o 13,6% względem 2021 r., zaś zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 153,6 mln zł i był wyższy o 65,7% rok do roku.

Solidne wyniki finansowe Grupa Selena za 2022 rok pokazują, że rentowność operacyjna firmy rośnie mimo wymagającego otoczenia rynkowego i zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Wzrost rentowności brutto sprzedaży z 27,8% w 2021 roku do 30,1% w 2022 roku, czyli o 2,3 p.p. rok do roku, wynikał między innymi z wyższych marż na części rynków ze stałego zwiększania udziału sprzedaży produktów innowacyjnych oraz z optymalizacji receptur. Zdecydowana poprawa EBIT nastąpiła dzięki wyższemu zyskowi brutto ze sprzedaży (+23,1%) i efektywnemu zarządzaniu kosztami operacyjnymi. Na wynik netto istotny wpływ miało saldo działalności finansowej oraz podatek dochodowy. Zysk netto na koniec IV kwartału 2022 roku był na poziomie 112,6 mln zł, o 9,6% większym niż w roku poprzednim.

Kolejny rok z rzędu wypracowaliśmy wysokie zyski z działalności operacyjnej i solidne przychody ze sprzedaży, co pozwala nam umacniać naszą pozycję globalnego gracza w branży. Odpowiednie decyzje podjęte przez nas w 2021 roku, jak m.in. zróżnicowanie łańcuchów dostaw, rozszerzenie działalności o badania nad innowacyjnymi produktami czy obranie nowego kierunku rozwoju na rynki zachodnie, pozwoliły nam kontynuować rozwój całej Grupy i osiągnąć dobre wyniki finansowe w trudnych czasach. Sytuacja jest jednak tak dynamiczna, że ciężko odpowiedzialnie prognozować, co jeszcze, po pandemii koronawirusa czy ataku Rosji na Ukrainę, wydarzy się na świecie i jak to wpłynie na globalną gospodarkę, branżę i biznes. Widzimy spowolnienie rynku, odczuwalne szczególnie w drugiej połowie 2022 r. Od kilku lat dostrzegamy, że pewna jest tylko zmiana, dlatego sprawdza się jedynie elastyczne podejście do działania. Dobre wyniki zanotowane w 2022 roku tylko potwierdzają, że obraliśmy właściwą strategię, dostosowując się do poszczególnych rynków, i że skutecznie realizujemy wyznaczone celemówi Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena.

Źródło: Grupa Selena.

Deweloper mieszkaniowy ROBYG publikuje pierwszy raport ESG za 2021 rok

Eyal Keltsh_ROBYG
Deweloper mieszkaniowy ROBYG publikuje pierwszy raport ESG za 2021 rok.

ROBYG opublikował raport ESG za 2021 rok. 54% energii elektrycznej zasilającej budowy pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Natomiast 80% osiedli ROBYG zgodnych z ideą 15-minutowego miasta, 100% podwykonawców z Polski, a kobiety mają 58% udziału w kadrze kierowniczej. Jest to tylko kilka wniosków z raportu przygotowanego według wytycznych Global Reporting Initiative (GRI), stanowiących wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm.

– Z satysfakcją prezentujemy pierwszy raport ESG Grupy Kapitałowej ROBYG pokazujący nasze cele, założenia oraz aktywności w obszarach związanych ze środowiskiem, społeczeństwem oraz ładem korporacyjnym. Budownictwo to dla nas część procesu tworzenia nowych społeczności, w który jesteśmy zaangażowani już od 20 lat. Naszą ambicją jest bycie deweloperem mile widzianym i cenionym przez sąsiadów oraz lokalne społeczności, a przy tym pracodawcą pierwszego wyboru w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Wierzymy, że działając w sposób zrównoważony, jednocześnie spełniamy oczekiwania naszych partnerów, łącząc sukces finansowy z aktywnościami na rzecz mieszkańców i ich otoczenia – mówi Eyal Keltsh, Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Firma ID Logistics podsumowuje wyniki finansowe za I półrocze 2022

ID Logistics_magazyn_2Firma ID Logistics dokonała podsumowania wyników finansowych za I półrocze 2022 roku.

ID Logistics zakończył pierwszą połowę roku z przychodami na poziomie 1,18 mld euro i wzrostem o 32,2%. Wyniki te obejmują efekt przejęcia GVT w krajach Beneluksu, Colisweb we Francji i Kane Logistics w USA, a także korzystnego wpływu kursów walut. Po wyłączeniu tych pozycji, półroczny wzrost przychodów utrzymuje się na wysokim poziomie, o 15,3% w ujęciu like-for like.
Grupa ID Logistics poprawiła rentowność operacyjną, przy czym podstawowy dochód operacyjny zwiększył się o 52,7% do poziomu 42,3 mln euro (w pierwszej połowie 2021 r. wynosił 27,7 mln euro).
Zysk netto za I półrocze 2022 r. obejmuje koszty akwizycji w wysokości 2,2 mln euro w kosztach trwałych oraz wzrost kosztów finansowych o 4,7 mln euro, związanych z finansowaniem ostatnich przejęć i inwestycji operacyjnych wynikających z uruchomienia nowych magazynów.
Ogólnie, udział Grupy w zysku netto za pierwsze półrocze wyniósł 18,3 mln EUR, o 41,9% więcej niż w I półroczu ub.r.

 

Grupa CDRL notuje wzrost marży na sprzedaży w I półroczu

Grupa CDRL_Zarząd

Grupa CDRL w I półroczu 2022 roku zwiększyła marżę na sprzedaży, która wyniosła 51,4 procent i jest wyższa względem analogicznego okresu o 1,1 pkt. proc. W omawianym czasie Grupa osiągnęła 188 mln zł przychodów – jest to wynik wyższy 2,1 proc. r/r. Spółka konsekwentnie rozwija segment e-commerce zwiększając dotarcie do konsumentów oraz funkcjonalność platformy.

W II kwartale, spółka odnotowała o 2,3 proc. wyższe jednostkowe przychody r/r., które wyniosły 67,2 mln zł. W tym okresie nastąpił wzrost sprzedaży w sklepach stacjonarnych, które wyniosły 37,7 mln zł i były o 21 proc. wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Polski sklep internetowy wygenerował 10,9 mln przychodów, czyli na porównywalnym poziomie jak w II kwartale 2021 r.

– I półrocze był to czas pełen wyzwań nie tylko dla Grupy CDRL, ale dla całej branży handlowej. Choć trwająca wojna w Ukrainie nadal wpływa na nastoje konsumenckie, to liczymy na unormowanie sytuacji w kolejnych kwartałach. Nieustannie pracujemy nad zwiększaniem dostępności naszych produktów w Internecie. W pierwszym półroczu uruchomiliśmy nowy kanał sprzedaży na Amazon.de, a także wprowadziliśmy produkty marki Lemon na Allegro. Została również wdrożona usługa click and collect oraz zwroty online – offline – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

MLP Group z trzyletnią strategią rozwoju, w tym w nieruchomości komercyjne

default

MLP Group zaprezentowało strategiczne cele do zrealizowania podczas kolejnych trzech lat do 2024 roku.

Zgodnie z planem Grupy, w okresie trzech lat nastąpi podwojenie wartości kapitałów własnych, czyli aktywów netto (NAV) z poziomu 387 mln EUR w 2021 r. do 823 mln EUR na koniec 2024 roku. Znaczący wzrost NAV zakładany jest na 2022 r. i ma on być związany głównie z rozwojem projektów na rynku niemieckim oraz austriackim, które zostały już w pełni zabezpieczone.
Zarząd MLP Group zakłada jednocześnie wzrost organiczny wynoszący około 35% rocznie. Planowane jest zwiększenie przychodów z najmu z poziomu 33 mln EUR w 2021 r. do 85 mln EUR w 2024 r. W ramach Grupy dynamiczny wzrost skali działania zapewni rozwój na rynku niemieckim i austriackim, który w 2024 r. ma generować już 25 mln EUR przychodów. Z kolei obroty na rynku polskim wzrosną do tego czasu do 55 mln EUR z obecnych 32 mln EUR.

Wyniki finansowe grupy Develia za okres I-III kwartał 2021 r.

adeolu-eletu-38649-unsplash

Grupa Develia osiągnęła 84,8 mln zł zysku netto w trzech kwartałach 2021 r.
W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. przychody ze sprzedaży całej Grupy wyniosły 596,3 mln zł, czyli 87,3% więcej niż rok wcześniej.

Zysk netto grupy wyniósł 84,8 mln zł wobec 23 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 268%.
W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2021 r. Develia sprzedała 1500 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 781 w analogicznym okresie 2020 r. W ciągu trzech kwartałów deweloper przekazał 1279 lokali wobec 746 rok wcześniej.
Na koniec września 2021 r. Develia posiadała 536,8 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.

W minionym kwartale poczyniliśmy kolejne kroki, które przybliżają nas do realizacji strategii opublikowanej na początku roku oraz osiągnięcia celów na 2021 rok. Jednym z najbardziej istotnych jest podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w Sky Tower. Środki ze sprzedaży biurowca przeznaczymy m.in. na dalszy rozwój działalności w segmentach mieszkaniowym oraz PRS – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W obliczu rosnącej inflacji, popyt na mieszkania nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Nieruchomości pozostają atrakcyjną lokatą kapitału, a dotychczasowe podwyżki stóp procentowych będą miały niewielki wpływ na sytuację na rynku mieszkaniowym – dodaje Andrzej Oślizlo.

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku

KONCEPT-02-V5

Grupa INPRO podsumowała osiągnięte przez siebie wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku.

W I kwartale 2021 roku Grupa uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 50,6 mln zł. Ponadto Grupa INPRO wypracowała 7,8 mln zł zysku netto. Rentowność Grupy poprawiła się do 15%. W planach na 2021 roku spółka ma oddanie do użytku około 900 gotowych mieszkań.

„I kwartał 2021 roku oceniamy pozytywnie pod względem osiągniętych wyników finansowych.  Warto pokreślić znaczną w tym okresie poprawę efektywności prowadzonego biznesu. Cieszy nas także wzrost liczby sprzedanych mieszkań. W przygotowaniu mamy kilka kolejnych inwestycji, które będziemy systematycznie wprowadzać do oferty” – powiedział Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2021 r.

adeolu-eletu-38649-unsplash

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2021 r. W tym okresie spółka osiągnęła obroty na poziomie 21 mln zł, co oznacza wzrost o 37% w ujęciu r./r. Z kolei marża handlowa zwiększyła się aż o 75% do 3,5 mln zł. Pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miała przede wszystkim wprowadzona od września ub.r. zmiana zasad współpracy z Top Secret oraz zwiększenie sprzedaży zagranicznej produktów tej marki.

– W pierwszym kwartale br. nadal utrzymywała się trudna sytuacja w branży odzieżowej. Zakaz handlu w galeriach handlowych obowiązywał dłużej niż w tym samym okresie rok wcześniej. W porównaniu do poprzedniego roku wyraźnie zmieniło się jednak nastawienie klientów do ryzyka zachorowania na COVID-19, a tym samym wzrosła gotowość do dokonywania zakupów zarówno online oraz w sklepach tradycyjnych nie objętych zakazem handlu. Wypracowana przez nas znaczna poprawa wyników to także efekt, wprowadzonych od września 2020 r., zmian zasad współpracy z Top Secret, które zapewniły Redan zwiększenie poziomu marży handlowej z 7,3% do 11,1%. Operacje związane z biznesem marki Top Secret pozostają podstawowym zakresem naszej działalności – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

Redan w I kwartale br. osiągnął 21 mln zł obrotów, co stanowi wzrost o 37% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Marża handlowa zwiększyła się o 75% do 3,5 mln zł. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu urosły natomiast jedynie o 15%. W efekcie spółka poprawiła wynik na sprzedaży o 0,9 mln zł, choć nadal był on ujemny i wyniósł ‑1,3 mln zł.

Redan konsekwentnie rozwijał sprzedaż zagraniczną marki Top Secret. W pierwszym kwartale 2021 r. wzrosła ona o blisko 2 mln zł, czyli aż o 680%.  Z tego 1,2 mln zł pochodziło z przejęcia operacji realizowanych w 2020 r. przez Top Secret, a 0,7 mln zł ze zwiększenia skali operacji z dotychczasowymi partnerami oraz pozyskania nowych odbiorców. – Na tej działalności uzyskujemy wyższą marżę handlową, przy niskim ryzyku należności i relatywnie niskich kosztach jej prowadzenia. Dlatego w kolejnych okresach będziemy kłaść intensywny nacisk na rozwój skali sprzedaży zagranicznej – dodał Bogusz Kruszyński.

Źródło: Redan.

Wyniki finansowe: Spółka ATAL wygenerowała ponad 48 mln zł zysku netto

atal_sokolska 30 towers(2)ATAL, ogólnopolski deweloper, po przekazaniu w pierwszym kwartale 2021 roku 794 lokali wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie aż 287,37 mln zł. To wynik o 55% wyższy niż przed rokiem. W tym okresie sprawozdawczym wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 48,50 mln zł – wzrost o 117% rdr. Marża brutto ze sprzedaży od stycznia do marca wyniosła 22,8%. Marża netto wyniosła zaś 16,9%. Potencjał przekazań na ten rok wynosi nawet do 4 tys. mieszkań. Tegoroczny poziom sprzedaży też może wynieść ok. 4 tys. lokali.
Bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał 2021 roku potwierdzają, że spółka kontynuuje dotychczasowy dynamiczny rozwój. Spółka korzysta z efektu skali, który wypracowała przez wzrost organiczny w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce. Warto odnotować, że zwiększamy marżowość projektów. Odnotowana do tej pory sprzedaż, jak i wydania są zgodne z naszymi wcześniejszymi planami. Wysoki popyt oraz zdolności operacyjne spółki stwarzają możliwość osiągnięcia w tym roku rekordowego poziomu kontraktacji. Co więcej, nasz tegoroczny potencjał wydań wskazuje, że pobijemy kolejny rekord, przekazując więcej mieszkań niż w 2020 roku.

– mówi Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.

W pierwszym kwartale 2021 roku ATAL przekazał 794 lokale, co oznacza wzrost o 67,9% rok do roku (473). Najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (281), Łodzi (167) i aglomeracji śląskiej (140). Kontraktacja lokali w pierwszym kwartale roku była bardzo wysoka – ATAL znalazł klientów dla 848 lokali, a ponadto tylko w kwietniu br. podpisano 415 umów deweloperskich – co stanowi rekordowy miesięczny wynik w historii spółki. Sprzedaż od stycznia do marca była o 14,29% wyższa niż przed rokiem, kiedy to w analogicznym okresie plasowała się na poziomie 742 lokali. Spółka zakłada, że przy dobrym popycie kontraktacja w 2021 roku może wynieść nawet 4 tys. lokali.
Od początku 2021 roku ATAL wprowadził do sprzedaży w sumie 5 projektów z 1174 lokalami – Francuska Park etapy VI i VII w Katowicach, warszawskie Osiedle Poematu, Zacisze Marcelin w Poznaniu oraz Bursztynową Zatokę w Gdańsku. Na koniec marca br. oferta dewelopera obejmowała 4 271 lokali.
W I kw. 2021 roku ATAL pozyskał 2 nowe grunty inwestycyjne w Katowicach i Poznaniu. Łączny koszt zakup nowych działek to ok. 52 mln zł, w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to 648 złotych, co jest potwierdzeniem realizacji racjonalnej polityki zakupu działek pod inwestycje. Zakupione tereny pozwolą na realizację 80 tys. mkw. PUM. Obecny bank ziemi w posiadaniu spółki obejmuje ponad milion mkw. PUM, co w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata.
ATAL jest spółką dywidendową. Zarząd w marcu br. zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 80% zeszłorocznego zysku netto jednostki dominującej. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafi 117,3 mln złotych, czyli 3,03 zł na akcję. Pozostałą część wypracowanego zysku – 28,4 mln zł – Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy. Od początku obecności ATAL na GPW łączna kwota wypłaconej (i planowanej) dywidendy to 524 mln zł.
Źródło: ATAL S.A.

Wiodący inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej publikuje raport roczny i skonsolidowane wyniki finansowe za 2020 rok

abd17c5b72eb94085d7b5d4b9b901ccf
Globalworth, wiodący inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej, publikuje raport roczny oraz skonsolidowane wyniki finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. Jasne, strategiczne podejście firmy do procesu wychodzenia biznesu z pandemii COVID-19 zaowocowało zrównoważonym wzrostem – dochód operacyjny netto zwiększył się o 6,5 proc. do 157,3 mln euro, a łączna wartość portfela efektywnie nie uległa zmianie i wyniosła 3 mld euro.

Jako lider rynku biurowego w Polsce i Rumunii, czyli na dwóch największych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, przyjęliśmy podejście – zwłaszcza w czasie zwiększonej niepewności spowodowanej pandemią Covid-19 – oparte na partnerstwie z naszymi najemcami, rozumiejąc ich potrzeby i oferując elastyczne, a zarazem inteligentne rozwiązania. W 2020 roku z sukcesem wynajęliśmy lub przedłużyliśmy umowy na około 303,5 tys. mkw. powierzchni najmu w naszym portfelu wysokiej klasy nieruchomości – stanowiło to ok. 25 proc. całości istniejącej powierzchni najmu, którą dysponujemy. To najwyższy poziom aktywności komercjalizacyjnej, jaki kiedykolwiek udało nam się osiągnąć, co wiążemy z udanymi negocjacjami z naszymi obecnymi najemcami, którzy docenili prezentowane przez nas elastyczne podejście oparte na współpracy.

Potwierdzeniem bardzo dobrych relacji z najemcami było też wysokie obłożenie w naszych obiektach, które na koniec roku osiągnęło poziom 90,9% (91,7% z uwzględnieniem opcji przysługującym najemcom). Wpływ na nie miało też jednak dostarczenie na rynek nieruchomości znajdujących się jeszcze w budowie i w fazie komercjalizacji, a także spadek wysokości obłożenia o 3,3 proc. w porównywalnych obiektach z powodu bardzo trudnych warunków rynkowych.

Pomimo znacznych zakłóceń działalności gospodarczej i społecznej, utrzymujących się przez większość 2020 roku, mogę z przyjemnością powiedzieć, że nasze główne mocne strony i przewagi konkurencyjne przyniosły nam bardzo stabilne wyniki operacyjne i finansowe. Jednocześnie pozostawaliśmy w bliskiej relacji z naszymi klientami, wspierając ich, jak również szerszą społeczność, w której żyjemy i z którą działamy, umacniając przy tym naszą pozycję wynajmującego pierwszego wyboru na rynkach macierzystych. Chociaż rok 2021 będzie wciąż pełen wyzwań, głęboko wierzę, że najgorsze już minęło i jestem podekscytowany i przekonany co do możliwości, które przed nami stoją

Dimitris Raptis, dyrektor generalny (CEO) Globalworth Group

Wybrane dane operacyjne:

• Całkowita wartość portfela nie uległa efektywnie zmianie i wyniosła 3 mld euro (2,3 mld euro w nieruchomościach certyfikowanych ekologicznie).
• Koncentracja na projektach charakteryzujących się znacznym poziomem najmu i będących na zaawansowanym etapie budowy, dostarczenie dwóch biurowców klasy „A” i dwóch wysokiej klasy nieruchomości przemysłowych w Rumunii i Polsce o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 95,8 tys. mkw.
• Całkowita wielkość portfela wzrosła o 4,7% do 1 271 300 mkw. powierzchni najmu.
• Transakcje najmu na 303,5 tys. mkw. łącznej powierzchni komercyjnej przy średniej ważonej długości najmu wynoszącej 3,9 roku. Z tego 74,3% to renegocjacje i przedłużenia umów z naszymi dotychczasowymi najemcami.
• Obłożenie powierzchni najmu w ukończonych budynkach kształtowało się na wysokim poziomie 90,9% (91,7% uwzględniając opcje najemców). Na obłożenie wpływ miały jednak nieruchomości w budowie, znajdujące się jeszcze w fazie komercjalizacji, a także spadek wysokości obłożenia o 3,3 proc. w nieruchomościach porównywalnych z powodu bardzo trudnych warunków rynkowych.
• Roczny czynsz z zawartych umów w wysokości 183,4 mln euro, z czego 91,3% przypada na nieruchomości biurowe i przemysłowe.
• Wskaźnik ściągalności z należnych czynszów, na które wystawiono faktury, utrzymał się na wysokim poziomie 99,0% w skali roku.
• Większość portfela jest obecnie zarządzana przez nasz wewnętrzny zespół składający się z ponad 220 specjalistów w Polsce i Rumunii.
• Około 2 mln euro przekazanych naszym społecznościom na 27 inicjatyw w Rumunii i Polsce, z których większość dotyczyła zwalczania skutków COVID-19.
• CPI Property Group w lutym 2020 roku została największym udziałowcem Globalworth.

Wybrane dane finansowe:

• Dochód operacyjny netto wzrósł o 6,5% do 157,3 mln euro, pomimo negatywnego wpływu (-2,3%) pandemii Covid-19.
• Zysk (zgodnie z metodologią EPRA) za rok obrotowy 2020 w wysokości 82,3 mln euro, co stanowi roczny wzrost o 1,7% – jednocześnie zysk na akcję spadł o 16% do 37 centów.
• Zadeklarowanie i wypłacenie dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 34 centów na akcję, co stanowi co najmniej 90% zysku (EPRA) za pierwsze i drugie półrocze, czyli w zgodzie z postanowieniami naszego statutu.
• Utrzymanie naszej oceny inwestycyjnej przez wszystkie trzy główne agencje ratingowe.
• Emisja naszych pierwszych zielonych obligacji pozwoliła pozyskać 400 mln euro z sześcioletnim terminem wykupu, a zapisy dwukrotnie przekroczyły ofertę, jednocześnie poprawił się nasz profil zapadalności zadłużenia poprzez odkup około 41% obligacji zapadających w 2022 roku z premią 2,0% w stosunku do ich wartości nominalnej.
• Utrzymanie poziomu płynności na wysokim poziomie 527,8 mln euro w gotówce na dzień 31 grudnia 2020 roku, a także z dodatkowymi niewykorzystanymi 215 mln euro kredytu odnawialnego dostępnego dla Grupy.
• Wskaźnik LtV wyniósł 37,8% na dzień 31 grudnia 2020 roku, co jest zgodne ze strategią Grupy utrzymywania długofalowego celu LtV poniżej 40%, przy jednoczesnej kontynuacji dynamicznego wzrostu.
• Wartość aktywów netto na akcję (zgodnie z EPRA) na dzień 31 grudnia 2020 roku spadła o 6,7% do 8,68 euro na akcję (w porównaniu z 9,30 euro na dzień 31 grudnia 2019 roku), głównie z powodu rewaluacji aktywów wynikających z niepewności na rynku spowodowanej pandemią Covid-19.

Źródło: Globalworth.

Grupa Archicom osiągnęła 272 mln przychodów i ponad 73 mln zysku netto w pierwszym półroczu 2020 r.

Archicom_Olimpia_Port
Zysk operacyjny EBIT wzrósł o 34% w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 r. 
Przychody Grupy wyniosły 272 mln, a marża brutto ze sprzedaży 28,5%. 690 przekazanych i 513 sprzedanych lokali, 788 mieszkań w ofercie i 6.800 w banku ziemi.

Pierwsze półrocze zamykamy z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Pomimo niższej liczby przekazań wypracowany wynik EBIT już na półmetku roku zbliżył się do tego osiągniętego w całym 2019 roku. Dobre wyniki finansowe to przede wszystkim efekt sukcesów w działalności w segmencie biurowym – sprzedaży biurowca City One oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie City2 co wpłynęło na przeszacowanie wartości tej nieruchomości. Równie obiecujące są bieżące dane sprzedażowe: w lipcu i sierpniu nabywców znalazło już dobrze ponad 200 mieszkań Archicomu, czyli tyle, co w całym drugim kwartale! – mówi Tomasz Ślęzak, członek zarządu Archicom – Sytuacja na rynku mieszkaniowym po lockdownie ustabilizowała się. Przekonaliśmy się, że w czasie zawirowań gospodarczych nasza mocna oferta nie straciła nic na atrakcyjności, a klienci chętniej inwestują w lokale od doświadczonego i stabilnego dewelopera. Dysponujemy dużym bankiem interesujących gruntów na ok. 6.800 lokali, a na początek jesieni planujemy uzupełnienie oferty o nową lokalizację i kolejne etapy naszych sztandarowych inwestycji – dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe:

Opis I pół. 2020 I pół. 2019 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)  
Sprzedaż mieszkań 513 755 -32%
Przekazania 690 887 -22%
Dane finansowe (mln zł)      
Przychody 272,4 295,5 -7,8%
EBITDA 107,8 80,6 34%
EBIT 106,5

 

79,2 34%
Zysk netto 73,0

 

61,2 19,3%
Wskaźniki      
Marża brutto ze sprzedaży 28,5% 29,3% -0,8 pkt%
Marża EBITDA 39,6% 27,3% 12,4 pkt%
Marża netto 26,8% 20,7% 6,1 pkt%

 

Grupa Archicom wypracowała w pierwszym półroczu tego roku 272,4 mln zł przychodów, czyli o 7,8% mniej od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r 295,5 mln zł.  W pierwszym półroczu deweloper przekazał 690 mieszkań wobec 887 lokali przekazanych rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży zmalała o 0,8 % pkt% r/r do 28,5%. Skonsolidowany zysk netto Grupy Archicom wyniósł 73,0 mln zł wobec 61,2 mln zł z pierwszego półrocza 2019 r.

Źródło: Grupa Archicom.

Grupa Develia publikuje wyniki za I półrocze 2020 r.

markus-spiske-484245-unsplash
Przychody ze sprzedaży wyniosły 220,1 mln zł wobec 631,7 mln zł rok wcześniej. Spadek przychodów jest efektem mniejszej liczby przekazanych mieszkań.

EBITDA wyniosła 57,8 mln zł wobec 168,5 mln zł rok wcześniej. Rentowność EBITDA wyniosła 26% i była zbliżona do 27% uzyskanych w I półroczu 2019 r. Zysk netto Grupy wyniósł 8,8 mln zł wobec 125,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Znaczący negatywny wpływ na wyniki miały zdarzenia jednorazowe – przeszacowanie wartości nieruchomości oraz zamknięcie kontraktu zabezpieczającego stopę procentową w związku ze sprzedażą budynku Wola Center. W ciągu pierwszych 8 miesięcy 2020 r. deweloper sprzedał 668 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 822 w analogicznym okresie 2019 r. Na koniec II kwartału 2020 r. Develia posiadała 481,4 mln zł gotówki, co stanowi wzrost o ponad 41% w porównaniu do końca 2019 r., kiedy stan środków pieniężnych wyniósł 340,9 mln zł.

– Pierwsze półrocze 2020 r. było dla całej branży wymagającym okresem. Skupiliśmy się na uważnej obserwacji rynku oraz elastycznym reagowaniu i dostosowywaniu naszej oferty. W kolejnych miesiącach, po marcu i kwietniu, zauważyliśmy stopniową stabilizację sytuacji na rynku mieszkaniowym. W pierwszym półroczu sprzedaliśmy 423 lokale, natomiast w lipcu i sierpniu, pomimo sezonu urlopowego 245 lokali wobec 204 lokali w analogicznym okresie ubiegłego roku, co dowodzi, że rynek wraca do wolumenów sprzed wybuchu epidemii – mówi Paweł Ruszczak, p.o. prezesa Develii.

mat.pras.

Grupa Redan: sprzedaż Top Secret wciąż niższa, ale marża idzie do góry

DeathtoStock_Wired4
W sierpniu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 11 mln zł i była o 12% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 9% r/r.
Pomimo wciąż niższych obrotów w ujęciu r./r. zmiana polityki cenowej i handlowej zapewnia stopniowe odbudowywanie osiąganej marży.

Sprzedaż towarów Top Secret w sierpniu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 15 mln zł i była niższa o 17% porównując do sierpnia poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 91 mln zł i była niższa o 39% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Uwzględniając sieć sklepów Top Secret w Polsce, czyli główny kanał dystrybucji, sprzedaż w sierpniu wyniosła 11 mln zł i była o 12% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 9% r./r.

„W czwartym miesiącu po przywróceniu handlu w galeriach handlowych wejścia i poziomy sprzedaży są wciąż niższe r./r. Z drugiej strony kolejny miesiąc z rzędu odnotowujemy poprawę w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży w rezultacie zmiany polityki cenowej i handlowej” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

mat.pras.

Prologis w Europie i Europie Centralnej – podsumowanie II kwartału 2020 r.

biznesman
Mimo utrzymującej się sytuacji niepewności związanej z pandemią COVID-19, w drugim kwartale 2020 roku Prologis osiągnął dobry wynik zarówno w skali globalnej, jak i w Europie. W tym trudnym okresie sektor logistyczny wykazał się odpornością ­– dzięki ograniczonej podaży i przy stabilnym, rosnącym popycie odnotowano spadek wskaźnika pustostanów oraz wysoki poziom wykorzystania powierzchni.
Kluczowe fakty:
 • Drugi kwartał br. okazał się dla Prologis lepszy niż oczekiwano – zarówno pod względem wyników za ten okres, jak i prognoz na 2020 oraz kolejne lata. W związku z zaobserwowanymi korzystnymi trendami w zakresie podstawowych wskaźników rynkowych, wyceny i wskaźnik ściągalności należności czynszowych oraz budowy i komercjalizacji nieruchomości w portfolio Prologis, firma dostosowała globalne wytyczne tak, aby odzwierciedlały bardziej optymistyczne prognozy na drugą połowę 2020 roku.
 • Odnotowano niewielki wzrost popytu ze strony firm z sektora e-commerce, farmaceutycznego i spożywczego, potwierdzony przez kolejny spadek wskaźnika pustostanów w Europie ­– z 4 procent do 3,6 procenta.
 • W drugim kwartale wysokość czynszów spadła nieznacznie o 0,6 procent – nie ma to związku z pandemią COVID-19, lecz z zanotowanym niewielkim wzrostem popytu.
Prologis w Europie:
 • kontynuował współpracę z klientami, oferując wsparcie poprzez realizowane na bieżąco inicjatywy. Wśród nich warto wymienić całodobową pomoc techniczną dla najemców świadczoną przez zespoły techniczne Prologis, program Space for Good, finansowanie posiłków oraz inne działania mające na celu zaspokojenie najważniejszych potrzeb klientów i społeczności w okresie pandemii. Więcej o inicjatywach podejmowanych przez Prologis w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • rozszerzył na całą Europę współpracę z Cool Earth, w ramach zwiększenia zaangażowania w redukcję emisji dwutlenku węgla i ograniczenie wpływu środowiskowego operacji w skali globalnej;
 • w ramach serii Raportów Specjalnych dotyczących COVID- 19 na bieżąco informował o wpływie pandemii na łańcuchy dostaw oraz określał znaczenie rynku nieruchomości logistycznych.
Działalność operacyjna Prologis w Europie na dzień 30 czerwca 2020 r.:
 • Łączne portfolio: 18,4 miliona metrów kwadratowych*
 • Wskaźnik zajętości na koniec okresu: 96,6 procent, w porównaniu z wynikiem 96,0 procent w pierwszym kwartale 2020 r., przy czym na większości rynków wskaźnik utrzymywał się na stabilnym poziomie
 • Wynajęta powierzchnia łącznie: 826 000 metrów kwadratowych:
  • nowe umowy najmu – 170 000 metrów kwadratowych
  • przedłużone umowy najmu – 657 000 metrów kwadratowych
 • Powierzchnia wynajęta od początku 2020 r.: 1,59 miliona metrów kwadratowych:
  • nowe umowy najmu – 293 000 metrów kwadratowych
  • przedłużone umowy najmu – 1,3 miliona metrów kwadratowych
*w tym portfolio operacyjne, budowy, nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i inne, jak również zakupy i przekształcenia o wartości dodanej (VAA/VAC).
Inwestycje kapitałowe Prologis w Europie – drugi kwartał 2020 r.
Nowe inwestycje:
 • W drugim kwartale nie rozpoczęto nowych inwestycji, co odzwierciedla nastroje panujące na rynku w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19.
Transakcje kupna i sprzedaży:
 • Prologis nabył cztery działki o łącznej powierzchni 679 000 metrów kwadratowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach i na Węgrzech.
 • Dokonano jednej transakcji sprzedaży budynku o powierzchni 13 300 metrów kwadratowych w Szwecji.
Prologis w Europie Środkowej
Prologis w Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) zakończył drugi kwartał 2020 roku z portfolio wielkości 4,27 miliona metrów kwadratowych. Wskaźnik zajętości wyniósł 95,9%, dla porównania 95,5% w I kwartale 2020 roku.
Działalność operacyjna (stan na 30 czerwca 2020 roku):
 • Wynajem 414 500 metrów kwadratowych w całym regionie
Działalność inwestycyjna – drugi kwartał 2020 roku:
 • Oddanie do użytku 4 budynków o łącznej powierzchni 135 500 metrów kwadratowych, z czego 84.5% jest w pełni wynajęte
 • Zakup gruntu o powierzchni 13 hektarów z możliwością budowy dwóch budynków o łącznej powierzchni 60 000 metrów kwadratowych dla nowego parku logistycznego Prologis Park Budapest Sziget II
Dodatkowe informacje i materiały na temat działalności Prologis w drugim kwartale 2020 r.
 • Nowy budynek w Prologis Park Budapest-Harbor w pełni wynajęty
 • Ponad 55 000 metrów kwadratowych podpisanych kontraktów we wrocławskich parkach Prologis
 • W pełni wynajęty Prologis Park Prague-Airport
 • W pełni wynajęty Prologis Park Łódź
 • Prologis CE najsilniejszą marką wśród deweloperów nieruchomości logistycznych
 • Komunikat Prologis dotyczący wyników w drugim kwartale 2020 r.
 • Raport ESG o oddziaływaniu na środowisko za 2019 r
 • Raport PELF o zielonych obligacjach
Źródło: Prologis.

Dobre wyniki ID Logistics w I półroczu – wzrost sprzedaży o 4,3 proc. do 776,6 mln EUR

ID Logistics_magazyn (1)

ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się w dedykowanej logistyce kontraktowej, podsumował wyniki za II kwartał 2020 roku.  

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „W pierwszej połowie 2020 roku, naznaczonej kryzysem związanym z Covid-19, Grupa ID Logistics utrzymała stabilny wzrost i osiągnęła dobre wyniki. Po pierwszych trzech miesiącach dynamicznego wzrostu sprzedaży, drugi kwartał pokazał odporność naszego modelu biznesowego. Dywersyfikacja portfela klientów, zrównoważony i międzynarodowy zasięg oraz zaangażowanie zespołów umożliwiły nam utrzymanie stabilnego poziomu przychodów”.

 DOBRA POZYCJA W II KWARTALE

W II kwartale firma ID Logistics dobrze poradziła sobie ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. Zróżnicowane portfolio klientów, szczególnie z branży spożywczej i e-commerce oraz zasięg geograficzny umożliwił Grupie utrzymanie stabilnego poziomu sprzedaży na poziomie 384,1 mln EUR (-0,6 proc. w porównaniu z 2019 r., -3,0 proc. w ujęciu like-for-like).

We Francji, rynku macierzystym, w II kwartale Grupa odnotowała spadek sprzedaży o 5,9 proc. do 170,6 mln EUR. W kwietniu, w porównaniu z ubiegłym rokiem, aktywność spadła o 13,5 proc., w maju spadek był już mniejszy (-7,3 proc.), natomiast w czerwcu zanotowano wzrost sprzedaży (+ 3,2 proc.).

W II kwartale przychody z działalności międzynarodowej wzrosły o 4,1 proc. do 213,5 mln EUR. Po stabilnym kwietniu (-0,2 proc.) i bardziej dynamicznym maju (+ 1,6 proc), w czerwcu Grupa odnotowała gwałtowny wzrost do 11 proc. Wynik ten uwzględnia niekorzystny wpływ kursów wymiany walut, szczególnie odczuwany w Ameryce Łacińskiej oraz zmiany w konsolidacji Grupy wynikające z zakończenia działalności w RPA we wrześniu i rozpoczęcia działalności w USA, po przejęciu Jagged Peak w grudniu 2019 r. Po wyłączeniu tych czynników, spadek sprzedaży netto zmniejszył się do 0,2 proc. w ciągu kwartału.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. Grupa ID Logistics odnotowała wzrost sprzedaży o 4,3 proc. (+ 2 proc. w ujęciu like-for-like) do poziomu 776,6 mln EUR. Na osiągnięty wynik wpłynął dynamiczny wzrost sprzedaży odnotowany w I kwartale połączony z odpornością firmy na skutki kryzysu pandemicznego w II kwartale. W tym okresie Grupa uruchomiła łącznie 10 nowych magazynów (3 we Francji i 7 na świecie), zgodnie z założonym wcześniej biznesplanem.

NOWE KONTRAKTY I ROZWÓJ BIZNESU

Mimo kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, w II kwartale Grupa ID Logistics rozwijała działalność biznesową, biorąc udział w kolejnych przetargach. W tym okresie firma wygrała lub rozpoczęła realizację wielu nowych kontraktów.

 • W Holandii Grupa ID Logistics rozpoczęła realizację zamówień dla firmy Talpa (e-commerce). Operator zarządza jej nowym magazynem o powierzchni 10 tys. mkw. w Etten-Leur, skąd zaopatrywani są klienci w krajach Beneluksu.
 • ID Logistics zacieśniło współpracę z jednym ze światowych liderów z branży e-commerce, wygrywając nowy kontrakt w Niemczech i rozpoczynając realizację pierwszej umowy we Francji.
 • We Francji NAOS, jedna z największych światowych firm kosmetycznych specjalizująca się w pielęgnacji skóry (marki Bioderma i Institut Estheder), powierzyła Grupie ID Logistics zarządzanie nowym, scentralizowanym magazynem w rejonie Marsylii. W obiekcie o początkowej powierzchni 30 tys. mkw. operator wdrożył rozwiązanie racjonalizujące przepływy logistyczne, które ma umożliwić NAOS zmniejszenie emisji CO2.
 • W I połowie roku w Polsce ID Logistics uruchomiło nowe centra dystrybucyjne dla sieci Carrefour w Podkonicach Dużych k/Rawy Mazowieckiej (powierzchnia 65 tys. mkw., obsługiwany przez zespół 600 pracowników), Lindt&Sprüngli w Grodzisku Mazowieckim (7 600 mkw.) oraz magazyn centralny PepsiCo w Mszczonowie (58 tys. mkw., obsługiwany przez 240-osobowy zespół).

 PERSPEKTYWY

Dzięki zróżnicowanemu portfelowi klientów (40 proc. produkcja i dystrybucja żywności, 20 proc. e-commerce) oraz zrównoważonemu zasięgowi geograficznemu, ID Logistics utrzymało aktywność biznesową na dobrym poziomie, mimo kryzysu pandemicznego. Do tej pory Grupa nie doświadczyła znaczących opóźnień w uruchamianiu nowych magazynów, a jej celem pozostaje otwarcie ok. 15 nowych obiektów w ciągu roku. Operator nadal otrzymuje zaproszenia do składania ofert, zwłaszcza w obszarze obsługi firm z branży e-commerce. ID Logistics zamierza kontynuować rozwój w drugiej połowie roku, skupiając się na zarządzaniu operacyjnym, racjonalnym zarządzaniu środkami pieniężnymi oraz poszukiwaniu nowych możliwości ekspansji, zwłaszcza w Europie Północnej i USA. Wciąż trudno jest przewidzieć jak będzie się rozwijała sytuacja związana z pandemią koronawirusa, dlatego też Grupa ID Logistics nie jest jeszcze w stanie ocenić wpływu tego kryzysu na jej ogólne przychody w 2020 roku.

Źródło: ID Logistics.

Dynamiczny wzrost sprzedaży Top Secret w lipcu

rawpixel-670711-unsplash
O 26% do 23 mln zł wzrosła w lipcu br. sprzedaż Top Secret w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku.

To efekt aktywnej polityki handlowej, lepszego niż przed rokiem zaopatrzenia sklepów, skutecznego zarządzania zapasem oraz wzrostu sprzedaży zagranicznej. Cała Grupa Redan, uwzględniająca zarówno wyniki sieci modowej Top Secret oraz dyskontowej spółki TXM, uzyskała w lipcu obroty na poziomie 49 mln zł.

W segmencie modowym uzyskaliśmy w lipcu dynamiczny wzrost sprzedaży. To efekt lepszego niż przed rokiem, zaopatrzenia sklepów towarem letnim dopasowanym do sezonowych potrzeb klientów. Prowadziliśmy jednocześnie aktywną politykę handlową zorientowaną na utrzymaniu atrakcyjnych cen, skupiając się na zapewnieniu maksymalnej kompletności rozmiarowej poszczególnych modeli. Zanotowaliśmy również wzrost sprzedaży zagranicznej, w tym częściowo wynikającej z wyprzedaży stoków, co ograniczyło nieco poziom wypracowanej marży. Osiągnięte wyniki w pełni potwierdzają kontynuację prawidłowego rozwoju działalności Top Secret” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

Raport finansowy GK Redan po I kwartale 2018 r.

DeathtoStock_Wired3
Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży.

Jak czytamy na wstępie raportu GK Redan, sieć modowa Top Secret utrzymuje trend szybszego wzrostu marży handlowej niż ponoszonych kosztów. W efekcie w pierwszym kwartale br. wynik przed opodatkowaniem tego segmentu był o 1,5 mln zł lepszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Top Secret ma potencjał do dalszego wzrostu marży. Planuje jednocześnie zwiększyć powierzchnię handlową w tym roku o 8%.

Z kolei sieć dyskontowa TXM, będąca drugim segmentem wchodzącym w skład Grupy Redan zdołała w pierwszym kwartale br. powstrzymać spadek sprzedaży, podwyższyć marżę oraz zdyscyplinować obszar kosztów. Kwietniowe wyniki TXM potwierdzają z kolei, że strategia wdrażana przez nowy zarząd przynosi już spodziewane efekty. Zakładana poprawa w obu segmentach przełoży się na dużo lepsze wyniki Grupy Redan w tym roku.

Grupa Kapitałowa PHN ze wzrostem zysku netto

okulary

W pierwszym kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła zysk netto w wysokości 12,7 mln PLN wobec straty w wysokości 2,5 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju.

Dzięki konsekwentnej intensyfikacji działań związanych z pozyskiwaniem najemców, Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła kolejny rekordowo niski wskaźnik powierzchni niewynajętej, uzyskując na koniec pierwszego kwartału br. poziom 11,4% (na koniec kwietnia br. poziom 10,1%) dla nieruchomości pozostających w portfelu. Dla nieruchomości klasy A Grupy Kapitałowej PHN utrzymywany jest poziom pustostanów równy 0%, podczas gdy średni wskaźnik pustostanów na warszawskim rynku nowoczesnej powierzchni biurowej wynosi obecnie ok. 10,8% (wg danych CBRE za I kwartał 2018 r.).

 

14 maja br. Zarząd Spółki rekomendował przeznaczenie kwoty 12,6 mln PLN zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,27 zł na akcję oraz przeznaczenie kwoty 12,9 mln PLN zysku na kapitał zapasowy.

 

GK MIRBUD z dobrymi perspektywami na 2018 rok – wyniki finansowe

volkan-olmez-73767-unsplash
Przychód Grupy MIRBUD wzrósł o 17,7% rok do roku. Perspektywy na 2018 rok są dobrze rokujące.

Na koniec I kwartału 2018 r. Grupa Kapitałowa MIRBUD uzyskała przychód ze sprzedaży na poziomie 142 mln zł. Stanowi to wynik o 17,7% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Grupa zwiększyła zysk netto o 12,6% w stosunku do wyniku IQ 2017 r.
Kluczowe fakty w odniesieniu do wyników w analogicznym okresie ub.r.
• Wyższy przychód w I kwartale br. o 20 mln zł
• Wzrost zysku ze sprzedaży netto Grupy na koniec marca 2018 r. o 12,6%
• Dobra rentowność brutto na sprzedaży segmentu usług budowlano-montażowych 12,1%
• Znaczny, bo o blisko 4 p.p. wzrost rentowności segmentu deweloperskiego
• Obniżenie zadłużenia krótkoterminowego o prawie 7%.

„Na początku bieżącego roku podpisaliśmy kolejne umowy z dwoma dużymi deweloperami powierzchni magazynowych na budowę obiektów o łącznej wartości ponad 145 mln zł netto. A zakontraktowane przez nas w 2017 r. inwestycje do zrealizowania w 2018 rok uwzględniały już wzrost cen materiałów i usług podwykonawców”. – ocenia Jerzy Mirgos, prezes Zarządu MIRBUD S.A.

Grupa Dekpol umacnia pozycję na rynku

Osiedle Foresta Dekpol_

Dekpol opublikował raport finansowy za pierwszy kwartał 2018 r. Wynika z niego, że   skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 161 mln zł, a zysk netto był na poziomie 9 mln zł.

To ponad dwukrotnie lepsze wyniki niż uzyskane w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zarząd Dekpol nie widzi zagrożenia w realizacji prognozy zakładającej osiągnięcia w tym roku 710 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Początek roku był dla nas bardzo udany we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. W każdym sektorze uzyskaliśmy znaczące wzrosty obrotów. To potwierdza, że strategia zorientowana na wzroście skali działania i poprawie marży przynosi spodziewane efekty” – podkreślił Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu Dekpol S.A.

W ramach segmentu generalnego wykonawstwa Grupa Kapitałowa na koniec I kwartału 2018 r. realizowała kontrakty o łącznej umownej wartość ponad 424 mln zł netto. Wszystkie projekty są realizowane na zlecenie inwestorów prywatnych. Głównym obszarem działalności pozostaje województwo pomorskie, gdzie prowadzonych jest ponad 40% projektów.

 

GTC prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

rawpixel-670711-unsplash

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem i inwestorem w sektorze nieruchomości, który swoje działania koncentruje na rynku w Polsce oraz trzech stolicach Europy Wschodniej. 

Grupa GTC opublikowała raport finansowy.
Kluczowe dane z raportu za I kwartał 2018 r. przedstawiają się następująco:
– Marża brutto z wynajmu wzrosła o 23% do 27 mln euro (22 mln euro w I kw. 2017 r.);
– Wskaźnik FFO I wzrósł o 27% do 15 mln euro (12 mln euro w I kw. 2017 r.), a FFO I na akcję wyniosło 0,03 euro;
– Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 30 mln euro (33 mln euro w I kw. 2017 r.), a zysk na akcję wyniósł 0,05 euro;
– Przychody z wynajmu wzrosły o 3% do 114 mln euro w skali rocznej (110 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r.)’
– EPRA NAV wzrosła o 3% do 1.101 mln euro (1.073 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r.);
– EPRA NAV na akcję wzrosła o 3% do 2,34 euro (2,28 euro na dzień 31 grudnia 2017 r.);
– Średnie oprocentowanie spadło do 2,7% w skali roku z 2,8% na dzień 31 grudnia 2017 r.;
– Wskaźnik pokrycia odsetek wyniósł 4,3x;
– Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 43% (42% na dzień 31 grudnia 2017 r.).

BIK opublikowało wyniki za I kwartał br.

BIK_hala magazynowa

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. opublikowało wyniki za pierwszy kwartał 2018 roku.

W pierwszym kwartale br. Grupa osiągnęła 4,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 3% więcej niż rok wcześniej. Zarząd BIK zakłada dalszy wzrost skali działania, co ma zawdzięczać trwającej w tym roku rozbudowie Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu oraz budowie nowego Centrum Logistycznego Kraków III w Targowisku pod Krakowem.

Biuro Inwestycji Kapitałowych zwiększyło ponadto wartość kapitałów własnych do prawie 95 mln zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych zwiększyła się natomiast w tym okresie o 3% do 198,5 mln zł. Grupa cały czas bardzo dużą wagę przywiązuje do bezpiecznego finansowania nowych projektów.

 

Victoria Dom S.A. z dobrym wynikiem za 2017 rok

Nova Ochota

Victoria Dom to wiodący warszawski deweloper. W ostatnim czasie zarząd opublikował wyniki finansowe za 2017 r..

Jak wynika z danych finansowych Victoria Dom, w 2017 roku deweloper osiągnął 232,6 mln zł przychodów, 54,4 mln zł zysku operacyjnego oraz 37,7 mln zł zysku netto. To wyniki wyraźnie lepsze, niż te osiągnięte w 2016 roku.

Miniony rok był kolejnym bardzo udanym okresem w rozwoju spółki. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, przy ponadprzeciętnych w branży poziomach zwrotu z kapitału oraz rentowności netto. To rezultat rozszerzenia w okresie ostatnich dwóch lat oferty w kilku dodatkowych dzielnicach i dynamicznej sprzedaży tych projektów. Z dewelopera działającego na terenie Białołęki przeobraziliśmy się w dewelopera działającego na terenie całej aglomeracji warszawskiej. Nasz rozwój wspiera cały czas bardzo dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym, a w szczególności w Warszawie” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Victoria Dom S.A.

Aktualna oferta spółki skierowana jest na rynek stołeczny i obejmuje łącznie 10 projektów w 6 lokalizacjach z łączną liczba ponad 1300 mieszkań.

Citi Handlowy stawia na rozwój usług Internetowych

volkan-olmez-73767-unsplash

Prezes Zarządu banku Citi Handlowy – Sławomir Sikora, udzielił wywiadu portalowi biznes.newseria.pl.

W wywiadzie Sławomir Sikora mówi o dużym sukcesie od początku 2018 roku. Citi Handlowy zanotował zysk netto trzy razy wyższy niż przed rokiem i przychody zwiększone o jedną piątą. Bank stawia nowe technologie i dalszy rozwój usług online dla klientów. Jak podaje bioznes.newseria.pl, w IV kwartale roku Citi Handlowy zamierza wdrożyć w pełni zautomatyzowany proces aplikowania o kredyt w internecie, z biometryczną weryfikacją klienta.

W tym roku mamy nadzieję poprawić wyniki wobec ubiegłego. Widzimy kilka obszarów wzrostu – jest to przede wszystkim wciąż duża aktywność klientów korporacyjnych, wzrost gospodarczy na poziomie 4,5 proc. i wzrost inwestycji publicznych. To dobre środowisko dla rozwoju firm, czyli naszego podstawowego klienta” – powiedział agencji Newseria Biznes Sławomir Sikora, prezes banku Citi Handlowy.

Dekpol S.A. publikuje raport finansowy – wyniki w górę

Grano Residence
Dekpol zakłada, że wyniki finansowe spółki będą coraz lepsze.

Z raportu finansowego za 2017 rok, opublikowanego przez Dekpol S.A. wynika, że skonsolidowane przychody wyniosły 579 mln złotych.  Zysk netto natomiast wyniósł 33 mln złotych. Oznacza to o 124% i 44% lepszy wynik niż w poprzednim roku. Tym sposobem Grupa zrealizowała podwyższoną prognozę finansową. Zarząd Dekpol zakłada dalszy dynamiczny wzrost wyników.

Miniony rok był dla nas udany we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. W zakresie generalnego wykonawstwa koncentrowaliśmy się na zwiększaniu portfela rentownych zamówień przy jednoczesnym wzmacnianiu pozycji rynkowej. Przewagę konkurencyjną budowaliśmy bazując na świadczeniu usług o wysokiej jakości i terminowości oraz oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla inwestorów. W zakresie segmentu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych prowadziliśmy działania mające na celu zwiększenia portfolio klientów oraz zajęcia wiodącej pozycji w produkcji osprzętów na rynku europejskim. W efekcie zwiększyliśmy wartość przychodów również w tym segmencie działalności. Cały czas mamy możliwość dalszego dynamicznego rozwoju tej części biznesu” – podsumował Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu Dekpol S.A.

 

Obroty Facebook’a spadły

Zarząd facebook’a opublikował właśnie wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2012 roku. Niespodziewanie  zysk okazał się niższy niż rok temu i to nie o kilka punktów procentowych ale 12%. Serwis ten w tym roku zarobił 205 mln dolarów. Dodatkowo, koszty Facebook’a wzrosły o 100% – są to wydatki na centra przetwarzania danych, serwery czy marketing.

Źródło: Press