Specjalista od cloud computing

Przyszłość ma należeć do ekspertów od przetwarzania danych w chmurze (odpłatna dostępność produktów IT w sieci). Pracę znajdą tu informatycy, socjologowie, ekonomiści, spece od statystyki. Liczba miejsc ma się podwyższyć w tej dziedzinie nawet o 168 proc.
– Ściana wschodnia, czyli Lublin i Białystok, to wręcz wymarzone miejsca dla rozwoju centrów danych cloud computingu. A brokerzy cloudu to zawód, który za chwilę będzie u nas rozchwytywany. Zresztą już teraz widać wzmożone zainteresowanie pracodawców właśnie takimi specjalistami – skomentował na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” Radosław Ceplin, dyrektor marketingu i komunikacji Stowarzyszenia EuroCloud Polska.
Specjaliści od cloud computing mogą zarabiać nawet 10-12 tysięcy złotych miesięcznie.

Za dużo ludzi w skarbówce

W Polsce mamy zbyt dużo pracowników sektora kontroli podatkowej. Zdaniem wielu ekspertów ich liczbę powinno się drastycznie zmniejszyć, a przy tym lepiej nagradzać. Dzięki temu najlepsi nie będą uciekać do sektora prywatnego. W urzędach i izbach skarbowych, urzędach i izbach kontroli skarbowej oraz departamencie administracji i kontroli podatkowej w Ministerstwie Finansów pracuje na etatach ponad 48,5 tysiąca osób . To zaledwie o 100 osób mniej od maksimum zadeklarowanego przez Polskę. Zbieraniem takich danych zajmuje się Wewnątrzeuropejska Organizacja Administracji Podatkowe, która skupia aż 38 państw z całej Europy.
Liczby te nie uwzględniają innych osób, które pracują jako zaplecze dla administracji podatkowej, np. sprzątaczki czy ochroniarze. Pod względem liczby osób zatrudnionych przez fiskusa zajmujemy piąte miejsce w Europie. Wyprzedzają nas jedynie Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Ukraina.
Warto zwrócić uwagę, że znaczenie mniej urzędników skarbowych pracuje dla fiskusa w większych od Polski krajach, np. Włoch, Hiszpanii. Statystyki Wewnątrzeuropejskiej Organizacji Administracji Podatkowej wskazują, że choć liczbę urzędników mamy ogromną, to ich płace na tle innych krajów są raczej skromne. Z  szacunków, jakie Polska przekazuje do IOTA, wynika, że średnie koszty zatrudnienia urzędnika podatkowego to około 6 tys. zł. W skład tej kwoty wchodzi pensja urzędnika, podatki i składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doliczyć do tego należy także koszty na tzw. back office, czyli prace kadr i księgowości. Wynika z tego, że średnio wynagrodzenie urzędnika skarbowego wynosi ok. 4 tys. zł netto, podczas gdy średnia krajowa to 3686 zł brutto.

Nieruchomości inwestycyjne nie dla młodych

Młodzi ludzie już dawno nie mieli tak utrudnionego startu w dorosłość.  Niestety stanowią oni największą grupę bezrobotnych. Mimo, że mają bardzo duże aspiracje i kończą studia wyższe nie mogą odnaleźć się na rynku pracy. Coraz później się usamodzielniają i długo tkwią na „garnuszku” rodziców. Według  ekspertów Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) potrzebne jest nowe narzędzie, które umożliwi młodym ludziom zaciągnięcie kredytu hipotecznego i zakup własnego „M”.


Niepełnosprawni zarobią więcej

Niepełnosprawni zaczną więcej zarabiać. Wszystko dzięki protestom  przeciwko zmniejszeniu dofinansowania. Już od września, podstawą wyliczania dopłaty Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do stanowiska pracy będzie 1386 zł, czyli kwota minimalnego wynagrodzenia z 2011 r. Dotąd bazę stanowiła minimalna płaca z 2009 r., czyli 1276 złotych. To efekt uchwalonej w czerwcu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Lepiej mieć pracę „państwową”

Jak się okazuje, w czerwcu zatrudnieni w sektorze publicznym zarabiali o jedną czwartą więcej niż pracownicy firm prywatnych. Dobrze się powodziło zwłaszcza górnikom i urzędnikom. Według danych GUS w pierwszym półroczu udało się Polakom obronić pensje przed wysoką inflacją W niektórych branżach realny wzrost wynagrodzeń wyniósł nawet kilka procent.

Kieszonkowe od szefa

Nawet tysiąc złotych można dostać na wakacje od szefa. Trzeba pracować na etacie w małej firmie i wziąć minimum dwutygodniowy urlop. Tzw. świadczenia urlopowe, według ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, mogą być wypłacane w małej firmie, zatrudniającej mniej niż 20 osób na pełne etaty, w której nie został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zła wiadomość: „mały” pracodawca może je wypłacać, ale nie ma takiego obowiązku – zgodnie z ustawą o zfśs ma prawo zrezygnować i z tworzenia funduszu, i z wypłaty świadczeń urlopowych, choć pod warunkiem, że poinformuje o tym swoich pracowników do końca stycznia danego roku.

Źródło: Interia
.

Zmiany w systemie płac

Jak się okazuje, najprawdopodobniej, znikną przywileje urzędników. Rząd chce zlikwidować chociażby zniknąć trzynastki, nagrody jubileuszowe oraz dodatki stażowe. W tej sprawie przygotowany jest już nawet projekt założeń nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Na początku reforma obejmie 122 tys. członków korpusu służby cywilnej. Całkowicie ma zostać zmieniony system wynagradzania pracowników i urzędników mianowanych administracji rządowej.

Źródło: Onet

Nadchodzą chude lata

I stało się, bezrobocie w Polsce jest najwyższe od czterech lat. Dodatkowo ofert zatrudnienia najmniej od 7 lat. Pocieszający jest jednak fakt, że dynamika spadku bezrobocia jest bardzo niska. A jest to spowodowane zakończeniem wielu inwestycji związanych z Euro 2012. jeśli nic się nie zmieni stopa bezrobocia na koniec 2012 będzie 13,2%

Źródło: Onet

Ile pensji za mieszkanie

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przed firmę doradczą Deloitte, ceny mieszkań w Polsce w porównaniu do średniego wynagrodzenia, są wysokie.  Na zakup 70-metrowego mieszkania trzeba zaoszczędzić 8,5 średnich rocznych pensji, podczas gdy chociażby w Danii wystarczy tylko 2,5. W 2012 roku, w porównaniu z 2010, ceny mieszkań najbardziej wzrosły we Francji – o ponad 6 procent, w Niemczech – o 4, i w Austrii – o ponad 3.

Źródło: Onet

Księgowi funduszy poszukiwani

W Krakowie oraz we Wrocławiu swoje centra rozbudowują dwaj finansowi giganci – State Street Corporation i Bank of New York Mellon.  Specjalizujący się m.in. w obszarze księgowości funduszy. W ciągu najbliższych kilku lat planują zatrudnić ponad tysiąc absolwentów uczelni ekonomicznych, specjalistów oraz managerów. Poszukiwane będą głównie osoby o wysoko rozwiniętych umiejętnościach analitycznych i biegłej znajomości języka angielskiego.

Źródło: Interia

Wzrost płacy minimalnej

Najprawdopodobniej od nowego roku płaca minimalna będzie wynosić około 1599. Jest to  100 zł więcej niż obecnie. Wszystko dzięki wysokiej inflacji i wzrostowi PKB. Zgodnie z ustawą, płaca musi zostać podwyższona co najmniej o wskaźnik prognozowanej inflacji oraz 2/3 wzrostu PKB. Według założeń budżetowych najniższa pensja urosłaby więc w 2013 roku z 1500 zł do 1599 zł brutto.

Źródło: Wirtualna Polska

Najwyższe koszty pracy i najniższe płace

Jak wynika z danych Eurostatu, unijnego biura statystycznego wśród wszystkich krajów należących do UE, najwyższe koszty pracy odnotowano w Belgii a najniższa płaca jest w Bułgarii. Koszty wzięte pod uwagę to: koszty wynagrodzeń , koszty opodatkowania pracy, koszty ubezpieczenia społecznego. Jak jest w Polosce? Według UNS za godzinę pracy przedsiębiorca w Polsce płaci nieco ponad siedem euro, czyli ponad 28 złotych.

Źródło: Onet

Nie renta i nie praca

Najprawdopodobniej, pracownicy, którzy nie maja szans na emerytury pomostowe zostaną bez środków do życia. Chodzi o takich pracowników jak: maszynistów, dyżurnych ruchu, hutników czy kierowców pogotowia.
Mimo, że każdego miesiąca pracodawcy wpłacają specjalne składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za 324 tys. pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,  prawo do pomostówek będą mieć bowiem tylko te osoby, które rozpoczęły taką pracę przed 1 stycznia 1999 r. Pozostali niestety nie będą mieli innego wyjścia – muszą pracować do  ukończenia 67 roku życia. Oczywiście z tą praca może być rożnie: warunkiem wykonywania szczególnej pracy jest bowiem uzyskanie zgody lekarza medycyny pracy. Może się okazać przecież tak, że pracownik taki będzie jednak zbyt zdrowy, żeby dostać z ZUS rentę z tytułu niezdolności do pracy a zbyt chory aby pracować.

Źródło: Interia

Wzrost zasadniczych płac nauczycieli

Od września tego roku szykowane są podwyżki dla nauczycieli. W zależności od stopnia awansu zawodowego, wzrosną od 83 zł do 114 zł brutto – wynika z przygotowanego przez MEN projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Złą wiadomością dla nauczycieli jest to, że planowane podwyżki w tym roku są jedynie na  wrzesień o 3,8 proc. Zapisano to w ustawie budżetowej na 2012 r. Tegoroczna podwyżka płac nauczycieli to wynik ubiegłorocznych negocjacji płacowych przedstawicieli rządu ze związkowcami.

Źródło: Polska The Times