NIK: Inwestorzy decydują o kształtowaniu krajobrazu

17Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w kilku gminach, powiatach oraz inspektoratach nadzoru budowlanego w woj. podlaskim.

Okazało się, że plany zagospodarowania przestrzennego posiada około 15 procent powierzchni regionu. Co więcej, większość z tych planów nie jest już aktualna.

Wynika z tego, że to inwestorzy decydują o tym, w jaki sposób będzie kształtowany krajobraz, nie zaś plany zagospodarowania przestrzennego.

NIK ocenia, że przez brak planów lub ich nieważność nie ma warunków ochronnych dla miejsc posiadających cenne walory przyrodnicze.

 

Nieruchomości Skarbu Państwa są dobrze gospodarowane

139Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w pozytywny sposób oceniła pracę prezydenta Warszawy oraz ministra skarbu państwa. NIK dokonywał oceny pod kątem rzetelności gospodarowania nieruchomościami.

Najwyższa Izba pozytywnie wyraziła się także o prywatyzacji Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Kontrola NIK objęła okres od 2009 do 2013 roku. Jeśli chodzi o ministra, to do jego pracy nie było żadnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o prezydenta miasta, to Izba dopatrzyła się nieprawidłowości, w tym np. brak przeprowadzenia ewidencji nieruchomości.

Będą kontrole NIKu

Najwyższa Izba Kontroli już niedługo rozpocznie  kontrolę w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz wszystkich urzędach marszałkowskich. Będą sprawdzane chociażby zasady przyznawania koncesji biurom turystycznym. Kierownik wydziału prasowego NIK Zbigniew Matwiej zdradził ostatnio, że szczególne zaniepokojenie Izby budzi fakt, że w przypadku ogłoszenia upadłości przez biura podróży niewłaściwie albo słabo chroni się klientów, którzy korzystają z usług tych biur. Dodatkowo poszkodowani turyści narażani są na straty finansowe.

 

Kontrola inwestycji drogowych na Euro 2012

NIK planuje skontrolowanie procesu inwestycyjnego dróg i autostrad budowanych na Euro 2012. Okazuje się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apelowała o przełożenie tej kontroli na cza po turniejach. W czwartek sejmowa komisja kontroli państwowej przyjęła sprawozdanie z wykonania przez NIK ubiegłorocznego budżetu. W tym okresie,  Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 98 kontroli wykonania budżetu przez instytucje gospodarujące finansami publicznymi, jak też 85 innych kontroli planowych.

Źródło: Gazeta Prawna

We Wrocławiu nie będzie Izby Wytrzeźwień

Decyzja już zapadła i mimo protestujących i  listów wysyłanych do radnych  jest nieodwołalna. Zamiast jej powstanie punkt pomocy osobom z uzależnieniem alkoholowym. . W planach jest także współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, profilaktyka, spotkania grup AA itp. Nowy ośrodek ma zatrzeć złe wrażenie jakie pozostawia po sobie działająca we Wrocławiu Izba Wytrzeźwień. Przypomnijmy, że według raportu Najwyższej Izby Kontroli pacjentom nie zapewniono w Izbie nawet „minimalnych warunków pobytu”, a kierowano tam ludzi, którzy w ogóle nie powinni do niej trafiać. NIK wkroczył do Izby po tym, jak zmarło w niej sześć osób.

Źródło: Onet