Poznań w dalszym ciągu bez nowej podaży w sektorze biurowym na rynku nieruchomości komercyjnych

Grafika do notki prasowej_I polowa 2022_Poznań

Całkowite zasoby biurowe Poznania od początku roku nie zmieniły się i na koniec czerwca 2022 roku wynosiły ponad 620 400 m kw. Realizowane obecnie projekty będą sukcesywnie oddawane w latach 2023-2025. Duża aktywność najemców w II kwartale roku przyniosła ponad 21 400 m kw. wynajętej powierzchni.

W pierwszym półroczu 2022 roku nie został oddany do użytku żaden nowy budynek biurowy, a w związku z tym zasoby poznańskie utrzymały się na poziomie 620 400 m kw. Warto zaznaczyć, że deweloperzy w dalszym ciągu pozostają aktywni, a w budowie znajduje się ponad 70 000 m kw. powierzchni biurowej. Największymi inwestycjami w budowie są Andersia Silver (40 000 m kw., Von der Heyden) oraz Nowy Rynek E (20 000 m kw., Skanska).

Zdecydowanie większa aktywność najemców w okresie od kwietnia do czerwca 2022 w porównaniu do I kwartał, to na pewno pozytywny sygnał płynący z rynku biurowego w Poznaniu. W II kwartale roku podpisano umowy na ponad 21 400 m kw. co stanowi 11% całkowitego wolumenu transakcji w miastach regionalnych. W pierwszej połowie roku po stronie popytowej odnotowano wzrost o 38% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku,” – komentuje Piotr Borowski, Dyrektor działu Reprezentacji Najemcy w Knight Frank.

Analizując strukturę umów, ponad 66% stanowiły renegocjacje, nowe umowy odpowiadały za ponad 27% wolumenu, zaś ekspansje wyniosły zaledwie 6% wszystkich podpisanych umów.

,,Współczynnik pustostanów na koniec czerwca 2022 roku pozostał na tym samym poziomie co w I kw. roku i wynosił 12%, co jest drugim najniższym wynikiem spośród miast regionalnych. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku nastąpił spadek dostępności powierzchni biurowych, a wskaźnik obniżył się o 0,9 pp.” wyjaśnia Katarzyna Bojar, Młodszy Konsultant w dziale Badań Rynku w Knight Frank.

Czynsze wywoławcze w Poznaniu w II kwartale 2022 roku pozostawały na stabilnym poziomie, wahając się od 10,00 EUR do 16,00 EUR/m kw. miesięcznie. W najbliższym czasie możemy oczekiwać presji ze strony najemców względem właścicieli starszych biurowców na renegocjacje stawek czynszów i pakietów zachęt. W przypadku nowych inwestycji, decydujący głos obecnie mają rosnące koszty budowy oraz obsługi kredytów budowlanych, co w konsekwencji w takich projektach może wpłynąć na podniesienie stawek czynszu.

Źródło: Knight Frank.

Nieruchomość komercyjna Nowy Rynek D w zarządzaniu MVGM

Nowy Rynek D w Poznaniu

MVGM, lider w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w Polsce, powiększył swój portfel biurowy o kolejne 39 000 mkw. Firma przejęła w zarządzanie Nowy Rynek D – nowoczesny biurowiec należący do szwedzkiej firmy Eastnine AB.

Nieruchomość komercyjna Nowy Rynek D jest piątą już inwestycją w Poznaniu, którą zarządza MVGM. Eastnine AB, szwedzka firma działająca w branży nieruchomości, koncentrująca się na nowoczesnych i zrównoważonych obiektach biurowych oraz logistycznych, to nowy podmiot na polskim rynku. Na początku maja br. spółka nabyła od Skanska jeden z budynków wchodzących w skład kompleksu Nowy Rynek w Poznaniu i tą transakcją zapoczątkowała swoją działalność inwestycyjną w Polsce. Zarządzanie zakupioną nieruchomością powierzyła MVGM.

Umowa z Eastnine AB, który wybrał nas jako partnera do swojej pierwszej inwestycji w Polsce, to dla nas duży sukces, ale jednocześnie najlepsze potwierdzenie kompetencji MVGM w obszarze zarządzania nieruchomości biurowymi. Zdobywane przez lata doświadczenie przekuwamy w jakość świadczonych usług, dzięki czemu nasze portfolio wzbogaca się o najnowocześniejsze budynki biurowe w kraju. Z satysfakcją dołączyliśmy do niego Nowy Rynek D – obiekt nowoczesny, z ogromnym potencjałem do dalszego rozwoju – oraz zaproponowaliśmy właścicielowi kompleksowe rozwiązania zarządcze, które wdrożymy w tej nieruchomości zgodnie z przyjętą strategią,

komentuje Łukasz Mazurczak, Dyrektor Zarządzający MVGM w Polsce.

W ramach podpisanej umowy MVGM dostarczy całościowy proces zarządczy dla nieruchomości, obejmujący obok standardowego zarządzania m.in. usługi z zakresu asset management, księgowości, raportowania oraz ESG, marketingu i project management.

„MVGM i Eastnine AB łączą wspólne wartości, takie jak dbałość o środowisko naturalne, innowacyjne podejście do nieruchomości oraz mocne ukierunkowanie na nowoczesne, niskoemisyjne biura. Poznański biurowiec Nowy Rynek D został zaprojektowany i wybudowany w ramach standardów ESG, a my planujemy dalej rozwijać to miejsce zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewniając przy tym najwyższy komfort pracy osobom w nim przebywającym,

dodaje Katarzyna Jaśkiewicz, Dyrektor Działu Nieruchomości Biurowych i Magazynowych, MVGM.

Kompleks Nowy Rynek w Poznaniu docelowo dostarczy ponad 100 000 mkw. i będzie się składał z pięciu budynków o różnej funkcjonalności.