Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej – nowy obowiązek i wysokie kary

biznesman1
Z opublikowanego 16 września 2020 r. projektu ustawy nowelizującej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że najwięksi podatnicy będą mieli obowiązek sporządzenia i publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.

Obowiązkiem mają być objęte podatkowe grupy kapitałowe, spółki nieruchomościowe oraz podatnicy, których przychody za dany rok przekroczyły równowartość 50 mln euro.
Jak wynika z projektu ustawy, sprawozdanie ma zawierać m.in. opis procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Dodatkowo, podatnik powinien poinformować o ilości przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych oraz złożonych wnioskach o interpretacje podatkowe, wiążące informacje stawkowe oraz akcyzowe. Sprawozdanie ma również obejmować wybrane transakcje z podmiotami powiązanymi.
Mimo że nowy obowiązek ma zostać uregulowany w ustawie o CIT, to z brzmienia projektowanych przepisów nie wynika, aby sprawozdanie miało obejmować jedynie strategię w zakresie podatku dochodowego.

Zakres sprawozdania jest dość szeroki. Projekt ustawy przewiduje konieczność opisu procesów dotyczących zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego, a nie jedynie z ustawy o podatku dochodowym. W związku z tym, nie można wykluczyć, że organy podatkowe będą oczekiwały ujęcia w sprawozdaniu nie tylko strategii w zakresie CIT, ale także innych podatków. To z kolei powoduje, że przygotowanie kompleksowego sprawozdania – przynajmniej na początku – może być czasochłonnym przedsięwzięciem

– komentuje Wiktor Podsiadło, managing asssociate w zespole podatkowym Kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Powyższe zdaje się potwierdzać fakt, że z projektu wprost wynika, że sprawozdanie ma obejmować informacje o złożonych wnioskach o wydanie wiążących informacji stawkowych oraz akcyzowych, a więc kwestie wynikające z ustawy o VAT i podatku akcyzowym

– dodaje Wiktor Podsiadło, managing asssociate w zespole podatkowym Kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Sprawozdanie ma być publikowane – co do zasady – na stronie internetowej podatnika, który będzie zobowiązany przesłać informację o jej adresie naczelnikowi urzędu skarbowego. Publikacja powinna nastąpić do końca 9 miesiąca po upływie terminu na złożenie zeznania rocznego. Za brak realizacji obowiązku będą grozić wysokie kary.

Ministerstwo Finansów postanowiło zabezpieczyć wykonanie obowiązku bardzo wysokimi sankcjami. Kara za brak dostosowania się do  nowego wymogu może wynieść maksymalnie 1 000 000 zł. W tej chwili trudno powiedzieć, jak bardzo rygorystycznie organy podatkowe będą podchodzić do ewentualnych błędów lub niedociągnięć w sprawozdaniach. Niemniej jednak,  wysokość potencjalnych sankcji generuje dla przedsiębiorców pewne ryzyko

– konkluduje Wiktor Podsiadło.

Źródło: Kancelaria Chałas i Wspólnicy.

Ministerstwo Finansów ma projekt budżetu

ID-1008893840 mld zł ma wynieść deficyt budżetowy w przyszłym roku – zdradził dziennikarzom minister finansów Mateusz Szczurek, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Projekt zakłada, że dochody państwa wyniosą nieco ponad 297 miliardów złotych, przy 343 miliardach wydatków. Ministerstwo Finansów zakłada, że przyszłoroczny wzrost gospodarczy wyniesie 3,4 procent, inflacja 1,2 procent, a zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc. Mateusz Szczurek przyznał, że poprawa sytuacji gospodarczej nie następuje tak szybko, jak pierwotnie zakładano. Problemem jest m.in. bardzo niska inflacja.

 

Projekt budżetu na 2015 rok

226Ministerstwo zaprezentowało projekt budżetu państwa na przyszły, 2015 rok.

Ministerstwo Finansów zakłada wzrost PKB o 3,4 procent. Inflacja średnioroczna natomiast ma wynieść 1,2 procent.

Jeśli chodzi o inflację, to ta zakładana przez ministerstwo jest zbliżona do tej prognozowanej przez Narodowy Bank Polski. Ten bowiem szacuje, że średnioroczna inflacja wyniesie 1,4 procent.

Fiskus zainteresował się sportowcami

166Ministerstwo Finansów wzięło na celownik polskich sportowców. Jeśli będą oni próbowali uniknąć zapłaty podatku, spotka ich kara ze strony fiskusa.

Obecnie Resort Finansów pracuje nad stworzeniem nowych przepisów. W szczególności chce, aby w ustawie znalazła się klauzula przeciwko obejściu prawa, które ma się pojawić w ordynacji podatkowej od 2016 roku.

W ten sposób Ministerstwo Finansów będzie miało możliwość zakazania sportowcom korzystania z popularnej metody optymalizacji podatkowej. Sportowcy przenoszą bowiem często prawa do swojego wizerunku na spółki, które są zakładane w krajach przyjaznych podatkowo i tam przesyłają swoje przychody.

Z jakiego budżetu Polska zapłaci ratę za myśliwce?

5Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych samoloty F-16 o łącznej wartości 3,6 miliardów dolarów. Corocznie USA otrzymywało przelewy wynikające z tytułu rat i obsługi myśliwców.

W przyszłym 2015 roku będziemy musieli zapłacić 1,8 miliarda dolarów. Okazuje się jednak, że rząd zapomniał o tym zobowiązaniu i nie ujął go w planach finansowych na kolejny rok.

Ministerstwo Finansów musi teraz podjąć decyzję, z jakiego budżetu opłaci zapomnianą ratę.

Dopiero teraz resort Mateusza Szczurka przypomniał najważniejszym osobom w państwie, że w 2015 roku musimy zapłacić 1,8 mld dolarów z wartej w sumie 3,6 mld dolarów umowy na zakup samolotów F-16. Kontrakt podpisany przed dziesięciu laty sprawiał, że co roku płacono stosunkowo niewielkie raty. Bywały nawet lata, w których Amerykanom przelewano skromne kilkadziesiąt milionów jedynie za samą obsługę myśliwców. 

Odwrócona hipoteka alternatywą dla seniorów

116Na początku drugiego kwartału 2014 roku polski rząd przyjął projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, który został przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Odwrócony kredyt hipoteczny, który zacznie obowiązywać za kilka miesięcy, będzie skierowany głównie do osób starszych. Odwrócona hipoteka ma stanowić metodę dofinansowania na ich bieżące potrzeby. Zabezpieczeniem emeryta będzie jego własna nieruchomość.

W ostateczności ustawa nie definiuje, jaka jest dolna granica wieku osób, które będą mogły skorzystać z odwróconego kredytu hipotecznego.

Ministerstwo Finansów uatrakcyjnia Warszawę

19Ministerstwo Finansów ma zamiar zaprezentować nowe rozwiązania legislacyjne, które powiązane będą stricte z nową strategią dla rynku finansowego w Polsce.

Wiceminister finansów – Wojciech Kowalczyk poinformował, że rozwiązania te mają zostać przedstawione jeszcze w 2014 roku.

Jak mówi wiceminister, reaktywowana ma zostać Rada Rozwoju Rynku Finansowego. Jej celem będzie opracowanie skutecznych działań strategicznych dla rynku kapitałowego. Po osiągnięciu tych celów stolica Polski ma stać się atrakcyjniejsza dla inwestorów.

Rada pracować będzie nad siedmioma obszarami wyodrębnionymi przez resort:  bezpieczeństwem, infrastrukturą rynku, transparentnością, długoterminowym oszczędzaniem, kwestiami podatkowymi, zagadnieniami księgowymi a także zachętami dla inwestorów.

Zmiany w fakturach VAT

Obecnie podatnicy VAT wystawiają fakturę stwierdzającą w szczególności: dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Jednak Ministerstwo Finansów wprowadza nowe przepisy. Od 2013 roku będą obowiązywały nowe, ogólne zasady wystawiania faktur oraz podmiotów obowiązanych do ich wystawienia, a także przedmiotu i treści faktury.

Źródło: Onet

Podatek od prezentu na Komunię

Mimo, że dzieci się cieszą to rodzice ubolewają.  Ministerstwo finansów jest zdania, że od najdroższych prezentów rodzice powinni zapłacić podatek od darowizny. Zwłaszcza, gdy wręczyły je osoby niespokrewnione. Jak tłumaczy Małgorzata Broza, rzecznik ministerstwa finansów „ Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują trzy grupy podatników, które mogą przekazywać darowizny. Na przykład dla trzeciej grupy podatników (osób niespokrewnionych) kwota wolna od podatku wynosi 4902 złote dla każdej osoby „

Źródło: Wirtualna Polska

Zmiany w podatku od nieruchomości

Uproszczenie systemu wymiaru podatku od nieruchomości w celu obniżenia kosztów postępowania ponoszonego przez samorządy. Taki wniosek wydało Ministerstwo Finansów na interpelację poselską (nr 2350/12). Pomysł ten zostanie rozważony przy okazji najbliższej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Umożliwi to wydawanie osobom fizycznym decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego bez wszczynania postępowania podatkowego.

Źródło: Gazeta Prawna